กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครเคยลงวิชาHI452ประวัติศาสตร์ยุโรป1789-1914บ้างครับ

Go down

ใครเคยลงวิชาHI452ประวัติศาสตร์ยุโรป1789-1914บ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by HeavyRock on Mon Sep 12, 2011 1:18 am

อยากได้แนวข้อสอบอ่ะครับ บอร์ดคณะไม่มีติดเลยแถมถามอาจารย์ก็ไม่บอก T_T
สอบซ่อมแกก็จะไม่ใช้ชุดเดิม -*-
ไม่ต้องเป็นตัวข้อสอบจริงๆก็ได้ครับ แค่อยากได้แนว(แต่ถ้ามีตัวข้อสอบจริงๆก็ดี อิอิ)
กลัวตกมากครับเรียนปีสุดท้ายแล้ว ใครมีใครเคยสอบหรือแค่จำได้แค่คร่าวๆกรุณาบอก
ด้วยนะครับ เอาหมด อีก2ทิตย์สอบแล้วกลัวจะไม่จบในปีนี้มาก
ขอบคุณนะครับ T^T

HeavyRock
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเคยลงวิชาHI452ประวัติศาสตร์ยุโรป1789-1914บ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by replayjk on Sun Sep 25, 2011 5:03 pm

ผมว่าแนวข้อสอบก็เหมือนกับ HI352
เพราะมันมีตั้งแต่เริ่มปฏิวัติฝรั่งเศส ถึง สงครามโลกครั้งที่สองเลยนะครับ
ของคุณบอกปี 1789-1914 ก็ตั้งแต่ เริ่มปฏิวัติฝรั่งเศส -เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1
แนวข้อสอบก็แทนกันได้แน่ๆผมว่านะ
แนวข้อสอบ HI352 ประมาณนี้เลยครับ
[You must be registered and logged in to see this link.]
ถ้าโพสช้า็ไม่ทันสอบก็ขออภัยด้วยครับ เพิ่งมาเห็น
เพิ่งสอบมาสดๆร้อนๆ HI352 วันที่ 22 ก.ย.54 ออกคำถามตรงเกือบหมดทุกข้อกับที่ให้ไปเลยครับ
avatar
replayjk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 23/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเคยลงวิชาHI452ประวัติศาสตร์ยุโรป1789-1914บ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by HeavyRock on Fri Sep 30, 2011 4:46 pm

352 ผมสอบเก็บGไปตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะครับ ข้อสอบมันไม่เหมือนกันแน่ๆครับ 452 มันจะเจาะลึกกว่า352 T^T

HeavyRock
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครเคยลงวิชาHI452ประวัติศาสตร์ยุโรป1789-1914บ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by replayjk on Sat Oct 08, 2011 5:43 pm

HI452 ยุโรป1789-1914 (1/54:3/10/54)
ทำข้อ1และเลือกข้ออื่นอีก2ข้อรวม3ข้อ
1.อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ เลือกตอบ 4 ข้อ
1.1 Principle of Legitimacy
1.2 Napoleonic Europe
1.3 ผลกระทบของสงครามไครเมียต่อทวีปยุโรป
1.4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19
1.5 ยุโรปกับการรวมประเทศในครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่19
2.จงอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แนวความนึกคิดของประเทศ
ฝรั่งเศสในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่18
3.อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศอังกฤษ รัสเซีย หรือออสเตรียใน
คริสต์ศตวรรษที่19 (เลือกตอบเพียงประเทศเดียว)
4."ปัญหาของลัทธิชาตินิยม การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและอาณานิคม เป็นปัญหาสำคัญ
ที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงในค.ศ.1914" ท่านเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ดังกล่าวหรือไม่
จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบคำตอบของท่านให้ชัดเจน
avatar
replayjk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 23/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ