กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รบกวนสอบถามเรื่องการเรียนspanishค่ะ

Go down

รบกวนสอบถามเรื่องการเรียนspanishค่ะ

ตั้งหัวข้อ by mamama on Sat Sep 17, 2011 8:13 pm

ตอนนี้สนใจเรียนภาษาสเปนที่รามค่ะ
เห็นมีทั้งที่เป็นเเบบ คอส และเเบบนักศึกษาปกติ

ส่วนตัวอยากเรียนเเบบนักศึกษาค่ะ
จะได้เรียนลึกมากขึ้น
มีความคิดว่า จะสมัครรามเเบบpre degree หรือไม่ก็ แบบนศ ปกติ

มีคำถามว่า
1.ถ้าสมัครเรียนเเล้วสามารถเลือกเรียนวิชา sn101ได้เลยไหมคะ
ต้องเรียนอังกฤษตัวอื่นก่ินหรือเปล่าคะ
2.sn101 sn102 สามารถเรียนพร้อมกันได้ไหมคะ
3.ตารางเรียนเเต่ละเทอมถ้าไม่สะดวกเวลานั้น มีเวลาอื่นให้เลือกไหมคะ
4.ถ้าวันที่สอบไม่ว่างสามารถ สอบวันอื่นได้ไหมคะ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบค่ะ

mamama
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามเรื่องการเรียนspanishค่ะ

ตั้งหัวข้อ by sendho1 on Sun Sep 18, 2011 2:39 pm

ตอบทีละข้อนะคะ

1.ถ้าสมัครเรียนเเล้วสามารถเลือกเรียนวิชา sn101ได้เลยไหมคะ
ต้องเรียนอังกฤษตัวอื่นก่ินหรือเปล่าคะ
-เรียนรามไม่บังคับอยู่แล้วค่ะ เราจะลงวิชาอะไรก่อนหลังก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าสมัครก็สามารถลง sn101 ได้เลย

2.sn101 sn102 สามารถเรียนพร้อมกันได้ไหมคะ

-ได้ค่ะ แต่ต้องขยันเป็นพิเศษและควรจะรู้พื้นฐานของภาษาสเปนมาก่อนบ้าง เพราะ 102 ก็จะเรียนในแบบสูงขึ้นไปอีก อย่างน้อยก็ต้องรู้จักการผันกริยามาก่อน และควรจะมาเรียนด้วยนะคะ เพราะจะได้รับความรู้ไปแบบเต็มๆ

3.ตารางเรียนเเต่ละเทอมถ้าไม่สะดวกเวลานั้น มีเวลาอื่นให้เลือกไหมคะ

-ไม่มีค่ะ เพราะอ.ที่สอนมีคนเดียว (ยกเว้นตั้งแต่ 201 ไปที่จะมีอ.ฝรั่งสอนแล็บ)

4.ถ้าวันที่สอบไม่ว่างสามารถ สอบวันอื่นได้ไหมคะ
-วันที่สอบไม่ว่างรอซ่อมอย่างเดียวค่ะแนะนำให้สมัครเรียนแบบนักศึกษานี่แหละค่ะ คุ้มกว่าเรียนแบบคอร์ส ถ้าคุณมีเวลามาเรียน ยิ่งถ้าคุณขยันเรียน ที่รามนี่แหละค่ะดีที่สุดและคุ้มสุดๆด้วยค่ะ วิชานึงแค่ 75 บาทแต่คุณจะได้เรียนแบบเต็มๆจากอ.ที่เก่งๆและจากเจ้าของภาษาด้วย มีให้เรียนแล็บด้วยซึ่งอ.จะสอนพูดหลังจากที่เรียนแกรมม่าในการ lec. แล้ว นอกจากนั้นนอกเวลาอ.ยังมีชั่วโมงปรึกษาให้เราไปฝึกพูดอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคุณขยันเรียน จบแล้วคุณสามารถใช้มันได้แน่ๆ นักเรียนที่เรียนรามเก่งขนาดได้ทุนอีลาสมุสไปเรียนที่สเปนตั้งหลายคน อ.ที่สอนเราก็มีคนที่จบจากรามแล้วก็ได้ทุนป.โทแบบฟรีทุกอย่างที่สเปนมาแล้วที่ชักชวนขนาดนี้อยากให้เพื่อนๆมาเรียนสเปนที่รามกันเยอะๆค่ะ เพราะตอนนี้รู้สึกว่าคนที่มาเรียนนี้น้อยมาก ขนาดรู้จักกันหมดเลยที่เรียนสเปน ถ้าคุณมาเรียนอีกคงได้เจอกันนะคะ
avatar
sendho1
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 48
น้ำใจงดงาม : 15
Join date : 12/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามเรื่องการเรียนspanishค่ะ

ตั้งหัวข้อ by mamama on Sun Sep 18, 2011 2:47 pm

ขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับคำตอบค่ะ

รบกวนถามอีกนิดนะคะ

1เรียนที่ รามหัวหมากใช่ไหมคะ
2ภาคฤดูร้อนนี้ เปิดสอนด้วยไหมคะ

ขอบคุณมากๆๆจริงๆค่ะ

mamama
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามเรื่องการเรียนspanishค่ะ

ตั้งหัวข้อ by sendho1 on Sun Sep 18, 2011 2:56 pm

เรียนที่ไหนต้องดูตารางเรียนค่ะ เพราะบางเทอมอ.ที่สอนไม่ใช่คนเดิมและบางทีก็เรียนที่ ราม2 หรือบางเทอมก็เรียนที่ราม 1 ซัมเมอร์ก็เปิดสอนค่ะ คอยดูตารางที่ทางม.ออกนะคะ
avatar
sendho1
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 48
น้ำใจงดงาม : 15
Join date : 12/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามเรื่องการเรียนspanishค่ะ

ตั้งหัวข้อ by srapatpon on Tue Nov 06, 2012 1:17 pm

คุณ sendho1 ยังอยู่ที่บอร์ดนี้มั๊ยค่ะ

srapatpon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/11/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนสอบถามเรื่องการเรียนspanishค่ะ

ตั้งหัวข้อ by ipadmini on Tue Sep 17, 2013 2:26 pm

ไม่เก่งอังกฤษ อยากลงเป็นภาษาเสปน เคยมีคนบอกว่าง่ายกว่าอังกฤษ จิงไหมคะ ช่วยแนะนำหน่อยคะ แอดไลน์ก้ได้นะคะ ID-Gibzy0909 คะ
avatar
ipadmini
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 24
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 17/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ