กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

มีพี่ๆคนไหนทราบบ้างมั้ยคะว่า

Go down

มีพี่ๆคนไหนทราบบ้างมั้ยคะว่า

ตั้งหัวข้อ by littleangle119 on Mon Sep 19, 2011 11:16 pm

หนูจะหาหนังสือรายวิชาHI324ได้จากที่ไหน
ใครรู้ช่วยหนูด้วยนะคะ
จะสอบแล้วแต่ยางมะมีหนางสืออ่านเลย
ฮือฮือ(T_T\).......

littleangle119
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีพี่ๆคนไหนทราบบ้างมั้ยคะว่า

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Tue Sep 20, 2011 9:57 am

ร้านถ่ายเอกสารที่คณะมนุษยฯค่ะ
รีบซื้อด่วน วิชานี้ยากนะคะ อ่านดีๆ
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีพี่ๆคนไหนทราบบ้างมั้ยคะว่า

ตั้งหัวข้อ by littleangle119 on Tue Sep 20, 2011 8:51 pm

ขอบคุณคะพี่สาวคนสวย
จะรีบไปซื้อนะคะ

littleangle119
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีพี่ๆคนไหนทราบบ้างมั้ยคะว่า

ตั้งหัวข้อ by katoon on Wed Sep 21, 2011 8:57 pm

แนะนำแนวข้อสอบให้หน่อยค่ะ ท่าจะยากมาก - -"

katoon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 44
Points : 68
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 11/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีพี่ๆคนไหนทราบบ้างมั้ยคะว่า

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Thu Sep 22, 2011 10:20 am

HI324

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ จงเลือกทำ 4 ข้อ (ข้อละ25คะแนน)

1. วิชาโบราณคดีคืออะไร มีความแตกต่างกับวิชาประวัติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย

2. จงอธิบายพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดี และแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในแต่ละสมัย

3. อิทธิพลอินเดียมีผลต่อรัฐโบราณในเขตประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

4. "รัฐศรีวิชัย มีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้

5. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าอิทธิพลทางการเมืองของเขมรโบราณในช่วงพุทธสตวรรษที่ 18 ได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามาในเขตประเทศไทย จงแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานประกอบ

6. จงอธิบายสังคมและวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยพอสังเขป พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีประกอบ


HI324

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ (ข้อละ 25 คะแนน)

1. วิชาโบราณคดีคืออะไร มีความแตกต่างกับวิชาประวัติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย(ออกสอบทุกเทอม)

2. จงอธิบายพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดี และแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในแต่ละสมัย(ออกสอบทุกเทอม)

3. "อิทธิพลอินเดียช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมทวารวดี" นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ จงแสดงความคิดเห็น พร้อมอธิบาย

4. "รัฐศรีวิชัย มีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้(ออกสอบทุกเทอม)

5. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าอิทธิพลทางการเมืองของเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่12-18) ได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามาในเขตประเทศไทย จงแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานโบราณคดีประกอบ(ออกสอบทุกเทอม)

6. จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน ทั้งหมด 25 คะแนน)
1. โฮโม อีเรคตัส 2. ขวานหินขัด
3. พระพิมพ์ดินดิบ 4. อุมามเหศวร
5. เจ้าชายจิตรเสน

************************

ส่วนใหญ่ข้อสอบจะแนวเดียวกันทุกเทอม แต่ก็ยังตกกันเยอะ
เพราะวิชานี้จำไปเขียนไม่ได้ค่ะ
ต้องประยุกต์ใช้ อธิบายให้เข้าใจด้วย ยกตัวอย่างยิ่งดี
ข้อนึงแนะนำให้เขียนตอบไม่ควรต่ำกว่าสองหน้า
แต่ต้องเนื้อๆนะคะ อย่าเขียนวกไปวนมา ไม่งั้นก็ตกอยู่ดี
เรารู้อะไรเขียนโชว์อาจารย์ไปเลยค่ะ
อวดไปเลยว่าเราแน่นจริง แบบนี้ถึงจะผ่าน...
โชคดีนะคะ
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มีพี่ๆคนไหนทราบบ้างมั้ยคะว่า

ตั้งหัวข้อ by littleangle119 on Sat Sep 24, 2011 5:01 am

ขอบคุงอีกครั้งนะคะ พี่คนสวย

littleangle119
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ