กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

เทอม 1/54 นี้ใครลงวิชาอะไรกันบ้างครับ

Go down

เทอม 1/54 นี้ใครลงวิชาอะไรกันบ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Fri Sep 09, 2011 9:05 am

อยากรู้ว่าเพื่อนๆ เทอม 1/54 นี้ใครลงวิชาอะไรกันบ้างครับ มาแชรืกันหน่อยนะครับ เผื่อวิชาไหนลงตรงกันจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับเทอม 1/54 นี้ผมลงไป 10 วิชาครับ (ขอจบการศึกษาเทอมนี้) LaughingFR221 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1

FR251 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเกี่ยวกับอารยธรรมฝรั่งเศส

FR254 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน

FR322 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2

FR323 การเขียนจดหมายภาษาฝรั่งเศส

FR483 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริการด้านการเงินและการธนาคาร

HA101 สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล

LI395 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ 1(2 วิชานี้รอผล ซ่อม 2,S/53 อยู่ครับ)

FR233 ปริทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น

LI260 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นใครลงวิชาอะไรกันบ้าง มาแชร์กันหน่อยนะครับ Razz Razz
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เทอม 1/54 นี้ใครลงวิชาอะไรกันบ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Fri Sep 09, 2011 6:22 pm

ลงไป 10 วิชาเหมือนกันค่ะ ขอจบเทอมนี้เช่นกัน

เหมือนกันวิชาเดียว คือ HA101 ฮ่าๆ

ตอนนี้เหลือแค่ 7 ตัวแล้วค่ะ เพราะสอบ E-testing ผ่านแล้วสาม

ยิ่งกาจบ ยิ่งตื่นเต้น กลัวสอบตก >___<
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เทอม 1/54 นี้ใครลงวิชาอะไรกันบ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by LaFillette on Tue Sep 13, 2011 4:23 am

สวัสดีค่ะทุกๆ คน คืออยากจะถามว่าส่วนมากพวกวิชาฝรั่งเศสต้องเข้าเรียนหรือเปล่า หรือถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้ว อ่านสอบเอาเองก็คงได้ แล้วพี่ๆ ทุกคนหาแนวข้อสอบจากไหนกันเหรอค่ะ

LaFillette
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เทอม 1/54 นี้ใครลงวิชาอะไรกันบ้างครับ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Tue Sep 13, 2011 9:18 am

ผมไม่ได้เข้าเรียนเลยนะครับ อ่านเอาเองตลอด แหล่งที่เราสามารถหาตำราหรือเอกสารประกอบการเรียนได้คือ1. ศูนย์ตำรามหาวิยาลัยรามคำแหง ชั้น 3

2. ร้านถ่ายเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์

3. ถ่ายสำเนาหนังสือจากสำนักหอสมุดกลาง

4. เข้าเรียนในชั่วโมงแรกเพื่อรับเอกสารการเรียนวิชานั้นๆลองหาหนังสือจาก 4 หัวข้อที่ให้มานะครับรับรองมีแน่นอน แต่ถ้าวิชาไหนคนเรียนน้อยจริงๆ เช่น 1-2 คนและอาจารย์ไม่ได้ฝากเอกสารไว้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ก็ต้องเข้าชั่วโมงแรกของการเรียนครับ ง่ายๆคือ ก่อนลงทะเบียนเรียนให้สำรวจดูก่อนว่าวิชาไหนมีหนังสืออะไรที่ไหน ซื้อมาเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับ เพราะบางวิชาถ้าตำราหมดแล้วก็อีกนานกว่าจะพิมพ์ใหม่ตำราภาษาฝรั่งเศสเท่าที่ผมจำได้ ที่มีวางจำหน่ายที่ศูนย์ตำรามหาวิทยาลัยรามคำแหงคือภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1-4

การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1

วรรณคดีสมัยคลาสสิค

เรื่องสั้นฝรั่งเศส

การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1

การแปลภาษาฝรั่งเศส 1-2

ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมือง

ภาษาฝรั่งเศสในสาขารัฐศาสตร์

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1-2

ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1-2

โลกของเด็กในวรรณคดีฝรั่งเศส

บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะ

วรรณคดีฝรั่งเศสสมัย ....ลองโทรเช็คได้ครับว่ามีตำราอะไรเหลือบ้างในหวมดภาษาฝรั่งเศส (FR) ที่เบอร์ของสำนักพิมพ์
ฝ่ายจำหน่าย
0-2310-8755รายละเอียดเพิ่มเติมและการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ