กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

Go down

สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

ตั้งหัวข้อ by pupucute on Thu Jun 20, 2013 6:41 pm

เรื่องมันเกิดขึ้น เมื่อเทอม 2/2555 เราลง ทะเบียน 10 ตัว เพื่อขอจบ ซึ่งต้องการ อีก  7 ตัว ก็จะจบ ระหว่างรอผลสอบ เราสามารถ ลงทะเบียนภาค ซัมเมอร์ ได้ ส่วนใหญ่ คนทั่วไปจะเรียกว่า  ลงกัน เผื่อ สอบไม่ผ่านทั้ง 7 ตัว ยังมีโอกาศ ในซัมเมอร์  
   และแล้ว ผลสอบ ภาค 2/2555 ก็ออกในเดือน มีนาคม ซึ้ง เราสามารถผ่านได้ 7 ตัว ซึ่งนั่นหมายถึง จบนั่นเอง เย้ๆ  หลังจากนั้น ก็ ทำเรื่องจบ ยื่นเรื่องกับ มหาลัย เป็นที่เรียบร้อย รอ การอนุมัติ 
 ระหว่างรอผล การสอบ ภาคซัมเมอร์ ก็มาถึง เราเลือกที่ จะไม่สอบ เพราะ เราจบแล้ว สามารถขอเงินคืนที่เราลงกันไว้ได้ นั่นหมายถึง ต้องได้ใบรับรองสภา ก่อน และแล้ว การสอบ ซัมเมอร์ ก็ ผ่านไป
   และแล้ว สภาก็ อนุมัติให้เราจบ โดยส่งไปรษนียบัตร มาให้เราที่ หอ หลังจากนั้น เราก็ไปติดต่อ สวป  เพื่อจ่ายเงิน ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400 บาท  เรื่องราวเหมือนจะดูดี แต่ทว่า เจ้าหน้าที่ ที่ สวป  บอกเราว่า รายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาค 2/2555 ของคณะมนุษย์ศาสตร์ ยังไม่มา ให้เรากลับมายื่นใหม่ อีก 1 อาทิตย์ เราก็กลับ โดย ชำระเงินไป 400 บาท และค่า ทรานสคริป ไทย และ อังกฤษ อย่างละ 70 และค่าอะไรซักอย่าง อีก 20 บาท รวม560 บาท  และต้องกลับมาใหม่ 
  ครบ 1 อาทิตย์ เราก็ กลับมา คร้งนี้ เจ้าหน้าที่ให้กรอกใบ รับรองสภา ประมาณว่า ลำดับที่  อนุมัติ ครั้งที่ แล้วก็ให้ใบ นัดรับ ใบรับรองสภาอีกที ซึ่งหมายึงเราต้องกลับมาอีก ประมาน 1 อาทิตย์ 

  และแล้วเรื่องราวเลวร้ายมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละ หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ ก็มีสายเข้ามา ขอสายเรา บอกว่า เรายังไม่ผ่าน 1 วิชา ขอจบได้อย่างไร  งง ละสิ เรา อาไรกัน มันเกิดอะไรขึ้น ตัวไหนไม่ผ่าน เราว่าเราเชคผลมาแล้ว ผ่านครบ สภาก็ อนุมัติแล้ว  แล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน เจ้าหน้าที่บอกแค่ว่า เราต้องไปติดต่อที่คณะ เพื่อทำเรื่อง ลงทะเบียน ในกรณีพิเศษ 
  ร้องไห้สิ งานนี้ ใครที่เรียนจบ จะรู้ว่า ความรู้สึก มันเป็นยังไง แต่ นี่ ได้ความรู้สึกนั้นแล้ว กลับมาล่มสลาย ให้เราดีใจไม่ถึงเดือน 

เราแค่อยากรู้ว่า เราทำอะไรได้บ้าง หรือก้มหน้ายอมรับชตากรรมต่อไป และเรียนต่อไป คนที่บ้าน ครอบครัว ญาติ ก็ รู้หมดแล้ว ว่าเราเรียนจบแล้ว ทีนี้ ต้องไปไล่อธิบายกันยาว อยากบอกว่า เสียใจมาก ร้องไห้ตาบวมเป่ง ไม่รุจะทำไง  วิชาที่เราไม่ผ่าน คือ LAO1001   FUNDAMENTAL LAOS 1 หรือ ภาษาลาว นั่นเอง  ใครรุจักอาจารที่สอน ภาค 2/2555 บ้างค่ะ อยากคุยกะท่าน หาทางออก ซึ่ง เรื่องที่มันเกิดกับเราแบบนี้ มันเสียความรู้สึกสุดๆ แบบว่า ถ้ารู้ว่า ไม่ผ่านตั้งแต่แรก เรายังแก้ตัวในซัมเมอร์ได้ นี่ซัมเมอร์ เราก็ไมไ่ด้สอบ เสียโอกาศ ไปแบบ ...... เราไม่อยากโทษใครนะ แค่อยากให้เป็น อุทาหรณ์ แก่ คนที่กำลังจะจบ ผลที่ออกมา อาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิด ก็เป็นได้  

pupucute
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/01/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

ตั้งหัวข้อ by Nickk on Thu Jun 20, 2013 9:56 pm

ผมแอบงงอะครับว่าเกรดวิชา LAO1001 ของคุณนี่คือประกาศผลออกมาว่าผ่าน
แต่จริงๆไม่ผ่านเหรอครับ?

Nickk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

ตั้งหัวข้อ by viewvy on Fri Jun 21, 2013 1:18 pm

ถ้า จำไม่ผิด น่าจะ ชื่อ อาจารย์ วิเชียร นะค่ะ 

อาจารย์ มีสอน LAO1001  TU 1125-1405  BNB 801

LAO1002   W 1130-1320  SLB402  ลองไปติดต่อ ดูนะค่ะ 

ถ้าไม่ผ่านแต่แรก คุณ [You must be registered and logged in to see this link.]   ก็น่าจะรู้ด้วยตัวเอง แล้วก็คงจะซ่อม อย่างนี้ จะโดน  ฉก  เกรดรึป่าว พอดีคิดเอาเองนะค่ะ  
avatar
viewvy
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม

จำนวนข้อความ : 368
Points : 394
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 23/11/2010
Age : 33

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

ตั้งหัวข้อ by pupucute on Fri Jun 21, 2013 7:38 pm

ไปติดต่อคณะมาแล้วค่ะ โชคยังดีที่ลง ซัมเมอร์ไว้ อาจารย์ที่คณะใจดีมาก บอกว่า ยังดี ที่ลงซัมเมอร์ กันไว้ 3 ตัว ยังลง ซ่อมได้อยู่ และสามารถจบได้ 
 ทางคณะได้ชี้แจงว่า ที่จริงวิชานั้น เราไม่ผ่าน แต่อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์พิเศษ จ้างมาสอน ประมานว่า อาจารย์ พยายาม จะกรอกเกรด F ให้เราในเวป แต่เหมือนกับว่า ไม่ชินระบบ หรืออย่างไร หาF ไม่เจอหรือไง(ทางคณะเค้าว่าแบบนี้นะ) เลยใส่ D ให้เราเฉย เลย ส่วนเรื่องรู้ตัวว่าผ่านไหม เราคิดไว้แล้ว ว่าโอกาศผ่าน ค่อนข้างน้อย เลยลงซัมเมอร์ กันไว้ 3 ตัวแหนะ เฉพาะเลือกเสรี แต่เกรด ออกมา D ก็เลยเกินความคาดหมาย ทางคณะชี้แจงว่า โดน สวป. ต่อว่าเยอะมาก ที่ทำไม อนุมัติเด็กที่ยังไม่จบ ได้ยังไง เหตุการณ์นี้ เหมือนจะเพิ่งเกิดขึ้นกับเรา เพราะ ตอนไปติดต่อ ดูทุกคน จะตื่นเต้นกับการมาของเราเป็นอย่างมาก รู้จักชื่อกันหมด

ส่วนในเรื่องของอาจารย์ท่านนี้ (ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกับที่คุณ viewvy บอกหรือเปล่า)เห็นคณะบอกว่า จะไม่จ้างแล้ว เห็นว่ามีปัญหาเยอะ อันนี้บอกกับเรานะมานะ เราไม่รู้ว่าแค่บอกปัด หรือเรื่องจริง 
 ยังไงก็ขอบคุณทุกความเห็นนะค่ะ คงตั้งใจอ่านหนังสือต่อ คงจะจบ ใน ภาคซ่อมนี้แหนะค่ะ ถ้าตอนนั้น รู้ว่ายังไม่ผ่าน คงตั้งใจสอบซัมเมอร์ ให้ผ่าน ไปแล้วหล่ะ รู้สึกดีขึ้นมาก ที่บ้านเข้าใจ สู้ๆต่อไปจ้าา

pupucute
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/01/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

ตั้งหัวข้อ by pupucute on Fri Jun 21, 2013 7:41 pm

Nickk พิมพ์ว่า:ผมแอบงงอะครับว่าเกรดวิชา LAO1001 ของคุณนี่คือประกาศผลออกมาว่าผ่าน
แต่จริงๆไม่ผ่านเหรอครับ?
ใช่แล้ว ประกาศในเวป ว่าได้ D และ และสภาก็อนุมัติ  แต่ว่าผลทรานสคริป ไม่มีวิชานี้เฉยเลย Sad

pupucute
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/01/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

ตั้งหัวข้อ by Nickk on Fri Jun 21, 2013 8:46 pm

pupucute พิมพ์ว่า:
Nickk พิมพ์ว่า:ผมแอบงงอะครับว่าเกรดวิชา LAO1001 ของคุณนี่คือประกาศผลออกมาว่าผ่าน
แต่จริงๆไม่ผ่านเหรอครับ?
ใช่แล้ว ประกาศในเวป ว่าได้ D และ และสภาก็อนุมัติ  แต่ว่าผลทรานสคริป ไม่มีวิชานี้เฉยเลย Sad
อ่ออ เข้าใจละครับ
ยังไงก็สู้ๆนะครับใกล้จะจบแล้ว Smile

Nickk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สภาอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่จบ

ตั้งหัวข้อ by lilith on Sun Jun 23, 2013 1:05 am

สู้ๆนะคะ ยังดีที่สามารถลงซ่อมได้ เต็มที่นะคะ

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ