กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» แจกชีท และสรุปหน้าราม ของคณะสื่อสารมวลชนค่ะ
by peachyz Sun Nov 19, 2017 12:54 pm

» หนังสือเสียง 10131 สังคมมนุษย์ มสธ.
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง PY332 PY235 PY331 PY234 PY225 PY103
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง HI368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน
by worapolh Thu May 11, 2017 3:30 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY225 ปรัชญาจีน
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:42 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY234
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:41 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY103
by worapolh Thu Apr 06, 2017 6:37 pm

» หนังสือเสียงรามฟรีครับ HI330
by worapolh Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

» มีหนังสือและชี๊ทขายครับตามที่อาจารย์สอนและแถมมีจดคำถามข้อสอบหรือคำตอบข้อสอบด้วยครับ
by tonpongsuwat Tue Jan 24, 2017 2:48 pm

» เราสามารถลงวิชาโท ของคณะอื่นได้ไหมครับ
by dentatus Sun Nov 06, 2016 1:13 pm

» แนวข้อสอบ ENS3401
by tonaorza97 Mon Oct 31, 2016 7:05 pm

» แนวข้อสอบ ENS3401
by tonaorza97 Mon Oct 31, 2016 7:04 pm

» สอบถามการเรียนวิชาเอกภาษาจีนที่ราม
by kendo89 Sun Oct 30, 2016 8:04 pm

» ขายหนังสือคณะประวัติศาสตร์
by tonpongsuwat Fri Sep 23, 2016 9:54 pm

» ขายหนงสือคณะปรัชญา
by tonpongsuwat Fri Sep 23, 2016 9:54 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนวข้อสอบ 1/54

Go down

แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by katoon on Wed Sep 28, 2011 9:15 pm

HI223
คำสั่ง ให้นักศึกษาทำข้อ1และเลือกข้ออื่นอีก3ข้อ
1.ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไทยมีหลักฐานชัดเจนนับแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่24 นักศึกษาจงบรรยายเรื่องนี้
2."ฝ่ายลงกาและฝ่ายพลับพลา" คือตัวละครสำคัญในวรรณคดีรามเกียรติ์ และเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนี้มีอิืทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยหลายๆด้าน จงอธิบาย
3.จงกล่าวถึงพุทธศาสนาในอาณาจักรไทยสมัยต่างๆและกล่าวถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
4.จงอธิบายเรื่องนาฏศิลป์ไทย ภาษานาฏศิลป์ และการแสดงนาฏศิลป์กับดนตรีไทย
5.จิตรกรรมแบบประเพณี อธิบายได้ด้วยเรื่องราวอันเป็นแบบแผนและเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมของแต่ละยุคสมัย รวมทั้งธรรมเนียมทางงานช่าง จงแสดงความรู้ของนักศึกษาในเรื่องนี้
6.จากการศึกษากระบวนวิชาHI223 ในภาคเรียนนี้ นักศึกษาจงสรุปทรัพยากรทางวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by katoon on Wed Sep 28, 2011 9:24 pm

HI427
คำชี้แจง 1.นักศึกษาที่ไม่ได้ทำรายงาน ให้เลือกทำข้อสอบ4ข้อ
2.นักศึกษาที่ทำรายงาน ให้เลือกทำข้อสอบ2ข้อ จากข้ัอที่1-4เท่านั้น ข้อที่5ไม่ต้องทำ โดยต้องไม่เลือกทำข้อสอบที่ตรงกับหัวข้อรายงานของตน และให้เขียนหัวข้อรายงานที่ำทำไว้ด้านหน้ากระดาษคำตอบ
1.นักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรในหลักธรรมต่อไปนี้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
-อริยสัจ4
-ไตรลักษณ์
-เบญจขันธ์
-ไตรสิกขา
2.มีผู้กล่าวว่า "พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย" นักศึกษามีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ จงอธิบายโดยใช้หลักธรรมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ และยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
-พรหมวิหาร4
-เบญจศีล เบญจธรรม
3.นักศึกษามีความเห็นว่าหลักธรรมต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อสถาบันเศรษฐกิจของไทยอย่างไร จงอธิบายให้เข้าใจและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
-อิทธิบาท4
-ฆราวาสธรรม4
4.หลักธรรม3หมวด (ทศพิธราชธรรม ราชจรรยานุวัตร จักรวรรดิวัตร) มีบทบาทและอิทธิพลต่อการปกครองในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์อย่างไร จงอธิบายให้เข้าใจและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
5.จงอธิบายมาพอสังเขปเพื่อแสดงว่านักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติในเรื่องต่อไปนี้
-การประสูติ
-การตรัสรู้
-การแสดงปฐมเทศนา
-การปรินิพพาน

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by katoon on Sat Oct 01, 2011 10:30 pm

HI229
คำสั่ง ให้ทุกคนทำข้อ1และเลือกข้ออื่นอีก2ข้อ
1.ให้เลือกอธิบายให้ได้สาระสำคัญในประวัติศาสตร์ เลือก6ข้อ
-วัดพระพายหลวง
-วัดศรีชุม
-วัดมหาธาตุสุโขทัย
-วัดมหาธาตุเชลียง
-เมืองกำแพงเพชร
-เครื่องสังคโลก
-สถาปัตยกรรมสุโขทัย
-พระพุทธรูปสุโขทัย
-เครื่องทองศรีสัชนาลัย
-ผ้าหาดเสี้ยว
-วัดสะพานหิน
2.จงวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเืรืองอำนาจของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
3.ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีเนื้อหาสำคัญว่าอย่างไรบ้าง ให้ยกประเด็นสำคัญที่นำมาสู่การวิพากวิจารณ์ว่าจารึกจริงหรือปลอม เพราะเหตุใด
4.หนังสือไตรภูมิพระร่วง มีเนื้อหาสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร มีคุณค่าและอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยสุโขทัย และสมัยต่อมาหรือไม่อย่างไร จงอธิบาย

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by Preeyapan on Thu Mar 08, 2012 11:32 pm

HI223
คำสั่ง ให้นักศึกษาทำข้อ1และเลือกข้ออื่นอีก3ข้อ
1.ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไทยมีหลักฐานชัดเจนนับแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่24 นักศึกษาจงบรรยายเรื่องนี้

***ข้อนี้ผมหาคำตอบไม่เจออะครับ ใครรู้ช่วยมาบอกทีครับ ขอบคุณมากครับ

Preeyapan
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ