กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

SOC4083 2/55

Go down

SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by oothewoo on Sat Nov 03, 2012 12:33 pm

ใน มร. บอกให้ติดต่อ อาจารย์ผู้สอน
เลยอยากสอบถามว่า มีใครลงวิชานี้ เทอมนี้บ้างครับ
จะได้มีเพื่อนเรียนกัน หลายๆหัว หลายๆความคิด ดีกว่าหัวเดียว ความคิดเดียวครับ
ใครลง แอดเฟสบุ๊คมาเลยครับ ผมอยากมีเพื่อนไปเรียนจริงๆครับ
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
oothewoo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 26
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/02/2012
Age : 32
ที่อยู่ : รามฯ2

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by ไก่ย่าง on Tue Nov 06, 2012 12:27 am

สรุปเรียนวันไหนทราบมั้ยครับ

ว่าจะไปถามที่คณะวันพรุ่งนี้

ไก่ย่าง
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by ไก่ย่าง on Wed Nov 07, 2012 12:09 pm

เทอมนี้ไม่เปิดสอนนะครับ เปิดสอบอย่างเดียว

อยากเรียน รอ 1/56

เพราะฉะนั้น 2 กับซัมเมอร์ตัวใครตัวมันครับ ข้อสอบแบบจำอย่างเดียวแบบนี้

ไก่ย่าง
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by oothewoo on Wed Nov 07, 2012 1:20 pm

วันนี้ ไปที่คณะมาแล้วครับ
แบบที่คุณไก่ย่างบอกเลย สอบอย่างเดียว ไม่มีสอน
แต่ผมลงทะเบียนไปแล้วนี่สิ ว่าจะหาเทปบรรยายมานั่งเรียนย้อนๆเอาครับ
ใครพอรู้ เทปบรรยาย ย้อนหลังบ้างครับหาดูได้จากไหนบ้าง
avatar
oothewoo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 26
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/02/2012
Age : 32
ที่อยู่ : รามฯ2

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by icekung17 on Thu Nov 08, 2012 9:42 am

oothewoo พิมพ์ว่า:วันนี้ ไปที่คณะมาแล้วครับ
แบบที่คุณไก่ย่างบอกเลย สอบอย่างเดียว ไม่มีสอน
แต่ผมลงทะเบียนไปแล้วนี่สิ ว่าจะหาเทปบรรยายมานั่งเรียนย้อนๆเอาครับ
ใครพอรู้ เทปบรรยาย ย้อนหลังบ้างครับหาดูได้จากไหนบ้าง

ตามนี้เลยครับเทอม1/2555 ที่ผ่านมามีถ่ายทอดสดและเทป [You must be registered and logged in to see this link.]

icekung17
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/09/2011
Age : 33

https://www.facebook.com/Jommann.Buu.Shop

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by lilith on Sat Nov 10, 2012 4:00 am

ยังไม่ได้ลง แต่ก็จะลงค่ะ - -* สอบก็สอบ สู้ตาย

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by TanGmay on Mon Nov 12, 2012 11:49 pm

เข้าไปดูตามลิงค์แล้วไม่เห็นมีอ่ค่ะ

TanGmay
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 25
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/07/2011
Age : 28

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Tue Nov 13, 2012 9:26 am

ลงเทอมนี้เหมือนกันค่ะ ทำงานอยู่แล้วไม่ได้ไปเรียน ก็ว่าจะลองหาเทปบรรยายเก่าๆ มาฟัง แล้วก็อ่านชีทเอา ศูนย์หนังสือวิชานี้หมดซะแล้ว ทำไงได้ TT
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by icekung17 on Tue Nov 13, 2012 9:28 am

TanGmay พิมพ์ว่า:เข้าไปดูตามลิงค์แล้วไม่เห็นมีอ่ค่ะ

เขาเปลี่ยนใหม่ไปอยู่ที่นี้แล้วครับ [You must be registered and logged in to see this link.] เลือกส่วนกลางและลองหาดูนะครับ

icekung17
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/09/2011
Age : 33

https://www.facebook.com/Jommann.Buu.Shop

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by naiman3000 on Tue Nov 13, 2012 10:19 pm

SOC4083 เทอม 2/55 สอบปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ เปลี่ยนจากเดิม ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ
avatar
naiman3000
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 38
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 12/04/2012
Age : 31

https://facebook.com/Nai.Theeranai

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by lilith on Wed Nov 14, 2012 12:16 am

naiman3000 พิมพ์ว่า:SOC4083 เทอม 2/55 สอบปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ เปลี่ยนจากเดิม ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ
เอามาจากไหนค้าาาา จริงอ่ะ T^T

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by glao on Wed Nov 14, 2012 4:31 pm

lilith พิมพ์ว่า:
naiman3000 พิมพ์ว่า:SOC4083 เทอม 2/55 สอบปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ เปลี่ยนจากเดิม ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ
เอามาจากไหนค้าาาา จริงอ่ะ T^T


อันนี้จริงชัวร์คะ... อาจารย์ผู้ออกข้อสอบเป็นคนบอก

glao
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/04/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by lilith on Wed Nov 14, 2012 10:19 pm

ดีใจแท้ ว่าแต่ วิชานี้มีเรียนรึเปล่าคะ หรือว่าไปสอบอย่างเดียว><

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by glao on Thu Nov 15, 2012 4:10 pm

เทอมนี้ไม่มีการสอนคะสอบอย่างเดียว..ถ้าจะเรียนด้วยต้องเป็นเทอมหนึ่งคะ
อาจารย์เค้าเปิดให้มีการสอบเนื่องจากมีนักศึกษาบางคนติดแค่ตัวนี้จะขอจบ อะไรประมาณนี้อะคะ

glao
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/04/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SOC4083 2/55

ตั้งหัวข้อ by lilith on Thu Nov 15, 2012 6:38 pm

อ้อ ค่ะ ขอบคุมากเลยนะตัวเอง จุฟๆ

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ