กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

FR 213 French Pronunciation

Go down

FR 213 French Pronunciation

ตั้งหัวข้อ by Maturity on Wed Jan 11, 2012 4:27 am

เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาบังคับ พี่อยากรบกวนขอข้อมูลคนที่เคยลงทะเบียนวิชานี้ด้วยค่ะ

1. ข้อสอบอัตนัยหมดใช่ไหมคะ แล้วต้องตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสหมดใช่ไหมคะ

2. พี่ไม่เห็นหนังสือที่ศูนย์หนังสือของราม ฯ หรือว่าต้องซื้อจากร้านถ่ายเอกสารของคณะคะ

3. อาจารย์ผลิตแผ่น CD ให้ซื้อหรือเปล่าคะ หรือต้องเข้าห้องฝึกภาษา เพราะพี่ไม่สามารถ
เข้าชั้นเรียนได้

4. ความเห็น + ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์

ขอบคุณมาก ๆ ล่วงหน้าค่ะ
avatar
Maturity
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 59
Points : 94
น้ำใจงดงาม : 13
Join date : 10/01/2011
Age : 45

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: FR 213 French Pronunciation

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Wed Jan 11, 2012 8:54 am

วิชา FR213 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส วิชานี้เป็นวิชาบังคับครับ คนลงทะเบียนอาจจะเยอะหน่อย ประมาณยี่สิบคนในเทอมปกติ วิชานี้ควรขอเอกสารการเรียนที่อาจารย์จินณนิภา อาจารยืเจ้าของวิชาครับ หรือจะขอถ่ายเอกสารจากผมไปก้ได้ครับ วิชานี้แบ่งการสอบออกเป็น 2 part ครับคือ ภาคที่เป็นทฤษฎี 50% สอบใหญ่ตามตารางของมหาวิทยาลัยปกติครับ ข้อสอบก็จะถามแนวในตำราเอกสารเลยครับ พวกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ สระปิด สระเปิด แต่วิชานี้ยังไม่ต้องถึงกับเขียนตัวสัทอักษรครับ วิชาการออกเสียงระดับสูงกว่านี้คือ LI363 สัทวิทยาภาษาฝรั่งเศส ซึ่งสามารถลงเรียนเป็นวิชาเอกเลือกได้ครับ ส่วนอีก 50% หลังจะเป็นการสอบการออกเสียงกับอาจารย์ครับ โดยอาจารย์จะเขียนที่หน้ากระดาษข้อสอบ ตอนสอบใหญ่ว่าให้มาสอบออกเสียงวันไหน ห้องอะไร กี่โมง ซึ่งส่วนมากจะสอบหลังวันสอบปลายภาควันสุดท้ายครับ ขอเพิ่มเติมนะครับ วิชา FR341 การฟัง 1 ถ้าไม่เข้าเรียนก็ไม่เป็นไรครับ เพียงแต่ต้องเช็คว่าสอบปลายภาคเมื่อไหร่ จะสอบที่ห้อง Sound Lab ของคณะมนุษยศาสตร์ครับ การฟัง 1 ไม่ยากครับ ส่วนมากก็สอบผ่านหมด ส่วนวิขา FR344 การพูด 1 คนที่เข้าเรียนจะมีกิจกรรมการพูด ราายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นคะแนนเก้บและสอบการพูดปลายภาค 50% ส่วนคนทีไม่่เข้าเรียนก็เช็ควันสอบปลายภาคกับผู้สอน และสอบพูด 100% ตรงนั้นเลยก็ได้ครับ

Very Happy ช่องทางในการได้มาซึ่งตำราและเอกสารการเรียนคือ

1.ศูนย์ตำรามหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. ชีทและเอกสารจากร้านถ่ายเอกสารคณะ

3. ถ่ายสำเนาต้นฉบับจากหนังสือเรียนที่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยครับ

4.เข้าเรียนคาบแรกเพื่อขอเอกสารจากผู้สอนครับ

ผมรับรองครับว่า เจ้าของกระทู้คงไม่ใช่คนแรกและคนเดียวที่ลงเอกภาษาฝรั่งเศสแลัไม่มีเวลาเข้าเรียนครับ มีคนหลายคนมากที่ผมได้มีโอกาสเจอตอนสอบปลายภาคได้คุยกัน แลกเบอร์ไว้ติดต่อกัน ก็เป็นคนที่ทำงานกันแล้วและไม่ได้เข้าเรียนกันหลายคนเลยครับ ไม่ต้องกังวลครับ เข้ามาที่ห้องนี้บ่อยๆเดี๋ยวมีเพื่อนที่เรียนเอกเดียวกันเยอะเลยครับ ตอนไปสอบก็เจอเพื่อนเอกเดียวกันเยอะเลยครับ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: FR 213 French Pronunciation

ตั้งหัวข้อ by Maturity on Thu Jan 12, 2012 3:31 am

ขอบคุณน้อง Frenchkid มากค่ะ

พี่ไม่ได้เรียนเอกฝรั่งเศสค่ะ แต่ลง FR 101,102,201,202 (วิชาเสรี)
ผ่านแล้ว จึงอยากลงกระบวนวิชาที่น่าจะเป็นประโยชน์ การพัฒนาออก
เสียงให้ถูกต้องก็น่าสนใจดี เลยคิดว่าจะลงวิชานี้ในภาค 2/2555 ค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้น้องเช่นกันค่ะ
avatar
Maturity
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 59
Points : 94
น้ำใจงดงาม : 13
Join date : 10/01/2011
Age : 45

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: FR 213 French Pronunciation

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Jan 12, 2012 9:22 am

วิชานี้ดีครับ สอนพวกการออกเสียงคำต่างๆ การออกเสียงพยัญชนะ สระ การเชื่อมเสียงในภาษาฝรั่งเศส intonation ต่างๆ ข้อสอบข้อเขียนสามารถเขียนตอบเป็นภาษาไทยได้ครับ เวลาสอบออกเสียงจะมีทั้งการออกเสียงเป็นคำ ประโยคและการอ่านบทความสั้นๆระดับอนุเฉท (paragraph) ครับ

ผมเพิ่งขอจบการศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศสไปเมื่อปลายเดือน ธค ที่ผ่านมาครับ เป็นแบบศึกษาเองด้วยตนเองทั้งหมด ตอนนี้รอผลการตรวจสอบจากทางคณะอยู่ครับ มีอะไรสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: FR 213 French Pronunciation

ตั้งหัวข้อ by jelly on Sun Jun 07, 2015 3:05 pm

ข้อสอบวิชานี้อัตนัยกี่ข้อค่ะ แล้วออกบทไหนบ้าง เครียดมากๆ

jelly
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/06/2015

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ