กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

หน้า 1 จาก 2 1, 2  Next

Go down

รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Wed Feb 02, 2011 10:36 am

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Wed Feb 02, 2011 12:44 pm

กด + ให้เลย

แต่โหลดมา ...มันมีแต่รอบบ่ายป๊ะ?
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Wed Feb 02, 2011 12:54 pm

JazzUp พิมพ์ว่า:กด + ให้เลย

แต่โหลดมา ...มันมีแต่รอบบ่ายป๊ะ?

มันมี 3 ชีท นะครับ Very Happy ชีทแรก INter Very Happy ชีท 2 เช้า Very Happy ชีท 3 บ่าย What a Face JazzUp เลือกที่ชีท 2 นะครับ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Wed Feb 02, 2011 1:57 pm

เรื่องเอ๋อๆ ขอให้บอก
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Wed Feb 02, 2011 2:41 pm

JazzUp พิมพ์ว่า:เรื่องเอ๋อๆ ขอให้บอก


55+ อะนะ มีไรก้ปรึกสอบถามกันนะ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Wed Feb 02, 2011 6:13 pm

Very Happy
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Fri Feb 04, 2011 6:18 pm

เอิ่ม อยากทราบว่า วันจริงที่ห้ามเอาดอกไม้ ของขวัญต่างๆเข้าไป
คือทั้งวันเลย หรือว่า จนกว่า พิธีเสร็จ เสด็จกลับ?
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Fri Feb 04, 2011 6:49 pm

น่าจะห้ามเอาเข้าไปในหอประชุม

ด้านนอกน่าจะได้นะ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Fri Feb 04, 2011 8:34 pm

เอาเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยไม่ได้เลยค่ะ วันจริงน่ะ ...
มีแต่มอเรามอเดียวด้วยมั้ง เห็นมีคนไปถกกัน ฮ่าฮ่า

แต่จะเอาข้อมูลไปบอกเพื่อนน่ะค่ะ ว่าห้ามทั้งวันเลย หรือว่า ห้ามจนกว่า จะเสด็จกลับหรือยังไง
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Fri Feb 04, 2011 10:04 pm

JazzUp พิมพ์ว่า:เอาเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยไม่ได้เลยค่ะ วันจริงน่ะ ...
มีแต่มอเรามอเดียวด้วยมั้ง เห็นมีคนไปถกกัน ฮ่าฮ่า

แต่จะเอาข้อมูลไปบอกเพื่อนน่ะค่ะ ว่าห้ามทั้งวันเลย หรือว่า ห้ามจนกว่า จะเสด็จกลับหรือยังไง
ถูกต้องที่สุดเอาเข้าไปไม่ได้จริง..จนกว่าจะรับเสร็จ ปล.ว่าแต่วันอาทิตไม่มาเจอกะพวกเพื่อนในบอร์ดหน่อยหรอ Suspect
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Sat Feb 05, 2011 12:41 am

นั่นซิ มาตอนค่ำไปเลย จะได้เจอกัน อิอิ ยังไงช่วยเก็บรูปวันมีทให้ดูด้วยนะจ๊ะ เพราะคาดว่าจะไม่ทัน เซ็งเลย
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Sat Feb 05, 2011 3:44 pm

เราจับยามสองตาแล้ว เรารู้ตัวว่าจะไม่ว่างน่ะค่ะ

เหอๆ แต่หวังว่าจะเจอกันวันรับบ้างนะ ยังไงดูไว้ คนที่ใส่แว่น แล้วสวยมากๆอะค่ะ
(...งั้นคงไม่ใช่แกแล้วล่ะแจ๊ส...)
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Sat Feb 05, 2011 4:10 pm

JazzUp พิมพ์ว่า:เราจับยามสองตาแล้ว เรารู้ตัวว่าจะไม่ว่างน่ะค่ะ

เหอๆ แต่หวังว่าจะเจอกันวันรับบ้างนะ ยังไงดูไว้ คนที่ใส่แว่น แล้วสวยมากๆอะค่ะ
(...งั้นคงไม่ใช่แกแล้วล่ะแจ๊ส...)

จร้า......แจ๊สกี้คิวทอง....ยังไงถ่ายรูปด้วยกันนะ drunken
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by ammie on Sat Feb 05, 2011 7:49 pm

จ๊ากกกกกกกก จิงๆพี่สาวบอกว่าห้ามเอาอะไรเข้าเลยค่ะ วันจริงอ่ะ ดอกไม้ตุ๊กตา
ห้ามเอาเข้ามอ ถือแกะกะ ด้วยนะ วันจริงคือ แค่ร่างกายและชุดครุย เท่านั้น มอ เรา โหดmax max

บอกญาติๆ กับเพื่อนๆนะ วันซ้อมใหญ่ จัดมาเต็มสูบ อิอิ

ammie
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Sat Feb 05, 2011 8:38 pm

ammie พิมพ์ว่า:จ๊ากกกกกกกก จิงๆพี่สาวบอกว่าห้ามเอาอะไรเข้าเลยค่ะ วันจริงอ่ะ ดอกไม้ตุ๊กตา
ห้ามเอาเข้ามอ ถือแกะกะ ด้วยนะ วันจริงคือ แค่ร่างกายและชุดครุย เท่านั้น มอ เรา โหดmax max

บอกญาติๆ กับเพื่อนๆนะ วันซ้อมใหญ่ จัดมาเต็มสูบ อิอิ

ใช่เลย ถึงได้บอกว่า มีคนไปถกกันในบอร์ดแห่งนึง ว่าทำไมต้องห้าม คือห้ามอยู่มอเดียว ฮ่าฮ่า
แต่เราก็ไม่ได้จะมาเปิดประเด็นอะไรนะ แค่มาถามให้แน่ใจ จะได้บอกเพื่อนถูก

...แต่ยังสงสัยว่า ถ้าพิธีเสร็จ คือรอบบ่ายรับเสร็จ พระเทพฯ เสด็จกลับ เอาเข้าไปได้ป๊ะ ของขวัญต่างๆ
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by runstaro on Sat Nov 12, 2011 11:11 pm

เราหาลิ้งที่จะเปิดไม่เจออะ ทำไง ช้วยเราด้วย

runstaro
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/11/2011

https://www.facebook.com/runstaro

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by zaintluzifer on Thu Dec 08, 2011 1:18 pm

runstaro พิมพ์ว่า:เราหาลิ้งที่จะเปิดไม่เจออะ ทำไง ช้วยเราด้วย

ขอด้วยคนครับ เห็นมีแต่ลิ้งประกาศวันซ้อมอ่ะ ไม่เห็นมีลิ้งให้โหลดรายชื่อ แถว ที่นั่งเลยอ่ะคับ รบกวนโพสให้หน่อย

zaintluzifer
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by kaiha on Wed Dec 21, 2011 5:42 pm

ขอด้วยคนครับ santa

kaiha
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by Wonderda on Tue Dec 27, 2011 4:07 am

เห้อออออเห็นแล้วเศร้าถ้าไม่มัวแต่ทำงานคงได้รับปี้นี้ไปแล้ว แงๆๆๆ แต่ก็ได้เงินได้อย่างเสียอย่าง -*-

Wonderda
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by phakakrong on Mon Feb 13, 2012 11:50 am

เออ คือว่า กดลิ้งเข้าไปแล้ว ไปโหลดตรงไหนอ่า .....หาไม่เจอ ช่วยหนูด้วย

phakakrong
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by rungnaphaa on Mon Feb 13, 2012 3:22 pm

No น้องคะนั่นมันของรุ่น36ปีที่ผ่านมาค่ะ ของรุ่น37ที่รับปี55ของเรายังไม่ออกค่ะ ต้องรอวันที่15ค่ะVery Happy

phakakrong พิมพ์ว่า:เออ คือว่า กดลิ้งเข้าไปแล้ว ไปโหลดตรงไหนอ่า .....หาไม่เจอ ช่วยหนูด้วย

rungnaphaa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 12
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by phakakrong on Mon Feb 13, 2012 3:53 pm

อุ๊ย ขอบคุณค่ะ ปล่อยไก่อีกแล้วเรา

phakakrong
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by rungnaphaa on Tue Feb 14, 2012 9:57 am

Very Happy ไม่เป็นไร พี่ก็รับรุ่นเดียวกับน้องนะคะ แล้วเจอกันวันรับปริญญาที่7ค่ะ ยินดีที่รู้จักค่ะcheers

phakakrong พิมพ์ว่า:อุ๊ย ขอบคุณค่ะ ปล่อยไก่อีกแล้วเรา

rungnaphaa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 12
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by Jamjang on Fri Jan 10, 2014 12:00 pm

ขอลิงค์ดูลำดับรายชื่อรามหน่อยค่ะ

Jamjang
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/01/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อแถว ลำดับที่ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโน ฯ

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Wed Jan 22, 2014 8:02 pm

ถ้ามีลิ้งของรุ่นที่รับเดือนมีนาคม 57 นี้ รบกวนลงให้ด้วยนะคะ
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 1 จาก 2 1, 2  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ