กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

Go down

ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue Jan 25, 2011 1:15 pm

ผมคิดว่าข้อสอบเก่าเป็นสิ่งที่ดีที่เพื่อนๆและพี่ๆจะใช้ในการเตรียมสอบได้ ผมเลยตั้งใจจะนำข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทยมาโพสต์ไว้ที่นี่ โดยรวมอยู่ในกระทู้เดียว เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายไปหลายกระทู้ เวลาค้นหาก็จะสะดวกครับ อนึ่ง ผมจะค่อยๆนำมาโพสต์เท่าที่มีนะครับ Very Happy


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Mon May 23, 2011 11:24 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue Jan 25, 2011 1:58 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชา TH347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
_____________________________________________________________________

ให้เลือกเพียง 5 ข้อแล้ววิเคราะห์ข้อความที่เลือกตามหลักการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ หากทำเกินไปจะไม่ตรวจข้อที่เกิน และจะหักคะแนนที่ทำได้อีก 10 คะแนน เมื่อเลือกข้อใดแล้วให้ระบุเลขข้อให้ถูกต้อง เขียนชื่อข้อความนั้น หากไม่มีชื่อเรื่องให้ระบุข้อความวรรคแรก

1.
เพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย
พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปราจิณพยัคฆ์)

2.
ข่าวดีจริงๆ
ผู้โดยสารรถไฟได้ยินเสียงประกาศดังขึ้นภายในตู้รถไฟว่า
"เรียนท่านผู้โดยสารทุกท่าน เจ้าหน้าที่มีข่าวร้ายและข่าวดีจะแจ้งให้ท่านทราบ ข่าวร้ายคือ ขณะนี้เครื่องยนต์เราขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ และข่าวดีคือ โชคดีที่เราไม่ใช่เครื่องบิน"
(คอลัมน์พักสมอง นิตยสารแพรว เมษายน 2551 ปักษ์หลัง หน้า 310)

3.
วัฒนธรรม
ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมา รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย
อนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส
อีกดนตรีรำร่ายลวดลายไทย อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน
และอย่าลืมจิตใจอย่างไทยแท้ เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคำสั่งสอน
กำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์ ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย
แล้วยังมีประเพณีมีระเบียบ ซึ่งไม่มีที่เปรียบในชาติไหน
เป็นของร่วมรวมไทยให้เป็นไทย นี่แหละประโยชน์ในประเพณี
ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์ศรี
ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี สิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรม
(ม.ล.ปิ่น มาลากุล)

4.
สิ่งที่หลุดลอยไปไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิต

5.
มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ

6.
ไม่น่าถาม
แอนเพิ่งกลับเข้ามาในสำนักงานหลังจากออกไปรับชุดราตรีหรูหรามาจากร้านตัดเสื้อ เธอถามทอมเพื่อนร่วมงานในแผนกว่า "คุณคิดว่าหุ่นอย่างฉันจะใส่ชุดบางๆเล็กๆอย่างนี้สวยไหม"
ทอมตอบว่า "คุณคิดว่าที่ผมมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงตอนนี้จะกล้าตอบคำถามเสี่ยงๆแบบนี้เหรอ"
(คอลัมน์พักสมอง นิตยสารแพรว เมษายน 2551 ปักษ์หลัง หน้า 310)

7.
นอนหัวค่ำ ตื่นแต่เช้า บำรุงสุขภาพ ธนภาพ และปัญญา
(Early to bed make a man healthy wealthy and wise ....... Benjamin Flanklin)

8.
ใบเซียมซีใบที่ 7
ใบที่เจ็ดเผล็ดผลให้ตนสุข นิราศทุกข์ครอบครัวทั่วเคหา ล้วนบันเทิงเริงรื่นชื่นอุรา แต่ที่ว่าส่วนตนกังวลมี ดูให้วุ่นขุ่นเคืองเรื่องภาระ จิปาถะจุกจิกสุดหลีกหนี อย่าหมกมุ่นเกินไปจะไม่ดี ตัวเรานี้จะโทรมทรุดพิรุธกาย จงก่อสร้างทางบุญให้อุ่นจิต อย่าโลภคิดเกินการประมาณหมาย การกุศลผลอันดีมีจนตาย เหมือนผลไม้ปลูกไว้ที่ใกล้เรือน ถามหาลาภว่าดีจะมีคล่อง ถามถึงของสูญหายที่คลายเคลื่อน ไม่เป็นไรจะได้รับกลับมาเรือน อย่าแชเชือนเพ้อเดาเฝ้าเดือดดาล ถามหาคู่ชูใจจะได้เลิศ สุดประเสริฐดีแสนเป็นแก่นสาร ถามเจ็บไข้หายพลันมิทันนาน ทุกสถานเลขนี้ว่าดีเอยฯ

9.
ไม่รู้ตัว
แพทซื้อวิกมาสวมไปทำงาน เธอเลือกที่ดูเป็นธรรมชาติเข้ากับผมจริงของเธอที่สุด หญิงสาวใส่อยู่หลายวันก็รู้สึกมั่นใจเพราะไม่มีใครทัก จนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังขึ้นลิฟต์ หญิงชราที่อยู่ในลิฟต์ก็ทักเธอว่า "ขอโทษนะหนู นั่นใส่วิกใช่ไหม"
แพทรู้สึกตกใจเลยโกหกว่า "ไม่ใช่ค่ะ นี่ผมจริง"
หญิงชราส่ายหน้าบอกว่า "เหรอจ๊ะ ขอโทษจริงๆนะที่ถาม เพราะผมหนูมันดูหยาบกระด้างเป็นกะดำกะด่างเหมือนวิกจริงๆ"
(คอลัมน์พักสมอง นิตยสารแพรว เมษายน 2551 ปักษ์หลัง หน้า 310)

10.
กรุงเทพฯมีถนนข้าวสาร ขอนแก่นมีถนนข้าวเหนียว
เพชรบูรณ์มีถนนข้าวโพด อ่างทองมีถนนข้าวสุก
ปัตตานีมีถนนข้าวยำ คุกบางขวางมีถนนข้าวแดง
.....แต่ถนนข้าวแพงมีอยู่ทุกจังหวัด

11.
ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

12.
ให้นักศึกษากำหนดข้อความเองโดยไม่จำกัดประเภทและความยาว แสดงผลการวิเคราะห์
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Thu Apr 28, 2011 6:08 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การสอบภาคเรียนที่ ซ1/2552 วิชา TH347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เวลาสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง
____________________________________________________________________________

ให้เลือกทำเพียง 5 ข้อ ถ้าทำเกินจะไม่ตรวจข้อที่เกินและจะหักคะแนนจากข้อที่ทำไว้อีก 10 คะแนน
ให้เลือกวิเคราะห์ข้อความที่ให้ไว้ตามหลักการอ่านเพื่อการวิเคราะห์

1. ใบที่เก้าบ่งชัดตัวมัจฉา จะกลายเป็นมังกรเหมือนก่อนมา คิดไปหาลาภผลด้วยกลใด ทิศทักษิณทิศประจิมริมวิถี ว่าไปดีมาดีเป็นศรีใส เปรียบเหมือนกับนาวาที่คลาไคล ได้แล่นใบตามลมคงสมปอง ว่ามังกรกับงูยังรู้แปลง เหมือนหน้าแล้งวิดน้ำสักสามสอง คงจะได้ฟุ้งเฟื่องมีเนืองนอง ถามคนต้องพลัดพรากที่จากไป ว่าคงจะได้พบประสบพักตร์ ถามคู่รักร่วมชิดพิสมัย ว่ายังไม่ได้กันในทันใด ถามคนไข้ว่าชั่วบอกตัวตรง ถามหาลาภใบนี้ว่าดีนัก ท่าว่าจักสมจิตคิดประสงค์ จงอุตส่าห์หมั่นทำในจำนง ที่เก้าคงว่าดีเท่านี้เอย
(สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียง)

2.
น่าเกลียดกับน่ากอด
คุณแม่ซื้อตุ๊กตาหมีมาฝากสองตัว ตัวหนึ่งน่าเกลียดอีกตัวน่ากอด หนูถามว่าทำไม คุณแม่บอกว่า เพื่อจะได้รู้จักการเกลียดและการกอด
หนูอยากเอาตุ๊กตาไปกอดที่โรงเรียนแต่ก็กลัวเพื่อนจะทำให้ตัวน่ากอดกลายเป็นตัวน่าเกลียด หนูจึงหยิบตัวน่าเกลียดไป...กอด
หนูอยากเอาตุ๊กตาไปกอดในสระน้ำแต่กลัวคลอรีนจะทำให้ตัวน่ากอดกลายเป็นตัวน่าเกลียด หนูจึงหยิบตัวน่าเกลียดไป...กอด
หนูอยากเอาตุ๊กตาไปกอดในร้านอาหารแต่ก็กลัวพนักงานจะทำให้ตัวน่ากอดกลายเป็นตัวน่าเกลียด หนูจึงหยิบตัวน่าเกลียดไป...กอด
หนูอยากเอาตุ๊กตาไปกอดบนเตียงแต่ก็กลัวน้ำลายของหนูจะทำให้ตัวน่ากอดกลายเป็นตัวน่าเกลียด หนูจึงหยิบตัวน่าเกลียดขึ้นมา...กอด
วันนี้คุณครูยึดตุ๊กตาหมีไป หนูไม่เป็นไรเพราะยังมีอีกตัวอยู่ในตู้ แต่หนูก็เกลียดคุณครู หนูจึงเดินเข้าไป...กอด
(นิทานบัวไร หนังสือพิมพ์มติชนประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2544)

3. คนขยันหาเช้ากินค่ำ คนขี้เกียจกินวันยังค่ำไม่ได้หา

4. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

5. หนทางอีกยาวไกล จุดหมายช่างเลือนตา
เหลียวมองที่ผ่านมา ก็เลือนตาจุดเริ่มต้น
กว่าจะเดินมาถึงนี่ อุปสรรคมีในแห่งหน
ฝ่าฟันมาอย่างอดทน คงไม่วกวนกลับไป
แม้จะไกลกว่าไปถึง แต่ก้าวหนึ่งก็ต้องไป
เพื่อเป็นแรงให้ก้าวใหม่ ที่ต้องไม่อยู่ที่เดิม
(แต่งโดย นัท คอลัมน์ สายใยอบอุ่น หนังสือพิมพ์มติชน 30 กันยายน 2544)

6.
เลี้ยงอาหารสวย
เศรษฐีคนหนึ่งเลี้ยงอาหารแขก อาหารบนโต๊ะล้วนใช้ไม้แกะสลักทาสีสวยงามเหมือนของจริง แขกคนหนึ่งถามว่า "ถึงจะสวยดี แต่จะกินได้อย่างไรล่ะ"
"ข้าต้องการให้คนอื่นเห็นว่าสวยดีเท่านั้น ไยต้องสนใจว่ากินได้หรือไม่ด้วยล่ะ" เศรษฐีตอบ
(คอลัมน์ ยิ้มมังกร โดย ถาวร สิกขโกศล นิตยสารดิฉัน)

7.
แม้ตัวเล็กก็พร้อมรบ
"ข้าขอแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมน" เด็กชายวัย 7 ขวบกำลังตั้งอกตั้งใจกับการแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ "ถึงเวลาแล้วที่ข้าต้องออกมาพิทักษ์โลก เพราะโลกกำลังจะเกิดสงคราม สหรัฐโดนถล่ม ข้าไม่อยากให้ประเทศไทยโดนถล่มบ้าง" เด็กคนเดิมร้องตะโกนอีก
ประโยคนี้ทำให้ต้องเหลียวไปมอง ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่สนใจเรื่องสงคราม เด็กตัวเล็กๆก็ไม่น้อยหน้า กลุ่มสนทนาเล็กๆตั้งวงคุยกันอย่างสนกสนาน "นี่ถ้าตึกสูงๆที่มันระเบิดที่สหรัฐมันกลายเป็นตึกใบหยกของไทย เราจะทำอย่างไรกัน" "โมโหซิ เพราะมันทำให้คนตายตั้งหลายคน" "ถ้ามันเกิดสงคราม พวกเราจะทำอย่างไรดี" บอยอายุ 11 ปีถาม
"เราจะเอามีดไปสู้รบกับพวกมัน และจะหยิบกระทะมากันไม่ให้พวกเราโดนยิงครับ"
"ส่วนผมจะแปลงกายเป็นลูกระเบิดและไปโยนใส่พวกผู้ร้าย"
"อ้าวอย่างนั้นเธอก็ตายด้วยล่ะซิ"
"ไม่เป็นไร เรายอมตายเพื่อประเทศชาติ ชาติไทยมีค่ากว่าชีวิตเรา"
"ถ้าเกิดสงครามจริงๆ เราน่าจะส่งพระเอกที่เก่งๆไปสู้รบ เพราะผมดูหนังดูละครแต่ละเรื่อง พระเอกไม่เห็นตายสักเรื่อง น่าจะเกณฑ์ส่งไป"
"ถ้าเกิดสงครามเราจะพาพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะสงครามเป็นสิ่งที่น่ากลัว ขอไม่ให้เกิดสงครามดีกว่า"
(เรียบเรียงจาก คอลัมน์ จินตนาการเด็ก หนังสือพิมพ์มติชน 30 กันยายน 2544)

8. ให้นักศึกษากำหนดข้อความเอง โดยไม่จำกัดประเภทและความยาว เขียนข้อความนั้นพร้อมทั้งแสดงผลการวิเคราะห์
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Thu Apr 28, 2011 6:37 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


วิชา TH347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

____________________________________________________________________________

ให้ทำทั้งหมดรวมกัน 5 ข้อ โดยวิเคราะห์ข้อความตามหลักการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เขียนข้อความวรรคแรกของแต่ละข้อที่เลือก ก่อนแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์

1.
คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคน
คนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่
กำเนิดคนต้องเป็นคนทุกคนไป
จนหรือมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคน
(นิรนาม)

2.
คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
(คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2553)

3.
เหนือไม่มีช้าง กลางไม่มีขวาน
อีสานไม่มีควาย ใต้ไม่มีงู
(จากรายการ พระมหาสมปองมาแล้ว)

4.
เปลี่ยนใจ
แอนตั้งใจจะไปสักลายมังกรตัวน้อยบนบ่าบอบบาง แต่เมื่อไปถึงร้านสัก เธอก็ต้องเปลี่ยนใจทันทีที่รู้ว่าเจ้าของร้านชื่อ เพน (pain เจ็บปวด) และช่างสักชื่อ เบิร์น (burn ไหม้)
(คอลัมน์พักสมอง นิตยสารแพรว ฉบับที่ 729)

5.
ผลการสอบ

หลังการสอบวิชาหนึ่ง นักศึกษาต่างถามไถ่กัน
นิด เป็นไงบ้าง ทำข้อสอบได้ไหม
หน่อย ทำไม่ค่อยได้ แต่ก็แอบหวังไว้ว่าน่าจะได้คะแนนบ้าง
นิด เอ๊ะ ยังไง
หน่อย ก็รู้ๆอยู่ อาจารย์น่ะธรรมะธัมโมจะตาย จริงไหม
นิด ใช่ๆ แล้วเกี่ยวอะไรกับคะแนนล่ะ
หน่อย ตอนทำข้อสอบน่ะ ฉันทำไม่ได้สักข้อก็เลยเขียนไว้ที่กระดาษคำตอบว่า "อาจารย์ขา ถึงทำไม่ได้ แต่ก็ตั้งใจเรียน......เมตตาธรรรมค้ำจุนโลกนะคะ อาจารย์"
นิด เหรอ......แล้วได้เกรดอะไรล่ะ
หน่อย ได้เอฟ
นิด อ้าว ทำไมล่ะ
นิด อาจารย์เขียนไว้ที่กระดาษคำตอบของฉันว่า "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"
(จากเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม โดยวัลภา นิตยสาร ซีเคร์ต ฉบับที่ 37)

6.
เขลา เบาปัญญาคิด วิเคราะห์
แล้ว ยังเที่ยวปากเปราะ ป้ายร้าย
ไม่ พินิจตัวนั่นเพราะ ไร้สติ บ่รับปมเฮย
เจียม ตนสิมีแต่ได้ ประโยชน์นองมา
(นิรนาม)

7. ให้นักศึกษากำหนดข้อความเองโดยไม่จำกัดประเภทและความยาว เขียนข้อความนั้น แล้วแสดงผลการวิเคราะห์ หากนำข้อความมาจากหนังสือเรียนวิชานี้ จะถูกหักคะแนนที่ทำได้ 10 คะแนน
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Thu Apr 28, 2011 7:09 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


วิชา TH347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
____________________________________________________________________________

ให้ทำทุกข้อ รวม 5 ข้อ เฉพาะข้อ 4 และข้อ 5 ให้เลือกทำข้อละ 1 ข้อย่อยเท่านั้น

ข้อ 1 (30 คะแนน)

ภาษาไทยเกียรติยศงดงามนัก เลิศอัจฉริยลักษณ์เป็นสักขี
หนึ่งมีความเป็นภาษาดนตรี เลียนเสียงใดในโลกนี้ทุกลีลา
ทั้งเสียงคนเสียงสัตว์เสียงธรรมชาติ ทั้งสามารถเลียนเสียงทุกภาษา
สองอักษรไทยนี้มีนานมา ปิ่นราชารามคำแหงทรงแต่งไว้
ทั่วโลกนี้มีกว่าสามพันภาษา แต่มีเพียงอักษรานับร้อยได้
หนึ่งในนั้นคืออักษรของชาติไทย ไทยจึงควรภูมิใจภาษาตน
สามไทยมีตัวเลขเป็นเอกลักษณ์ ตัวเลขไทยทรงศักดิ์อนุสนธิ์
มีรูปร่างงดงามทุกยามยล ไทยทุกคนควรเขียนใช้เลขไทยงาม
สี่คำไทยเป็นภาษาคำโดด บอกตระกูลความช่วงโชติชาติสยาม
แต่เปิดรับต่างภาษามาเสริมความ ภาษาไทยจึงวาววามตามโลกทัน
ห้าไทยมีฉันทลักษณ์หลากชนิด สื่อนิมิตบทกวีหลากสีสัน
ทั้งโคลงฉันท์กาพย์กลอนสุนทรพรรณ บ่งบอกความเฉิดฉันวัฒนธรรม
หกไทยมีภาษาถิ่นที่หลากหลาย จึงสามารถอภิปรายหลากหลายส่ำ
แต่ก็มีภาษากลางทางลำนำ ที่บ่งย้ำความกลมเกลียวหนึ่งเดียวกัน
เจ็ดภาษากวีไทยพิไลยิ่ง อ่านทำนองได้เพราะพริ้งสุดเฉิดฉัน
ร้องลำนำนานาสารพัน ดั่งสุคันธมาลินประทิ่นพราย
แปดภาษาไทยดีมีคำพ้อง เขียนอย่างหนึ่งอ่านได้สองต่างความหมาย
เขียนต่างกันอ่านเสียงหนึ่งพึงภิปราย ความหมายมากหลากหลายเพริศพรายนัก
นี่คือความงดงามสยามพากษ์ ซึ่งต่างจากหลากภาษาน่าตระหนัก
ภาษาไทยจึงมีอัจฉริยลักษณ์ เป็นประจักษ์ความงดงามภาษาไทย

ประยอม ซองทอง
(คอลัมน์ กวีกระวาด นิตยสาร มติชน สุดสัปดาห์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1408 หน้า 75)

ข้อ 2 (20 คะแนน)

อ่อนจริงๆ

คุณครูเรียกอัจนามาคุยเป็นการส่วนตัว
"ผลการเรียนโดยรวมของเธอไม่ค่อยดีนะ ผ่านแบบเฉียดฉิวทั้งนั้น แต่ครูจะช่วยติววิชาที่เธอคิดว่าตัวเองอ่อนที่สุดก่อนเพราะเดือนนี้ครูมีงานยุ่งมาก ถ้าได้ผลยังไงเดือนต่อไปเราค่อยมาติดวิชาอื่นกัน ว่าแต่เธอคิดว่าเธออ่อนวิชาไหนที่สุดล่ะ"
อัจนานิ่งคิดไปครู่ใหญ่ก่อนตอบว่า "เออ...แบบว่าไม่รู้ดิ 'จารย์ แบบว่าหนูไม่รู้ตะเองทะไหร่ วันๆหนูก็แอ๊บแบ๊วไปเรื่อยๆ งุงิๆแต่กะกิ๊ก เลยมะรู้เหมือนกันว่าตะเองอ่อนวิชาไร"
คุณครูส่ายหน้าก่อนบอกว่า "เอ่อ...ไม่เป็นไร ครูรู้แล้วว่าเธออ่อนวิชาภาษาไทย"

ข้อ 3 ให้นักศึกษากำหนดข้อความเอง ไม่จำกัดประเภทและความยาว เขียนข้อความนั้นพร้อมทั้งแสดงผลการวิเคราะห์ (20 คะแนน)

ข้อ 4 และ ข้อ 5 เลือกทำเพียงข้อความเดียวจาก 3 ข้อความ ที่ให้ไว้ในแต่ละข้อ เมื่อเลือกข้อความใดแล้วให้ระบุเลขข้อย่อยให้ถูกต้อง (ข้อละ 15 คะแนน)

ข้อ 4
4.1 ปลาตกน้ำตัวโต
4.2 น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย
4.3 น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

ข้อ 5
5.1 ในกระแสแห่งยุติธรรมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ
5.2 ความดีคือเมล็ดพันธุ์ เพาะไว้ในใจ เติบโตไปมีความสุข
5.3 สอนเขาให้หาปลา ยังดีกว่าให้ปลาแก่เขา
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat May 21, 2011 12:32 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชา TH 347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้เลือกตอบเพียง 5 ข้อ เมื่อเลือกข้อความใดแล้วให้ระบุเลขข้อพร้อมทั้งเขียนข้อความวรรคแรกแล้วจึงแสดงผลการวิเคราะห์ตามหลักการเพื่อการวิเคราะห์ที่ได้ศึกษามา

______________________________________________________________________________________

1.
ทำใจยาก

จะเอาหูไปนาตาไปไร่ มิสนใจมิฟังใดทั้งหมด
เลิกสนใจใครซื่อหรือว่าคด ปากโป้ปดหรือจริงทุกสิ่งไป
ข่าวเข้าสู่หูซ้ายย้ายหูขวา มินำมาร้อนเร่าเอาใจใส่
จะตะโกนโพนทะนาว่าอย่างไร เลิกใส่ใจพันพัวช่างหัวมัน
ดินจะร้อนฟอนไฟจะไหมคุ เหตุระอุรันทดก็อดกลั้น
หูผ่านเหตุเภทภัยไปวันวัน ใช่เรื่องอันที่เราเอามาคิด
มีแต่เรื่องเคืองใจให้รุ่มร้อน คอยบั่นทอนบ้านเมืองเรื่องวิกฤต
สร้างแต่เหตุเภทภัยสาดใส่พิษ วิปริตชวนพรั่นชวนหวั่นกลัว

จะเอาหูไปนาตาไปไร่ อนิจจาความเป็นไทยจำใส่หัว
ยากที่จะผละผันเลิกพันพัว ใจของตัวยังเต้นว่าเป็นไทย

(ประพันธ์โดย วันเนาว์ ยูเด็น จากคอลัมน์กวีกระวาด หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1569 หน้า 106)

2. ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัว
(แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นิตยสาร Secret ฉบับที่ 52 หน้า 73)

3. ความรวยไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ หากแต่เป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นจะรวยได้ต้องทำงาน แต่ก่อนที่จะทำงานที่มีเงินเดือนสูงๆก็ต้องสร้างเหตุด้วยการสะสมความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ
(ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ ศิริวัฒนกุล นิตยสาร Secret ฉบับที่ 52 หน้า 69)

4. เมื่อเราผ่านบทเรียนที่ยาก เราย่อมได้ทั้งความเก่งและความแกร่ง

5.
ลืมไป
ไฟฟ้าบ้านแมรี่เกิดดับไปโดยไม่รู้สาเหตุ แมรี่จึงโทรศัพท์ไปแจ้งที่การไฟฟ้า พนักงานบอกว่า "เดี๋ยวเราจะส่งพนักงานไปภายใน 20 นาที ขอที่อยู่ด้วยครับ" แมรี่ตอบว่า "ที่ตู้ป.ณ.ยี่สิบค่ะ" พนักงานตอบมาว่า "คุณนายครับ เราจะไปซ่อมไฟนะครับ ไม่ได้ไปส่งจดหมาย"
(คอลัมน์พักสมอง นิตยสารแพรว ฉบับที่ 726 หน้า 264)

6. ให้นักศึกษากำหนดข้อความเองโดยไม่จำกัดประเภทและความยาว เขียนข้อความนั้นพร้อมทั้งแสดงผลการวิเคราะห์ หากนำข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียนวิชานี้มาใช้จะถูกหัก 10 คะแนนจากคะแนนที่ทำไว้

7.
ไม่กล้า

ในวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา คุณครูเล่าประวัติของอดีตผู้นำแสนกล้าหาญให้นักเรียนฟังว่า "จอร์จ วอชิงตันสมัยเด็กเคยตัดต้นเชอร์รี่ที่พ่อรักมาก แต่เขายังยืนรอบอกพ่อว่าตนเองเป็นคนทำ สุดท้ายพ่อก็ไม่ทำโทษเขา นักเรียนรู้ไหมว่าทำไม"
นักเรียนชายคนหนึ่งยกมือขึ้นตอบว่า "เพราะพ่อเห็นในมือจอร์จยังถือขวานอยู่ครับ"
(คอลัมน์พักสมอง นิตยสารแพรว ฉบับที่ 726 หน้า 264)

8.
สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
(นิรนาม)


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Sat May 21, 2011 2:11 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat May 21, 2011 1:53 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การสอบภาคเรียนที่ x/xxxx วิชา TH347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เวลาสอบ ๒.๓๐ ชั่วโมง

ให้เลือกทำเพียง ๕ ข้อ ถ้าทำเกินจะไม่ตรวจข้อที่เกินและจะหักคะแนน ๕ ข้อที่ตรวจออกอีก ๑๐ คะแนน
______________________________________________________________________________________

๑.
การอ่าน-ฟัง-ทั้งเขียนและการพูด ย่อมเป็นบทพิสูจน์อย่ามองผ่าน
เป็นกลไกประจำวันอันยืนนาน ผู้ใชการได้ดีย่อมมีชัย

๒.
ปลาแดกเอกสเพรส
ตัวแทนชาวบ้าน "ชาวบ้านตำบลโคกอีก๋อยภุมิใจเสนอวิธีทำปลาแดกเอกสเพรส ไม่ยากเลย
๑.ใส่ปลาสดสะอาด ๖ ตัวลงในไห ๒.ใส่เกลือกับข้าวคั่วคลุกให้ทั่ว ๓.ขั้นตอนที่สำคัญแต่ง่ายมาก คือ หมักปลาแดกโดยการปิดฝาให้สนิทแล้วส่งไปรษณีย์ไทย เพราะกว่าจะไปถึงกรุงเทพ มันก็จะได้ที่เป็นปลาแดกพอดี"
"เดี๋ยวๆ ไปกันใหญ่แล้ว" เสียงไปรษณีย์หนุ่มขัดขึ้น" เดี๋ยวนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยบริการทั่วไป ไวกว่าที่คิด ไปรษณีย์ไทย ส่งทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก"

๓.
หาความรู้เร่งให้ แม่นยำ
ลืมย่อมแก้ด้วยจำ จดไว้
จำมากนักจักทำ ตนดุจ ห้องสมุด
การจดจึ่งต้องให้ ชอบใช้ชาญเขียน

๔.
หนังสือนี้พิมพ์ขึ้นมา
เด็กคนหนึ่งเอาแต่เที่ยวเตร่ ไม่อ่านหนังสือ พ่อโกรธจึงจับขังไว้ในห้อง ส่งข้าวส่งน้ำให้ ด้วยคิดว่า ถ้าลูกเอาตาดูแต่หนังสือ ใจครุ่นคิดแต่เรื่องหนังสือ ก็ย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจได้
เวลาผ่านไป ๓ วัน พ่อเข้าไปดูผลการเรียนของลูกในห้อง ลูกบอกว่า "พ่อหาวิธีอบรมผมได้วิเศษยิ่ง การอ่านหนังสือมีประโยชน์จริงดังว่า ผมเพิ่มอ่านไปได้ ๓ วันก็เข้าใจแล้ว" พ่อถามด้วยความดีใจว่า "เข้าใจอะไร" ลูกตอบด้วยความภูมิใจว่า "เดิมทีลูกคิดว่า หนังสือที่อ่านนี้เขียนด้วยปากกา แต่พิจารณาอย่างละเอียดอยู่ ๓ วัน จึงรู้ว่าที่แท้เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นมา"
("ยิ้มมังกร" โดย ถาวร สิกขโกศล)

๕.
สายตาไม่ดี

เจี่ย ทำไมแม้เวลานอนหลับ คุณก็ยังใส่แว่นตาอยู่
อี่ สายตาฉันไม่ดี กลัวว่าเวลาฝันจะมองเห็นอะไรไม่ชัด
("ยิ้มมังกร" โดย ถาวร สิกขโกศล)

๖.
ดูอะไร
ชายผู้หนึ่งเดินมาแล้วพลันหยุดกึกแหงนหน้าขึ้นฟ้า คนที่เดินผ่านไปมานึกว่ามีเหตุการณ์ประหลาดในท้องฟ้า ต่างพากันแหงนหน้าสอดส่ายสายตาดู
เมื่อชายผู้นั้นก้มลงมาตามปกติแล้วเห็นคนแหงนดูฟ้าอยู่หลายคน จึงถามว่า "พวกท่านดูอะไร" "อ้าว ก็คุณไม่ได้แหงนมองเป็นคนแรกหรอกรึ" "ที่ไหนล่ะ ผมแหงนเพราะเลือดกำเดาออกครับ"
("ยิ้มมังกร" โดย ถาวร สิกขโกศล)

๗.
พูดจริงไม่กลัวคนเถียง โกหกกลัวคนถาม
("กระสุนทอง" ไทยรัฐ)

๘.
เกียจคร้านและสุรุ่ยสุร่ายทำให้อัตคัด ขยันและประหยัดทำให้ร่ำรวย

๙.
ทำดีแล้วคนชัง ยังดีกว่าดังเพราะทำชั่ว

๑๐.
ถ้าจะ "รัก" จงรักภักดีมั่น ถ้าจะ "ฝัน" จงฝันอย่าหวั่นไหว
ถ้าจะ "คอย" จงคอยอย่าน้อยใจ ถ้าจะ "ให้" จงให้จากใจจริง

๑๑.
ใช้ชีวิตวันนี้อย่างฉลาด เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากวันวาน

๑๒.
บางสิ่งไม่จำเป็นต้องจำ ถ้ามันทำให้เจ็บ
แต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บ ถ้าเป็นความเจ็บที่น่าจำ

๑๓.
เสียเงิน เสียทอง ของนอกกาย เสียมาก เสียมาย อย่าไปสน
เสียนิด เสียหน่อย พอทน ไม่เสียคน นั่นหรือ คือกำไร
(ข้อความข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๓ จาก คำคม ไทย ที วี สี ช่อง ๓)

๑๔. สารคืออะไร มีองค์ประกอบใดบ้าง แตกต่างจากองค์ประกอบในอ่านเพื่อการวิเคราะห์หรือไม่ อย่างไร จงอธิบายให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

๑๕. ให้นักศึกษากำหนดข้อความเอง เขียนข้อความนั้น แล้วแสดงผลการวิเคราะห์ ถ้านำข้อความในหนังสือเรียนวิชานี้หรือแบบฝึกหัดของผู้อื่นทีทำในห้องเรียนมาใช้ จะถูกหักคะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

เมื่อจะเลือกข้อความใดจากที่ให้ไว้ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๓ ให้เขียนชื่อเรื่องหรือข้อความวรรคแรกกำกับไว้แล้วจึงแสดงผลการวิเคราะห์ ระวัง อย่าทำเกิน ๕ ข้อ
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat May 21, 2011 2:10 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


วิชา TH 347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เลือกทำเพียง 5 ข้อ เขียนเลขข้อและข้อความวรรคแรกของข้อที่เลือกแล้ววิเคราะห์ข้อความตามองค์ประกอบในการอ่านเพื่อการวิเคราะห์
______________________________________________________________________________________

1.
ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2541
ใจเอ๋ยใจ
ใจหายใจคว่ำ
หายใจยาว
ใจดีสู้เสือ

2.
ชนใดไม่มีดนตรีการ ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก
อีกใครฟังดนตรี ไม่เห็นเพราะ
เขานั้นเหมาะ คิดกบฏอัปลักษณ์
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์แปลเรื่องเวนิสวาณิช)

3. อินเดียนแดงเผ่าเชโรกีสอนหลานชายว่า ในหัวของคนเรา เหมือนกับมีหมาป่า 2 ตัวกำลังสู้กัน ตัวหนึ่งคือตัวแทนของความทุกข์ ความกลัว ความโกรธ ความกังวล ความอิจฉาริษยา ความรู้สึกต่ำต้อย ฯลฯ อีกตัวคือความสุข ความร่าเริง ความรัก ความหวัง ความใจกว้าง ความเห็นอกเห็นใจ และความซื่อสัตย์
หลายชายถามขึ้นว่า "แล้วหมาป่าตัวไหนชนะ"
เชโรกีชราตอบว่า "ตัวที่เธอให้อาหารมัน"
(ตัดตอนจากเรื่อง ขณะนี้คนไทยมีแต่ทุกข์ นิตยสาร คู่สร้างคู่สม ฉบับที่ 651 หน้า 47)

4.
อยู่อย่างคนรวยจะไม่มีวันรวย
อยู่อย่างคนจนจะไม่มีวันจน
(นิรนาม)

5.
หาได้เท่าไรไม่สำคัญว่าใช้ไปเท่าไหร่
(นิรนาม)

6.
แผ่นดินของเรา

ถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญ เหมือนอยู่บ้านเราชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
ทรัพย์จากผืนดินสินจากนที มีสิทธิ์เสรีสันติครองเมือง
เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์ ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
รักชาติของเราไว้เถิดผองไทย ผืนแผ่นแหลมทองร่วมพี่ร่วมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์เสริมส่งสัมพันธ์ ทูนเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยง
(ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค)

7.
ใครไม่ได้เรื่อง
พ่อรู้สึกอิดหนาระอาใจที่ลูกชายไม่สนใจการเรียนเอาแต่ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนทั้งวัน วันนี้มีโอกาส พ่อเลยเรียกลูกชายมาอบรม่ว่า "ลูกรู้ไหม ตอนที่โอบามาอายุเท่าลูก เขาเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนแล้วนะ" ลูกชายพยักหน้าตอบว่า "ผมทราบครับ แต่ตอนนี้โอบามาอายุเท่าพ่อ.....เขาได้เป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับ"
(นิตยสารแพรว ฉบับที่ 751)

8. ให้นักศึกษากำหนดข้อความเองโดยไม่จำกัดประเภทและความยาว ให้นักศึกษาเขียนข้อความดังกล่าวแล้วแสดงผลการวิเคราะห์ตามหลักการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ หากนำข้อความและผลการวิเคราะห์จากหนังสือเรียนวิชานี้จะไม่ได้คะแนน
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat May 21, 2011 2:23 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การสอบไล่ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ข้อสอบวิชา วรรณกรรมปัจจุบัน (TH431)
สอบวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

____________________


คำสั่ง ข้อสอบวิชานี้มี ๔ ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ และมีรายงาน ๑ ฉบับ ผู้ที่ยังไม่ทราบเรื่องรายงานโปรดอ่านข้อความท้ายข้อสอบ

๑. ในยุคเริ่มแรกของวรรณกรรมปัจจุบัน หนังสือพิมพ์และนิตยสารในยุคนั้นมีส่วนในการส่งเสริมวรรณกรรมรูปแบบใหม่อย่างไร จงอภิปราย พร้อมยกตัวอย่างหนังสือพิมพ์บางฉบับเพื่อสนับสนุนอย่างมีเหตุผล และเมื่อพิจารณาบทบาทของหนังสือพิมพ์และนิตยสารในยุคปัจจุบันนี้ ท่านคิดว่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีส่วนส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมปัจจุบันอย่างไร

๒. สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ๒ ครั้ง (พ.ศ.๒๔๕๑-๒๕๐๐) มีนโยบายหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมในยุคนั้น จงอธิบายให้เห็นว่าสภาพวรรณกรรมในระยะนี้เป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างผลงานวรรณกรรมในช่วงนี้

๓. จงอธิบายให้เห็นจริงว่าสภาพสังคมในช่วงยุคมืดทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๘) มีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างไร แตกต่างจากยุควรรณกรรมในช่วงที่เรียกว่ายุคฉันจึงมาหาความหมายอย่างไร จงยกตัวอย่างกลุ่มวรรณกรรมที่เด่นๆมากล่าวอธิบายให้เห็นจริง

๔. จงแสดงความรู้ความคิดต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงวรรณกรรมปัจจุบันต่อไปนี้ว่าเป็นอย่างไร มีผลกระทบหรืออิทธิพลอย่างไรต่อผู้อ่านและวงวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
๑.รางวัลซีไรต์ ๒.วรรณกรรมวัยรุ่นตามกระแสเกาหลีนิยม
๓.การเขียนวรรณกรรมในอินเทอร์เน็ต ๔.วรรณกรรมธรรมะสมัยใหม่

@@@@@@@@@@@

รายงาน ให้นักศึกษาทุกคนทำรายงานการวิจารณ์นวนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ไม่ใช่นวนิยายแปลจากต่างประเทศ ความยาวไม่ต่ำกว่า ๕ หน้า ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ถึง ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาควิชาภาษาไทยฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Sat May 21, 2011 3:01 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat May 21, 2011 2:34 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ข้อสอบวิชา วรรณกรรมปัจจุบัน (TH431)
สอบวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

____________________


คำสั่ง ข้อสอบวิชานี้มี ๔ ข้อ (๘๐ คะแนน) ให้นักศึกษาทำทุกข้อ

๑. จงกล่าวถึงพัฒนาการของวรรณกรรมไทยในยุคใดยุคหนึ่งต่อไปนี้เพียงยุคเดียวให้ครอบคลุมทั้งประเด็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ลักษณะเด่นหรือทิศทางและแนวโน้มของวรรณกรรมในยุคนั้น พร้อมยกตัวอย่างนักเขียนและผลงานสำคัญ
๑.๑ ยุคเริ่มแรก (พ.ศ.๒๔๑๗-๒๔๗๑)
๑.๒ ยุครุ่งอรุณ (พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๕)
๑.๓ ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ๒ สมัย (พ.ศ.๒๔๘๑-๒๕๐๐)

๒. จงเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยในช่วงสมัยที่เรียกว่ายุคมืดทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๗) และยุคฉันจึงมาหาความหมาย (พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๕) ให้ครอบคลุมทั้งประเด็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ลักษณะเด่นหรือทิศทางและแนวโน้มของวรรณกรรมในยุคนั้น ตัวอย่างนักเขียนและผลงานสำคัญ

๓. ที่กล่าวว่า "วรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างมีบทบาทต่อกัน" คืออย่างไร จงกล่าวถึงบทบาทและความสัมพันธ์นั้นให้ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

๔. จงแสดงความคิดเห็นต่อวรรณกรรมปัจจุบันของไทยในประเด็นต่อไปนี้ โดยวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ เลือกวิเคราะห์เพียง ๒ ประเด็น
๑.หนังสือขายดีเป็นผลงานของบุคคลที่มีอาชีพในสาขาอื่นๆ ไม่ใช่นักเขียนตัวจริง
๒.งานแปลจากตะวันตกทำให้นักอ่านไม่นิยมอ่านวรรณกรรมของนักเขียนไทย
๓.งานแปลวรรณกรรมเกาหลีก่อให้เกิดวรรณกรรมรักหวานสำหรับวัยรุ่นที่เยาวชนแต่งเลียนแบบ
๔.รางวัลซีไรต์มีอิทธิพลสูงมากในวงวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย

@@@@@@@@@@@

รายงาน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน (๒๐ คะแนน) ให้เขียนบทวิจารณ์นวนิยาย ๑ เรื่อง ให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหา ความคิด และกลวิธีการประพันธ์ ความยาวประมาณ ๕ หน้า (ส่วนของเรื่องย่อให้เขียนเป็นภาคผนวก)
ส่งถึง ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาควิชาภาษาไทยฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Sat May 21, 2011 3:01 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat May 21, 2011 2:43 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การสอบไล่ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ข้อสอบวิชา วรรณกรรมปัจจุบัน (TH431)
สอบวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

____________________


คำสั่ง ข้อสอบวิชานี้มี ๕ ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำ ๔ ข้อ และนักศึกษาทุกคนจะต้องส่งรายงาน ๑ ฉบับ ผู้ที่ยังไม่ทราบเรื่องรายงานโปรดอ่านข้อความท้ายข้อสอบ

๑. ในยุคเริ่มแรกของวรรณกรรมปัจจุบัน หนังสือพิมพ์และนิตยสารในยุคนั้นมีส่วนในการส่งเสริมวรรณกรรมรูปแบบใหม่อย่างไร จงอภิปราย พร้อมยกตัวอย่างหนังสือพิมพ์บางฉบับเพื่อสนับสนุนอย่างมีเหตุผล และเมื่อพิจารณาบทบาทของหนังสือพิมพ์และนิตยสารในยุคปัจจุบันนี้ ท่านคิดว่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีส่วนส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมปัจจุบันอย่างไร

๒. จงอธิบายให้เห็นจริงว่าสภาพสังคมในช่วงยุคมืดทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๘) มีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างไร และจุดเด่นจุดด้อยของพัฒนาการของวรรณกรรมในช่วงยุคนี้เป็นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ

๓. เหตุใดจึงเรียกยุควรรณกรรมในช่วง พ.ศ.๒๕๐๘-๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ว่ายุคฉันจึงมาหาความหมาย วรรณกรรมในช่วงยุคนี้มีลักษณะอย่างไร จงยกตัวอย่างกลุ่มวรรณกรรมที่เด่นๆมากล่าวอธิบาย

๔. มีคำกล่าวว่า "ดูวรรณกรรมจากสังคม ดูสังคมจากวรรณกรรม" ท่านคิดว่าวรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย

๕. จงแสดงความรู้ความคิดต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงวรรณกรรมปัจจุบันต่อไปนี้ว่าเป็นอย่างไร มีผลกระทบหรืออิทธิพลอย่างไรต่อผู้อ่านและวงวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
๑.รางวัลซีไรต์ ๒.วรรณกรรมวัยรุ่นตามกระแสเกาหลีนิยม
๓.การเขียน-อ่านวรรณกรรมในอินเทอร์เน็ต ๔.วรรณกรรมธรรมะสมัยใหม่

@@@@@@@@@@@

นักศึกษาวิชานี้ทุกคนต้องทำรายงาน ๑ ฉบับ คะแนน ๒๐ คะแนน กำหนดส่งภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ส่งด้วยตนเองที่ตึกมนุษยศาสตร์ ๒ ชั้น ๕ หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาควิชาภาษาไทยฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐
หัวข้อรายงาน ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ต่อนวนิยาย ๑ เรื่องที่เลือกอ่าน (ยกเว้นเรื่องแปล) วิเคราะห์เนื้อหา ความคิด คุณค่า และลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้า


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Sat May 21, 2011 3:02 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat May 21, 2011 2:53 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ข้อสอบวิชา วรรณกรรมปัจจุบัน (TH431)
สอบวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

____________________


คำสั่ง ข้อสอบวิชานี้มี ๖ ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำ ๕ ข้อๆ ละ ๒๐ คะแนน

๑. จงกล่าวถึงลักษณะเด่นของวรรณกรรมไทยปัจจุบันในยุคแรกเริ่ม (พ.ศ.๒๔๑๗-๒๔๗๑) ยกตัวอย่างนักเขียนและวรรณกรรมสำคัญ พร้อมทั้งกล่าวถึงบริบททางสังคมและปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนพัฒนาการของวรรณกรรมยุคนี้

๒. จงเปรียบเทียบลักษณะวรรณกรรมไทยในยุคมืดทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๗) กับยุคฉันจึงมาหาความหมาย (พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๔) ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วรรณกรรมมีลักษณะเช่นนั้น ยกตัวอย่างวรรณกรรมในช่วงเวลานี้ประกอบการวิเคราะห์

๓. มีผู้แบ่งวรรณกรรมออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือวรรณกรรมสารคดีและวรรณกรรมบันเทิงคดี ท่านคิดว่าวรรณกรรม ๒ ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง หากมองในประเด็นกลุ่มคนอ่าน คนเขียน คุณค่าต่อสังคม ความน่าสนใจ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่านคิดว่าวรรณกรรม ๒ ประเภทนี้ส่งผลตามประเด็นดังกล่าวแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

๔. เมื่องสังคมเปลี่ยนไป วรรณกรรมก็เปลี่ยนแปลง เหมือนดังที่บรรจง บรรเจิดศิลป์กล่าวไว้ว่า "ดูวรรณกรรมจากสังคม ดูสังคมจากวรรณกรรม" ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าวรรณกรรมและสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น จงแสดงความคิดเห็น พร้อมยกตัวอย่าง

๕. จงแสดงความคิดเห็นต่อการให้รางวัลวรรณกรรมว่ามีผลกระทบต่อผู้แต่ง ผู้อ่าน และวงวรรณกรรมอย่างไร จงกล่าวถึงรางวัลวรรณกรรมบางรางวัล และวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลบางเรี่อง พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อแนวโน้มของการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยในปัจจุบัน

๖. จงแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่ามีคุณค่าด้านเนื้อหา แนวคิด และศิลปะในการประพันธ์อย่างไร

@@@@@@@@@@@
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by NumB on Sun May 22, 2011 8:36 pm

ขอบคุณมากๆค่ะ ใจดีมีน้ำใจมั่กๆ
มีข้อสอบเก่าของ TH 244,256,247,357 มั๊ยคะขอด้วยน๊า Very Happy

NumB
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 11:22 am

TH244 ตอนที่ผมสอบให้เขียนคำตอบในตัวข้อสอบครับ ฉะนั้นไม่มีข้อมูลข้อสอบเก่าครับ Exclamation

TH247 ข้อสอบเป็นปรนัยล้วน ไม่อนุญาตให้นำข้อสอบออกจากห้องสอบ จึงไม่มีข้อสอบเก่าครับ Question

TH256 ข้อสอบเป็นปรนัยผสมอัตนัย ไม่อนุญาตให้นำข้อสอบออกจากห้องสอบ จึงไม่มีข้อสอบเก่าเช่นกันครับ Arrow

TH357 ผมยังไม่เคยลงทะเบียนเรียน ไว้จะลองเสาะหามาโพสต์ให้ครับ cyclops
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by NumB on Tue May 24, 2011 11:40 am

ขอบคุณนะคะ ใจดีมีน้ำใจมากมายเลย ผ่าน 256 แล้วด้วยเก่งจัง

NumB
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by eurchoi on Thu Sep 22, 2011 8:14 am

สวัสดีคะ..แล่วth243 แนวข้อสอบเป็นแบบไหนหรอคะ*-*

eurchoi
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Fri Sep 23, 2011 1:39 pm

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (มั้ง) ผมสอบนานแล้วครับ จำไม่ได้แน่นอนนักครับ Smile
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by aoytip on Fri May 11, 2012 10:24 am

ขอบคุณ ค่ะ

ชื่อ ออย นะค่ะ นิสิตใหม่ ปี 55 เรียนวิชาเอก ภาษาไทย

ช่วยส่งแนวข้อสอบให้บ้างนะค่ะรุ่นพี่ ทุกคน

[You must be registered and logged in to see this link.]

0849676983

aoytip
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by aoy_ka on Thu Aug 30, 2012 11:19 am

ขอบคุณค่ะ

aoy_ka
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 21
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/08/2012
ที่อยู่ : จ.ภูเก็ต

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Sat Dec 08, 2012 12:21 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
ข้อสอบกระบวนวิชา TH357 สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
ข้อสอบมีทั้งหมด 7 หน้า เวลาสอบ 14.00-16.30 น.
_____________________________________________________________________________________________
1. จงอธิบายให้ชัดเจนและได้ความสมบูรณ์ตามหัวข้อต่อไปนี้ (30 คะแนน)
1.1 ปรัชญาและแนวนิยมในการแต่งแบบโรแมนติคซิสม (Romanticism)
1.2 กลวิธีเกี่ยวกับการดำเนินเรื่อง (Development) ในนวนิยาย
1.3 การสร้างปัญหาหรือความขัดแย้ง (Conflicts) แบบต่างๆ ในโครงเรื่องที่ดี
2. จงวิจารณ์เรื่องสั้นต่อไปนี้ โดยใช้แนวการวิจารณ์ที่เรียนมา เช่น โครงเรื่อง ปรัขญาหรือแนวนิยมในการแต่ง สารัตถะ ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และกลวิธีการแต่ง ให้เรียนวิจารณ์อย่างความเรียงหรือบทความ (40 คะแนน)
ลายกริช
ธารา ศรีอนุรักษ์
[You must be registered and logged in to see this link.]
3. จงวิจารณ์ร้อยกรองต่อไปนี้ โดยเขียนวิจารณ์เป็นแบบความเรียง ไม่ใช่เป็นการตอบคำถามเป็นข้อๆ ให้วิจารณ์ในด้านเนื้อหา สารัตถะ และศิลปะการประพันธ์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการวิจารณ์ให้ชัดเจน (30 คะแนน)
ยิ้มของแม่โพสพ
โดย จีระนันท์ พิตรปรีชา
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

THA4208 (TH455)

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Fri Dec 14, 2012 2:08 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอนภาค ๑/๒๕๕๕ กระบวนวิชา THA4208 (TH455)
สอบวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
___________________________________________________________________________________________
ข้อสอบอัตนัย ๕ ข้อ

ข้อ ๑. จงกล่าวถึงประวัติการนิพนธ์วรรณกรรมของ น.ม.ส. และชี้ให้เห็นสภาพวงวรรณกรรมในสมัยนั้น

ข้อ ๒. วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วของ น.ม.ส. มีลักษณะเด่นอย่างไร อภิปรายพร้อมทั้งชี้ให้เห็นอิทธิพลของวรรณกรรมดังกล่าวที่มีต่อวรรณกรรมรุ่นหลังด้วย

ข้อ ๓. น.ม.ส. มีศิลปะในการแต่งวรรณกรรมร้อยกรองอย่างไร จงอภิปรายพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน

ข้อ ๔. จงกล่าวถึงวรรณกรรมของ น.ม.ส. ที่ท่านพอใจมากที่สุด ประเภทร้อยแก้ว ๑ เรื่อง ประเภทร้อยกรอง ๑ เรื่อง โดยเน้นประเด็นที่มาของเรื่อง เนื้อหา และเหตุผลที่ท่านพอใจ

ข้อ ๕. ความคิดเห็นประการใดของ น.ม.ส. ที่ยังถูกต้องเหมาะสม และใช้ได้ในปัจจุบัน จงยกขึ้นมาอภิปราย ๒ ประการ***********
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

TH4211

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Fri Dec 14, 2012 2:23 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบไล่ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อสอบวิชา อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย (THA4211)
สอบวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น

---------------------------------
คำสั่ง ให้เลือกทำเพียง ๕ ข้อๆ ละ ๒๐ คะแนน จงอธิบายให้ชัดเจน และครบถ้วนทุกคำถาม

๑. มีนักปราชญ์ไทยหลายคนค้นคว้าเรื่องบ่อเกิดรามเกียรติ์ นักปราชญ์เหล่านั้นค้นคว้าอย่างไร และจงอธิบายให้เห็นจริงรามเกียรติ์ไทยมีบ่อเกิดจากที่ใด เมื่อเปรียบเทียบรามเกียรติ์ไทยกับรามายณะของวาลมีกิ มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างพอสังเขป

๒. ไทยรับอิทธิพลจากวรรณคดีจีนตั้งแต่เมื่อใด วรรณคดีที่ได้รับมาเป็นวรรณคดีประเภทใด จงอธิบายให้เห็นจริงว่าพระอภัยมณีคำกลอนของสุนทรภู่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีจีน

๓. จงแสดงความรู้เรื่องวรรณคดีอาหรับเปอร์เซีย หรือ วรรณกรรมเขมรในไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงประเภท ลักษณะการเขียน เนื้อหา พร้อมยกตัวอย่างบางเล่มมาอธิบาย

๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า เมื่อเรารับอิทธิพลวรรณกรรมจากต่างชาติ เรามักดัดแปลงแก้ไขตัดเติมวรรณกรรมจากต่างชาติให้สอดคล้องกับขนบประเพณี ค่านิยม และขนบทางวรรณศิลป์ของไทย จงแสดงความคิดเห็นของท่านโดยพิจารณาจากวรรณคดีต่อไปนี้ เช่น รุไบยาต กามนิต รามเกียรติ์ เป็นต้น

๕. จงอธิบายให้เห็นจริงว่าการรับอิทธิพลจากตะวันตกส่งผลกระทบต่องานประพันธ์ประเภทนวนิยายและเรื่องสั้นของไทยในด้านเนื้อหาและปรัชญาในการแต่างอย่างไร

๖. เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการรับอิทธิพลตะวันตกที่มีต่อกวีนิพนธ์และบทละคร ท่านคิดว่าวรรณคดีประเภทใดเปลี่ยนแปลงไปเพราะอิทธิพลตะวันตกมากกว่ากัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นเป็นอย่างไร จงอธอิบาย
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Fri Jan 11, 2013 4:46 pm

ข้อสอบวิชา THA4208 ข้อสอบซ่อมภาค 1/2555 เหมือนข้อสอบภาค 1/2555 ที่ได้โพสต์ไปแล้วข้างต้น จึงไม่มีข้อมูลใหม่มาโพสต์ให้ครับ Cool
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon Jan 14, 2013 12:40 pm

ข้อสอบวิชา THA4211 ข้อสอบซ่อมภาค 1/2555 เหมือนข้อสอบภาค 1/2555 ที่ได้โพสต์ไว้ข้างต้น จึงไม่มีข้อมูลใหม่มาโพสต์ให้ครับ Cool
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย

ตั้งหัวข้อ by aoy_ka on Sun Jun 30, 2013 1:50 pm

ขอเบอร์โทรหน่อยได้ป่าว ค่ะ

aoy_ka
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 21
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/08/2012
ที่อยู่ : จ.ภูเก็ต

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ