กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

Go down

ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by Admin on Wed Sep 21, 2011 10:25 am


สืบเนื่องจากกระทู้นี้ : [You must be registered and logged in to see this link.]

รายชื่อผู้โพสต์ข้อความสูงสุด 5 สำดับ
[You must be registered and logged in to see this image.]

รายชื่อผู้โพสต์ข้อความสูงสุด ลำดับที่ 6-20 (ไม่ได้แจ้งของรางวัลนะครับ เป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆติดแบรนด์มหาวิทยาลัยครับ)
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]อย่างที่ออกตัวไว้อ่ะนะครับว่าของรางวัลไม่ใช่ของที่มีมูลค่ามากมายเท่าไร อยากให้ถือว่าเป็นของขวัญหรือของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากเพื่อน/รุ่นน้อง/รุ่นพี่ แล้วกันนะครับ แทนคำขอบคุณที่มาพูดคุยเป็นเพื่อนกันในบอร์ด ช่วยกันถาม-ตอบในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่จะได้มาอ่านในเวลานี้และเวลาต่อๆไปครับ


Admin พิมพ์ว่า:รางวัลที่1-5


[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 1
ชนิดสินค้า :ร่มพับ3ตอน โลโก้ RU
วิธีใช้ : ใช้กางกันแดดและฝน
คำแนะนำ : ควรสะบัดให้ผ้าคลี่ออกก่อนกาง,ควรตากให้แห้งก่อนเก็บ Laughing[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 2
แก้้ว mug รุ่น NB-013 โลโก้ RU Sad
[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 3
ชนิดสินค้า : กระเป๋าหนังใส่เครื่องเขียน โลโก้ RU
วิธีใช้ : ใช้ใส่สิ่งของอเนกประสงค์
วัสดุ : หนัง PU
คำแนะนำ : ห้ามเข้าใกล้ไฟ Rolling Eyes[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 4
สมุดบันทึก ริมห่วง โลโก้ RU กระดาษ Green Read 80 แกรม Cool[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 5
สมุดปกแข็ง ม.รามคำแหง กระดาษปอนด์ 70 แกรม 17.3x21.5 ซม. clown
*** เนื่องจากเวลาเดิมที่กำหนด คือ 21.00 น. ติดธุระ จึงเลื่อนเวลาประกาศ เป็น 10.25 น. นะครับ
*** ขอเชิญเพื่อนลำดับที่ 1,2,3,4 ตามลำดับ โพสต์เลือก ของรางวัลที่ไม่ซ้ำกัน ในคอมเม้นท์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
*** [หากไม่ได้โพสต์เลือกก็จะจัดส่งเรียงตามมูลค่าของครับ ... ]
*** ทุกๆลำดับแจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ผ่านช่องทาง pm ถึง Admin ครับ
*** ของรางวัลจะจัดส่งให้หลังจากสอบเสร็จครับ


แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Fri Dec 16, 2011 12:20 am, ทั้งหมด 2 ครั้ง

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by jovp on Wed Sep 21, 2011 10:40 am

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับที่ได้รับรางวัล รวมทั้งขอขอบคุณท่าน admin ที่กรุณาเป็นสื่อกลางทำเว็บบอร์ดนี้เพื่อช่วยเหลือ กับนศ.ครับ

jovp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 71
Points : 96
น้ำใจงดงาม : 23
Join date : 31/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by tinythai on Wed Sep 21, 2011 12:25 pm

เกรงใจจังแต่อยากได้ร่มคับ Embarassed เพราะมีหมวกแก็บสีฟ้าของมหาลัยเข้ากันพอดีเลยอิอิ แต่ให้อะไรก็เอาคับ แอดมิตอุตส่าห์สละเวลาทำบอร์ดให้แล้วยังใจดีแจกของอีกอ่ะ ขอให้ได้จีเยอะๆนะคับเทอมนี้ แต่ช่วงนี้อ่านหนังสือกันเถอะอิอิ จะเข้ามาเช็ควันละรอบสองรอบก่อนนะคับช่วงนี้ Very Happy ลงแปดตัวหัวกระเซิงหมดแย้ว
avatar
tinythai
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 118
Points : 182
น้ำใจงดงาม : 33
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by tinythai on Wed Sep 21, 2011 12:32 pm

เลยนึกขึ้นได้ว่าเอา FB มาลงแล้วเลยเอาเว็บบอร์ดไปลงที่นั่นหาคนมาสมัครที่นี่ด้วย พี่ก็ลืมคิด Rolling Eyes
avatar
tinythai
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 118
Points : 182
น้ำใจงดงาม : 33
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Wed Sep 21, 2011 5:43 pm

So Happinessขอบคุณสำหรับของขวัญ ขอบคุณ Admin (เหมือนได้รางวัลนางงามเลย 55+)อยากได้ชิ้นที่ 5 สมุดปกสีเขียว (ชอบสีเขียวมาก)จะเก็บไว้ใช้จดๆๆๆตอนฝึกงานด้วยค่ะขอบคุณจากใจค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by katoon on Wed Sep 21, 2011 8:52 pm

ยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลด้วยค่ะ แหมๆ อยากได้บ้างจังเลย ^^

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by วินิจฉัย on Wed Sep 21, 2011 9:12 pm

โอ๊ะโอ่ติดอันดับ 15 แน่ะ Laughing
avatar
วินิจฉัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 41
Points : 47
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/06/2011

http://bigvictory.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Thu Sep 22, 2011 10:14 am

ว้าวว ขอบคุณ admin มากๆเลยนะคะ
ให้ชิ้นไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละค่า เพราะที่จริงก็ไม่ได้หวังสิ่งของอะไร
แค่มาช่วยๆเพื่อนพี่น้องร่วมทางเดียวกันเท่านั้นเอง ^^

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by narongyu on Fri Sep 23, 2011 1:22 pm

ขอบคุณ Admin มากครับ
สำหรับผม ชิ้นไหนก็ได้นะครับ
avatar
narongyu
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 187
Points : 296
น้ำใจงดงาม : 77
Join date : 30/12/2010
Age : 43
ที่อยู่ : นครปฐม

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Fri Sep 23, 2011 1:36 pm

Dear administrator,As you like it! Very Happy Whatever is good for me. Thanks a lot for your kindness!Dawudman
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by MongioMC on Fri Sep 23, 2011 8:58 pm

ขอบคุณมากครับ ขอให้เว็บบอร์ดนี้เป็นแหล่งช่วยเหลือนักศึกษารามไปสู่ความสำเร็จที่หวังไว้ครับ
avatar
MongioMC
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 234
Points : 364
น้ำใจงดงาม : 86
Join date : 27/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by jaycr7human on Sun Sep 25, 2011 1:27 am

ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไร แค่ได้ช่วยเพื่อนนักศึกษาก็พอใจแระ555+(อันที่จิงก็อยากได้ยุ หุๆๆ)
avatar
jaycr7human
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 163
Points : 185
น้ำใจงดงาม : 17
Join date : 06/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by Admin on Wed Oct 05, 2011 6:48 pm

มีเพื่อนบางคนยังไม่ได้ติดต่อมาทางหลังไมค์นะครับ(สงสัยกำลังเครียด!! No )
สามารถส่งที่อยู่สำหรับการจัดส่งมาได้ถึงวันที่19 นี้นะครับ แล้วจะรีบจัดส่งให้ภายในวันที่ 20 ครับ ....

Get G นะคร้าบ เพื่อนๆ study study

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by Admin on Thu Oct 20, 2011 3:37 am

จากปัญหาน้ำท่วม ไปรษณีย์บางพื้นที่ไม่สามารถนำจ่ายได้
(ตามนี้ [You must be registered and logged in to see this link.])

แต่เท่าที่ดูจากข้อความส่วนตัว ไม่มีเพื่อนๆที่อยู่ในเขตดังกล่าวเลย
ดังนั้นพรุ่งนี้(20 ต.ค.)ก็จะจัดส่งให้ตามปกตินะครับ หรือ
หากเพื่อนคนไหนคิดว่าพื้นที่ของตนนั้นน่าจะยังไม่สะดวกแน่ๆ
สามารถบอกให้ผมเลื่อนการส่งออกไปได้ครับ

[จะจัดส่งในช่วงเย็นๆ...อย่างไร..สามารถแวะมาให้ข้อมูลกันได้ก่อนนะครับ]


********************

แก้ไขเพิ่มเติม 17:21:20/10/54: ต้องขออภัยอย่างมากนะครับ ต้องขอเลื่อนการจัดส่งออกไปก่อนนะครับ
อย่างไรขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมครับ

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by som24 on Tue Dec 13, 2011 12:44 pm

หนูแอบไปอยู่ลำดับที่ 12 แต่ก้แอบไปร้องไห้เบาๆว่า อยากจะได้ของเหมียงกัง 5555
ขอร่มหนูบ้างได้ปะหล่ะ แอดมิน (สงสารหนูเถิด งุงิๆ)
Razz Razz Razz Razz
avatar
som24
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 56
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 17/06/2011
Age : 26

https://facebook.com/phewpradit

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by Admin on Fri Dec 16, 2011 1:47 am

ขออภัยจริงๆที่ล่าช้าไปมากนะครับ ...
แต่.....
...........

แต่ตอนนี้ได้จัดส่งของที่ระลึกไปให้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่PMแจ้งที่อยู่มาให้ผมในช่วงเวลาที่บอกไว้นะครับ ^^


ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันและกันครับ sunny
(เท่าที่เราพอทำได้อ่ะเนาะ) Smile

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by MongioMC on Fri Dec 23, 2011 8:37 pm

ขอบคุณมากครับ ได้รับของแล้ว

สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขกายสุขใจครับ
avatar
MongioMC
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 234
Points : 364
น้ำใจงดงาม : 86
Join date : 27/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประกาศผลรางวัล(เล็กๆน้อยๆ) สำหรับเพื่อนที่มีจำนวนโพสต์สูงสุด 20 ลำดับ

ตั้งหัวข้อ by kittinunn on Fri Dec 23, 2011 9:08 pm

ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ส่งผ่าน EMS ด้วย แต่เพิ่งได้เห็นวันนี้ ขอบคุณมากครับสำหรับของที่ระลึก
[You must be registered and logged in to see this image.]


kittinunn
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 94
Points : 142
น้ำใจงดงาม : 24
Join date : 04/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ