ผมลงโทประวัติศาสตร์ไปนะครับ ที่ลงแล้วก็ His1001 His1002 His1201 His3504 His4500 เหลืออีก 1 วิชาครับ อยากให้ช่วยแนะนำวิชาที่เป็นปรนัยทีครับ