กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

Go down

บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by bigon on Wed Jan 26, 2011 10:40 pm

ทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายเลยก็ได้นะครับ แต่สำหรับผมรับรอบบ่าย จะได้เพื่อนไว้ถ่ายรูปกันนะครับ

ผมเสนอเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ 53 นะครับ ส่วนเรื่องเวลาค่อยตกลงกันอีกที

ใครมีความเห็น หรือ ใครสนใจลงชื่อไปก็บอกนะครับ ถ้าไม่มีก็คงล้มเลิก

bigon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 18/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Thu Jan 27, 2011 10:45 am

bigon พิมพ์ว่า:ทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายเลยก็ได้นะครับ แต่สำหรับผมรับรอบบ่าย จะได้เพื่อนไว้ถ่ายรูปกันนะครับ

ผมเสนอเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ 53 นะครับ ส่วนเรื่องเวลาค่อยตกลงกันอีกที

ใครมีความเห็น หรือ ใครสนใจลงชื่อไปก็บอกนะครับ ถ้าไม่มีก็คงล้มเลิก

cheers ด้วยครับ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Thu Jan 27, 2011 2:08 pm

อยากไปๆ วันอาทิตย์พี่ติดงานที่ สำโรง อะ จะนัดกี่โมงค่ะ ถ้า 9.00 - 17.00 น. ก็อดไป งั้นนัดเจอตอน เที่ยงคืน ดีมะ ฮ่าๆๆๆ
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Thu Jan 27, 2011 2:12 pm

ที่จริงเจอกันตอนช่วงเย็นวันธรรมดา ก็ได้นะ เผื่อบางคนอาจทำงาน แล้วเลิกงานมาได้ไง อิอิ

ว่าแต่จะมีใครไปบ้างนะเนี่ย หรือจะมีแค่เรา 3 คนล่ะเนี่ยคร้า Laughing
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Fri Jan 28, 2011 9:33 pm

เวลาวันซ้อมใหญ่ถ่ายรูแด้วยกันจะได้ไม่เขิลถ้าได้นัดกินข้าวกันก่อนเจอกันก่อน(ไม่แน่ไปแจมด้วยๆ ฮ่าๆ)

เผลอๆอาจสนิทกันยาวเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ใครรับปีหน้ารุ่น37 นัดกับเราก่อนได้นะซ้อมไว้ๆ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Fri Jan 28, 2011 10:05 pm

มาเจอกันก่อนเลยนู๋ เมย์บี อิอิ จะได้รู้จักกันไว้ก่อนเดี๋ยวรุ่น 37 รับจะรีบไปถล่ม ฮ่าๆๆๆ
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Fri Jan 28, 2011 10:19 pm

จัดไปเลยค๊า ช่วงมิตติ้งขอพกกล้องเล็กๆไปน๊า
วันซ้อมค่อยจัดตัวใหญ่ไป
แล้วเจอกันค๊าอย่าลืมระบุวันกันเร็วๆนะ ฮ่าๆ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Fri Jan 28, 2011 11:40 pm

MissMaybE พิมพ์ว่า:จัดไปเลยค๊า ช่วงมิตติ้งขอพกกล้องเล็กๆไปน๊า
วันซ้อมค่อยจัดตัวใหญ่ไป
แล้วเจอกันค๊าอย่าลืมระบุวันกันเร็วๆนะ ฮ่าๆ
เย้ๆๆได้สมาชิกเพิ่ม (คนหารเพิ่ม) เด๋วยังไงคณะกรรมการจัดมิทติ้งเข้าประชุมหารือกำหนด วันเวลาสถานที่ได้ จะให้เจ้าของกระทู้แถลงอีกครั้ง 55555+
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Fri Jan 28, 2011 11:44 pm

โอ้ว คณะกรรมการเลย น่าจะคนเยอะ 555
ขอไปแจมซ้อมจบๆ ฮ่าๆ
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Fri Jan 28, 2011 11:59 pm

MissMaybE พิมพ์ว่า:โอ้ว คณะกรรมการเลย น่าจะคนเยอะ 555
ขอไปแจมซ้อมจบๆ ฮ่าๆ
ไม่เยอะหรอกคับที่แน่ๆประมาณ 4-5คน
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by bigon on Sat Jan 29, 2011 10:50 am

ตกลงเอาไงดีครับ จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 กพ.

หรือ เย็นวันธรรมดา

หรือเย็นวันเสาร์ดีครับ นัดกันเลย จะได้เตรียมตัวครับ

เรียนเชิญทุกท่านนะครับ

ส่วนสถานที่ ก็เสนอกันมาได้เลยนะครับ

หรือจะไปนั่งกินที่สนามหน้า กกท ที่มีของกินขายเยอะๆตอนเย็นดีครับ 555+

bigon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 18/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Sat Jan 29, 2011 11:06 am

bigon นัดวันมาเลยคับเด๋วสถานที่ผมว่าจะมีร้านตรงข้ามม. นั้งเล่นนั้งกินชิวๆ บรรยากาศดีคับแถมราคาไม่แพง เป็นส่วนตัวดีกว่า กกท. ผมจะลองถ่ายรูปร้านมาในการตัดสินใจครับ study
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Sat Jan 29, 2011 8:22 pm

อยากไปถ่ายรูปให้เร็วๆจังรีบๆนัดกัันนะ

Very Happy Very Happy
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Sat Jan 29, 2011 9:23 pm

วันเสาร์ 5 มีประชุม วันอาทิตย์ 6 ติดงานใหญ่ ที่อิมสำโรง วันธรรมดาว่างงงงงงงงง สาธุ ขอให้เป็นวันธรรมดาทีเถ๊ออออ Laughing
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Sat Jan 29, 2011 9:24 pm

ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะจ๊ะ จะได้หากันเจอ
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by MissMaybE on Sat Jan 29, 2011 10:56 pm

เบอร์ให้ทางกล่องข้อความน๊า

ปล..ไม่มีตากล้องถามได้นะ
มีเบอร์อยู่ 2-3ช่าง
ราคาไม่เกิน2000 มั่ง
ไม่จำกัดจำนวนภาพภาพ Shocked Very Happy
avatar
MissMaybE
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 32
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 28/01/2011

https://facebook.com/MissMusicz

ขึ้นไปข้างบน Go down

มีตติ้งด้วยคนนะค่ะ

ตั้งหัวข้อ by ammie on Sun Jan 30, 2011 2:55 am

แฮะๆๆ มีต ด้วยคนน้าค่ะ พอดีจบมาแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนจบมนุษย์รุ่นเดียวกันเลย
อิอิ ยังไง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะค่ะ จ๊วฟฟ ชื่อ แอมนะ

ammie
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Sun Jan 30, 2011 12:32 pm

ammie พิมพ์ว่า:แฮะๆๆ มีต ด้วยคนน้าค่ะ พอดีจบมาแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนจบมนุษย์รุ่นเดียวกันเลย
อิอิ ยังไง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะค่ะ จ๊วฟฟ ชื่อ แอมนะ
ยินดีตอนรับสมาชิกใหม่ครับยังไงเขาบอร์ดบ่อยๆนะครับเด๋วยังไงเจ้าของกระทู้จะแจ้งวันเวลาสถานที่ในการจัดมีทติ้งนะครับ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by ammie on Sun Jan 30, 2011 2:55 pm

term_tem พิมพ์ว่า:
ammie พิมพ์ว่า:แฮะๆๆ มีต ด้วยคนน้าค่ะ พอดีจบมาแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนจบมนุษย์รุ่นเดียวกันเลย
อิอิ ยังไง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะค่ะ จ๊วฟฟ ชื่อ แอมนะ
ยินดีตอนรับสมาชิกใหม่ครับยังไงเขาบอร์ดบ่อยๆนะครับเด๋วยังไงเจ้าของกระทู้จะแจ้งวันเวลาสถานที่ในการจัดมีทติ้งนะครับ


จ้าาา ขอบคุณนะคร่าาา อิอิ

ammie
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บัณฑิตรุ่นที่ 36 ใครว่างบ้างครับ เรามานัดทานข้าวกันก่อนดีกว่า

ตั้งหัวข้อ by puppygufon on Sun Jan 30, 2011 11:17 pm

เสาร์ อาทิตย์ไม่ว่างนะคร้า ถ้าเสาร์อาทิตย์ต้องมืดๆๆๆๆๆๆๆๆเลยจะว่างตอน 6 โมงนู่นแหนะ แล้วเจ้าของกระทู้เงียบเลยจะเอาไงจ๊ะ
avatar
puppygufon
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 62
Points : 72
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/11/2010
Age : 36
ที่อยู่ : Bangkok

https://www.facebook.com/fonpir

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ