กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

Go down

อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by braxis on Mon Sep 19, 2011 1:25 am

สวัสดีครับ

ผมเป็นนักศึกษาปี 4 คณะนิติศาสตร์ครับ ต้องการลง FR101 และ FR102 เป็นวิชาเลือกเสรีเนื่องจากพอมีความรู้เก่าสมัยม.ปลาย

อยากจะทราบระดับความยากของข้อสอบครับที่ยังจำได้ก็พวกประโยคทักทายเบื้องต้น, การระบุเพศของคำนามและคำคุณศัพท์, การผัน verbe ต่างๆ

temps present, passe compose, imparfait, futur simple ราวๆ นี้ตั้งใจจะซื้อตำราของสำนักพิมพ์อ่านประกอบชีทหน้าราม คงเข้าเรียนได้แค่คาบสุดท้ายเท่านั้น อ่านเอาเท่านี้จะพอไหมครับ

และข้อสอบเป็นปรนัยหรือเปล่า ถ้าเป็นอัตนัยอย่างมากจะแค่เติมคำใช่ไหม หรือต้องถึงขั้นเขียนประโยคกันเลยทีเดียวถามเยอะมาก ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ

braxis
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Mon Sep 19, 2011 10:29 am

เนื้อหาวิชา FR101-102 เป็นเนื้อหาของ ม.ปลายครับ ถ้าเคยเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศสมาทำได้แน่นอนครับ โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียน เผลอๆได้ G เลยละครับ เนื้อหาไม่ยากจริงๆครับ แต่ผมจำไม่ได้ว่าเกี่ยวเรื่องอะไรบ้าง แต่เรื่อง temps คงไปไม่ถึงขนาด imparfait หรอกครับ เพราะมันแค่พื้นฐานจริงๆ ข้อสอบจะเป็นปรนัยทั้ง 2 วิชาครับ สบายๆครับ Razz
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by braxis on Mon Sep 19, 2011 11:03 am

ขอบคุณมากครับ ช่วยผมได้เยอะจริงๆ เพราะกูเกิลหาข้อมูลไม่เจอเลย

กำลังหาวิชาที่มีประโยชน์และได้ G ไม่ยากจนเกินไปอยู่พอดีครับแล้วไม่ทราบว่า คณะมนุษย์ฯ มีข้อสอบเก่าสองวิชานี้รึเปล่าครับ

ตอนนี้ผมหาซื้อไว้แค่ชีทอ.เสาวลักษณ์หน้าราม กับพวกข้อสอบ ent, admission

braxis
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Tue Sep 20, 2011 12:55 pm

แนวข้อสอบเก่า ผมยังเห็นที่หน้ารามอาจจะวางขายบ้างนะครับ ลองเดินหาดูดีๆครับ แต่รับรองว่า FR101-102 ไม่ได้ยากขนาดต้องอ่านพวกแนวข้อสอบ Admission อะไรหรอกครับ มันง่ายมากจริงๆ เด็กศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ม.4 ยังทำข้อได้เลยครับ เพราะเนื้อหาไวยากรณ์ไม่ได้ไปไกลครับวิชาภาษาพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส มีตั้ง 8 วิชา คือFR101-202 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1-4

FR301-302 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1-2

FR401-402 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1-2จะเห็นไดว่า FR101-102 เป็นเพียงเศษเสี้ยวที่ไม้ได้ยากมากอะไรเลยครับ เหมือนปรับพื้นฐานตอน ม.ปลายมากกว่าครับ ไม่ต้องกังวลใจครับ ยังไงก็ลุ้น G ได้แน่นอนครับ ปรนัย 100 ข้อ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by braxis on Tue Sep 20, 2011 3:01 pm

ขอบคุณอีกครั้งนะครับ Very Happyเห็นบอร์ดเงียบๆ (ไม่เหมือนบอร์ดนิติ) แต่ได้คำตอบไวมาก

braxis
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Tue Sep 20, 2011 4:01 pm

ยินดีครับ ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนเอกภาษาฝรั่งเศสที่ ม.รามคำแหงก็ถามได้นะครับ ผมแวะเข้ามาบ่อยๆครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by geeboxo on Fri Sep 30, 2011 8:04 pm

ไม่รู้ว่าจะช้าไปรึป่าวเพราะว่าเทอมนี้สอบไปแล้วสำหรับ FR101 FR102
ไวยากรณ์มีน้อยมากจ้าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ article บอกเวลา FR102 ก็ชื่อร้านอาหาร
ชื่ออาหาร ส่วนตัวอย่างข้อสอบก็มีขายที่ตึกมนุษย์นะคะ ร้านถ่ายเอกสารจ้า

เก็บ G ได้ไม่ยาก Smile
avatar
geeboxo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 65
น้ำใจงดงาม : 8
Join date : 10/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากทราบข้อมูล FR101, FR102 พอสังเขปครับ

ตั้งหัวข้อ by PHANUTHADA on Sat Nov 26, 2011 1:11 pm

วิชา FR101 และ FR102 ไม่ยากมากนะครับ เพราะผมเพิ่งสอบไปเทอม1/2554 นี่เอง และตอนนี้ผลออกมาได้ G ทั้งคู่เลยครับ เทอม2/2554 จะลง FR201 และ FR202 ยังงัย รบกวนทุกคนช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ (ปล. ผมเรียนเอกภาษอังกฤษครับ ว่าจะลงภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาโท แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนไหวหรือเปล่า เพราะทำงานอยู่ด้วยไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนเลยซักครั้งครับ อาศัยบุญเก่าที่เคยเรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศสตอนม.ปลายอ่ะครับ 2 วิชาแรกเลยได้ G มา ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยและช่วยชี้แนะผมด้วยนะครับ )

ยินดีที่ได้รู้จัก คุณ Frenchkid คุณ geeboxo และคุณbraxis ด้วยนะครับ
avatar
PHANUTHADA
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/11/2011
Age : 41

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ