กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

งานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff) ที่หลายคนใฝ่ฝัน

Go down

งานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff) ที่หลายคนใฝ่ฝัน

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Sep 08, 2011 4:31 pm

Laughing หลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆคนที่ทำหน้าที่เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น งานเค้าทำหน้าที่อะไรบ้าง รายได้และสวัสดิการเป็นอย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักงานนี้กันนะครับ

พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน หรือ กรานด์สตาฟ นั้นหลายๆสายการบินอาจจะมีชื่อเรียกตำแหน่งนี้ที่หลากหลายแตกต่างกันครับ เช่น Passeger Service Officer, Customer Service Officer, Check-in staff, Ground Officer, Traffic Officer etc. เอาเป็นว่าจะขอใช้คำว่า กรานด์สตาฟ แทนทุกคำที่มีละกันนะครับ

งานเริ่มแรกของ กรานด์สตาฟ คือการเข้างานครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะเข้างานก่อนเวลาที่เครื่องบินลงประมาณ 2-3 ชม. (โดยประมาณนะครับ) เมื่อมาถึงที่ทำงานเราจะต้อง รีบทำรายชื่อผู้โดยสารที่มาเครื่องบินลำนี้ แล้วส่งให้ การท่าอากาศยานรับรู้ครับว่า ผดส. ชื่ออะไรบ้างที่จะเดินทางมากับเครื่องบินลำนี้ครับ เมื่อเครื่องมาถึง ผดส ก็ลงจากเครื่องครับ กรานด์สตาฟ ก็ต้องเข้าไปตรวจดูการทำความสะอาดภายในเครื่อง เช่น ปลอกหมอนเปลี่ยนหรือยัง อาหารโหลดมาครบหรือยัง (เพราะเครื่องบินจะจอดอยู่ที่นี่แค่ 1 ชม. แล้วจะบินกลับเลยครับ โดยรับ ผดส ที่กรุงเทพไปด้วยในขากลับ) ดังนั้น จนท.กรานด์สตาฟ จะถูกแบ่งออกเป็น คนที่มารับเครื่องขาเข้าและคนที่เช็คอินที่ check-in counter ครับ

การเช็คอิน ผดส ก็ขอเอกสารเดินทางที่สำคัญเช่น passport และ ตั๋วครับ ตรวจดูการสำรองตั๋วและที่นั่ง อาหารพิเศษ วีซ่า ระยะเวลาที่อยู่ที่ปลายทางต้องสัมพันธ์กันกับอายุของวีซ่าที่ออกให้ วีซ่าก็มีหลายประเภทครับ (ซึ่งจะต้องเทรน ตอนมาเป็นพนักใหม่) เช็คอิน ให้ที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร ติด tag กระเป๋า แจ้งรายละเอียดเที่ยวบินแก่ ผดส. แต่รายละเอียดของการเช็คอินยังไม่หมดเท่านี้นะครับ ยังจะมีในเรื่องของ ประเภทของ ผดส การปลอมเอกสารการเดินทาง การสลับตัวของ ผดส การอัพเกรด การดาวน์เกรด ของ ผดส อีกครับ ก็จะกล่าวอีกครั้งในหัวเรื่องต่อๆไปนะครับ

เคานืเตอรืเช็คอินจะปิดประมาณ 1 ชมก่อนเครื่องออกครับ เพราะหลังจากปิดเคาน์เตอร์เช็คอินแล้ว กรานด์สตาฟจะต้องไปที่ประตูขึ้นเครื่องครับ เพราะจะมี ผดส ไปรอขึ้นเครื่องจำนวนมากแล้วครับ เมื่อไปถึงก็มี กรานด์สตาฟ ส่วนหนึ่งที่ดูแลการทำความสะอาดของเครื่อง อาหารในเครื่องต่างๆแล้ว กรานด์สตาฟบางส่วนก็ฉีกบัตรโดยสารที่ ประตูขึ้นเครื่อง เพื่อนับจำนวน ผดส ที่เข้ามาแล้วครับ 46-60 นาทีก่อนเครื่องออกจะให้ นักบิน แอร์ สจ๊วต เข้าไปในเครื่องเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนครับ เค้าก็จะเช็คเครื่อง อาหาร ปลอกหมอนอะไรต่างๆอีกครั้ง 30 นาทีก่อนเครื่องออกก็เชิญ ผดส ขึ้นเครื่องครับ กรานด์สตาฟจะต้องฉีกบัตรโดยสาร และป้อนลงในเครื่องเพื่อนับจำนวน ผดสที่ขึ้นเครื่อง และที่ยังขาด กรานด์สตาฟบางส่วนดูแลประสานงานเรื่องกระเป๋า ผดส ที่โหลดขึ้นเครื่อง บางส่วนติดตาม ผดส ที่ยังขาด เมื่อ ผดส ครบ ก็จะปริ๊นเอกสารรายชื่อ ผดส ทั้งลำให้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไปครับ เมื่อเครื่องออกไปแล้วก็มานั่งคำนวณเรื่องตั๋วของ ผดส ครับ ว่าลืมดึงตั๋ว ผดส มาหรือเปล่า หรืออันไหนเป็น อิเลคโทรนิค คือต้องปิดจำนวนตั๋วให้ตรงกับ ผดส ครับ จากนั้นก็ทำเอกสารรายชื่อ ผดส ทีออกไปกับเที่ยวบินนั้น ให้กับการท่าอากาศยานทราบครับ

จริงๆงาน กรานด์สตาฟ มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับ อีกทั้งยังต้องทำงานประสารกับแผนกอื่นๆในขณะที่ทำ flight อีกด้วย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานสายบินของ Frenchkid กว่า 5 ปีได้นำเอาความรู้เกี่ยวงานตรงนี้เขาไปเป็ฯส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ทางการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์อยู่นะครับ

สำหรับใครที่อ่านแล้ว สนใจในงานสายการบิน ลองเข้าไปดูรายละเอียดและประกาศรับสมัครงานได้ครับที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานสายการบินมากมายครับ bounceRazz ประวัติผู้เขียน Razzปริญญาโท สาขาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: งานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff) ที่หลายคนใฝ่ฝัน

ตั้งหัวข้อ by championkung on Wed Jan 04, 2012 9:38 pm

ต้องเรียนจบอะไรถึงจะสามารถเป็นได้หรอครับ...เเล้วจำเป็นต้องเก่งภาษามั้ยครับ

คนไม่เก่งภาษาแบบผมสามารถทำงานตามท่าอากาศยานได้มั้ยครับ

ผมเรียน มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน... Very Happy

Champ
avatar
championkung
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/01/2012
Age : 28

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: งานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff) ที่หลายคนใฝ่ฝัน

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Jan 05, 2012 9:00 am

จริงๆจบสาขาอะไรมาก้ได้ครับ แต่ถ้าจบสายทางด้านภาษา การโรงแรม การท่องเที่ยวก็จะดีมากเลยครับ การสมัครงานในสายงานบริการต้องใช้คะแนนสอบภาษามาตราฐานเพื่อการทำงานที่เรียกว่าข้อสอบโทอิคครับ (TOEIC= Test of English for international Communication) ถ้าได้ซัก 550 คะแนนขึ้นไปก็ใช้ได้ละครับ จัดสอบทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์มั๊งครับที่ตึก BB แถวอโศกครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: งานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff) ที่หลายคนใฝ่ฝัน

ตั้งหัวข้อ by KKnittaya on Sun Jun 17, 2012 9:02 pm

ขอบคุณมากค่ะ มันเป็นสายงานหนึ่งที่หนูสนใจมากๆ แต่สอบโทอิค คงจะไม่ผ่านแน่ๆ Embarassed
avatar
KKnittaya
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 28
Points : 43
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 15/06/2012
Age : 25

https://www.facebook.com/Ultar.kwan

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: งานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff) ที่หลายคนใฝ่ฝัน

ตั้งหัวข้อ by tao mini on Sun Jan 19, 2014 9:54 am

ขอบคุณครับ สำหรับสาระดีๆที่มาแบ่งปัน เข้ามาอ่านนี้ได้ความรู้มากเลยครับ เพราะผมกำลังคิดๆอยู่ว่าจะไปฝึกงานหรือทำงานที่ไหนดี และอาชีพอะไร เพราะผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไร  Very Happy

tao mini
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/01/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ