กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

Transfer man งานเริ่มต้นของคนอยากทำอาชีพไกด์

Go down

Transfer man งานเริ่มต้นของคนอยากทำอาชีพไกด์

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Sep 08, 2011 4:35 pm

Laughing สำหรับน้องๆคนที่จบใหม่ หรือคนที่อยากลองหาประสบการณ์การทำงานด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานที่ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ได้ฝึกใช้ภาษาต่างประเทศ Frenchkid เลยอยากที่จะแนะนำงานง่ายๆ เริ่มแรกที่คุณก็สามารถเริ่มลงมือทำได้ครับ ตำแหน่งที่ว่านี้คือ Transfer man ครับ

คำว่า Transfer man นี้ก็คือ พนักงานของบริษัททัวร์ที่ทำหน้าที่คอบรับหรือส่งนักท่องเที่ยวจาก สนามบิน ไปยังโรงแรมหรือจาก โรงแรม เดินทางกลับที่สนามบินครับ ซึ่งโดยปกตินักท่องเที่ยวเวลาซื้อทัวร์เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย ก็นิยมจะซื้อบริการ รับ-ส่ง เพื่อความสะดวกสบายไว้ครับ และนี่เองจึงเป็นที่มาของงาน Transfer man ครับ (งานนี้ไม่ต้องใช้บัตรไกด์นะครับ)

การรับส่งนั้นบางทีก็รับแขกจากสนามบิน ไปโรงแรมต่างจังหวัด เช่น หัวหิน ปราณบุรี พัทยา ระยอง กาญจนบุรี ซึ่งระหว่างการเดินทางนี่ละครับที่เราจะได้ฝึกการใช้ภาษาอย่างเต็มที่ครับ อาจจะเริ่มจากการทักทาย รายละเอียดการเดินทาง จุดหมายปลายทาง ประวัติของจังหวัดหรือสถานที่ที่ผ่าน ของดีของอร่อยประจำจังหวัด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ชีวิตการศึกษา หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันครับ

งานของเราจะเริ่มต้นจากการที่เรารับงานจากออฟฟิศเราก่อนครับว่า เราต้องไปรับแขกกี่คน เที่ยวบินไหน กี่โมง ซึ่งเราต้องนัดกับคนขับรถครับ มาถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องลงครับ (อย่ามาสาย หลังเวลาเครื่องลงนะครับ เพราะเดี๋ยวแขกหลุด) ต้องโทรเช็ค confirm เวลาเครื่องลงก่อนครับ เพราะบางทีเครื่องอาจจะลงก่อนเวลาหรือดีเลย์ (delay) ก็ได้ครับ จากนั้นก็ทำป้ายชื่อแขกครับ เวลาที่เค้าเดินออกมา เราก็ชูป้าย เจอกันก็ทักทายกันตามประสา แล้วโทรหาพี่คนขับรถเพื่อไปขึ้นรถครับ ระหว่างทางอาจจะขอเก็บเอกสาร voucher (ถ้ามี) หรือเอกสารยินยันการจองบริการรับส่งของแขก ทีนี้ระหว่างทางก็พูดคุย และเริ่มฝึกใช้ภาษาได้เลยครับ เมื่อมาถึงโรงแรมก็พาแขกไปเช็คอินทีเคาน์เตอรืเช็คอินของโรงแรมครับ รอจนกว่าแขกจะได้กุญแจห้อง ก็บอกลาแขก พร้อมกับแจ้งวันและเวลาที่จะมารับแขกขากลับครับ

ขากลับก็มารับแขกตามวันและเวลาที่ได้นัดเอาไว้ เมื่อแขกเช็คเอาท์ออกจากที่พัก มานั่งรอที่ตรง lobby โรงแรมได้เลยครับ พาแขกขึ้นรถ ระหว่างทางอาจจจะพูดคุยเรื่องสถานที่ที่แขกไปเที่ยวมา ระเบียบหรือพิธีการเดินทางออกนิกราชอาณาจักร อะไรเอาขึ้นเครื่องได้บ้าง อะไรต้องห้าม เป็นต้นเมื่อไปถึงสนามบิน ก็พาไปเช็คอินที่เคานืเตอร์เช็คอินของสายการบิน ส่งแขกที่ประตูทางเข้าจุดตรวจเอกสารการเดินทาง แค่นี้ก็เป็นจบงานครับ

งานบริการในลักษณะนี้ แน่นอนว่าบางครั้งก็อาจจะได้ทิปนะครับ ซึ่งจะได้นอกเหนือจากค่าตัวในการทำ Transfer แต่ละครั้ง และที่สำคัญเราอาจจะได้ network มากมายกับการได้ทำความรู้จักคนต่างชาติมากมาย มีหลายคนนะครับที่พูดคุยกันถูกคอ จนติดต่อกันมาจนถึงบัดนี้ ไปมาหาสู่กันบ่อยๆ

Transfer man เป็นงานที่น้องๆที่จบใหม่หรือคนที่สนใจงานด้านการท่องเที่ยวได้ลองสัมผสประสบการณ์ตรงนี้ครับ โดยทีเรายังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ขั้นแรกเราอาจจะลอง search หารายชื่อบริษัททัวร์ดูก่อนครับว่ามีที่ไหน แล้วลองโทรไปสอบถามดูครับว่ารับสมัครตำแหน่ง Transfer man หรือเปล่า มีบริษัททัวร์หลายที่ครับที่เค้ารับ Transfer man ครับ เพื่อโอกาสในการฝึกภาษา ได้ท่องเที่ยวและเปิดโลกทัศน์ น้องๆจึงไม่ควรพลาดนะครับเวบที่มีงาน Transfer Man แนะนำเวบนี้เลยนะครับ [You must be registered and logged in to see this link.] เวบนี้จะมีงานด้านการท่องเที่ยวรอน้องๆอยู่มากมายครับLaughing ประวัติผู้เขียน Razzปริญญาโท สาขาระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Transfer man งานเริ่มต้นของคนอยากทำอาชีพไกด์

ตั้งหัวข้อ by whoareuu on Tue Dec 04, 2012 11:09 am

ถึงแม้ว่าจะเขียนไว้นานแล้ว แต่ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมุลดีๆ ^^

whoareuu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Transfer man งานเริ่มต้นของคนอยากทำอาชีพไกด์

ตั้งหัวข้อ by ashleewan on Wed Jun 05, 2013 1:18 pm

ขอบคุณมากค่ะ queen
avatar
ashleewan
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 05/06/2013
Age : 29
ที่อยู่ : Udomsuk

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Transfer man งานเริ่มต้นของคนอยากทำอาชีพไกด์

ตั้งหัวข้อ by tao mini on Sun Jan 19, 2014 9:37 am

ขอบคุณครับผม ดีมากๆเลย Very Happy

tao mini
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/01/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ