กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

Go down

รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by Qpidz on Mon May 30, 2011 3:16 pm

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆพี่ๆชาวรามฯทุกคน
คือ เราเรียนอยู่ สาขาประัวัติเพื่อการท่องเที่ยว ขึ้นปี3แล้ว
มีเรื่องจะปรึกษา คือว่า วิชา HI 223,229,324
สอบมาแล้ว 2-3 ครั้ง ตกทุกรอบเลย T^T
ส่วนตัวแล้วก้คิดว่าทำข้อสอบพอได้อยู่
เลยอยากจะถามวิธีทำข้อสอบให้ผ่าน หรือว่า่ บางวิชาจำเป็นต้องเข้าไปเรียน หรือ ต้องไปพบ อ.ที่สอนดีค่ะ?
เพราะตอนนี้ก้ทำงานไปด้วย อ่านนส.เองทุกรอบ
ทุกวิชาผ่านไปด้วยดี เจอHI ที เราท้อเลยง่ะ
รบกวนเพื่อนๆพี่ๆ ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^"
avatar
Qpidz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 39
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 30/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by samapol on Mon May 30, 2011 8:08 pm

ว่างๆ ควรเข้าพบอาจารย์ดูบ้างนะครับ หรือไม่ก็ลองเอาข้อสอบเก่าๆ มาลองทำดู สู้ๆนะครับ Smile

samapol
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 26
น้ำใจงดงาม : 6
Join date : 28/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by hidden_stop on Mon May 30, 2011 10:03 pm

จับจุดไม่ได้หรือเปล่าครับ เพราะแต่ละวิชาเนื้อหามาก ลองทำสรุปเป็นภาษาของตัวเอง พบอาจารย์บ้าง วิชาที่คุณพูดมา มีแค่ HI324 เองนะครับที่ยาก (มาก) นอกนั้นติดจะง่ายมากโดยเฉพาะ HI223 อาจจะเป็นเพราะยังไม่รู้แนวก็ได้ครับ ลองดูแนวข้อสอบในกระทู้ forum ประวัติศาสตร์นะครับ แล้วจะรู้ว่า ประวัติศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

***อย่าคิดว่าตัวเองโง่หรือไม่เก่งนะครับที่ตก ผมเชื่อว่า คราวหน้า คุณจะต้องสอบผ่านแน่นอนครับ!!!

hidden_stop
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 49
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by Qpidz on Mon May 30, 2011 10:54 pm

ขอบคุณทุกๆคำตอบมากๆเลยนะค่าา สงสัยคงต้องพยายามมากกว่านี้
แต่ที่แน่ๆ เค้าไม่บังคับเข้าเรียนใช่ไม๊ค่ะ?
แล้วที่เข้าพบ อ.เนี้ย คือขอแนวข้อสอบเค้า หรือ ไปนั่งเรียน หรือยังไงค่ะ 55555
โทษทีนะค่ะ คำถามเยอะไปหมด
Smile
avatar
Qpidz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 39
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 30/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by samapol on Tue May 31, 2011 12:23 am

อาจารย์จะมีคำแนะนำที่ดีให้ครับ บางวิชามีรายงานก็จะช่วยได้มาก ท่านเข้าใจสำหรับ เหตุผลที่นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ Smile

samapol
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 26
น้ำใจงดงาม : 6
Join date : 28/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

เกี่ยวกับการเรียนประวัติศาสตร์

ตั้งหัวข้อ by yothinin on Tue May 31, 2011 8:12 am

ปัญหาของคนที่เรียนประวัติศาสตร์คือพยายามท่องจำ โดยเฉพาะ ชื่อและพ.ศ. แต่มักจะสับสนแล้วถึงเวลาสอบก็ตอบสลับกันแต่คิดว่าตอบได้น่าจะผ่าน

จริง ๆ แล้วประวัติศาสตร์ต้องอาศัยความเข้าใจก่อน แล้วค่อยไล่เรียงกันไปตามลำดับ เชื่อมโยงไปยังส่วนอื่น ๆ อ่านแล้วต้องนึกภาพตามและจินตนาการว่าเนื้อหากล่าวถึงอะไร

บางครั้งก็ต้องออกไปดูสถานที่จริงเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น และเวลาไปวัดหรือวังที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็อย่าลืมคิดถึงเนื้อหาที่อ่านแล้วพยายามมองให้เห็นว่าในอดีตมีอะไรอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ซากปรักหักพัง แล้วคิดต่อว่าศิลปะที่คนโบราณสร้างนั้นเป็นศิลปะที่เกิดจากความซาบซื้งหรือพุทธิปัญญา แล้วจะมองเห็นความจริงและเข้าใจความเป็นอยู่รวมไปจนถึงประวัติในแต่ละช่วง

ลองดูนะครับ ผมเรียนประวัติสุโขทัยยังต้องไปอ่านหนังสือ TH102 ที่เกี่ยวข้องกับหลักศิลาจารึกเพิ่มเติม อ่านประวัติเชียงใหม่ พะเยา และน่านเพิ่มเพราะมีส่วนเชื่อมโยงกันหมด
avatar
yothinin
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 27
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 26/05/2011

http://www.picturaworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by Qpidz on Tue May 31, 2011 8:36 pm

ขอบคุณทุกคน สำหรับคำแนะนำดีๆนะค่ัะ Very Happy
avatar
Qpidz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 39
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 30/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

เพิ่งไปสมัครมาวันนี้เครียดเลย

ตั้งหัวข้อ by love katoon on Sat Jun 11, 2011 7:43 pm

ปี1ค่ะ ไม่เคยเรียนรามมาก่อนเลย ไม่รู้จะทำตัวยังไงอ่ะ แล้วก็หาหนังสืออ่านไม่ได้สักวิชานึง โดยเฉพาะพวก HI223 229 324 325 326 427 พอไปที่คณะ ก็ดันปิดซะงั้น แนะนำทีได้ไหมคะว่าจะต้องทำยังไง แล้วคณะเค้าเปิดแค่วันธรรมดาชิมิ

love katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ว่าแต่เรื่องข้อสอบ

ตั้งหัวข้อ by love katoon on Sat Jun 11, 2011 7:46 pm

เค้าสอบแบบกากบาทหรือข้อเขียนอ่ะคะ เห็นแล้วสยิวกิ้วไปเลยอ่ะ

love katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by Qpidz on Sat Jun 11, 2011 10:23 pm

love katoon พิมพ์ว่า:ปี1ค่ะ ไม่เคยเรียนรามมาก่อนเลย ไม่รู้จะทำตัวยังไงอ่ะ แล้วก็หาหนังสืออ่านไม่ได้สักวิชานึง โดยเฉพาะพวก HI223 229 324 325 326 427 พอไปที่คณะ ก็ดันปิดซะงั้น แนะนำทีได้ไหมคะว่าจะต้องทำยังไง แล้วคณะเค้าเปิดแค่วันธรรมดาชิมิ

หนังสือบางเล่มก้ต้องซ้อใต้ตึกมนุยษ เค้าจะถ่ายเอกสารให้ แต่เราไม่แน่ใจว่าเค้าไม่เปิดวันไหนบ้างอ่า่ค่ะ
ส่วนเร่องข้อสอบ ข้อเขียนเยอะกว่ากากบาทแน่นอนจ้ะ หุหุ
avatar
Qpidz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 39
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 30/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by love katoon on Sun Jun 12, 2011 11:08 pm

โิอ้ว คุณพระ ต้องรีบหาหนังสืออ่านซะแล้วเรา ตอนนี้วันแรกก็อ่านความรู้คู่คุณธรรมไปก่อนอ่ะ เพราะไม่มีไรอ่าน

love katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by love katoon on Sun Jun 12, 2011 11:13 pm

[You must be registered and logged in to see this link.] เมวเค้านะ

love katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by realloveisworthy on Tue Jun 14, 2011 12:37 pm

เราได้คำตอบมาจาก เวบนี้ [You must be registered and logged in to see this link.]

ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษย เสาร์ อาทิตย์ก้อเปิด

เปิด 08.00-18.00 น . อยากได้ชีทอันไหนโทรไปถามราคานะที่ 0891348378 คร่า
avatar
realloveisworthy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 12/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by love katoon on Fri Jun 17, 2011 9:07 pm

ขอโทษนะคะ ที่ให้โทรไปนี่คือที่ไหนอ่ะ

love katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by realloveisworthy on Sat Jun 18, 2011 2:25 pm

เป็นเบอร์ร้านถ่ายเอกสารคณะค่ะ
avatar
realloveisworthy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 12/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ เรื่องวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ตั้งหัวข้อ by love katoon on Sat Jun 18, 2011 11:00 pm

อ่อ ขอบคุณมากนะคะ พอดีเป็นคนมึนๆอ่ะ เลยถามบ่อย ^^

love katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ