กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ถามรุ่นพี่หน่อยครับ

Go down

ถามรุ่นพี่หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by m_phatchara on Tue Oct 25, 2011 6:15 pm

คือลงเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ เอกฝรั่งเศส จะลงเรียน FR101 และ FR102 ในเทอมเดียวกัน และ FR 201 และ FR202 ด้วยในเทอมถัดไป ไม่รู้ว่าจะได้หรือปล่าว เพราะทางเอกฝรั่งเศสจะบังคับ FR301 ใน ปีที่ 2 จึงต้องเรียนฝรั่งเศสพื้นฐานก่อน ที่จะลงแบบนี้เพราะมีพื้นฐานฝรั่งเศสมาแล้ว สอบได้ DELF ระดับ A2 แล้ว รบกวนด้วยนะครับ 
แล้วถ้า จะลง FR 201 เลย ไม่ต้องลง FR101 และ FR102 มั้ยครับ
Merci beaucoup !!!!

m_phatchara
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/10/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถามรุ่นพี่หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Wed Oct 26, 2011 11:02 am

ก่อนอื่นผมขอชมเชยนะครับที่เรียน คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส เพราะหาคนที่ตั้งใจอยากที่จะเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสตรงๆเลยแบบนี้น้อยมากครับ ซึ่งข้อดีที่คุณจะได้รับก็คือ การได้รับความเอาใจใส่จากอาจารย์ในสาขาวิชานะครับ เนื่องด้วยจำนวนคนที่เรียนสาขานี้น้อยมากๆครับ ดังนั้นอาจารย์จะให้ความสำคัญกับเราได้มากทีเดียว แต่ละปีคนเรียนสาขานี้น้อยมากครับ บางเทอมวิชาของสาขานี้ไม่มีคนเรียนเลยครับ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายทีเดียวครับ อาจารย์ในสาขานี้ของคณะศึกษาศาสตร์ท่านก็สอนดีมากๆ ผมเคยลงเรียนเป็นวิชาโทมา 1 วิชาครับ จริงๆผมก็ยังอยากมาเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศสด้วยคนครับ แต่ติดที่ตอนนี้ผมทำงานแล้วครับ เดี๋ยวจะไปติดที่วิชาออกฝึกสอน 1 ปีเป็นแน่ๆ ถ้าต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับ

ก่อนอื่นผมเข้าไปดูหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศสแล้ว ในหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่ได้กำหนดให้เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน FR101/102/201/202 เลยครับซึ่งถือว่าแปลกมากๆ แต่ให้เรียน EN101/102 แทนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งตรงนี้คาดว่าคงไม่ต้องลงเรียนนะครับ เพราะในหลักสูตรไม่ได้กำหนดไว้เลยครับ ลองปรึกษาอาจารย์ในภาควิชาหลักสุตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ดูก่อนนะครับ เพราะไม่งั้นถ้าเราลงจะกลายเป็นเรียนหน่วยกิตเกินหลักสูตรซึ่งอาจจะมีผลต่อเกรดเฉลี่ยได้ครับ หรือถ้าอยากเรียน FR101-202 จริงๆ ก็ลงเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ครับ (วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต - 2 วิชา) แต่ยังไงลองปรึกษาอาจารรย์ในสาขาวิชาก่อนครับ ซึ่งผมก็เห็นว่าจริงๆควรจะได้เรียน FR101-202 ด้วยเพราะเราก็เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกเหมือนกัน เป็นกำลังใจให้นะครับ

ถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนอะไรก็เข้ามาพูดคุยถามไถ่กันได้ในห้องนี้นะครับ เพราะยังไงก็ต้องเรียนวิชา FR ในหลักสูตรของศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสอยู่ดี

แถมท้ายนิดนึงครับที่ศูนยืตำรามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีตำราวิชา TL293 การสอนเนื้อหาวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา จำหน่ายแล้วนะครับ ลองไปหาซื้อมาเก็บไว้ได้นะครับ มีอะไร MSN มาคุยกันได้นะครับที่ [You must be registered and logged in to see this link.] ครับ ยินดีตอบคำถามเรื่องการเรียนครับ Laughing
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ