กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» แจกชีท และสรุปหน้าราม ของคณะสื่อสารมวลชนค่ะ
by peachyz Sun Nov 19, 2017 12:54 pm

» หนังสือเสียง 10131 สังคมมนุษย์ มสธ.
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง PY332 PY235 PY331 PY234 PY225 PY103
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง HI368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน
by worapolh Thu May 11, 2017 3:30 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY225 ปรัชญาจีน
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:42 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY234
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:41 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY103
by worapolh Thu Apr 06, 2017 6:37 pm

» หนังสือเสียงรามฟรีครับ HI330
by worapolh Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:59 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รหัส 540 .. นะคะ มนุษย์ศาสตร์ สื่อสาร จะขอบจบแล้วรบกวนเข้ามาช่วยดูด้วยค่า ถูกต้องมั้ย

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

รหัส 540 .. นะคะ มนุษย์ศาสตร์ สื่อสาร จะขอบจบแล้วรบกวนเข้ามาช่วยดูด้วยค่า ถูกต้องมั้ย

ตั้งหัวข้อ by JayYou on Sat Jun 14, 2014 10:22 pm

อยากให้ช่วยดูหน่อยค่ะ รหัส 540 .. จะขอจบแต่อยากลองถามดูว่าถูกต้องมั้ย เอกสื่อสารมวลชน โทสังคมและมานุษยวิทยานะคะ ช่วยหน่อยน๊า ขอบคุณล่วงหน้าค่าา .....

โครงสร้่างหลักสูตร 144 หน่วยกิต

1. วิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต

RU100 ผ่านแล้ว

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
-BIO1001 [3] รหัสเก่า BY101(BI103)

1.2 กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 15 หน่วยกิต
-HIS1201 [3] รหัสเก่า HI121
-LIS1001 [2] รหัสเก่า IS101
-PHI1003 [3] รหัสเก่า PY103
-ART1003 [2] รหัสเก่า AR103
-HIS1001 [3] รหัสเก่า HI101
-HED1101 [2] รหัสเก่า HA101

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
-SOC1003 [3] รหัสเก่า SO103
-LAW1004 [3] รหัสเก่า LA104

1.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
-ENG1001 [3] รหัสเก่า EN101
-ENG1002 [3] รหัสเก่า EN102
-ENG2001 [3] รหัสเก่า EN201
-ENG2002 [3] รหัสเก่า EN202

1.5 กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
-THA1001 [3] รหัสเก่า TH101
-THA1002 [3] รหัสเก่า TH102


------------------------------------------


2. วิชาเอก 63 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
-MCS1100 [3] รหัสเก่า MC110
-MCS1101 [3] รหัสเก่า MC111
-MCS1300 [3] รหัสเก่า MC130
-MCS1400 [3] รหัสเก่า MC140
-MCS2100 [3] รหัสเก่า MC210
-MCS2106 [3] รหัสเก่า MC216
-MCS2108 [3] รหัสเก่า MC218
-MCS2200 [3] รหัสเก่า MC220
-MCS2201 [3] รหัสเก่า MC221
-MCS3100 [3] รหัสเก่า MC310
-MCS4106 [3] รหัสเก่า MC416


วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
-MCS4201 [3] รหัสเก่า MC421
-MCS3300 [3] รหัสเก่า MC330
-MCS3102 [3] รหัสเก่า MC312
-MCS4204 [3] รหัสเก่า MC424
-MCS3404 [3] รหัสเก่า MC344
-MCS2101 [3] รหัสเก่า MC211
-MCS3105 [3] รหัสเก่า MC315
-MCS4402 [3] รหัสเก่า MC442
-MCS3403 [3] รหัสเก่า MC343
-MCS3204 [3] รหัสเก่า MC324

-----------------------------------

3.วิชาโท 24 หน่วยกิต (สังคมและมานุษยวิทยา)


วิช่โทบังคับ 15 หน่วยกิต
-ANT1013 [3] รหัสเก่า AN113
-ANT3057 [3] รหัสเก่า AN357
-SOC2033 [3] รหัสเก่า SO233
-SOC2091 [3] รหัสเก่า SO291
-SOC4083 [3] รหัสเก่า SO483

วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต (เลือก AN หรือSO ที่เปิดสอนในวิชาสังคมและมานุษยวิทยาให้ครบ 9 หน่วยกิต)
-ANT3503 [3] รหัสเก่า AN353
-ANT3504 [3] รหัสเก่า AN354
-ANT3505 [3] รหัสเก่า AN355

---------------------------------------

4.วิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต
-SOC2065 [3] รหัสเก่า SO265
-THA1003 [3] รหัสเก่า TH103
-ANT2078 [3] รหัสเก่า AN278
-ANT2029 [3] รหัสเก่า AN229
-SCI1003 [3] รหัสเก่า SC103

------------------------------------

** ทั้งหมดนี่ล่ะคะ 144 หน่วยกิต อยากให้เอกสื่อสารช่วยดูหน่อยนะคะ เผอิญเราลง กลุ่มวิชาเลือกวิทยาศาสตร์และคณิต เกินมา 1 วิชา เค้าให้เลือก 1 วิชา

-BIO1001 [3] รหัสเก่า BY101(BI103)
-SCI1003 [3] รหัสเก่า SC103

เลยเอาอีกตัวมาเป็นเสรีแทนค่า ที่เหลือ ก็ช่วยดูหน่อยนะคะ รบกวนด้วย ขอบคุณค่าา

JayYou
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 111
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 23/10/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รหัส 540 .. นะคะ มนุษย์ศาสตร์ สื่อสาร จะขอบจบแล้วรบกวนเข้ามาช่วยดูด้วยค่า ถูกต้องมั้ย

ตั้งหัวข้อ by snsdd on Tue Jun 17, 2014 12:28 am

น่าจะถุกหมดนะค่ะ เท่าที่รุ้มา เกินหน่วยกิตไม่เป็นไร รุ่นพี่เคยบอกค่ะ
เอิ่ม ว่าแต่เราขอปรึกสา วิชา mcs 2201 mcs4204 mcs3204 mcs 4402 ตะเองจบมาได้ไงค่ะ เค้าหาซื้อชีทไม่ได้เลย มีเทคนิคยังไห้ผ่านอะคค่ะ ขอคำปรึกสาด้วยรนะค่ะ   แนะนำเค้าด้วยนะ สอบมาหลายรอบละ ท้อไอ4ตัวนี้จัง อิอิ
ติดต่อแนะนำมาที่ [You must be registered and logged in to see this link.] ด้วยน้าาาาา อิอิ

snsdd
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 09/07/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รหัส 540 .. นะคะ มนุษย์ศาสตร์ สื่อสาร จะขอบจบแล้วรบกวนเข้ามาช่วยดูด้วยค่า ถูกต้องมั้ย

ตั้งหัวข้อ by Poy on Thu Dec 18, 2014 11:24 pm

สวัสดีค่ะ รบกวน ขอแนวทางด้วยนะคะ เนื่องจากกำลังจะขอจบเช่นกันค่ะ แต่ก็ยังติดตัวหลัก เช่น 2201 อยู่ค่ะ (ทำงานเต็มเวลา ไม่ได้เข้าเรียนค่ะ)
[You must be registered and logged in to see this link.] ค่ะ

ขอบคุณมากๆๆนะคะ Surprised

Poy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 15
Points : 17
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ