กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนวข้อสอบ 1/54

Go down

แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by katoon on Wed Sep 28, 2011 9:15 pm

HI223
คำสั่ง ให้นักศึกษาทำข้อ1และเลือกข้ออื่นอีก3ข้อ
1.ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไทยมีหลักฐานชัดเจนนับแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่24 นักศึกษาจงบรรยายเรื่องนี้
2."ฝ่ายลงกาและฝ่ายพลับพลา" คือตัวละครสำคัญในวรรณคดีรามเกียรติ์ และเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนี้มีอิืทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยหลายๆด้าน จงอธิบาย
3.จงกล่าวถึงพุทธศาสนาในอาณาจักรไทยสมัยต่างๆและกล่าวถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
4.จงอธิบายเรื่องนาฏศิลป์ไทย ภาษานาฏศิลป์ และการแสดงนาฏศิลป์กับดนตรีไทย
5.จิตรกรรมแบบประเพณี อธิบายได้ด้วยเรื่องราวอันเป็นแบบแผนและเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมของแต่ละยุคสมัย รวมทั้งธรรมเนียมทางงานช่าง จงแสดงความรู้ของนักศึกษาในเรื่องนี้
6.จากการศึกษากระบวนวิชาHI223 ในภาคเรียนนี้ นักศึกษาจงสรุปทรัพยากรทางวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by katoon on Wed Sep 28, 2011 9:24 pm

HI427
คำชี้แจง 1.นักศึกษาที่ไม่ได้ทำรายงาน ให้เลือกทำข้อสอบ4ข้อ
2.นักศึกษาที่ทำรายงาน ให้เลือกทำข้อสอบ2ข้อ จากข้ัอที่1-4เท่านั้น ข้อที่5ไม่ต้องทำ โดยต้องไม่เลือกทำข้อสอบที่ตรงกับหัวข้อรายงานของตน และให้เขียนหัวข้อรายงานที่ำทำไว้ด้านหน้ากระดาษคำตอบ
1.นักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรในหลักธรรมต่อไปนี้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
-อริยสัจ4
-ไตรลักษณ์
-เบญจขันธ์
-ไตรสิกขา
2.มีผู้กล่าวว่า "พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย" นักศึกษามีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ จงอธิบายโดยใช้หลักธรรมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ และยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
-พรหมวิหาร4
-เบญจศีล เบญจธรรม
3.นักศึกษามีความเห็นว่าหลักธรรมต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อสถาบันเศรษฐกิจของไทยอย่างไร จงอธิบายให้เข้าใจและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
-อิทธิบาท4
-ฆราวาสธรรม4
4.หลักธรรม3หมวด (ทศพิธราชธรรม ราชจรรยานุวัตร จักรวรรดิวัตร) มีบทบาทและอิทธิพลต่อการปกครองในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์อย่างไร จงอธิบายให้เข้าใจและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
5.จงอธิบายมาพอสังเขปเพื่อแสดงว่านักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติในเรื่องต่อไปนี้
-การประสูติ
-การตรัสรู้
-การแสดงปฐมเทศนา
-การปรินิพพาน

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by katoon on Sat Oct 01, 2011 10:30 pm

HI229
คำสั่ง ให้ทุกคนทำข้อ1และเลือกข้ออื่นอีก2ข้อ
1.ให้เลือกอธิบายให้ได้สาระสำคัญในประวัติศาสตร์ เลือก6ข้อ
-วัดพระพายหลวง
-วัดศรีชุม
-วัดมหาธาตุสุโขทัย
-วัดมหาธาตุเชลียง
-เมืองกำแพงเพชร
-เครื่องสังคโลก
-สถาปัตยกรรมสุโขทัย
-พระพุทธรูปสุโขทัย
-เครื่องทองศรีสัชนาลัย
-ผ้าหาดเสี้ยว
-วัดสะพานหิน
2.จงวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเืรืองอำนาจของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
3.ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีเนื้อหาสำคัญว่าอย่างไรบ้าง ให้ยกประเด็นสำคัญที่นำมาสู่การวิพากวิจารณ์ว่าจารึกจริงหรือปลอม เพราะเหตุใด
4.หนังสือไตรภูมิพระร่วง มีเนื้อหาสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร มีคุณค่าและอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยสุโขทัย และสมัยต่อมาหรือไม่อย่างไร จงอธิบาย

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ 1/54

ตั้งหัวข้อ by Preeyapan on Thu Mar 08, 2012 11:32 pm

HI223
คำสั่ง ให้นักศึกษาทำข้อ1และเลือกข้ออื่นอีก3ข้อ
1.ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไทยมีหลักฐานชัดเจนนับแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่24 นักศึกษาจงบรรยายเรื่องนี้

***ข้อนี้ผมหาคำตอบไม่เจออะครับ ใครรู้ช่วยมาบอกทีครับ ขอบคุณมากครับ

Preeyapan
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ