กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

Go down

SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by ayumikoz on Wed Feb 08, 2012 7:15 pm

ขอระบายนิสนุงนะค๊ะ เครียดมากๆเลยอ่ะ

ลงวิชานี้ ไปเทอมที่แล้วค่ะ แล้วไปสอบ ก้อยอมรับว่าทำไม่ได้เลยตกค่ะ >< ข้อสอบมี 5 ข้อบังคับให้ทำ 4 ข้อ วึ่งข้อสุดท้ายนั้นไม่มีในหนังสือ อะโคโปลิส ไรสักอย่างเนี้ยะ.. สรุปมันก้อเหมือนบังคับให้ทำ 4 ข้อและล่ะ T^T F ลอยมาตรงหน้าเห็นๆ เทอมนี้ผ่านไปค่ะ..

ตกก้อซ่อมค่ะ ไปลงทะเบียนสอบซ่อม 1/54 อ่านทั้งเล่มค่ะคราวนี้ + แนวข้อสอบเสกด้วย ครั้งนี้เขียนทุกหน้าที่เค้าให้มาค่ะ คือคิดในใจว่าทำให้ดีที่สุด เอ้อ ต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เราไปหาอาจารย์มาค่ะ แล้วลองเทสๆถามอาจารย์ว่าเด็กที่สอบซ่อมเนี้ยะ พอมีงานให้ทำเปนคะแนนเก็บมั้งมั้ย อาจารย์ตอบว่าไม่มี ค่ะ แน่นอนค่ะว่าเราต้องทำคะแนนสอบเองเพียวๆเลย ก้ออ่านค่ะทั้งเล่มที่บอกมา .. ผลค่ะที่ออกมา สอบเปนร้อยสองร้อยผ่านคนเดียว อยากรู้จริงๆว่าวิชานี้ต้องทำรายงานใช่มั้ยถึงผ่านแล้วคนไม่มีเวลาจะผ่านมั้ย T^T เซงค่ะ...จะจบอยู่แล้ว เจอวิชากัั๊กจบจนได้ เง้อออ

ayumikoz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 36
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by JayYou on Thu Feb 09, 2012 1:59 am

จริงเหรอคะ ใครเคยสอบช่วยแชร์หน่อยค่ะ กะจะลงเทอม1/55 กลัวๆอยู่เลยค่ะ

JayYou
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 111
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 23/10/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by ayumikoz on Thu Feb 09, 2012 11:38 am

เทอม 2/54 ข้อสอบมีแต่อัตนัย 5 ข้อ ค่ะ ครั้งนี้ไม่มีปรนัยอ่ะ ><
สอบมา 2 ครั้ง ยังมีปรนัยช่วย 20 ข้อ ครั้งนี้ไม่มีค่ะ

ปล.มันจะอะไรมากมายขนาดนี้ เครียดโว้ยยยย แงๆๆๆๆๆ

ayumikoz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 36
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by lilith on Fri Feb 17, 2012 11:42 pm

อ้าว ทำไมในเทปอาจารย์บอกว่ามีปรนัยด้วยล่ะ ชักงงแล้วสิ-*- ใครรู้บอกทีนะคะ

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

เห็นด้วยอย่างยิ่ง มันยากสำหรับคนไม่มีเวลาเข้าเรียน (เทอม 2/54 ก็รอฟลุ๊กอย่างเดียวเหมือนกัน) ยังไงAdd.มาคุยได้นะคะเพื่อมีอะไรจะได้แชร์กัน lekkyfly@hotmail.com

ตั้งหัวข้อ by lek on Tue Feb 21, 2012 2:54 pm

ayumikoz พิมพ์ว่า:เทอม 2/54 ข้อสอบมีแต่อัตนัย 5 ข้อ ค่ะ ครั้งนี้ไม่มีปรนัยอ่ะ ><
สอบมา 2 ครั้ง ยังมีปรนัยช่วย 20 ข้อ ครั้งนี้ไม่มีค่ะ

ปล.มันจะอะไรมากมายขนาดนี้ เครียดโว้ยยยย แงๆๆๆๆๆ

lek
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by unnkungza on Mon Feb 27, 2012 5:26 pm

ตกยังงี้ผมจะผ่านไหม 555

unnkungza
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/02/2012
Age : 25
ที่อยู่ : ราม2

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by chindongwook on Wed Mar 14, 2012 1:57 pm

ทำใจแล้วล่ะวิชานี้ ท่าทางคงยากที่จะผ่าน จบไปก็เอาไปใช้ไรไม่ได้วิชาเนี๊ยะนะ จะทำให้ยากทำไม อาจารย์คนก่อนยังไม่ออกยากขนาดนี้เลย ว่าแต่ไอ้คนที่ผ่านคนเดียวเนี่ย ชื่อไรอ่ะเก่งเกินจากร้อยผ่านแค่หนึ่งShocked

chindongwook
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 29
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 26/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by ayumikoz on Wed Mar 14, 2012 7:09 pm

ไปถามอาจารย์มาแว้ววว ปรากฎว่าปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 3 ข้อค่ะ แต่วิชานี้อาจารย์สอนนอกหนังสืออ่าา ต้องไปเรียน ไม่ก้อ ฟังผ่านเทปบรรยายที่บ้านกะได้ค่ะ อาจารย์เค้าะบอกแนวข้อสอบหมดเลย วันนี้ไปสอบมามีตรงเป๊ะที่อาจารย์บอกทุกข้อเลยค่ะ แต่เราก้อต้องไปวิเคราะห์+ประยุกต์กันเอาเองนะจ๊ะ เหนื่อย+ยากเอาการเลยทีเดียวจ้า เขียนข้อสอบจนมือสั่นเลยค่ะ T^T สู็ๆนะคะ คนที่เรียนเอกสังคม หรือ โทสังคม สู้ตายค่ะ เปนกำลังใจให้นะคะ เราเองก้อตกมา 2 3 รอบและ ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะตกหรือผ่าน รอลุ้นๆอยู่ ^^

ayumikoz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 36
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by Nunnapatt on Wed Mar 14, 2012 7:16 pm

เราเหลือวิชาโทเล่มนี้เล่มเดียว...หลายรอบแระ T T
avatar
Nunnapatt
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 32
Points : 51
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 11/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by onlineza on Fri Mar 23, 2012 4:29 pm

ต้องจำแล้วเราต้องเอาไปประยุกต์เองครับ

วิชานี้จำดะ อย่างเดียวไม่ได้ครับ ไม่อย่างนั้นเวลาตอบข้อสอบจะเขียนไม่ออกนะครับ
avatar
onlineza
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 35
Points : 57
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by Nunnapatt on Sat Mar 24, 2012 12:05 am

สอบตั้งแต่อาจารย์คนเก่ายันคนใหม่เลย T T
avatar
Nunnapatt
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 32
Points : 51
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 11/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by penzaa on Thu Mar 29, 2012 2:54 pm

ทำไมSummer อาจารย์ไม่เปิดคอสสอนค่ะจะจบอยู่แล้ว รอบที่แล้วก็ไม่ผ่านทำไงดีเนี่ยT-T

penzaa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 29
Points : 55
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 29/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: SO483 อะไรเนี้ยะๆสอบเปนร้อยผ่านคนเดียว

ตั้งหัวข้อ by nongwinnarak on Wed Jul 18, 2012 12:43 pm

อืม สัมเม้อ ไม่ เปิด สอบ เซ้ง เหมือน กัน

nongwinnarak
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/07/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ