กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนวข้อสอบ วิชา EN303

Go down

แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by apple666 on Mon Nov 22, 2010 1:23 am

มาโพสแนวข้อสอบให้ใหม่คะ

ขอบคุณคนที่มาโพสไว้นะคะ แต่ไม่ได้เซฟชื่อไว้ว่าชื่ออะไรเลยให้เครดิตไม่ได้คะ

แนวข้อสอบ วิชา EN303

เราเคยลงเมื่อตอน 1/49 ลักษณะข้อสอบคงเป็นแบบเดิมๆ ละมั้ง

ข้อสอบมี 4 Part

P.1 เรียงประโยค 10 ข้อ 20 คะแนน
ลักษณะข้อสอบ Part นี้ เหมือนๆ กับแบบฝึกหัดในหนังสือที่ให้เรียงประโยค

P.2 Common respond 15 ข้อ 30 คะแนน
เช่น เมื่อมี คำถามมาให้ เราควรจะตอบคำถามนี้แบบไหน หรือ มีคำตอบมาให้ เราควรจะตั้งคำถามแบบไหน (ไม่งงนะ)

P.3 เติม Dialog 2อัน, Dialog ละ 10 คะแนน (ช่องนึง 2 คะแนน) รวม 20 คะแนน
ดูตัวอย่างในหนังสือจ้ะ

P.4 เขียนบทสนทนาเอง 15-20 ประโยค 20 คะแนน
อาจารย์จะกำหนดหัวข้อมาให้ แล้วให้เราบรรเลงเอง

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

เราจดมาเมื่อตน 1/49 มันออกจะเก่าไปหน่อยนะ ถ้าใครเข้าเรียนมีอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมได้นะ

ถ้าอยากทำข้อสอบได้ ให้หัดทำแบบฝึกหัดในหนังสือทุกอัน หนังสือเล่มบางนิดเดียวเอง

apple666
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 33
น้ำใจงดงาม : 16
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue Jan 25, 2011 5:12 pm

ผมสอบไปเทอมที่แล้ว (1/2553) บทสนทนาออกสถานการณ์ที่กำหนดว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาเมืองไทย แล้วมาสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่โรงแรม (ซึ่งก็คือผู้สอบนั่นเองครับ Very Happy ) ผู้สอบก็บรรเลงไปเลยอย่างสุดความสามารถครับ Laughing
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by ???????? on Fri Mar 18, 2011 11:28 pm

Dawudman พิมพ์ว่า:ผมสอบไปเทอมที่แล้ว (1/2553) บทสนทนาออกสถานการณ์ที่กำหนดว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาเมืองไทย แล้วมาสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่โรงแรม (ซึ่งก็คือผู้สอบนั่นเองครับ Very Happy ) ผู้สอบก็บรรเลงไปเลยอย่างสุดความสามารถครับ Laughing

สอบมาเช่นกันครับ ใส่เต็มที่เหมือนกัน bounce

????????
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by jaycr7human on Fri Sep 02, 2011 11:53 pm

ผมกำลังจะสอบพอดีเลย...ขอบคุณมากๆเลยนะครับVery Happy Razz Very Happy
avatar
jaycr7human
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 163
Points : 185
น้ำใจงดงาม : 17
Join date : 06/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by HeavyRock on Mon Sep 12, 2011 1:46 am

ขอบคุณมากเลยครับ

HeavyRock
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by puiska on Fri Sep 30, 2011 9:47 pm

วิชานี้มีคนได้ G เยอะมั๊ยค๊ะ
avatar
puiska
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 22
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by puiska on Fri Dec 16, 2011 2:23 am

ไชโยโห่หิ้ว ในที่สุดเราก็คว้า G วิชานี้มาจนได้ เนื่องจากเราไม่มีเวลาที่จะเข้าเรียนได้ เราอ่านหนังสือให้จบเล่ม อ่านไป ทำแบบฝึกหัดไป สุดท้ายทำสรุปแนวการถามตอบ ว่าถามแบบนี้ ตอบแบบไหนได้บ้าง ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่แชร์ข้อมูลเป็นที่สุดค่ะ เพราะว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเข้าเรียนอย่างเรามาก ๆ Smile ขอให้เพื่อน ๆ ผู้มีน้ำใจทั้งหลายประสบความสำเร็จกันทุก ๆ คน เพี้ยง !!!!!
avatar
puiska
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 22
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by coolah_apolah on Wed Oct 03, 2012 10:52 am

ขอบคุนก๊าฟฟฟ อิอิ cheers Very Happy

coolah_apolah
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/10/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by Nakleng on Mon Mar 11, 2013 12:09 am

ผมสอบตก1/55 เซ็งจิตเลยขอดูคำตอบอาจารย์ก็ไม่ให้ดู
มั่นใจว่าทำได้แต่ก็ตก ลงใหม่1/56 ฮือๆๆ Crying or Very sad

Nakleng
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/06/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by maiimiiiz on Sun May 12, 2013 12:50 am

ต้องแม่น EN205 206 305 405 ก่อนป่าวค่ะ ถึงลงได้

maiimiiiz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/11/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by นาฬิกากับเวลา on Sat Dec 21, 2013 9:32 pm

ไม่ถึงขนาดนั้น เพราะเป็นภาคต่อของ204

นาฬิกากับเวลา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 21
Points : 23
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/12/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา EN303

ตั้งหัวข้อ by plazztwo on Sat Jan 23, 2016 10:16 pm

ขอบคุณมากค่ะ

plazztwo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/12/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ