กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนวข้อสอบวิชา HI251

Go down

แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by Fai_Chayaporn on Mon Sep 12, 2011 7:46 pm

HI251 ภาค 2/53HI251 : ประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวในยุโรป 2/53


1. ให้สรุปประวัติศาสตร์เยอรมนีโดยย่อและกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เยอรมนีมาประกอบ
2. ให้อธิบายคำต่อไปนี้ 3 คำถ้าเป็นสถานที่ ให้อธิบายถึงความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
· สงครามดอกกุหลาบ
· พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
·เมืองอาวิญญองในฝรั่งเศส
·เมืองบัมเบอร์กในเยอรมนี


3.ให้อธิบายความสำคัญของสถานที่ต่อไปนี้ 3 คำ โดยเน้นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์

· หอคอยแห่งกรุงลอนดอน
· เส้นทางสายโรแมนติกในเยอรมนี
· พิพิธภัณฑ์ลูฟว์
· ปราสาทเอดินเบอระ


4. ให้สรุปประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยย่อ และกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสประกอบด้วย


5. ให้อธิบายถึงบุคคลและสถานที่ต่อไปนี้ 3 คำ โดยเน้นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์

·
พระนางอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ
· กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
· ปราสาทวาร์ทบาร์กและมาร์ติน ลูเธอร์
· พระราชวังแวร์ซายส์


6. ให้นักศึกษาเลือกอธิบายสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศในยุโรป (ไม่จำกัดประเทศ) มาอย่างน้อย 1 แห่ง ห้ามเลือกสถานที่ที่ซ้ำซ้อนกับที่ระบุไว้ในเอกสารคำบรรยายและห้ามซ้ำซ้อนกับรายงานด้วย

Fai_Chayaporn
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 56
Points : 98
น้ำใจงดงาม : 20
Join date : 27/03/2011
Age : 30

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by paiun on Mon Sep 12, 2011 9:29 pm

คืออยากทราบว่า คำสั่งแต่ละข้อ ที่ให้อธิบาย....ต่อไปนี้ 3 คำ = 3 คำนี่หมายความว่ายังไงหรอคะ ไม่เข้าใจอะค่ะ เพิ่งลงครั้งแรก ช่วยตอบข้อสงสัยทีนะคะ ขอบคุณค่ะ

paiun
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by Fai_Chayaporn on Mon Sep 12, 2011 10:15 pm

ถ้าเกิดว่ามี 4 ข้อย่อย แล้วคำสั่งบอกว่าให้เลือกอธิบาย 3 คำ ก็เลือกทำคำไหนก็ได้ค่ะ 3 คำเท่านั้น

Fai_Chayaporn
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 56
Points : 98
น้ำใจงดงาม : 20
Join date : 27/03/2011
Age : 30

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by paiun on Tue Sep 13, 2011 7:26 am

ถ้าเกิดว่ามี 4 ข้อย่อย แล้วคำสั่งบอกว่าให้เลือกอธิบาย 3 คำ ก็เลือกทำคำไหนก็ได้ค่ะ 3 คำเท่านั้น = ก็คือหมายความว่า ถ้ามี4ข้อย่อย ก็ให้เลือกทำแค่ 3 ข้อเท่านั้นรึป่าวคะ คือ งงกับคำว่า 3 คำอ่ะค่ะ ไม่รู้ว่า 3 คำนี่หมายความถึง3ข้อรึป่าวอ่ะคะ รบกวนตอบทีนะคะ ขอบคุณค่ะ

paiun
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by paiun on Tue Sep 13, 2011 7:33 am

แล้วอยากรู้อีกเรื่องอ่ะคะ อยากรู้ว่าวิชาในรหัส HI เกือบทั้งหมด ไม่มีหนังสือเฉลยข้อสอบ รึว่า หนังสือสรุปขายตามร้านหรอคะ ถ้ามีขายรบกวนช่วยบอกทีนะคะว่าขายแถวไหน ขอบคุณค่ะ

paiun
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by Fai_Chayaporn on Tue Sep 13, 2011 6:28 pm

ถ้ามี4ข้อย่อย ก็ให้เลือกทำแค่ 3 ข้อเท่านั้น นั่นแหละค่ะ ไม่ต้องทำหมด 4 ข้อ เดี๋ยวอาจารย์ว่าเอา....วิชา HI ไม่มีขายตามร้านชีสหน้ารามหรอกค่ะ นอกจากวิชา HI101 102 103 และ 121 เท่านั้น ส่วนหนังสือ HI เล่มอื่นๆก็หาซื้อได้ที่้ศูนย์หนังสือค่ะ ถ้าศูนย์หนังสือไม่มีก็มาซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารที่คณะค่ะ

Fai_Chayaporn
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 56
Points : 98
น้ำใจงดงาม : 20
Join date : 27/03/2011
Age : 30

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by paiun on Tue Sep 13, 2011 8:41 pm

อ๋อเข้าใจแล้วล่ะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำตอบทั้งหมดนะคะ ไว้มีอะไรสงสัยจะเข้ามาถามใหม่นะคะ ขอบคุณนะคะ

paiun
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบวิชา HI251

ตั้งหัวข้อ by rattanachan.j on Wed Sep 21, 2011 1:42 am

ขอบคุณมากๆค่ะ cheers

rattanachan.j
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ