กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ขอคำแนะนำการเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

Go down

ขอคำแนะนำการเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by dchmanee on Wed Oct 05, 2011 2:17 pm

สวัสดีครับ ผมสนใจที่จะเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศสครับ
เพราะชอบในอัตลักษณ์ของภาษานี้มาก ๆ เลยครับ
เคยลงวิชาเรียนภาษาฝรั่งเศส 2 ตัว ที่ม.รัฐแห่งนึง
(เนื้อหาที่เรียนก็ประมาณ FR101 - 102)
พอมาสมัครเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
ก็เลยคิดว่าสนใจจะเรียนฝรั่งเศสเป็นวิชาโท

อยากขอคำแนะนำในการเรียนวิชาโทสาขาวิชานี้หน่อยครับ
เรียนอย่างไร ควรลงวิชาอะไรบ้าง
สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเรียน วิชาไหนเน้นว่าต้องเข้า
ไปเรียนเสริมที่ไหนได้บ้าง

ช่วยชี้แนะผมหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

dchmanee
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 21
Points : 31
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/08/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำการเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Oct 06, 2011 9:30 am

หลักสูตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

จำนวนหน่วยกิตวิชาโทภาษาฝรั่งเศส 24 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต

วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต

นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 4 กระบวนวิชาต่อไปนี้ หน่วยกิต

**FR 101 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 3

**FR 102 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 3

**FR 201 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 3

**FR 202 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 3

ซึ่งวิชา FR201-202 จะมีหนังสืออ่านนอกเวลาออกสอบด้วยครับ โดยหนังสืออ่านนอกเวลาจะไม่มีการสอนในห้องเรียนครับ

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ไม่ใช่วิชาโทบังคับ แต่ทั้งนี้เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้วต้องประกอบด้วยกระบวนวิชาในระดับ 300-499 จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตดังนั้นวิชาโทที่ต้องเรียนโดยสามารถเลือกเรียนได้อีก 4 วิชาก็ต้องเป็นวิชาที่มีรหัสตั้งแต่เลข 300 ขึ้นไปครับ วิชาที่แนะนำในกรณีที่จะไม่เข้าเรียนเลยนะครับ แต่พื้นฐานภาษาฝรั่งเศสต้องแน่นหน่อยนะครับFR301 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1

FR302 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2

FR321 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1

FR341 การฟังภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1

FR344 การพูดภาษาฝรั่งเศส 1ที่แนะนำวิชาภาษาฝรั่งเศสทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะด้านเพราะว่า เราไม่เข้าเรียนเดี๋ยวจะทำข้อสอบไม่ได้ครับ ซึ่งจริงๆมีวิชาภาษาฝรั่งเศสให้เลือกเรียนมากมายทั้ง ภาษาศาสตร์ วรรณคดี อารยธรรม เฉพาะด้าน การแปล แต่ลืมบอกไปครับ FR301-302 มีสอบหนังสืออ่านนอกเวลา และสอบฟัง-พูด ด้วยครับ ถ้ามีเวลามาเข้าเรียนวิชาโทเลือก ก็ลองพิจารณวิชาตัวอื่นๆได้ครับ


[/size]
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำการเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by dchmanee on Thu Oct 06, 2011 10:20 am

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับพี่

ขอถามอีกข้อนึงครับว่า เราสามารถไปเรียนที่ไหนได้บ้างครับ (แบบว่าว่างเฉพาะเสาร์ - อาทิตย์จริง ๆ ครับ แต่อยากมีความรู้ทางด้านภาษานี้) ถ้ามีที่เรียน มีคอร์สอะไรที่แนะนำบ้างครับ

ปล. ส่วนตัวแล้วถ้าไปเรียนภาษาเพิ่มเติมข้างนอกแบบไม่วัดผลอะไรจะไม่มีการกระตือรือล้นในตัวเองเลย แต่ถ้ามีเรียนแล้วก็มีการสอบวัดผลจะช่วยให้ตั้งใจเรียนได้มากยิ่งขึ้นครับ (เช่น วิชาภาษาฝรั่งเศส 1 - 2 ที่ตัวเองเคยลงมาก็ลงแบบคิดเกรด ก็เลยต้องทำให้ตัวเองอ่านเยอะ ๆ เรียนเยอะ ๆ ไม่งั้นจะกลายเป็นฉุดเกรด)

dchmanee
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 21
Points : 31
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/08/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำการเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Oct 06, 2011 11:24 am

ขอแนะนำที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพครับ ที่นี่จะมีชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส มีร้านหนังสือ ห้องสมุด ร้านอาหารทุกอย่างที่เป็นฝรั่งเศสครับ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากๆ ที่นี่ครูสอนจะเป็นชาวฝรั่งเศสทุกท่านครับ ส่วนพนักงานจะเป็นคนไทยครับ ชั้นเรียนที่นี่จะแยกออกเป็นเด็ก นักเรียน และผู้ใหญ่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องไปเรียนกับเด็กหรือ นักเรียน ม.ปลายครับ อาจารย์ชาวฝรั่งเศสจากสาขาภาษาฝรั่งเศส ม.รามคำแหง ท่านนึงก็สอนอยู่ที่นี่นะครับ เดินทางมาได้สะดวกจะมาทาง MRT ลุมพินี หรือ BTS ช่องนนทรีก็ได้ครับ

รายละเอียดลองเข้าไปดูที่เวบของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะครับที่ [You must be registered and logged in to see this link.] ครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำการเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by dchmanee on Thu Oct 06, 2011 11:54 am

ขอบคุณมาก ๆ ครับพี่ Very Happy
อานิสงในการแนะนำครั้งนี้ขอให้ส่งผลให้พี่มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในการงานนะครับ ^^

dchmanee
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 21
Points : 31
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/08/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำการเรียนวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Oct 06, 2011 3:25 pm

ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือ สอบถามได้ครับ ยินดีครับผม
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ