กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

Go down

แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by namida on Mon May 02, 2011 1:38 pm

HI315
คำสั่ง ข้อสอบมี 2 ตอน (ผู้ที่ส่งงานวิจัยไม่ต้องตอบตอนที่ 2)

ตอนที่ 1(คะแนนเต็ม 70 คะแนน)
1. ประวัติศาสตร์คืออะไร ต่างจากโบราณคดีอย่างไร
2. ประวัติศาสตร์ตามความคิดของนักประวัติศาสตร์
ก.วัลลา
ข.วอลแตร์
ค.จิตร ภูมิศักดิ์
3. สมมติฐานการวิจัยคืออะไร ได้มาจากแหล่งความรู้ใดบ้าง
4. การค้นหาความรู้แบบอนุมาน แบบอุปนัย และแบบวิทยาศาสตร์ เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง
5. การวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงวิเคราะห์ เหมือนกันหรือแตกต่างกัน และอย่างไร
6. จรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดีตามเกณฑ์ของสภาวิจัยแห่งชาติที่สำคัญมีอะไรบ้าง
7. ปัญหาในการวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
8. กระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
9. ประวัติศาสตร์บอกเล่าเคยละเลยไม่มีผู้สนใจ แต่ทำไมปัจจุบันจึงมีผู้หันมาให้ความสนใจ และในการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง
10. ทำไมเราจึงต้องมีการแสวงหาความรู้ และในสมัยโบราณเขาแสวงหาความรู้กันอย่างไร
11. วาทกรรมคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรหรือไม่ในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างวาทกรรมที่นิยมใช้กันมาให้เห็นจริง 3 ประโยค
12. หลักฐานคืออะไร หลักฐานที่ดีมีกี่ชนิด และเรามีวิธีทดสอบอย่างไรจึงจะแน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่ดี
13. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง
14. กรอบความคิด กับขอบเขตการวิจัย ต่างกันหรือเหมือนกัน อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง
15. การวิจัยทางประวัติศาสตร์ ต่างกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่ และการวิจัยทางประวัติศาสตร์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือไม่

ตอนที่ 2 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ถ้านักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำการวิจัยประวัติศาสตร์มา 1 เรื่อง เมื่อถึงขั้นรายงานผลการวิจัย โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการวิจัยจะมีส่วนประกอบที่ค่อนข้างแน่นอน รูปแบบวิจัยที่ว่านั้นตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงปกหลังสุดมีส่วนสำคัญ กี่ส่วน และแต่ละส่วนมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้าง อธิบายให้เห็นจริง


HI323

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ เลือกตอบเพียง 4 ข้อ (ข้อละ 25 คะแนน)

1. จงอธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้อยุธยามีความเหมาะสมในการเป็นราชธานีของไทยและเป็นศูนย์กลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ข้อบังคับทำทุกคน)

2. จงอธิบายระบบการปกครองในสมัยอยุธยา

3. จงอธิบายระบบโครงสร้างทางสังคมในสมัยอยุธยา

4. จงอธิบายรูปแบบทางเศรษฐกิจ-การค้าในสมัยอยุธยา

5. จงอธิบายถึงการเข้ามาและบทบาทของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยา (เลือกตอบมา 1 ชนชาติ)

6. หากท่านต้องอธิบายให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงชีวิตของคนในสมัยอยุธยา ท่านจะอธิบายเรื่องอะไร และจะอธิบายเรื่องนั้นอย่างไรHI324

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ (ข้อละ 25 คะแนน)

1. วิชาโบราณคดีคืออะไร มีความแตกต่างกับวิชาประวัติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย(ออกสอบทุกเทอม)

2. จงอธิบายพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดี และแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในแต่ละสมัย(ออกสอบทุกเทอม)

3. "อิทธิพลอินเดียช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมทวารวดี" นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ จงแสดงความคิดเห็น พร้อมอธิบาย

4. "รัฐศรีวิชัย มีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้(ออกสอบทุกเทอม)

5. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าอิทธิพลทางการเมืองของเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่12-18) ได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามาในเขตประเทศไทย จงแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานโบราณคดีประกอบ(ออกสอบทุกเทอม)

6. จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน ทั้งหมด 25 คะแนน)
1. โฮโม อีเรคตัส 2. ขวานหินขัด
3. พระพิมพ์ดินดิบ 4. อุมามเหศวร
5. เจ้าชายจิตรเสนHI352

คำสั่ง ข้อสอบมี 8 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกตอบ 4 ข้อ (ข้อละ 20 คะแนน)

1. จงกล่าวถึงสาเหตุโดยทั่วไปทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุปัจจุบันและผลของการปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 มาโดยละเอียด

2. จงกล่าวถึงการประชุมที่เวียนนาในระหว่างปี ค.ศ. 1814-1815 ในประเด็นต่อไปนี้
2.1สาเหตุที่ก่อให้เกิดการประชุมและบทบาทของตัวแทนของ 5 ชาติมหาอำนาจ
2.2มีผลที่จะเกิดตามมาอย่างไรบ้าง จงอธิบาย

3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไร ภูมิหลังที่จะนำไปสู่การเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือสาเหตุที่ทำให้อังกฤษเป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนประเทศบนภาคพื้นทวีปยุโรป การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีผลโดยรวมออกมาอย่างไร

4. ให้นักศึกษาบอกถึงวิธีการรวมเยอรมนีโดยบิสมาน์คจนประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1871 โดยให้นักศึกษาบอกถึงขั้นตอนปัจจัย อุปสรรคและวิธีการดำเนินงานในการรวมชาตืจนประสบความสำเร็จมาโดยละเอียด

5. ให้นักศึกษาบอกถึงสาเหตุและที่มาของการรวมกลุ่มไตรพันธมิตร (TRIPLE ENTENTE) ซึ่งเป็นการดำเนินงานทางการทูตและการทหารระหว่างสามประเทศมหาอำนาจคือ ฝั่งเศส รัสเซีย และอังกฤษในระหว่างปี ค.ศ. 1894-1907 มาโดยละเอียด

6. จงกล่าวถึงสาเหตุโดยทั่วไปสาเตปัจจุบัน และผลขอลสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) โดยให้นักศึกษาแยกแยะสมาชิกแต่ละฝ่ายในระหว่างการเกิดสงคราม สาเหตุที่ทำให้อิตาลีและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงคราม สาเหตุที่ทำให้รัฐเซียถอนตัวออกจากสงคราม และให้บอกผลโดยรวมของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มาโดยละเอียด

7. จงกล่าวถึงสาเหตุและผลของการปฏิวัติรัสเซียซึ่งเกิดขึ้น 2 ครั้งในปี ค.ศ. 1917 มาโดยละเอียด

8. จงกล่าวถึงวิธีการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศของฮิตเล่อร์และพรรคนาซีจนนำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1939 มาโดยละเอียดHI405

คำสั่ง ข้อสอบมี 6 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกตอบเพียง 4 ข้อ

1. การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดขึ้นได้อย่างไร จึงได้นำมาสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันอย่างถึงที่สุด จงอภิปรายและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับระบอบเศรษฐกิจและสังคมการเมืองในเชิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงนั้นถึงปัจจุบัน พร้อมยกตัวอย่างรูปธรรมของสภาพปัญหาในปัจจุบัน และหนทางเยียวยาแก้ไขในทัศนะของท่านมาโดยละเอียด

2. จงอธิบายถึงสาเหตุที่สงครามเย็นล่มสลายลง และวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของยุโรปตะวันออกเองและในส่วนอื่นๆของโลก มาตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบัน พร้อมแสดงตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ประกอบมาโดยละเอียด

3. จงอธิบายถึงสาเหตุในการสร้างฐานะของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งอย่างค่อนข้างที่แหลมคมขึ้นระหว่างสองมหาอำนาจในช่วงสงครามเย็นว่า มาสาเหตุมาจากอะไร และจีนได้สร้างตัวเองขึ้นมาในฐานะทางเลือกใหม่อย่างไรให้กับโลก จงอภิปรายพร้อมแสดงตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ประกอบมาโดยละเอียด

4. จงอภิปรายและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ในกัมพูชาในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนของสงครามเย็น ตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งสงครามเย็นสิ้นสุดลง พร้อมทั้งยกตัวอย่างปัญหาและฟลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมาแสดงประกอบโดยละเอียด

5. จงอภิปรายถึงสาเหตุสภาพปัญหาของปาเลสไตน์ในฐานะปัญหาสำคัญของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมจนปั่นป่วนยุ่งเหยิงไปหมดดังที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้ ตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันมาโดยละเอียด

6. จงอภิปรายถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ขององค์กร ที่แสดงถึงความร่วมมือกันแสวงหาสันติภาพในระดับโลก ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว หรือมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรในทัศนะของท่าน พร้อมยกตัวอย่างประกอบที่เป็นรูปธรรม และหนทางเยียวยาแก้ไขในทัศนะของท่านมาโดยละเอียดHI420

คำชี้แจง ข้อสอบทั้งหมดมี 5 ข้อ ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ (ข้อละ 20 คะแนน)
** นักศึกษาที่ทำรายงาน ให้ทำข้อสอบเพียง 3 ข้อ โดยให้เลือกทำข้อที่ไม่ตรงกับหัวข้อรายงานและเขียนหัวข้อรายงานที่ทำ ก่อนเขียนคำตอบข้อแรก

1. ให้นักศึกษาอธิบายแหล่งท่องเที่ยวประเภท *พระราชวัง* มา 1 แหล่ง โดยเลือกจากที่กำหนดให้คือ
1.1 พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
1.3 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
1.4 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
โดยให้อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้
- ประวัติความเป็นมาของสถานที่
- ความสำคัญของสถานที่
- รูปแบบศิลปกรรมที่สำคัญด้สนสถาปัตยกรรม และประติมากรรม

2. ให้นักศึกษาอธิบายแหล่งท่อเที่ยวประเภท *วัด* มา 2 แหล่ง โดยเลือกจากที่กำหนดให้คือ
วัดในภาคเหนือ - วัดพระธาตุลำปางหลวง
- วัดพระธาตุหริภุญไชย
- วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดในภาคกลาง - วัดพระปฐมเจดีย์
- วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดในภาคอีสาน - วัดพระธาตุศรีสองรัก
- วัดพระธาตุพนม
- วัดพระธาตุเชิงชุม
วัดในภาคใต้ - วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา
- พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยอธิบายตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
- ประวัติความเป็นมาของสถานที่
- ความสำคัญของสถานที่
- รูปแบบศิลปกรรมที่สำคัญด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตกรรม

3. ให้นักศึกษาอธิบายแหล่งท่องเที่ยวประเภท *อุทยานประวัติศาสตร์* มา 1 แหล่ง โดยเลือกจากที่กำหนดให้คือ
3.1 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
3.2 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง-เมืองต่ำ
3.3 อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์
โดยให้อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้
- ประวัติความเป็นมาของสถานที่
- ความสำคัญของสถานที่
- รูปแบบศิลปกรรมที่สำคัญด้านสถาปัตยกรรม และประติมากรรม

4. ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวประเภท *พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มา 2 แหล่ง โดยเลือกจากที่กำหนดให้คือ
4.1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
4.2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
4.3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
โดยอธิบายตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
- ประวัติความเป็นมาของสถานที่
- ความสำคัญของสถานที่
- วัตถุโบราณชิ้นสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

5. ให้นักศึกษาอธิบายแหล่งท่องเที่ยว *เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ* ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
- ประวัติความเป็นมาของสถานที่
- ความสำคัญของสถานที่
- รูปแบบศิลปกรรมที่สำคัญด้านสถาปัตยกรรม และประติมากรรมHI428

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ เลือกตอบ 4 ข้อ (ข้อละ 25 คะแนน)

1. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จงแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งอธิบาย

2. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าสภาพภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนดวัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น จงแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งอธิบาย

3. จงเลือกอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคใดก็ได้ที่นักศึกษาสนใจ 1 ภูมิภาค

4. ให้นักศึกษาเขียนรายการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมวัฒนธรรมในภูมิลำเนาของนักศึกษา

5. จงอธิบายประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และเป็นประเพณีที่สำคัญต่อการท่อเที่ยว 1 ประเพณี

6. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าความเชื่อในเรื่อง "ผี" มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จงแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งอธิบายHI483

คำสั่ง ข้อสอบมี 6 ข้อ 1. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบกลางภาค เลือกทำข้อสอบ 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. นักศึกษาที่สอบกลางภาค เลือกทำข้อสอบ 3 ข้อ คะแนนเต็ม 75 คะแนน

1. จงอธิบายคำต่อไปนี้ให้ได้ความชัดเจน เลือกทำเพียง 5 คำ (25 คะแนน)
1. The Potsdam Conference 1945
2. The Fair Deal Program
3. The Point Four Program
4. The Presidential Succession Act of 1947
5. The New Frontier Program
6. The Immigration Act 1965

2. สหรัฐอเมริกาในฐานะชาติผู้นำโลกเสรีนำการมีบทบาทในสงครามเย็นในเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างไร (25 คะแนน)
1. The San Francisco Conference 1945
2. The Truman Doctrine 1947
3. The OAS 1948
4. The Eisenhower Doctrine 1947
5. The Alliance for Progress Program 1961

3. การบริหารกิจการภายในประเทศในช่งทศวรรษ 1950 ภายใต้การนำของประธานาธิบดีดิไวท์ ดี. ไอเซนฮาว ต้องเผชิญปัญหาและมุ่งแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมทางบก การศึกษาและโครงการอวกาศอย่างไร (25 คะแนน)

4. 1. ทำไมสหรัฐอเมริกาในปี 1953 เล็งเห็นถึงความจำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบา (10 คะแนน)
2. ทำไมรัฐสภาจึงมีมติเห็นชอบใน The Southeast Asia Resolution 1964 (15 คะแนน)

5. การบริหารกิจการภายในประเทศภายใต้การนำของประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน มุ่งเป็นที่พึ่งแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จงอธิบายการดำเนินงานในเรื่องต่อไปนี้ (25 คะแนน)

6. "ต้นทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่" คิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ จงอธิบาย (25 คะแนน)
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by namida on Wed May 04, 2011 6:19 pm

เด๋วจะเอาของภาคs/2553มาฝากทีหลังนะขอสอบก่อน อิอิ จะเป็น HE101 (สำหรับรหัส51)HI461 แต่ถ้าใครลงโทสังคมกะมนุษฯก้อจะเอา AN213 มาลงให้ด้วยนะ
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขอบใจมาก

ตั้งหัวข้อ by mkorn on Fri May 20, 2011 9:32 pm

ขอบใจมากแต่อยากจะได้แนวในการเขียนตอบด้วยจะเป็นดีมากที่สุดเพราะไม่ถนัดในการเรียบเรียง

mkorn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by namida on Thu Jun 02, 2011 9:56 pm

อันนี้มันก้อต้องมาจากความสามารถของตัวเองนะค่ะ ช่วยได้แค่นี้ล่ะค่ะแนวตอบก้อตอบไม่เหมือนกันแล้วแต่คนๆนั้นจะเรียบเรียงคำยังงัย เอาเป็นว่ามีแนวข้อสอบแล้วลองทำอ่านท่องให้ขึ้นใจเดี๋ยวก้อสอบผ่านเอง
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by namida on Sat Jun 04, 2011 5:57 pm

HI461

จงทำคำตอบ 4 ข้อและลอกคำถามประกอบคำตอบทุกข้อ มิฉะนั้นจะไม่ตรวจข้อนั้น

1. กล่าวกันว่า ระบบสนธิสัญญาได้ทำให้จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีไม่มีเอกราชและอำนาจอธิปไตยแท้จริง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ จงวิจารณ์

2. การพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีระหว่าง ค.ศ.1861-1945 มีลักษณะแตกต่างอย่างไรในด้านนโยบายและแผนพัฒนา จากแบบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยมระหว่าง ค.ศ.1949-1978 จงวิเคราะห์เปรียบเทียบ

3. ท่าเห็นด้วยหรือไม่ว่า การที่ทหารแทรกแซงการเมืองจีนและญี่ปุ่นในระหว่าง ค.ศ.1930-1945 นั้นเป็นต้นเหตุที่สำคัญให้ระบบประชาธิปไตยจีน และญี่ปุ่นล้มลุกคลุกคลาน จงวิจารณ์โดยวิเคราะห์ลักษณะการแทรกแซงนั้น

4. กว่าจะได้เกาหลีเป็นอาณานิคมใน ค.ศ.1910 ญี่ปุ่นต้อง"ลงทุน"มหาศาล แม้เมื่อได้เกาหลีแล้ว ญี่ปุ่นก็ยังกดขี่ข่มเหงเกาหลีมาก ท่านเห็นด้วยหรือไม่ จงวิจารณ์

ขอให้โชคดีทุกคนในการสอบ
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by blossomburning on Fri Jul 29, 2011 3:57 pm

มาเก็บแนวข้อสอบ..ขอบคุณมากๆๆนะค่ะใจดีจริงๆ
avatar
blossomburning
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 10
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 29/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by phochai on Thu Aug 11, 2011 1:24 am

ขอบคุณคร๊า
avatar
phochai
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/05/2011
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by aiaoizii on Fri Aug 26, 2011 3:49 pm

เจ้าของหัวข้อพี่กอล์ฟนี่เอง ขอบคุณมากค่ะ Very Happy อ้อยเองนะ
avatar
aiaoizii
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/08/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by namida on Sun Sep 18, 2011 3:29 pm

อ่ะจร้า น่ารักมาก อิอิ
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบภาค2/53 อัพเดตใหม่จัดมาให้แระ HI315 HI323 HI324 HI352 HI405 HI420 HI428 HI461 HI483

ตั้งหัวข้อ by kamphon on Mon May 20, 2013 3:11 am

ขอบคุณมากๆ ครับ ^^

kamphon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/05/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ