กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

กำหนดการรับปริญญา

Go down

กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Wed Jan 05, 2011 11:01 am

กำหนดการ การฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา 2552 - 2553 รุ่นที่ 36
คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) วันพุธที่ 16 ก.พ. 2554 (คาบเช้า - บ่าย)
สถานที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 (ลานจอดรถ)
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
คาบเช้ารายงานตัวก่อนเวลา 06.00 น.
คาบบ่ายรายงานตัวก่อนเวลา 11.00 น.

วันฝีกซ้อมครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) วันพุธที่ 23 ก.พ. 2554 (คาบเช้า - บ่าย)
สถานที่ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ อาคารกงไกรลาศ
การแต่งกาย สรวมครุยวิทยฐานะ (เหมือนวันรับจริง)
คาบเช้ารายงานตัวก่อนเวลา 05.00 น.
คาบบ่ายรายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น.

วันพระราชพิธี (วันรับจริง) วันพุธที่ 2 มี.ค. 2554 (คาบเช้า - บ่าย)
สถานที่ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ อาคารกงไกรลาศ
การแต่งกาย สรวมครุยวิทยฐานะ
คาบเช้ารายงานตัวก่อนเวลา 05.00 น.
คาบบ่ายรายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น.

หมายเหตุ ตรวจสอบเวลาในการฝึกซ้อม และรายชื่อบัณฑิต ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ณ ที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์ชั้นล่าง
[You must be registered and logged in to see this link.]

ลิ้งค์กำหนดการรับปริญญา
[You must be registered and logged in to see this link.]
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz

เพื่อนๆ วันซ่อมย่อยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้จองรูปรับปริญญา (รูปที่รับกับสมเด็จพระเทพฯ) มีหลายราคาครับจะมีตัวอย่างกรอปรูป ณ สถานที่จอง จะมีหลายแบบเรียกว่ากรอบหลุยราม Razz Razz อย่าลืมกันนะครับ


แก้ไขล่าสุดโดย term_tem เมื่อ Mon Jan 24, 2011 8:41 am, ทั้งหมด 4 ครั้ง
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Wed Jan 05, 2011 3:23 pm

มี ไฟล์ ให้โหลดดูหมายกำหนดการต่างๆด้วยนะคะ (เฉพาะ ป.ตรี)

[You must be registered and logged in to see this link.]

Term Tem อย่างไวเลย ขอบคุณค่า

avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ข่าวสารรวดเร็วทันใจ

ตั้งหัวข้อ by pleyley on Thu Jan 06, 2011 10:06 am

สวัสดีปีใหม่ 2554 ครับเพื่อน ๆ นักศึกษาทุกท่าน
ขอบคุณในน้ำใจของคุณ Term_term และ Jazzup ที่แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้แก่พวกเราทุกคนเสมอมานะครับ

*** ผมเพิ่งมาเปิดหน้าเว็บน่ะครับ เพราะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวัน แต่ตอนนี้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ววว*** Razz
avatar
pleyley
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 26
Points : 30
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 17/12/2010
Age : 31
ที่อยู่ : 21/5 Moo 9 T. Chorhae A. Maungphrae, Phrae 54000

http://pleyley.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Thu Jan 06, 2011 11:06 am

เล็กๆน้อยๆค่ะ pleyley เอ่อ หมายถึง ลิ้งที่แจ๊สมาแปะ

ไงฝากบอกเพื่อนๆคนอื่นๆ ต่อด้วยนะคะ รามฯต้องติดตามข่าวด้วยตัวเอง เหอๆ

ไงก็รักษาสุขภาพด้วย จะได้ เจ็บป่วยน้อยที่สุด
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by Admin on Thu Jan 06, 2011 3:39 pm

ตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.]


***********

ก็ว่าคุณ pleyley หายไปไหน....รักษาสุขภาพด้วยนะครับ Surprised
ขอบคุณทุกคนที่นำข้อมูลมาแบ่งปันครับ

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by pleyley on Thu Jan 13, 2011 1:08 pm

จากคำตอบของ สวป. นะครับ ประมาณว่าจะรอบเช้าหรือรอบบ่าย รายชื่อต่างๆ จะทยอยประกาศตามคณะ ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
avatar
pleyley
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 26
Points : 30
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 17/12/2010
Age : 31
ที่อยู่ : 21/5 Moo 9 T. Chorhae A. Maungphrae, Phrae 54000

http://pleyley.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ประชุมตัวแทนบัณฑิต วันที่ 20 มกราคม 2554

ตั้งหัวข้อ by pleyley on Sun Jan 16, 2011 9:06 pm

สวัสดีครับ ในวันที่ 20 มกราคม 2554 นี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดการประชุมตัวแทนบัณฑิตของทุกคณะขึ้น ณ อาคารกิจการนักศึกษา ในช่วงบ่าย และคาดว่าน่าจะมีรายละเอียคเกี่ยวกับวันงานฯ อย่างแน่นอน

ถ้าผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังวันประชุมจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ

ราตรีสวัสดิ์ครับ
avatar
pleyley
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 26
Points : 30
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 17/12/2010
Age : 31
ที่อยู่ : 21/5 Moo 9 T. Chorhae A. Maungphrae, Phrae 54000

http://pleyley.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by pleyley on Mon Jan 17, 2011 9:20 pm

กำหนดการ การฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา 2552 - 2553 รุ่นที่ 36
คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) วันพุธที่ 16 ก.พ. 2554 (คาบเช้า - บ่าย)
สถานที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 (ลานจอดรถ)
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

วันฝีกซ้อมครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) วันพุธที่ 23 ก.พ. 2554 (คาบเช้า - บ่าย)
สถานที่ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ อาคารกงไกรลาศ
การแต่งกาย สรวมครุยวิทยฐานะ (เหมือนวันรับจริง)

วันพระราชพิธี (วันรับจริง) วันพุธที่ 2 มี.ค. 2554 (คาบเช้า - บ่าย)
สถานที่ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ อาคารกงไกรลาศ
การแต่งกาย สรวมครุยวิทยฐานะ

หมายเหตุ ตรวจสอบเวลาในการฝึกซ้อม และรายชื่อบัณฑิต ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ณ ที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์ชั้นล่าง และที่ [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
pleyley
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 26
Points : 30
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 17/12/2010
Age : 31
ที่อยู่ : 21/5 Moo 9 T. Chorhae A. Maungphrae, Phrae 54000

http://pleyley.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Fri Jan 21, 2011 12:53 pm

ถ้ายังไง ...ฝากเจ้าของกระทู้ แปะลิ้ง หรือรายละเอียดในลิ้งนี้หน่อยนะคะ

[You must be registered and logged in to see this link.]

เป็น กำหนดการของทุกคณะน่ะค่ะ
และคิดว่า ของคณะเรา (ทุกๆเอก ที่ไม่ใช่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ(inter)) รับบ่ายนะคะ
อ่านแล้ว ตีความหน่อยว่าเราเข้าใจถูกเปล่า แหะๆ


รอบเช้า
ปริญญาตรี ๒,๑๔๙ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ, สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร,
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

รอบบ่าย
ปริญญาตรี ๑,๙๙๒ คน
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Fri Jan 21, 2011 2:39 pm

ผมว่าทั้งเช้าและบ่ายและนะคับ คุณJazzUp

เช้า
- มนุษยศาสตร์ 1,928 คน- นานาชาติ (มษ.) 31 คน
- เทคโนโลยีสื่อสาร 173 คน
- นานาชาติ(เทคโนฯ) 17 คน

บ่าย
- เศรษฐศาสตร์ 271 คน
- มนุษยศาสตร์ 1,721 คน
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Fri Jan 21, 2011 6:25 pm

คือ รอบเช้า น่าจะเป็นของ ป.เอก โท แล้วก็ พวกนานาชาติ + เทคโนฯ ใช่ป๊ะคะ

พวกเรา เอกอังกฤษ (แต่ภาคภาษาไทย) นี่รับรอบบ่ายใช่เปล่า

ฝากเจ้าของกระทู้ เอาลิ้ง หรือรายละเอียด ไป edit ไว้ postแรกของ จขกท. ด้วยนะ
เพื่อนๆ จะได้เข้ามาแล้วก็เจอเลย

แต่ถ้ามีอะไรที่ใหม่กว่า ก็เอามาใส่ได้เลย
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Fri Jan 21, 2011 8:11 pm

คุณ JazzUp อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ
คือว่าในวันที่ 2 มีนาคม 2554
รอบเช้าจะมีนักศึกษารับปริญญาทั้งหมด 3,253 คน (เฉพาะรอบเช้า)
ปริญญาเอก 20 คน
ปริญญาโทคณะบริหารธรุกิจ (ส่วนภูมิภาค) และปริญญาโทคณะมนุษย์ จำนวน1,083 คน
ปริญาโทรและเอกรับภาคเช่าทั้งหมด 20+1,083=1,103 คน

ปริญญาตรี 2,149 คน
ในปริญญาตรี 2,149 คน ก็จะมี คณะมนุษย์ (ไม่แน่ใจเอก) จำนวน 1,928 คน ,คณะมนุษย์ศาสต์ นานาชาติ (Inter) จำนวน 31 คน ,คณะเทคโนโลยีสื่อสาร จำนวน 173 คน , คณะเทคโนโลยีสื่อสาร (Inter) จำนวน 17 คน
ปริญาตรีมนุษย์ศาสต์รับทั้งหมด 1,928+31+173+17 = 2,149

นักศึกษารับปริญาเอก โท และตรี รับรอบเช้าทั้งหมด 1,063+2,149 = 3,253

และรอบบ่าย รับปริญา ทั้งหมด 4,481 คน
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ2,489 คน
ปริญญาตรี 1,992 คน
เศรษฐศาสตร์ 271 คน
มนุษยศาสตร์ 1,721 คน

คุณJazzUp พอจะเข้าใจยังครับว่าเราก็จะมีทั้งรอบเช่าและบ่ายครับ ไม่ใช่บ่ายอย่างที่คุณ JazzUp เข้าใจนะครับ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Fri Jan 21, 2011 10:07 pm

อืมมมม เราไม่งงอ่า แต่เข้าใจไม่ตรงกัน (แต่เราอาจเข้าใจผิด)

รอบเช้า (เขาเขียนว่า)
ปริญญาเอก ๒๐ คน -
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา, สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, สาขาเทคโนโลยีการศึ กษา, สาขาวิชาจิตวิทยาการ ให้ค าปรึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท ๑,๐๘๓ คน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น , ศรีสะเกษ, ตรัง , ลพบุรี, หนองบัวล าภู , ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(มษ.)(๙ สาขาวิชา)
บรรณรักษศาสตร์ฯ, ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร, ไทยศึกษา , การแปล , ภาษาเยอรมันฯ , ประวัติศาสตร์, สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน, การสื่อสารพั ฒนาการ
ปริญญาตรี ๒,๑๔๙ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) หลักสูตรภาษาอังกฤษ, สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร, หลักสูตรภาษาอังกฤษ

***คือรอบเช้า เราเห็นว่ามันเขียนว่า "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" เราเข้าใจว่า เรียนตำราภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ ซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่(ตัว)เราเรียน
ส่วนเทคโนสื่อสาร มันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้ว
เอ ยังไง อธิบายหน่อย งง ฮ่าฮ่า
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

อย่าเพิ่งร้อนใจ

ตั้งหัวข้อ by pleyley on Sat Jan 22, 2011 1:08 am

จากการประชุมคณะกรรมการผู้แทนบัญฑิตรุ่นที่ 36 วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ตารางสำหรับบัณฑิตแต่ละท่านว่าจะรับเช้าหรือรับบ่ายยังไม่มีท่าทีจะออกมาเลยนะครับ (อย่ารีบไป ร้อนใจมากไปก็เหนื่อยเปล่า ๆ) คาดว่าอย่างช้าที่สุดออกไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ครับ
avatar
pleyley
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 26
Points : 30
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 17/12/2010
Age : 31
ที่อยู่ : 21/5 Moo 9 T. Chorhae A. Maungphrae, Phrae 54000

http://pleyley.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Sat Jan 22, 2011 9:04 am

อ่าวแล้ว ลิ้งที่เราไปเอามาอะ ..?
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by floral on Sat Jan 22, 2011 1:42 pm


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ เรียนจบแล้วววว

กว่าจะเรียนจบมาได้ เลือกให้เราบันทึกความทรงจำ ความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิต ก่อนที่จะก้าวไปสู่ชีวิตของการทำงานอย่างเต็มตัว

มีทั้งครึ่งวัน จนถึงเต็มวัน ราคาเริ่มตั้งแต่ 2000 จนถึง 3000 บาท สามารถจัดให้ได้ตามงบ

สิ่งที่ได้รับ คือ ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ด้วยเลนส์คุณภาพเกรดดี ของค่าย nikon

ภาพทุกภาพ ปรับแต่ง ภาพสีให้ ก่อนส่งงาน

DVD สกรีนแผ่น DVD เป็นภาพบัณฑิต พร้อมกล่องและปกหน้าหลังของ DVD ภาพของบัณฑิตเอง

ผลงานที่ผ่านมา [You must be registered and logged in to see this link.]

รายละเอียด คุยกันได้ ถ้าอยากเก็บความประทับใจนั้นไว้จริงๆ

ติดต่อ 083-5436394 , 083-5446394

พิเศษ สำหรับน้องๆบัณฑิต ฉลองครบรอบมหาวิทยาลยครบ 38 ปี ลดได้ลดอีก คุยกันถูกคออาจมีเฮ แน่นอน

สำหรับวันซ้อมใหญ่ ถ้าหากบัณฑิต คนไหนติดต่อมาก่อนได้ก่อน พิเศษกว่าทั่วไป เพราะจะมีช่างภาพ 2 คนถ่ายให้บัณฑิต
เท่ากับ จ้างช่างภาพสองคน แต่จ่ายในราคาคนเดียว คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ปล. ขออภัยนะคะ ขอแจมพื้นที่นิดนึง admin คงไม่ว่าน๊า Very Happy ไม่มีหน้าอื่นนะคะ ขอบคุณมากๆจ้า
bounce bounce bounce

floral
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Sun Jan 23, 2011 11:20 am

JazzUp พิมพ์ว่า:อ่าวแล้ว ลิ้งที่เราไปเอามาอะ ..?
ลิ้งที่ JazzUpที่เอามาแปะถูกต้องทั้ง 2 ลิ้งค์เลยครับ แต่สรุปแล้วมีรับทั้งเช้าและบ่ายครับเลยครับ แต่ลำดับที่และเช้าหรือบ่ายนั้น ต้องรอประมาณต้อนเดือนกุมภาพันธ์นะครับ จะปรากาสอีกที่นะครับ จะค่อยสังเกตุการณ์ให้นะครับมีข่าวมาเมื่อไรจะช่วยประกาศทางบอร์ดนะครับ
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Sun Jan 23, 2011 4:56 pm

JazzUp พิมพ์ว่า:อืมมมม เราไม่งงอ่า แต่เข้าใจไม่ตรงกัน (แต่เราอาจเข้าใจผิด)

รอบเช้า (เขาเขียนว่า)
ปริญญาเอก ๒๐ คน -
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา, สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, สาขาเทคโนโลยีการศึ กษา, สาขาวิชาจิตวิทยาการ ให้ค าปรึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท ๑,๐๘๓ คน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น , ศรีสะเกษ, ตรัง , ลพบุรี, หนองบัวล าภู , ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(มษ.)(๙ สาขาวิชา)
บรรณรักษศาสตร์ฯ, ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร, ไทยศึกษา , การแปล , ภาษาเยอรมันฯ , ประวัติศาสตร์, สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน, การสื่อสารพั ฒนาการ
ปริญญาตรี ๒,๑๔๙ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) หลักสูตรภาษาอังกฤษ, สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร, หลักสูตรภาษาอังกฤษ

***คือรอบเช้า เราเห็นว่ามันเขียนว่า "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" เราเข้าใจว่า เรียนตำราภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ ซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่(ตัว)เราเรียน
ส่วนเทคโนสื่อสาร มันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้ว
เอ ยังไง อธิบายหน่อย งง ฮ่าฮ่า

ไม่ได้จะเซ้าซี้นะ แต่เรากำลังงงไอ้ตรงเนี้ย ไม่รู้ว่า term tem อ่านไปยัง
ช่วยสงเคราะห์หน่อย แหะๆ
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Sun Jan 23, 2011 5:59 pm

t;JazzUp
[color=red]ปริญญาตรี ๒,๑๔๙ คน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) หลักสูตรภาษาอังกฤษ, สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร, หลักสูตรภาษาอังกฤษ

***คือรอบเช้า เราเห็นว่ามันเขียนว่า "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" เราเข้าใจว่า เรียนตำราภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ ซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่(ตัว)เราเรียน
ส่วนเทคโนสื่อสาร มันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้ว
เอ ยังไง อธิบายหน่อย งง ฮ่าฮ่า[/quote]

ไม่ได้จะเซ้าซี้นะ แต่เรากำลังงงไอ้ตรงเนี้ย ไม่รู้ว่า term tem อ่านไปยัง
ช่วยสงเคราะห์หน่อย แหะๆ [/quote]

คือยังงี้คับคุณ JazzUp ที่พิมพ์ในกำหนดการนะอาจจะไม่ได้วรรคตอนครับถ้าอ่านไม่ดีจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆ ครับ เรื่องของเรื่องก็คือรอบเช้าเฉพาะปริญญาตรีรับ จำนวน 2,149 คน ที่รับก็จะมี ดังนี้
1. Very Happy ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) จำนวนนักศึกษาที่รับ 1,928 คน
2. Very Happy ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวนนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษที่รับ 31 คน
3. Very Happy สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร จำนวนนักศึกษาที่รับ 173 คน
4. Very Happy สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษ 17 คน ***ถ้าเอาทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้ 2,149 คน พอดี** สรุปรับภาคเช้าเฉพาะปริญญาตรี มีคณะมนุษย์ศาสตร์ Cool และมนุษย์ศาสตร์ อินเตอร์ Laughing และเทคโนโลยี Laughing และเทคโนโลยีอินเตอร์ Razz ครับ ยังไงเอาลิงค์ที่คุณJazzUp มาแปะอันนี้อ่านประกอบด้วยนะครับ ลิ้งค์นี้จะเข้าใจง่ายขึ้น

[You must be registered and logged in to see this link.]

avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by JazzUp on Sun Jan 23, 2011 6:06 pm

เราเข้าใจที่ term_tem เข้าใจแล้วล่ะ

...พอดีเราเห็นว่า อันที่มันออกมาล่าสุด ที่เรามาแปะล่าสุด มันออกมาทีหลัง
เราก็เลยรู้สึกว่า มันคงมีความคืบหน้า มีอะไรที่เพิ่มเติมมาน่ะ ก็เลยอ่านแล้วเข้าใจว่าประกาศรอบหมดแล้ว
avatar
JazzUp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 50
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 22/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กำหนดการรับปริญญา

ตั้งหัวข้อ by term_tem on Sun Jan 23, 2011 9:56 pm

เพื่อนๆ คับในวันซ่อมย่อยทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้จองรูปถ่าย (รูปที่รับกับสมเด็จพระเทพฯ) ที่หน้าตึกสุโขทัยจะมีหลายแบบให้เลือกรวมทั้งราคาด้วยนะครับ อย่าลืมกันนะคับเพื่อน Basketball
avatar
term_tem
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 107
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ