กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รบกวนถามหน่อยครับ HI221

Go down

รบกวนถามหน่อยครับ HI221

ตั้งหัวข้อ by leetongjee on Sat Jan 15, 2011 2:24 am

ผมไม่เคยเข้าเรียนวิชา HI221 เลยอ่าครับ อยากรู้ว่า วิชานี้ข้อสอบเป็นปรนัยหรืออัตนัย แล้วหาซื้อหนังสือหรือชีทได้จากที่ไหนครับ ใครทราบรบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ เพราะเหลือเวลาแค่ไม่นานเดี๋ยวก็สอบแล้วอ่าครับ Smile Smile Smile Smile Smile Smile ขอบคุณล่วงหน้านะครับผม

leetongjee
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/01/2011
Age : 28
ที่อยู่ : BANGKOK

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามหน่อยครับ HI221

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Sat Jan 15, 2011 2:57 pm

ข้อสอบอัตนัยค่ะ น่าจะ 6 เลือก 4
หนังสือซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยนะคะ
ไม่มีชีทขายค่ะ วิชานี้มีงานให้ส่งด้วยเป็นคะแนนเก็บ
แต่ถ้าไม่ได้ทำก็สอบ 100% เลยค่า
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามหน่อยครับ HI221

ตั้งหัวข้อ by sirrkong on Sun Jan 16, 2011 12:12 am

สอบจากเทอมที่แล้วนะครับ มี 7 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ

แนวข้อสอบนะครับ
1.เน้นเรื่องความเจริญในยุคพ่อขุนรามคำแหง วิเคราะห์ผลกระทบการรุกรานของมองโกลใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.เปรียบเทียบการปกครอง วิถีชีวิต สุโขทัยและอยุธยา
3.การปฎิรูปสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
4.เหตุการณ์เสียกรุงทั้ง1-2 สาเหตุ อภิปรายเทียบพงศาวดารไทย-พม่า
5.การต่างประเทศสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เป็นนโยบายใด อย่างไร
6.วิเคราะห์วิธีกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสิน
7.ความสามัคคีของคนในชาติ ทำให้ชาติอ่อนแอ ท่่านเห็นด้วยหรือไม่ ยกตัวอย่างในช่วงก่อนรัตนโกสินทร์มาประกอบ

**กำลังพยายามหาข้อสอบเก่าให้อยู่ครับไม่รู้ไว้ไหน ถ้าเจอจะเอามาลงให้ครับ แต่ข้อสอบประมาณนี้ ^^"
avatar
sirrkong
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 21
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 22/12/2010
Age : 30

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขอบคุณครับ

ตั้งหัวข้อ by leetongjee on Sun Jan 16, 2011 5:27 am

ไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ ที่นำเอาแนวข้อสอบมาบอก เดี๋ยวผมคงจะต้องไปซื้อหนังสือมาเตรียมอ่านหนังสือสอบแล้วละ เดี๋ยวไม่ทัน เพราะเทอมนี้ลงเยอะด้วย อิอิ ขอบคุณอีกทีนะครับ ผมบอกตรงๆเลย เรียนม.รามแล้วมีความสุขจริงๆ มีพี่น้องคอยช่วยเหลือกันตรงนี้นี่เอง Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

leetongjee
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/01/2011
Age : 28
ที่อยู่ : BANGKOK

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามหน่อยครับ HI221

ตั้งหัวข้อ by sirrkong on Sun Jan 16, 2011 7:37 pm

เทอมที่แล้วผมก็หา แนวข้อสอบจากเวปแหล่ะครับ ^^

พอสอบผ่านแล้วก็ต้องแบ่งปันต่อไป ช่วยๆกันไปครับ แต่แนะนำให้ ไปซื้อมาลองทำดูครับ

จะมีข้อสอบอยู่ข้างหลังชีท และมีตัวอย่างคนที่ตอบข้อสอบที่ดีอยู่ด้วย ไม่เข้าเรียนก็ได้ จี ได้ครับ ยืนยัน
avatar
sirrkong
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 21
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 22/12/2010
Age : 30

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามหน่อยครับ HI221

ตั้งหัวข้อ by namida on Sun Jan 23, 2011 3:27 pm

อืม..ถูกต้องที่สุด ถึงเราจะไม่ได้เข้าเรียนแต่เรามีสิทธิ์ที่จะได้ G เหมือนกับคนที่เข้าเรียน (แต่ต้องขยันอ่านหนังสือ) บางคนที่เข้าเรียนยังสอบตกเลย อันนี้คอนเฟิร์ม เหมือนพี่ก็ไม่ได้เข้าเรียนไม่เคยเข้าเรียนเหมือนกันอาศัยความขยัน จำไว้อย่างหนึ่งว่า(คนเก่งน่ะไม่กลัว..แต่กลัวคนขยัน) เพราะฉะนั้นเราต้องขยันกว่า...
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามหน่อยครับ HI221

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue Jan 25, 2011 2:28 pm

เมื่อเทอมก่อนนั้น ผมทำสรุปไว้อ่านส่วนตัว ต้องการไหมครับ ถ้าต้องการก็ยินดีส่งให้ครับ Very Happy
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

วิชานี้มี course on demand เรียนย้อนหลังได้

ตั้งหัวข้อ by gigared on Tue Feb 15, 2011 11:51 am

วิชานี้เป็นวิชาที่มีการสอนผ่าน Cyber Class Room
และมี Course on demand ให้ดูย้อนหลัง หรือสามารถ download ไปดูหรือฟังได้
ผมเองก็ทำงานแล้วก็เรียนวิชานี้ผ่านทาง online เหมือนกัน
อาจารย์ประจำวิชาคือ อ.พะอบ จึงแสงสถิตย์พร ท่านสอนได้เข้าใจและให้รายละเอียดดีมาก

ชีทมีขายที่ห้องถ่ายเอกสารชั้นล่าง ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์(HOB)
ผมรอดูสรุปคาบสุดท้ายอยู่ไฟล์น่าจะมีให้download ไม่เกินสัปดาห์นี้ครับ

ผมก็พึ่งลงเรียนวิชาที่สอบอัตนัยวิชานี้เป็นวิชาแรกเหมือนกัน เป็นกำลังใจให้สอบได้เหมือนกัน

gigared
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 24
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/02/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ