กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» แจกชีท และสรุปหน้าราม ของคณะสื่อสารมวลชนค่ะ
by peachyz Sun Nov 19, 2017 12:54 pm

» หนังสือเสียง 10131 สังคมมนุษย์ มสธ.
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง PY332 PY235 PY331 PY234 PY225 PY103
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง HI368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน
by worapolh Thu May 11, 2017 3:30 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY225 ปรัชญาจีน
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:42 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY234
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:41 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY103
by worapolh Thu Apr 06, 2017 6:37 pm

» หนังสือเสียงรามฟรีครับ HI330
by worapolh Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:59 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนวข้อสอบSO383/SOC3083

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

แนวข้อสอบSO383/SOC3083

ตั้งหัวข้อ by Foamiz on Sun Mar 17, 2013 1:46 pm

สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะ วันนี้เอาแนวมาฝากค่ะ เป็น ข้อเขียน มีโจทย์ 6 ข้อเลือกทำ 4 ข้อ
วิชานี้มีรายงานในชั้นเรียน ถ้าหากได้เข้าหรือทำส่ง จะมีคะแนนเก็บให้ค่ะ แล้วอาจารย์ให้ทำ 3 ข้อ

บทที่ 1 เกี่ยวกับคำศัพท์โครงสร้างในสังคม พวกเอกสิทธิ์ สิทธิ์อำนาจ (คำศัพท์ในแต่ระบบบ) เป็นต้น
บทที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมไทย ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ประกอบด้วยระบบย่อยๆอะไรบ้าง ความแตกต่างของสถานภาพ/ตำแหน่ง ในโครงสร้างทางสังคมก่อให้เกิด 1. บทบาท 2 อำนาจ 3. เอกสิทธิ์ 4 เอกลักษณ์ 5 เกียรติภูมิ นักสังคมวิทยาจะอธิบายโดยใช้ 1.อำนาจ 2. เอกสิทธิ์ 3. เกียรติภูมิ
บทที่3 1) ความไม่เสมอภาคทางเพศ ทางสังคมไทยเกิดจากสาเหตุอะไร และส่งผลกระทบต่อสังคมหรือเศรษฐกิจอะไรบ้าง
2) ทัศนะ (แนวคิด) ในการแบ่งช่วงชั้นทางสังคมทางทฤษฎี 1)หน้าที่ประโยชน์ 2) ทฤษฎีการขัดแย้ง
บทที่ 4 วัฒนธรรม มีความสำคัญต่อมนุษย์และสังคมอย่างไร เช่นอธิบายถึง ใช้ยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่ด้วยกัน ความเชื่อเหมือนกันเป็นต้น
บทที่ 5 การให้เหตุผลในการจัดระเบียบสังคมเหตุผล ลักษณะสำคัญในทัศนะ ของ แม็กซ์ มีลักษณะอย่างไร (การเลี่อนขั้น วินัย การลงโทษ) ความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการ มีผลดี/ผลเสียอย่างไร
บทที่ 6 ให้อธบิยายปัจจัยวัฒนธรรมสังคมของการเปลีย่นแปลง
-การที่สังคมเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร
-การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง

ข้อสอบก็น่าจะเป็นแนวๆนี้นะคะ ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย บ้างข้อที่อธิบายสั้นๆเพราะมีบ้างช่วงที่ไม่ได้เข้าเรียนเลยคิดว่าจะไม่ทำ ><" ข้อที่อธิบายเยอะๆ นั่นคือข้อที่เราจะเลือกทำค่ะ ข้อสอบให้เราอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อพวกนี้ อาจารย์บอกว่าข้อเน้นเนื้อๆไม่เอาน้ำนะคะ ถึงจะได้คะแนนดีๆ บ้างข้ออาจจะดูงงๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนหรืออ่านหนังสือนะคะ ยังไงก็ลองไปดูก่อนสงสัยยังไงก็ถามได้ค่า
ถ้าตอบได้ก็จะตอบนะคะ สู้ๆ ขอให้สอบผ่านทุกคนนะคะ


Foamiz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ