กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

Go down

น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by 3589e4e0 on Mon Jul 11, 2011 3:06 am

อยากได้คำแนะนำจากพี่ๆที่เอกสเปนว่ามันยากไหมต้องเรียนอะไรบ้าง... Rolling Eyes
avatar
3589e4e0
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/07/2011
Age : 25
ที่อยู่ : พระราม 3

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by sendho1 on Tue Jul 12, 2011 9:50 pm

พี่เรียนเป็นโทเลยไม่ยาก แต่เอกมีบางตัวที่ยาก

ถ้าใจรักยังไงๆก็ไม่เกินความสามารถ
avatar
sendho1
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 48
น้ำใจงดงาม : 15
Join date : 12/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by mutienjo on Fri Sep 09, 2011 2:57 pm

เพิ่งเรียนปี ๑ แล้วก็ลงเป็นเทอมแรก ยังไม่ได้สอบเลยค่ะ
ไว้ผลสอบออกมาแล้วจะมาตอบอีกทีนะ
(เืท่าที่เรียนตอนนี้ก็ไม่ยากนะ)

mutienjo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 09/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by วินิจฉัย on Fri Sep 09, 2011 3:09 pm

น่าจะสนุกนะครับ ภาษากลุ่มโรมานต์มันโรมานต์สมชื่อจริงๆนะ Embarassed
avatar
วินิจฉัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 41
Points : 47
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/06/2011

http://bigvictory.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by mutienjo on Sun Sep 11, 2011 1:14 am

ถ้าภาษาอังกฤษเราดีก็ช่วยได้มากเลยนะคะ
แม้ว่าจะไม่ใช่ตระกูลโรมานซ์ แต่ว่าก็เป็นภาษาที่ยืมลาตินมาใช้เยอะเว่อร์

ในทางตรงกันข้าม พอฝึกสเปนไปได้ัสักพัก เหมือนภาษาอังกฤษจะดีตามไปด้วย

ว่าแต่อาจารย์ตัดจีโหดมาก ตั้งร้อยแน่ะ ... แต่ก็อย่างที่พี่ว่าค่ะ
"จีมีไว้พุ่งชน" (ไม่มี ร.เรือนะคะ เพราะไม่ใช่พรุ่งนี้) "แล้ว ตู้ม!กลายเป็นโกโก้ครั้นช์แสนอร่อย"

mutienjo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 09/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by วินิจฉัย on Sun Sep 11, 2011 7:19 pm

mutienjo พิมพ์ว่า:ถ้าภาษาอังกฤษเราดีก็ช่วยได้มากเลยนะคะ
แม้ว่าจะไม่ใช่ตระกูลโรมานซ์ แต่ว่าก็เป็นภาษาที่ยืมลาตินมาใช้เยอะเว่อร์

ในทางตรงกันข้าม พอฝึกสเปนไปได้ัสักพัก เหมือนภาษาอังกฤษจะดีตามไปด้วย

ว่าแต่อาจารย์ตัดจีโหดมาก ตั้งร้อยแน่ะ ... แต่ก็อย่างที่พี่ว่าค่ะ
"จีมีไว้พุ่งชน" (ไม่มี ร.เรือนะคะ เพราะไม่ใช่พรุ่งนี้) "แล้ว ตู้ม!กลายเป็นโกโก้ครั้นช์แสนอร่อย"

ขอบคุณมากๆครับ ที่ช่วยตรวจปรู๊ฟให้ ผมเป็นคนสับเพร่าแบบนี้เสมอ ไม่รู้ว่าไปใส่ ร. ไว้ตั้งแต่ตอนไหน สังสัยมันจะติดมาจากตอน ม.ปลาย พอดีติด ร.อยู่หลายตัว Very Happy
avatar
วินิจฉัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 41
Points : 47
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/06/2011

http://bigvictory.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by mutienjo on Mon Sep 12, 2011 12:28 am

สมัยเรียนม.ปลาย ติด ร. (รอ)
สมัยเรียนมหาลัย ติด ร. (รัก)

mutienjo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 09/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

เอกสเปน รหัว54 ต้องลงSN101 รึป่าวคะ

ตั้งหัวข้อ by WTJ on Thu Sep 15, 2011 8:34 pm

ถ้าเอกสเปนต้องลงวิชาSN101 เรามีเรื่องอยากขอรบกวนหน่อยคะ

คือเราเอกอังกิดนะคะ แต่อยากโทสเปน เทอมนี้เราเลยลงวิชานี้ เราอยากทราบแนวข้อสอบของวิชานี้ปี54อ่าคะ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนทราบ ขอรบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ อยากมีเพื่อนเยอะๆ ยังไงก็ลากรบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

WTJ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by mutienjo on Thu Sep 15, 2011 9:50 pm

อยากทราบเหมือนกันค่ะ เมแบบว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย+เรียนหลายที่ เลยไม่มีโอกาสเข้าเรียน แต่ก็ใช้ิวิธีดูเทปย้อนหลังตามมาตลอด เห็นว่าอาจารย์กำลังเขียนตำราเล่มใหม่อยู่ ใครที่เข้าห้องถึงจะได้ชีท

อย่างไรก็ดีเมก็ได้มีโอกาสอ่านข่าวรามฉบับล่าสุด (ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒๑) อาจารย์ได้โพสขอบข่ายที่จะออกสอบไว้ค่ะ (วิชานี้ตัดจีที่ ๑๐๐/๑๒๐) พร้อมทั้งมีอีเมลล์ของอาจารย์ด้วย เมก็ได้ขอไฟล์อาจารย์ (แต่ไม่ได้ --- เข้าใจว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์) อาจารย์ก็แนะนำให้ดูเทป ขอชีทเพื่อน ส่วนแนวข้อสอบก็คล้ายๆกับ pretest ที่อยู่ในหนังสือค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมู่หรือจ่า แต่จะสู้เต็มที่เลย

mutienjo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 09/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by sendho1 on Sun Sep 18, 2011 2:46 pm

มาให้กำลังใจรุ่นน้อง ใครมีปัญหาอะไรก็ปรึกษารุ่นพี่ได้นะ หรือใครเล่นเฟสบุ๊คก็เข้าไปที่ RUSN 53 ได้ อ้อใครที่อยากได้คนติวพวกพี่ๆชมรมภาษาตะวันตกเค้าก็มีติวให้ฟรีจ้า
avatar
sendho1
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 48
น้ำใจงดงาม : 15
Join date : 12/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by Fabiana Ryn on Fri Mar 30, 2012 9:46 pm

Sendho1 ใช่ผึ้งเปล่าค่ะ

Fabiana Ryn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 29/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: น้องใหม่ อยากทราบว่ามีรุ่นพี่เรียนเอกสเปนกัลบ้างรึป่าว เรียนยากไหม

ตั้งหัวข้อ by ntampueng on Wed Oct 24, 2012 2:49 am

ชมรมภาษาตะวันตก อยู่คตรงไหนหรอคะ พอดีจะลงโทสเปนน่ะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะยากมากหรือป่าวเลยมีเรื่องอยากได้คำแนะนำจากพี่ๆเยอะเลยค่ะ

ntampueng
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/10/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ