กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

Go down

ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by ruthairat03 on Thu Dec 06, 2012 2:07 am

สวัสดีค่ะมาขอคำแนะนำหน่อยค่ะ รหัส 48 ปีสุดท้ายแล้วเรียนเอกสื่อสารมวลชน โทภาษาอังกฤษน่ะค่ะคืออยากทราบว่าวิชาโทอังกฤษบังคับมีวิชาอะไรบ้าง (ทำคู่มือหายน่ะค่ะ)แล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงวิชา EN205 EN206 ได้รึเปล่าคะเพราะสอบหลายครั้งแล้วสอบไม่ผ่านซักทีค่ะวิชาที่ผ่านมี EN101 EN102 EN201 EN202 EN203 EN204 EN306 EN230 EN250 EN291 EN303 EN321 EN323 EN327 EN420ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะว่าโทอังกฤษสอบครบรึยังขอบคุณค่ะ

ruthairat03
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 15
Points : 27
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/12/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by whoareuu on Thu Dec 06, 2012 11:10 am

เราเรียน หลักสูตร 51 อะ ไม่รุ้จะะเหมือนกันมั้ยอะค่ะ

whoareuu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by whoareuu on Thu Dec 06, 2012 11:31 am

ลองดูลิ้งค์นี้นะคะ [You must be registered and logged in to see this link.]

whoareuu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by whoareuu on Thu Dec 06, 2012 11:58 am

หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ 2545 - 2549

วิชาโทภาษาอังกฤษ 30 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้เป็นวิชาโท
1. วิชาโทภาษาอังกฤษ 30 หน่วยกิต
1.1 วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต
ก. สำหรับคณะที่บังคับ ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาเลือกเรียน
EN 101 และ EN 102 มาแล้ว ให้เรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
EN 201 การอ่านเอาความ 3 หน่วยกิต
EN 203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ 3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1
EN 204 การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้
เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

EN 230 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดี
3 หน่วยกิต

อังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
LI 200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
ข. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และคณะอื่นที่บังคับ EN 101 , EN 102 , EN 201 และ
EN 202 เป็นวิชาบังคับภาษาต่างประเทศ ให้เรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้
EN 203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

3 หน่วยกิต

EN 305 การเขียนเชิงสาธก
EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ
เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

EN 306 การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง 3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1
EN 204 การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้
เลือกเรียน
1 กระบวนวิชา

EN 230 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดี
อังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน 3 หน่วยกิต
LI 200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

หมายเหตุ ปรับปรุงวิชาโทสายภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2538
ค. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาศึกษาทั่วไปมาก่อน ให้เรียนกระบวน
วิชาต่อไปนี้
EN 101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
EN 102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
EN 201 การอ่านเอาความ 3 หน่วยกิต
EN 202 การอ่านตีความ 3 หน่วยกิต
EN 203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

1.2 วิชาโทเลือก 15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน และหมวดวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป โดยจะเลือกกระบวนวิชาในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือทั้งสองหมวดรวมกันก็ได้ จำนวน 5 กระบวนวิชา รวม 15 หน่วยกิต (ยกเว้นวิชา EN 101 ,EN 102 , EN 201 , EN 202) แต่เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ 300-499 จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

whoareuu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by whoareuu on Thu Dec 06, 2012 12:04 pm

_จากที่ดูๆ ตามข้อ ข. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เหมือนจะลงวิชาเกินเลยอะค่ะ และขาดวิชาบังคับไป 1เล่ม ที่ 305 หรือ 206 เลือกเรียน 1 เล่มอะค่ะ - - ยังไงลองไปปรึกษาอาจารย์ที่คณะสิคะ

whoareuu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by ruthairat03 on Thu Dec 06, 2012 10:18 pm

ขอบคุณ คุณ whoareuu มากๆ เลยนะคะที่เข้มาช่วยตอบคำถามให้

ruthairat03
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 15
Points : 27
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/12/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเรียนโทอังกฤษ ช่วยหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by whoareuu on Fri Dec 07, 2012 9:50 pm

ไม่เป็นไรค่ะ ช่วยๆกัน ลง เอกและโทเดียวกันเลยค่ะ ^^

whoareuu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ