กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

เพื่อนๆพอทราบและแนะนำได้ไหม/ TH102 e-testing

Go down

เพื่อนๆพอทราบและแนะนำได้ไหม/ TH102 e-testing

ตั้งหัวข้อ by ThankYou on Mon May 23, 2011 3:20 pm

แนวข้อสอบของ TH102 ที่เป็น e-testing นั้นเป็นแนวเดียวกับ
การสอบปกติไหมคะ (หากถามแบบชัดเจนๆ ก็คือ หากไม่มีเวลามาก
อ่านแต่แนวข้อสอบไปหลายๆเทอม จะตรงกันรึเปล่าคะ)

ถามเพื่อนที่เตรียมตัวอ่านเฉลย มาแบบเต็มที่ แล้วไปสอบ
e-testing แล้วโอเคมั้ย เก็บGมาได้มั้ย


ThankYou
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 19
Points : 31
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เพื่อนๆพอทราบและแนะนำได้ไหม/ TH102 e-testing

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 4:19 pm

ผมไม่เคยสอบวิชานี้นะครับ เคยสอบวิชาอื่น ข้อสอบที่นำมาออกใน e-testing เข้าใจว่าน่าจะจัดทำเป็นคลังข้อสอบ แล้วพอสอบก็random (สุ่ม) เอานะครับ สอบเสร็จรู้ผลสอบเลยทันทีครับ ผมเคยสอบแล้วได้ G ครับ Cool
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เพื่อนๆพอทราบและแนะนำได้ไหม/ TH102 e-testing

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Mon May 23, 2011 6:19 pm

เคยสอบวิชานี้แบบ E-testing ค่ะ ส่วนตัวแล้วคิดว่ายากกว่าสอบปกติ
จะค่อนข้างละเอียดมากๆๆ
แต่เนื้อหาก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละ ถ้าอ่านมาดีๆก็มีสิทธิ์ได้ G เหมือนกันค่ะ
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ผมสอบวิชานี้แหละครับ

ตั้งหัวข้อ by yothinin on Thu May 26, 2011 2:28 pm

ชอบครับ

E-Testing เป็นคลังข้อสอบที่น่าจะสุ่มมาให้ตรงกับจำนวนในแต่ละหน่วย ซึ่งจากการสังเกตแล้วจะยากกว่าการสอบปกติ เพราะการสอบปกติจะมีคนเลือกข้อสอบมาอาจจะตัดบางข้อที่เนื้อหาคล้าย ๆ ออก แต่การสุ่มนี่บางที่เจอชื่อคนแต่งซ้อนกัน (แต่ไม่เหมือนกัน) คือทำให้เราต้องอาศัยความรู้ความจำมากขึ้น

ตอนไปสอบมั่นใจมากว่าจะได้ G เพราะเตรียมตัวมาดี ตอนสอบมันช้ากว่าข้อสอบจะขึ้นก็เครียดพอแล้ว ง่วงก็ง่วงเพราะสอบทั้งเช้าและบ่าย ยิ่งสอบก็ยิ่งยาก ไม่มั่นใจไปเรื่อย ๆ เกือบจะกดส่งข้อสอบแล้วรอสอบปกติตั้งหลายครั้ง หลัง ๆ ตีตื้นได้เยอะ ผลออกมายิ้มออกโล่งอกครับ ได้ตามหวัง แต่เกือบตาย... Shocked

อยากให้มี e-testing หลาย ๆ วิชาครับ
avatar
yothinin
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 27
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 26/05/2011

http://www.picturaworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เพื่อนๆพอทราบและแนะนำได้ไหม/ TH102 e-testing

ตั้งหัวข้อ by phochai on Fri May 27, 2011 2:11 am

ใช่แล้ว ค่ะ e-testing สอบยากกว่าปกติ แนะนำอ่าน รายละเอียดของคำเฉลยในชีทด้วยนะคะ
study
avatar
phochai
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/05/2011
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เพื่อนๆพอทราบและแนะนำได้ไหม/ TH102 e-testing

ตั้งหัวข้อ by tinythai on Fri May 27, 2011 8:23 pm

ผมก็ได้จีตัวนี้มาจาก etesing คับถามว่ายากไหมมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวมากกว่าคับ ผมว่าสอบ etesting ดีเสียอีกเพราะว่าเราสามารถเลือกวันเวลาสอบได้ทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวได้มาก ผมจะเว้นเวลาสอบอาทิตย์ละ1วิชาคับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากอ่านแนวข้อสอบเก่าแล้วควรที่จะอ่านหนังสือเรียนด้วย และถ้ามีเวลาฟังวีดีโอบรรยายยิ่งดี etesting ที่ผมคิดว่ายากคือ bi115 ส่วนen202 ถ้าเตรียมตัวดีก็น่าจะได้จีคับแต่วิชานี้ปกติก็ค่อนข้างยากอยู่แล้ว
avatar
tinythai
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 118
Points : 182
น้ำใจงดงาม : 33
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เพื่อนๆพอทราบและแนะนำได้ไหม/ TH102 e-testing

ตั้งหัวข้อ by ThankYou on Wed Jun 01, 2011 5:32 am

ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมาแชร์ ข้อมูลและประสบการณ์ให้ฟังค่ะ

ThankYou
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 19
Points : 31
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ