กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

Go down

แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by bigon on Tue Feb 01, 2011 9:32 am

ขอนัดเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ 54 นี้นะครับ

เจอกันได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 ที่หน้าตึกอธิการบดี ถ้ามาครบแล้วตกลงกันว่าจะไปทานข้าวกันที่ไหนนะครับ

ส่วนใครมาได้ช่วงเย็นๆก็อาจจะได้เจอกันนะครับ ยังไงลงชื่อหรือแลกเบอร์ติดต่อกลับได้ทางกล่องข้อความนะครับ

แล้วเจอกันนะครับ

bigon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 18/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Tue Feb 01, 2011 10:14 am

bigon พิมพ์ว่า:ขอนัดเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ 54 นี้นะครับ

เจอกันได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 ที่หน้าตึกอธิการบดี ถ้ามาครบแล้วตกลงกันว่าจะไปทานข้าวกันที่ไหนนะครับ

ส่วนใครมาได้ช่วงเย็นๆก็อาจจะได้เจอกันนะครับ ยังไงลงชื่อหรือแลกเบอร์ติดต่อกลับได้ทางกล่องข้อความนะครับ

แล้วเจอกันนะครับ

1. Term_tem (โอ๋) 086-8195187 แล้วเจอกัน นะครับ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Tue Feb 01, 2011 12:10 pm

ลงชื่อไว้ก่อนเผื่อได้เจอกันตอนเย็นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จะพยายามขับรถฝ่ารถติดจาก สำโรง มาราม แล้วกัน แต่ถ้าเกิดมีทติ้งเลิกก่อน ก็โทรบอกหน่อยนะจ๊ะ ติดงานวันอาทิตย์ จริงๆ แต่อยากเจอทุกคนจะ จะรีบแบบสุดๆเลย

0863556768 ฝน
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Tue Feb 01, 2011 3:24 pm

[quote="bigon"]
1. ammie

2. MissMaybE


ตอบรับแล้วนะครับ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by bigon on Tue Feb 01, 2011 7:53 pm

[quote="term_tem"][quote="bigon"]
1. ammie

2. MissMaybE


ตอบรับแล้วนะครับ

ขอบคุณ term_tem ที่อัพเดตตลอดครับ

bigon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 18/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Tue Feb 01, 2011 10:20 pm

T^T บ่ายๆ ยังไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าลากกันถึงเย็นน่าจะตามไปนะ เพราะวันอาทิตย์หลานๆจะมาที่บ้านกันอ่าค่ะ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by bigon on Tue Feb 01, 2011 10:43 pm

ยังไงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

รอ term_tem มากำหนดอีกครั้งครับ

แต่คงเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 นี้นะครับ

bigon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 18/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Wed Feb 02, 2011 8:34 am

bigon พิมพ์ว่า:ยังไงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

รอ term_tem มากำหนดอีกครั้งครับ

แต่คงเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 นี้นะครับ

ไงดีน่า... Sad หรือจะเปลี่ยนวันดีงะรู้สึกวันอาทิตย์ สมาชิกส่วนมากจะมีธุระกันงะ Sad
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by bigon on Wed Feb 02, 2011 10:53 am

ถ้าอย่างนั้น ให้เสนอกันมาเลยก็ได้ครับ

ว่าจะเอาวันไหน เวลาไหน หรือจะวันธรรมดาตอนเย็นก็ได้ครับ

bigon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 18/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Wed Feb 02, 2011 6:16 pm

วันศุกร์ตอนเย็นไม๊ พรรคพวก จะได้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขกับการได้พบปะกันของเราชาวคณะ อิอิ รีบเสนอเลยเพราะ เสาร์ อาทิตย์ ติดประชุม เจงๆจ้า Very Happy
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by Admin on Thu Feb 03, 2011 12:29 am

แอบตามอ่านมาหลายวัน ^^ อิอิ แอบลุ้นว่า จะได้วันเวลา
ที่พี่ puppygufon จะไปได้รึเปล่าน้อ...

ขอลุ้นให้ทุกอย่างลงตัวนะครับ...
ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่บัณฑิต
ทุกท่านนะครับ แอบอิจฉาเล็กน้อยอยากมีวันนี้บ้าง
เร็วๆ ^^


signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by bigon on Thu Feb 03, 2011 10:19 am

แจ้งวันเวลาที่แน่นอนแล้วนะครับ
สรุปคือวันอาทิต์ที่ 6 ก.พ54 นะครับ
ผมและคุณแอมและคุณ term_tem จะมาเจอกันที่ตึกอธิการฯ ตอน 14.00 น.
หลังจากนั้น คุณ missmaybe จะตามมาหลังจาก14.00 น.
ส่วนท่านอื่นที่ สะดวกจะมาก็ตามมาได้เลยนะครับ
รวมถึง คุณ ฝนด้วยครับ เพราะ term_tem จะอยู่เป็นพ่องานคอยประสานงานให้จนถึงช่วงค่ำๆเลยนะครับ
ยังไงคุณฝนก็ตามมาได้ครับ แต่รบกวนควรมีเบอร์คุณ term_tem ไว้นะครับ
เพื่อที่ว่ามาแล้วจะได้โทรเช็คว่า พวกเราอยู่ที่ตรงไหนกัน เพราะอาจจะ ย้ายสถานที่นั่ง กิน + คุย ไปเรื่อยๆ
ยังไงมากันเยอะๆ แล้วเจอกันนะครับ

bigon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 18/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Thu Feb 03, 2011 10:52 am

Admin พิมพ์ว่า:แอบตามอ่านมาหลายวัน ^^ อิอิ แอบลุ้นว่า จะได้วันเวลา
ที่พี่ puppygufon จะไปได้รึเปล่าน้อ...

ขอลุ้นให้ทุกอย่างลงตัวนะครับ...
ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่บัณฑิต
ทุกท่านนะครับ แอบอิจฉาเล็กน้อยอยากมีวันนี้บ้าง
เร็วๆ ^^แหมๆๆ ต้องมาแอบลุ้น พี่ด้วยนะ เอาเป็นว่าถ้าทันก็เจอไม่ทันก็ไม่เจอแล้วกันจ้า ยังไงก็จะพยายามสุดความสามารถถถถถถถถถถ 555555 Very Happy
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Thu Feb 03, 2011 11:35 am

puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Thu Feb 03, 2011 1:25 pm

term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Thu Feb 03, 2011 6:55 pm

ไม่น่าแจ้งจบช้าเลยยยยยย

ไม่งั้นรับด้วยกันแล้ว ฮ่าๆ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Fri Feb 04, 2011 6:48 pm

puppygufon พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
่าๆ

มาเลยๆ รอถึงสามทุ่ม ฮ่าๆ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Fri Feb 04, 2011 7:59 pm

MissMaybE พิมพ์ว่า:
puppygufon พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
่าๆ

มาเลยๆ รอถึงสามทุ่ม ฮ่าๆ
โอเครรรเลย......น่าจะดียาวถึงตี2 อิอิ afro
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Fri Feb 04, 2011 8:29 pm

term_tem พิมพ์ว่า:
MissMaybE พิมพ์ว่า:
puppygufon พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
่าๆ

มาเลยๆ รอถึงสามทุ่ม ฮ่าๆ
โอเครรรเลย......น่าจะดียาวถึงตี2 อิอิ afro

ฮ่าๆ ไปด้วยๆ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Sat Feb 05, 2011 12:52 am

MissMaybE พิมพ์ว่า:
puppygufon พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
่าๆ

มาเลยๆ รอถึงสามทุ่ม ฮ่าๆ

ให้จิงเหอะนะ รอด้วยเลยยยยยยย ไม่เกิน 3 ทุ่ม
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Sat Feb 05, 2011 12:54 am

term_tem พิมพ์ว่า:
MissMaybE พิมพ์ว่า:
puppygufon พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
่าๆ

มาเลยๆ รอถึงสามทุ่ม ฮ่าๆ
โอเครรรเลย......น่าจะดียาวถึงตี2 อิอิ afro


ผับปิดพอดี แต่พี่คงเข้าไม่ได้หรอกผับน่ะ เพราะอายุ เกินนะ ไม่ใช่ไม่ถึง ฮี่ๆๆๆ
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Sat Feb 05, 2011 12:55 am

MissMaybE พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:
MissMaybE พิมพ์ว่า:
puppygufon พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
่าๆ

มาเลยๆ รอถึงสามทุ่ม ฮ่าๆ
โอเครรรเลย......น่าจะดียาวถึงตี2 อิอิ afro

ฮ่าๆ ไปด้วยๆ


ตามน้ำตลอดเลยเราน่ะ ฮ่าๆๆๆๆ ลากยาวหกโมงเช้าไหวป่ะล่ะ....แต่พี่ไม่ไหว ฮ่าๆๆๆ
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจ้งวันและเวลามีทติ้งบัณฑิตรุ่นที่ 36 ครับ

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Sun Feb 06, 2011 1:58 am

puppygufon พิมพ์ว่า:
MissMaybE พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:
MissMaybE พิมพ์ว่า:
puppygufon พิมพ์ว่า:
term_tem พิมพ์ว่า:puppygufon มาให้ทันนะครับพี่ จะรอรอรอรอรอรรรรรออออ Basketball


พี่จะเร่งสุดปลายเท้าเลยโอ๋ รอด้วยละกานนนน What a Face
่าๆ

มาเลยๆ รอถึงสามทุ่ม ฮ่าๆ
โอเครรรเลย......น่าจะดียาวถึงตี2 อิอิ afro

ฮ่าๆ ไปด้วยๆ
ตามน้ำตลอดเลยเราน่ะ ฮ่าๆๆๆๆ ลากยาวหกโมงเช้าไหวป่ะล่ะ....แต่พี่ไม่ไหว ฮ่าๆๆๆ

หนูก็คงจะไม่ไหวตั้งแต่สองทุ่มล่ะ 555
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ