กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาฝรั่งเศส

Go down

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Sep 29, 2011 10:58 am

Razz เพื่อนๆสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เป็นวิชาเลือกต่างๆได้จากด้านล่างนี้นะครับ

หลักสูตรวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

1 จำนวนหน่วยกิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 63 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเป็นดังนี้

วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต

2. รายวิชา

2.1 วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต หน่วยกิต

*FR 213 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส 3

**FR 221 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1 3

**FR 233 ปริทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป 3

*FR 251 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1 3

**FR 301 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 3

**FR 302 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 3

**FR 321 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 3

**FR 341 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1 3

**FR 344 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3

(FR 314)

**FR 401 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1 3

**FR 402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 3

**LI 260 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3

2.2 วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต

นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเลือกสายวิชาดังนี้

2.2.1 สายภาษาฝรั่งเศสทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาทั้ง 5 หมวดของหลักสูตรดังนี้

1) ทักษะภาษาฝรั่งเศส (FR 000) วิชาบังคับพื้นฐานทางภาษา

(FR 010) วิชาทักษะทั่วไป

(FR 020) วิชาทักษะการอ่านและการเขียน

(FR 040) วิชาทักษะการฟังและการพูด

2) วรรณคดีฝรั่งเศส (FR 030)

3) อารยธรรมฝรั่งเศส (FR 050)

4) ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน (FR 070, 080, 090)

5) ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส (LI 060)

โดยจะเลือกจากหมวดเดียวกันหรือหลายหมวดรวมกันก็ได้ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องเป็นกระบวนวิชารหัส 300 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3.2.2 สายภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

กระบวนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ภาควิชาภาษาตะวันตกเปิดสอน

1 หมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส หน่วยกิต


**FR 101 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1

**FR 102 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2

**FR 201 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3

**FR 202 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4

*FR 213 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส

**FR 221 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1

**FR 222 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2

**FR 301 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1

**FR 302 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2

**FR 316 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย 1(FR 411)**FR 317 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย 2(FR 412)

**FR 321 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1

**FR 322 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2

*FR 323 การเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศส

**FR 341 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 1

**FR 342 ความเข้าใจในการฟังภาษาฝรั่งเศส 2

**FR 343 การฟังและการเขียนตามเสียงภาษาฝรั่งเศส

**FR 344 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1(FR 314)

**FR 345 การพูดภาษาฝรั่งเศส 2(FR 315)

**FR 401 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1

**FR 402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2

*FR 413 การแปลเฉพาะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
3

3
3
3
3
3
3
3

3


2 หมวดวิชาภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน หน่วยกิต


**FR 373 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว

*FR 374 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับบุคลากรด้านการโรงแรม

*FR 375 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

*FR 376 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับบุคลากรสายการบิน

*FR 377 ภาษาฝรั่งเศสด้านนิติศาสตร์

*FR 378 ภาษาฝรั่งเศสด้านรัฐศาสตร์

*FR 379 ภาษาฝรั่งเศสด้านความงามและแฟชั่น

**FR 381 ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจ

*FR 393 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**FR 471 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ 1

**FR 472 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ 2

*FR 475 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริการด้านสุขภาพและการแพทย์

*FR 481 ภาษาฝรั่งเศสด้านการค้าระหว่างประเทศ

*FR 483 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริการด้านการเงินและการธนาคาร

*FR 485 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3


3 หมวดวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส หน่วยกิต


**FR 233 ปริทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยสังเขป

**FR 234 ปริทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย

*FR 235 ปริทรรศน์กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส

*FR 236 ปริทรรศน์วรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

**FR 331 การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น

*FR 332 วรรณคดีพื้นบ้านฝรั่งเศส

**FR 333 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวคลาสสิก

**FR 334 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18

**FR 335 วรรรณคดีฝรั่งเศสแนวโรแมนติก

**FR 337 วรรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัจนิยม

*FR 338 วรรณกรรมฝรั่งเศสสำหรับเยาวชน

**FR 339 โลกของเด็กในวรรณคดีฝรั่งเศส

**FR 431 วรรณคดีฝรั่งเศสแนวสัญลักษณ์นิยม

**FR 432 บทละครฝรั่งเศส

**FR 433 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1

**FR 434 นวนิยายฝรั่งเศส

**FR 435 วรรณคดีฝรั่งเศสระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

**FR 436 เรื่องสั้นฝรั่งเศส

**FR 437 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4 หมวดวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส หน่วยกิต


*FR 251 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 1

*FR 252 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส 2

**FR 254 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศ

ฝรั่งเศส

***FR 255 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในชีวิต

และสังคมฝรั่งเศส

***FR 353 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส

***FR 357 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั่วไปเพื่อการท่องเที่ยว

ในประเทศฝรั่งเศส

*FR 358 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับดนตรีและเพลงฝรั่งเศส**FR 359 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส

**FR 451 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมฝรั่งเศส

**FR 453 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนฝรั่งเศส

**FR 455 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะฝรั่งเศส

*FR 456 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

*FR 457 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภาพยนตร์ฝรั่งเศส

*FR 458 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะโภชนาการฝรั่งเศส
3
3

3

3
3

3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3

3
3
3

5 หมวดวิชาภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส หน่วยกิต


**LI 260 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

*LI 263 ศัพทวิทยาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

*LI 362 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาฝรั่งเศส

**LI 363 สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส

*LI 364 วัจนลีลาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส

**LI 461 วิทยาหน่วยคำภาษาฝรั่งเศส

**LI 462 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย

**LI 463 อรรถศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส

**LI 464 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษ

**LI 465 วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส

**LI 466 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา

ต่างประเทศ

**LI 467 ปัญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส

**LI 468 ปัญหาการอ่านภาษาฝรั่งเศส

**LI 469 ปัญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ