กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสที่ใกล้ตัวเรา

Go down

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสที่ใกล้ตัวเรา

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Sep 29, 2011 10:46 am

Laughing Laughing ใครยังไม่รู้จักสมาคมฝรั่งเศสบ้างครับวนนี้มีมาแนะนำนะครับ
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 โดยมีภารกิจหลักเพื่อสอนภาษาฝรั่งเศสและเผยแพร่วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฝรั่งเศส ในปัจจุบัน นอกจากสอนภาษาฝรั่งเศสแล้ว สมาคมฝรั่งเศสยังมีชั้นเรียนภาษาไทยและภาษาสเปนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้สมาคมฝรั่งเศสได้เปิดศูนย์ศิลปะนานาชาติขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะประยุกต์, แฟชั่น, เต้นรำและดนตรี
เมื่อมาเรียนที่สมาคมฝรั่งเศส ท่านจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จากอาจารย์ผู้ชำนาญในแต่ละแขนงและพบกับบรรยากาศแบบฝรั่งเศสเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพ :
- ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและเอกสารกว่า 26000 เล่ม
- ห้องประชุมใหญ่ (จัดการแสดง, คอนเสิร์ต, สัมมนา, ฉายภาพยนตร์, ฯลฯ)
- ร้านอาหารและร้านหนังสือฝรั่งเศส
ด้วยความใส่ใจในการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ จึงได้ขยายตัวเลือกในการกระจายชั้นเรียนสำหรับระดับความรู้ต่างๆ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างในการเรียน[You must be registered and logged in to see this link.] ด้วยชั้นเรียนภาษาทั่วไป การเสริมสร้างทักษะความรู้เดิม ชั้นเรียนเฉพาะด้านหรือชั้นเรียนเพื่อจุดประสงค์พิเศษ การปูพื้นฐานความรู้ การสอนก่อนหลักสูตร ฝรั่งเศสสำหรับเด็กโต ชั้นเรียนรวมหรือรายบุคคล ชั้นเรียนขยายและชั้นเรียนหลักสูตรเร่งรัด

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ สามารถตอบสนองความต้องการทุกด้าน และความรู้จากชั้นเรียนดังกล่าวข้างต้นยังสามารถนำไปใช้วัดผลในการสอบเพื่อรับ[You must be registered and logged in to see this link.]ต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศสรับรองอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสมาคมฯ เป็นศูนย์การสอบสำหรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ขั้นพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (DELF) ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ขั้นสูงภาษาฝรั่งเศส (DALF)

ด้วยความใส่ใจในการร่วมกิจกรรมและริเริ่มการแลกเปลี่ยนทางวัฒธรรมกับประเทศที่สมาคมดำเนินกิจการอยู่ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ยังได้จัดให้มีชั้นเรียน
- [You must be registered and logged in to see this link.]


การเรียนภาษาที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ นอกจากจะได้รับประโยชน์จากทีมงานผู้เชี่ยชาญ ได้พบปะกับบรรยากาศของสังคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่มีเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ แล้ว ยังจะได้รับประโยชน์จากบริการมากมายดังต่อไปนี้
- [You must be registered and logged in to see this link.] และห้องปฏิบัติการสื่อผสม
- [You must be registered and logged in to see this link.] (การจัดการประชุมต่างๆ / การจัดฉายภาพยนตร์...)
- [You must be registered and logged in to see this link.]
- [You must be registered and logged in to see this link.] (จำหน่ายนิตยสารและหนังสือฝรั่งเศสมากมาย)
ขอต้อนรับสู่ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ !
ใครที่ยังไม่เคยไป ลองไปดูนะครับ บรรยากาศน่าจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสมากๆ อยู่แถวสาทร ลง MRT ลุมพินี หรือ BTS ช่องนนทรีได้นะครับแล้วเดินไปอีกนิดหน่อยครับ หรือนั่งมอไซด์รับจ้างไปก็ได้ครับ Laughing
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสที่ใกล้ตัวเรา

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Sep 29, 2011 10:48 am

ลืมบอกที่ตั้งของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะครับ

สมาคมฝรั่งเศส


29 สาทรใต้
กรุงเทพ 10120
โทร 02 670 42 00
โทรสาร 02 670 42 70
อีเมล์ :

\n
[You must be registered and logged in to see this link.]

หรือ [You must be registered and logged in to see this link.]


avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ