กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» แจกชีท และสรุปหน้าราม ของคณะสื่อสารมวลชนค่ะ
by peachyz Sun Nov 19, 2017 12:54 pm

» หนังสือเสียง 10131 สังคมมนุษย์ มสธ.
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง PY332 PY235 PY331 PY234 PY225 PY103
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง HI368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน
by worapolh Thu May 11, 2017 3:30 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY225 ปรัชญาจีน
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:42 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY234
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:41 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY103
by worapolh Thu Apr 06, 2017 6:37 pm

» หนังสือเสียงรามฟรีครับ HI330
by worapolh Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:59 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

นักวิชาการสายมนุษย์ฯ-สังคมขาดแคลนหนัก

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

นักวิชาการสายมนุษย์ฯ-สังคมขาดแคลนหนัก

ตั้งหัวข้อ by information on Mon Jul 11, 2011 3:36 pm

“สุเมธ” ระบุไทยยังขาดแคลนนักวิชาการสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอกจำนวนมาก เหตุในช่วง 15 ปี เน้นส่งเสริมนักวิชาการสายวิทย์ฯ เพลินจนลืมสายสังคม
นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการสายรับใช้สังคม ว่า ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดสัมมนาโดยนำตัวอย่างผลงานทางวิชาการทางด้านสังคมมาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไปการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีผลงานตีพิมพ์ทางวารสารระดับนานาชาติ และต้องเป็นที่ยอมรับทางวิชาการของคนทั่วไป แต่งานวิจัยท้องถิ่นยังมีปัญหาเรื่องการยอมรับ ดังนั้นจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและตรวจสอบ ซึ่งประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ คือตัวชี้วัดผลกระทบด้านสังคมที่จะต้องดูว่าควรจะมีอะไรบ้าง เพื่อนำมาใช้ในการประเมิน และกำหนดเงื่อนไขผลงานที่จะต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และจะต้องสามารถใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำมาใช้พิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในสายสังคมได้ภายในปี 2554 นี้ อย่างไรก็ตาม หากสามารถกำหนดหลักเกณฑ์เรียบร้อย เชื่อว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ที่ดูแลการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้
นายสุเมธกล่าวอีกว่า ปัจจุบันถือว่าประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิชาการในสายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เนื่องจากตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เราเน้นส่งเสริมและให้ทุนเรียนต่อเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์และเกษตรเท่านั้น ดังนั้นขณะนี้ สกอ.จึงพยายามกลับมาให้ทุนนักศึกษามาเรียนสายสังคมเพิ่มขึ้น
“ปัจจุบันนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลน แม้จะให้ทุนนักศึกษาปริญญาโทเพื่อเรียนต่อปริญญาเอกก็ยังหาคนมาเรียนยาก เพราะคนเก่งๆ ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านนี้มีน้อย ดังนั้น สกอ.จึงต้องเริ่มปั้นคนเก่งกันตั้งแต่เริ่มต้นโดยให้ทุนเรียน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง จนถึงระดับปริญญาเอก” นายสุเมธกล่าว.

ข้อมูลจาก : thaipost.net

information
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ