กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ถ้าจะลง EN102 กับ EN201 ในเทอมเดียวกันได้มั๊ยคะ จำเป็นมั๊ยคะที่จะต้องผ่านEN102ก่อน

Go down

ถ้าจะลง EN102 กับ EN201 ในเทอมเดียวกันได้มั๊ยคะ จำเป็นมั๊ยคะที่จะต้องผ่านEN102ก่อน

ตั้งหัวข้อ by ด.ญ.แว่นกลม เก่งเรียน on Wed Oct 26, 2011 3:14 pm

คืออยากจะรู้ว่า2วิชานี้ลงพร้อมกันได้รึเปล่า แล้วยากมั๊ยคะ
avatar
ด.ญ.แว่นกลม เก่งเรียน
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/10/2011
Age : 27

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถ้าจะลง EN102 กับ EN201 ในเทอมเดียวกันได้มั๊ยคะ จำเป็นมั๊ยคะที่จะต้องผ่านEN102ก่อน

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Wed Oct 26, 2011 3:39 pm

ลงพร้อมกันได้ครับ มหาวิทยาลยไม่ได้ห้ามหรือมีกฤเอาไว้ครับ

EN102 เรียนพวกการใช้ Tense ต่างๆและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตครับ

EN201 เป็นการอ่านเพื่อความความเข้าใจครับ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษด้วยวิธีและเทคนิคต่างๆครับ

2 วิชานี้มีสอบ E-testing ด้วยนะครับ สามารถไปลงสอบได้เลยครับ สอบเสร็จทราบผลสอบทันที และไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคใหญ่ครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถ้าจะลง EN102 กับ EN201 ในเทอมเดียวกันได้มั๊ยคะ จำเป็นมั๊ยคะที่จะต้องผ่านEN102ก่อน

ตั้งหัวข้อ by ด.ญ.แว่นกลม เก่งเรียน on Thu Oct 27, 2011 10:17 am

Frenchkid พิมพ์ว่า:ลงพร้อมกันได้ครับ มหาวิทยาลยไม่ได้ห้ามหรือมีกฤเอาไว้ครับ

EN102 เรียนพวกการใช้ Tense ต่างๆและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตครับ

EN201 เป็นการอ่านเพื่อความความเข้าใจครับ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษด้วยวิธีและเทคนิคต่างๆครับ

2 วิชานี้มีสอบ E-testing ด้วยนะครับ สามารถไปลงสอบได้เลยครับ สอบเสร็จทราบผลสอบทันที และไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคใหญ่ครับ
ขอบคุณมากนะคะ คือมีคำถามอีกนิดนึง คือว่า สอบ E-Testing นี่ ต้องไปสอบที่ไหนคะ แล้วสอบเสร็จเกรดออก ก็ใช้เกรดนั้นเลยเหรอคะ แล้วสอบวิชาเดียวหลายๆครั้งได้มั๊ยคะ^^
avatar
ด.ญ.แว่นกลม เก่งเรียน
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/10/2011
Age : 27

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถ้าจะลง EN102 กับ EN201 ในเทอมเดียวกันได้มั๊ยคะ จำเป็นมั๊ยคะที่จะต้องผ่านEN102ก่อน

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Thu Oct 27, 2011 1:16 pm

ช่วยตอบค่า พอดีเราลง EN101-202 แบบ E-testing หมดเลย ^^
E-testing สอบที่ตึก SKB801 ค่ะ
ตอนเราไปลงทะเบียนสอบ จะมีห้องสอบกับเวลาสอบบอกให้
จะเป็นใบเสร็จสีส้มนะคะ
การสอบแบบคอม พอเราทำครบจำนวนข้อ กดส่งข้อสอบ เกรดก็จะเด้งขึ้นมา
ช่วงระทึกมากค่ะ ได้ F P G ก็จะรู้
หากเราสอบผ่าน ได้ P หรือ G ก็ไม่ต้องไปสอบแบบปกติแล้วค่ะ
ปล่อยไปได้เลย ถือว่าเราผ่านวิชานี้ในเทอมนั้นๆแล้ว ตอนผลสอบออกมันจะบันทึกให้เองค่ะ
เพราะถ้าสอบอีเทสผ่าน แล้วเราไปสอบแบบปกติอีก เกรดก็จะไม่เปลี่ยนค่ะ
ยึดผลสอบจากอีเทสเป็นหลัก
แต่หากสอบตก เราก็ไปสอบแบบปกติได้เลย ไม่มีปัญหาอะไรค่า

ขอให้ได้ G นะคะ
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถ้าจะลง EN102 กับ EN201 ในเทอมเดียวกันได้มั๊ยคะ จำเป็นมั๊ยคะที่จะต้องผ่านEN102ก่อน

ตั้งหัวข้อ by ด.ญ.แว่นกลม เก่งเรียน on Thu Oct 27, 2011 3:32 pm

littlecupids พิมพ์ว่า:ช่วยตอบค่า พอดีเราลง EN101-202 แบบ E-testing หมดเลย ^^
E-testing สอบที่ตึก SKB801 ค่ะ
ตอนเราไปลงทะเบียนสอบ จะมีห้องสอบกับเวลาสอบบอกให้
จะเป็นใบเสร็จสีส้มนะคะ
การสอบแบบคอม พอเราทำครบจำนวนข้อ กดส่งข้อสอบ เกรดก็จะเด้งขึ้นมา
ช่วงระทึกมากค่ะ ได้ F P G ก็จะรู้
หากเราสอบผ่าน ได้ P หรือ G ก็ไม่ต้องไปสอบแบบปกติแล้วค่ะ
ปล่อยไปได้เลย ถือว่าเราผ่านวิชานี้ในเทอมนั้นๆแล้ว ตอนผลสอบออกมันจะบันทึกให้เองค่ะ
เพราะถ้าสอบอีเทสผ่าน แล้วเราไปสอบแบบปกติอีก เกรดก็จะไม่เปลี่ยนค่ะ
ยึดผลสอบจากอีเทสเป็นหลัก
แต่หากสอบตก เราก็ไปสอบแบบปกติได้เลย ไม่มีปัญหาอะไรค่า

ขอให้ได้ G นะคะ

สาธุ ^^ ขอบคุณมากค่ะ ขอให้ได้ G ทุกวิชาเลยนะคะ
avatar
ด.ญ.แว่นกลม เก่งเรียน
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/10/2011
Age : 27

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ