กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

Go down

ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by arphatnok on Sun Mar 03, 2013 3:20 pm

ใครมีช่วยหน่อยนะคร้าบ Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

arphatnok
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by glicoporky on Mon Mar 04, 2013 1:04 pm

หาชีทข้อสอบไม่เจออ่ะค่ะ มีแต่สรุปที่ทำไว้ที่เพิ่งสอบไปเทอมที่แล้วค่ะ สู้ๆ นะค่ะ

MCS3102
[You must be registered and logged in to see this link.]
MCS3105
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
glicoporky
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 30
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 08/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by Nat_pp on Thu Mar 07, 2013 7:01 pm

glicoporky พิมพ์ว่า:หาชีทข้อสอบไม่เจออ่ะค่ะ มีแต่สรุปที่ทำไว้ที่เพิ่งสอบไปเทอมที่แล้วค่ะ สู้ๆ นะค่ะ

MCS3102
[You must be registered and logged in to see this link.]
MCS3105
[You must be registered and logged in to see this link.]


ขอบคุณค่ะ Smile

Nat_pp
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by arphatnok on Sat Mar 09, 2013 2:34 pm

ขอบคุณมากคร้าบบบบบ Very Happy

arphatnok
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by Nong_13 on Wed Mar 13, 2013 7:24 pm

สวัสดีค่ะมีแนวข้อสอบmc312 315 ค่ะ แต่ไม่รู้สแกนลงอย่างไรใครอยากได้รบกวนมานะค่ะ บอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะค่ะ

Nong_13
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 19
Points : 34
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 25/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by Nobita751 on Wed Mar 13, 2013 8:26 pm

อยากได้ครับ ผมลงเทอมนี้พอดีเลยหาเฉลยข้อสอบหน้ารามไม่ได้เลยครับ Line id nobita751 ครับ

Nobita751
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 21
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by viewvy on Thu Mar 14, 2013 10:11 am

MC 2203 ภาพเชิงวารสารรึป่าว เข้าเรียน อ่านในหนังสือหมดเลยค๊า
avatar
viewvy
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม

จำนวนข้อความ : 368
Points : 394
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 23/11/2010
Age : 33

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by Noinoyz on Fri Mar 15, 2013 8:39 pm

MCS 2203 มีชีทสรุปมั๊ยคะ ถ้ามีรบกวนส่งให้หน่อย ทาง E-mail ก้ได้ค่ะ

Noinoyz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 12
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by crystyyy on Sat Mar 16, 2013 11:22 am

Nong_13 พิมพ์ว่า:สวัสดีค่ะมีแนวข้อสอบmc312 315 ค่ะ แต่ไม่รู้สแกนลงอย่างไรใครอยากได้รบกวนมานะค่ะ บอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะค่ะ
รบกวนด้วยนะคะ ติดต่อมาได้ตลอดเลยคะ อยู่แถวรามหรือเปล่าคะ จะไปขอซีล๊อคเก็บไว้คะ


แก้ไขล่าสุดโดย crystyyy เมื่อ Wed Mar 20, 2013 3:32 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
crystyyy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 41
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 06/06/2012
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by crystyyy on Mon Mar 18, 2013 1:49 pm

มี3วิชาเลยคะ ถ้าจะเอาติดต่อมานะคะ เดี๋ยวฝากไว้ที่ร้านถ่ายเอกสารให้คะ ร้านติดเซเว่นข้าง ฟันแฟค ซ.มหาดไทย มาไม่ถูกถามวินมอไซค์หน้าปากซอยได้คะ เฟซบุ๊ค youuuja นะคะ
avatar
crystyyy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 41
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 06/06/2012
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by warunya_guz on Mon Mar 18, 2013 7:35 pm

รบกวนด้วยคะ 0839538353 ขอบคุณคะ

warunya_guz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by warunya_guz on Mon Mar 18, 2013 7:38 pm

glicoporky พิมพ์ว่า:หาชีทข้อสอบไม่เจออ่ะค่ะ มีแต่สรุปที่ทำไว้ที่เพิ่งสอบไปเทอมที่แล้วค่ะ สู้ๆ นะค่ะ

MCS3102
[You must be registered and logged in to see this link.]
MCS3105
[You must be registered and logged in to see this link.]

ขอบคุณมากๆคะ ไม่รุทำไมชีทหน้ารามถึงได้หมด

warunya_guz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by Noinoyz on Tue Mar 19, 2013 9:49 am

crystyyy พิมพ์ว่า:มี3วิชาเลยคะ ถ้าจะเอาติดต่อมานะคะ เดี๋ยวฝากไว้ที่ร้านถ่ายเอกสารให้คะ ร้านติดเซเว่นข้าง ฟันแฟค ซ.มหาดไทย มาไม่ถูกถามวินมอไซค์หน้าปากซอยได้คะ เฟซบุ๊ค youuuja นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ Very Happy

Noinoyz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 12
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by taewlaew on Tue Jul 16, 2013 8:14 pm

ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะ Razz queen farao king

taewlaew
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

อยากได้แนวข้อสอบmc312 รบกวนติดต่อมาหน่อยนะคะที่ fb faijungz https://www.facebook.com/faijungz

ตั้งหัวข้อ by sunithida on Fri Jul 19, 2013 5:06 pm

Nong_13 พิมพ์ว่า:สวัสดีค่ะมีแนวข้อสอบmc312 315  ค่ะ  แต่ไม่รู้สแกนลงอย่างไรใครอยากได้รบกวนมานะค่ะ  บอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะค่ะ

sunithida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/07/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by Tuk_ta on Tue Sep 10, 2013 11:13 am

รบกวนขอแนวข้อสอบ MCS3102 หน่อยค่ะ เบอรืโทรกลับ 084-6391262 ขอบคุณค่ะ

Tuk_ta
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by Tuk_ta on Wed Sep 11, 2013 10:17 am

Nong_13 ขอข้อสอบ MCS3102 หน่อยค่ะ จะสอบ ตค.นี้แล้ว เบอร์ติดต่อนะค่ะ 084-6391262

Tuk_ta
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมีชีทข้อสอบ MCS3102 ,3105 ,2203 บ้างคร้าบ ช่วยหน่อยจะสอบแว้วววว

ตั้งหัวข้อ by MaxZa on Wed Oct 02, 2013 7:06 pm

ขอ mcs3102 ด้วยนะครับ สอบพรุ่งนี้อ่าา 0908949404 ขอบคุณครับ

MaxZa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ