กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง

Go down

4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง

ตั้งหัวข้อ by max17 on Tue Feb 27, 2018 10:53 am

การย้ายงานเพื่ออัพเงินเดือนเป็นเสมือนกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าถึงเงินเดือนจำนวนมหาศาลได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะการทำงานที่บริษัทเดิมนั้นเงินเดือนของเราจะเพิ่มขึ้นแค่ปีละ 2-4% เท่านั้น แต่กลับกันถ้าเราย้ายไปอยู่ที่บริษัทใหม่ ส่วนใหญ่ก็จะเรียกเงินเพิ่ม 10-30% จากจำนวนเดิม ส่งผลให้คนนิยมย้ายที่ทำงานบ่อย เพื่อให้ได้เงินเดือนมหาศาลมาไว้ในครอบครอง แต่เพื่อน ๆ ที่ตั้งใจจะทำวิธีนี้แนะนำว่าต้องดูให้ดี ๆ ด้วยล่ะ เพราะบางครั้งเราอาจจะได้งานที่ไม่ดีมาทำ หรือเป็นงานที่หลอกให้เราเสียเวลา และไม่ได้เงินเดือนตามที่ต้องการอีกด้วย
 
1. เงินเดือนสูงลิ่ว คุณสมบัตินิดเดียวเอง
ทุกบริษัทเค้าก็ต้องการคนงานที่มีประสิทธิภาพมาขับเคลื่อนธุรกิจเค้ากันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเงินเดือนกับคุณสมบัติจึงต้องไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าเจอว่าองค์กรไหนให้เงินเดือนสูง แต่ต้องการคุณสมบัตินิดเดียว ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจมีอะไรแอบแฝง เช่น ช่วงทดลองงานจะไม่จ่ายเงินเดือนให้ หรือต้องทำยอดขายให้ตรงตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ถึงจะได้เงินเดือนเต็ม ซึ่งถ้าเราไม่โลภมาก ตั้งสติ และเปรียบเทียบกันดี ๆ ก็จะรู้ทันทีว่าบริษัทที่ยื่นข้อเสนอดี ๆ แบบนี้มันไม่มีอยู่จริง
 
2. สวัสดิการดีเกินไป
บางบริษัทเค้าออกตัวล้อฟรีเลยว่ามีที่พักให้อย่างงู้นอย่างงี้ มีอาหารครบทุกมื้อ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ครบ ซึ่งตรงนี้ต้องดูดี ๆ ว่ามีเงื่อนไขอะไรกำกับด้วยมั้ย เช่น ต้องอาศัยอยู่ในที่ที่บริษัทจัดหาให้เท่านั้น ต้องพร้อมสแตนด์บายทำงาน 24 ชั่วโมงเมื่อโดนเรียก หรืออาหารทุกมื้อซ้ำกันตลอดทั้งปีทั้งชาติ ซึ่งแบบนี้ต่อให้สวัสดิการจะดี แต่มีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละ เพราะมันไม่ได้คุ้มกับสุขภาพร่างกายที่ต้องเสียไปเลย
 
3. มีทุกอย่างให้ครบวงจร
ไม่ว่าจะเป็นจัดทัวร์ประจำปี สอนภาษาฟรี มีฟิตเนสพร้อม อยากเรียนว่ายน้ำก็จัดให้ อะไร ๆ ก็เข้าทางเราไปซะหมด เงื่อนไขดี ๆ แบบนี้อาจทำให้เพื่อน ๆ สนใจ และตัดสินใจรับงานอย่างง่ายดาย โดยหารู้ไม่ว่าที่บอกว่าฟรี บางครั้งบางทีเค้าอาจจะรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้กับโบนัสของเราไปแล้วก็ได้ ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการตั้งแต่แรก ถ้าถามว่าได้เงินโบนัสมาแล้วเราเอาไปซื้อของได้เองตามต้องการ กับได้สวัสดิการเหล่านี้ฟรี เป็นใครก็ต้องเลือกเงินโบนัสอยู่แล้ว ถูกมั้ย
 
4. เหนื่อยน้อยได้ผลตอบแทนเยอะ
เคยเห็นกันใช่มั้ยครับที่ประกาศกันตามอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทำงานออนไลน์ ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินหลักพันมาใช้เล่น ๆ งานสบาย เล่นเน็ทได้ก็ทำได้ อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ทุกอย่างไม่มีจริงหรอกครับ แต่จะชวนไปทำขายตรงกันทั้งนั้นแหละ จะเลือกบริษัททั้งที เอาที่มันอยู่ในความพอดีแล้วกันเนอะ
 
ถ้าอยากจะหางานดีๆทำลองดูที่ [You must be registered and logged in to see this link.] ไหน ๆ เราก็อยากจะอัพเงินเดือนให้ได้มาก ๆ แล้ว แนะนำว่าอย่าไปตกเป็นเหยื่อของบริษัทเหล่านี้เค้านะครับ ใช้สติในการเลือกให้มาก ๆ แล้วเพื่อน ๆ จะได้งานที่ตรงใจพร้อมกับเงินเดือนที่คุ้มค่ามาไว้ในครอบครอง

max17
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/02/2018

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ