กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

จะย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส

Go down

จะย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by momoandmio on Mon Nov 07, 2011 1:23 am

เกริ่นไว้ก่อนนะคะ คือไม่มีพื้นฐานภาษานี้เลยค่ะ แต่ว่าสนใจภาษาฝรั่งเศสมากๆ แต่เวลาก็ไม่ได้มีมากนัก ไม่มีเวลาเข้าเรียนและเวลาที่จะอ่านหนังสือทบทวนก็ไม่มาก
และเมื่อตอนซัมเมอร์ได้ลงเรียน FR101 ไป ได้เกรด P เองค่ะ T^T~ ทั้งๆ ที่ใครๆ บอกว่าวิชานี้เก็บ G

คือถ้าคนไม่มีพื้นอะไรเลยแบบนี้ ตอนม.ปลายก้ไม่ได้เรียนสายศิลป์-ภาษา
จะเรียนไปรอดไหมคะ ...

ชอบนะคะ แต่ก็คิดหนักค่ะ กลัวไม่รอด
avatar
momoandmio
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/11/2011
Age : 27

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: จะย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Mon Nov 07, 2011 9:34 am

FR101 และ FR102 สามารถเรียนผ่านเนต ซึ่งเป็นวิดีโอคำบรรยายได้นะครับ ซึ่ง FR102 อาจจะไม่มีในทุกเทอม แต่ให้ลองย้อยไปดูในเทอมหลังๆก่อนหน้านี้มีครับ โดยให้เข้าไปเรียนที่ [You must be registered and logged in to see this link.] แล้วเลือกวีดีโอคำบรรยาย นศ ปริญญาตรี ส่วนกลาง เลือกมาซักเทอมนึงครับ แล้วหา FR101-102 ให้เจอแล้วโหลดเอาไว้เรียนเองได้ครับ ส่วนวิชาอื่นๆก็ต้องพยายามศึกษาด้วยตนเอง เปิดดิกเองบาง มาพบอาจารย์บ้างมีเพื่อนที่เรียนสาขานี้บ้างก็น่าจะพอช่วยได้ครับ

ส่วนตัวผมเองจบศิลป์-ภาษาฝรั่งเศสมาครับ มาเรียนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (ป.ตรีที่ 3) แต่ไม่เข้าเรียนเลยครับ เพราะต้องทำงาน อ่านเองทั้งหมดครับ มีรุ่นน้องที่สาขาคอยช่วยเหลือ แจ้งข่าวต่างๆบ้าง ซึ่งตอนนี้วิชายากๆของเอกฝรั่งเศสผมเก็บมาหมดแล้วครับ ตอนนี้รอผลสอบ 1/54 อีกแค่ 5 วิชา ถ้าผ่านหมดก็จบแล้วครับ อยากบอกเอาไว้ให้เป็นกำลังใจครับว่า ถ้าเรารักที่จะเรียนสาขานี้จริงๆ เราต้องทำได้ครับตามคำแนะนำทั้งหมดที่ให้ไปครับ ถ้ามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือเมลลืหรือ MSN มาคุยกันได้ครับที่ [You must be registered and logged in to see this link.] ยินดีให้คำปรึกษาครับในฐานะคนอยากเรียนสาขาภาษาฝรั่งเศสครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: จะย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by momoandmio on Mon Nov 07, 2011 11:11 pm

ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ^___^

คุณFrenchkid เก่งจังเลยค่ะ ปริญญาตรีใบที่3แล้ว

ขอชื่นชมจากใจค่ะ ^^

แอดเมลล์ไปแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่า : )
avatar
momoandmio
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/11/2011
Age : 27

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: จะย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Tue Nov 08, 2011 9:10 am

ยินดีครับ กดรับเรียบร้อยแล้วครับ มีอะไรถามเรื่องการเรียนสาขาภาษาฝรั่งเศส ถามได้นะครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: จะย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by PHANUTHADA on Sat Nov 26, 2011 1:57 pm

รบกวนคุณ Frenchkid ช่วยแนะนำวิชา FR ที่ลงแล้วน่าจะผ่านได้แบบไม่ยากมากนักให้หน่อยอ่ะครับ พอดีลงภาษาฝรั่งเศสไว้เป็นวิชาโท คือ ต้องบังคับเรียน FR101 FR102 FR201 FR202 และเลือกอีก 4 วิชา ที่ระดับ 300 ขึ้นไป (ปล.ไม่มีเวลาเข้าเรียนเลยอ่ะครับ ทำงานไปด้วย จะไปหาซื้อชีทข้อสอบได้ที่ไหนมั่งครับในแต่ละวิชา) ขอบคุณมากๆครับ
avatar
PHANUTHADA
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/11/2011
Age : 40

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: จะย้ายมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Sat Nov 26, 2011 3:11 pm

เลือกลงวิชาที่อาจารย์อลิศราสอนครับ จะง่ายทีเดียว โดยลองดูจาก มร.30 ของแต่ละเทอมดูครับ ซึ่งวิชาที่อาจารยืสอนจะมี FR323 การเขียนจดหมายภาษาฝร่งเศส , FR357 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ถ้าอาจารย์ลงสอน FR301/ FR302 เทอมไหนก็ลองตามไปลงดูครับ

ถ้าลงวิชา FR321 การเขียนภาษาฝรั่งเศส1 ก็ไม่ยากมากนะครับ มีตำราขายที่ศูนย์ตำราด้วยครับ วิชาการฟัง FR341 การฟังภาษาฝรั่งเศส1 ก็ดีครับ มีอะไรโทรมาถามได้นะครับ 089-730-0087 ยินดีตอบคำถามครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ