กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

Go down

ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Sep 08, 2011 4:25 pm

Laughing ใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาโทมาบ้างแล้วนะครับ แต่อาจจะสงสัยว่าทำชื่อสาขานี้มันยาวซะจริงๆเลย จึงอยากที่จะขออธิบายความเหมือนและความต่างของชื่อสาขานี้นะครับ สาขาที่มีลักษณะใกล้กันแบบนี้ มีชื่อเรียกดังนี้ครับ

* การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language- TEFL) อันนี้เป็นการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับ เรียกง่ายๆว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น สอนคนไทยเรานี่ละครับ สาขานี้ในต่างประเทศบางทีก็เรียกว่า Teaching English to the Speakers of Other Languages- TESOL) หรือ การสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่พูดภาษาอื่นนั่นเอง

*การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (Teaching English as Second Language- TESL) อันนี้เป็นการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับ เรียกง่ายๆว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในประเทศนั้น เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น

*การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (Teaching English as an International Language-TEIL) สาขานี้เน้นการสอนภาษาอังกฤษในลักษณะของการใช้ที่เป็นสากล เพราะเดี๋ยวนี้เค้าถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลแล้วครับ ซึ่งถ้าในบ้านเรา TEFL และ TEIL ก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ครับ

เหตุผลที่ต้องระบุชื่อสาขาที่แตกต่างกันออกแบบนี้ เพราะลักษณะของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญครับ และการสอนที่เน้นไปในแต่ส่วนที่แตกต่างกันออกไปครับ เช่น การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง อาจจะดูต่างจาก การสอนเป็นภาษาต่างประเทศเล้กน้อยหรือเข้มข้นกว่า เพราะประเทศเค้าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป้นต้นครับ นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ก็อาจจะใช้ชื่อสาขาว่า ภาษาศาสตร์ประยุกต์(การสอนภาษาอังกฤษ) ก้ได้ครับ เพราะการสอนภาษานั้นมีรากฐานมาจากการศึกษาภาษาศาสตร์ และเป็นการประยุกต์เอาความรู้ตรงนั้นมาเป็นการสอนได้ครับ

สำหรับในประเทศไทย (เน้น กทมและใกล้เคียงนะครับ) มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สาขาการสอนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ครับ

*ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รายละเอียดที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

* ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

* ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [You must be registered and logged in to see this link.]

* ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

* ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

* ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยชินวัตร [You must be registered and logged in to see this link.]

* ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล [You must be registered and logged in to see this link.]

* ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) [You must be registered and logged in to see this link.]

*ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) [You must be registered and logged in to see this link.]

การเรียนสาขาการสอนภาษาอังกฤษนั้นจะเรียนทางด้าน เทคนิคการสอนฟัง/พูด/อ่าน/เขียน/ศัพท์/ไวยากรณ์ การสอนสอนเด็ก ผู้ใหญ่ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตุประสงค์เฉพาะ การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผลการเรียน และการประเมินผลสอบ การสร้างแบบเรียน การสร้างสื่อการสอน จิตวิทยาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน ภาษาศาสตร์และวรรณคดีภาษาอังกฤษ(เล็กน้อย) การออกฝึกสอน และการทำงานวิจัยทางการสอน(วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์)ครับ ดีงนั้นการเรียนสาขานี้ จึงเน้นที่เทคนิคการสอนภาษามากกว่า การมานั่งเรียนตัวภาษาครับ และโดยส่วนมากก็สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรครับ

ส่วนระดับปริญญาโทและเอก ในสาขา ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษศึกษา/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/วรรณคดีอังกฤษ ก็สามารถเป็นอาจารย์ได้ครับ เพียงแต่ไม่ได้เรียนเน้นมาทางด้านการสอนเท่านั้นเอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องเข้าไปดูในตัวหลักสูตรของแต่ละที่อีกครั้งครับว่า เค้ามีวิชาเลือกที่เราสามารถเน้นหนักไปทางการสอนภาษาได้หรือเปล่า ที่เห็นว่ามีให้เลือกก็จะเป็นปริญญาโทและเอก สาขา ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ปริญญาโท/เอก สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นต้นครับ

ใครสนใจอยากเรียนปริญญาโทหรือเอกสาขานี้ ลองเข้าไปดูตามรายละเอียดที่ให้มานะครับ Razz

Razz เกี่ยวกับผู้เขียน

ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท สาขาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by tinythai on Mon Sep 12, 2011 12:32 am

ขออภัยถามไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คับ คือไม่ทราบว่าที่มศว.ปริญญาโทภาษาอังกฤษ สอบเข้ายากและเรียนยากไหมคับ คือตอนนี้ผมรหัส52เรียนเอกอังกฤษทั่วไปอยู่ก็คงจะจบเทอม2/54นี้ (คาดว่าน่าจะได้เกียรตินิยมอันดับ2 สาธุ) เคยเข้าไปดูข้อสอบของจุฬาแล้วยากสุดๆและรับน้อยด้วยคับ ได้ยินมาว่าปีที่แล้วมศว.ไม่ได้เปิดรับป.โทอังกฤษเพิ่ม (แสดงว่าคนเก่าไม่จบเพราะว่ายากหรือเปล่าคับ) เปิดแต่เฉพาะTEFL แต่ผมผมคงเรียน TEFL ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นครูที่ไหน แต่อยากจะต่อป.โทอังกฤษเพราะว่าชอบและทำได้ค่อนข้างดีอ่ะคับ
avatar
tinythai
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 118
Points : 182
น้ำใจงดงาม : 33
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Mon Sep 12, 2011 9:08 am

ปริญญาโท สาขา ภาษาอังกฤษ (M.A. English) ที่ มศว ปีที่แล้วไม่เปิดรับเนื่องจากตอนนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์ มศว เองขาดอาจารย์ในสาขาประมาณ 2-3 ท่านครับ เพราะเกษียณออกไปและยังไม่ได้รับใครเข้ามาครับ เมื่อคำนวณกับจำนวนการสอนของทั้ง ป.ตรี-โท-เอกและภาระงานอื่นๆแล้ว อาจารย์ไม่พอจึงไม่ได้เปิดรับ สาขาภาษาอังกฤษ ในปีที่แล้วครับ ในปีการศึกษา 2555 ให้ลองเช็คอีกทีครับหรือลองดทรไปสอบถามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มศวได้ครับ แต่ถ้าเป็นปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤาในฐานะภาษาต่างประเทศ มศว เปิดรับแน่นอนครับในปรการศึกษาหน้า 2555 ซึงจะเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ครับ เห็นว่าจะมีการไปดูงานการสอนในประเทศใกล้เคียงด้วยครับ เหมาจ่ายทั้งหลักสูตร รวมดูงานแล้วประมาณ 130,000 (เท่าที่ทราบจากประธานหลักสูตรนะครับ)ส่วนปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษนั้น การเรียนจะเรียนแบบกว้างๆ เหมือนเราเรียนเอกภาษาอังกฤษ ป.ตรีครับ แต่คงไม่ใช่การเรียนแบบ Lecture หรือนั่งฟังจากอาจารย์อย่างเดียวครับ สาขานี้วิชาบังคับยังต้องเรียนวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ครับ ส่วนวิชาเลือก ถ้าคนเรียนน้อยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เลือกมากครับ ส่วนมากเค้าก็จัดมาให้เลย ซึ่งเราก้ไม่รู้ว่าวิชาเลือกที่อาจารย์จะจัดมาจะเป็นวิชาภาษาศาสตร์หรือวรรณคดี ขึ้นอยู่กับความชำนาญของอาจารยืผู้สอน และจำนวนอาจารย์ในช่วงนั้นด้วยครับ ส่วนการทำวิทยนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ก็สามารถเลือกทำในสายที่เราสนใจได้ครับ คือสายวรรณคดีภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมีอะไรสอบถามได้นะครับ .. ยินดีครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by tinythai on Mon Sep 12, 2011 10:49 am

ขอบคุณมากๆเลยคับเพราะสงสัยมานานไม่รู้จะถามใครดีที่อยากเรียนมศว.เพราะใกล้บ้าน ปี55ผมคงไปสมัครไม่ทันเพราะจบ2/54ก็คงต้องรอปี56 นอกจากM.A.English แล้วที่เล็งๆตอนนี้ไว้ก็คือM.A.การแปลคับก็เห็นจะมีที่ราม (ซึ่งคงต้องเรียนกับอ.วัลภา เออย์วายน์) ผมเคยไปลองเรียนกับท่านพักนึงรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกกับผมเท่าไร่(อันนี้ตัวผมเองไม่ใช่อ.)แล้วก็มีที่จุฬาซึ่งก็คงจะสอบเข้ายากอยู่เหมือนกัน ส่วนสาขาการสอน TEFL นี่ก็เคยๆคิดนะคับแต่ก็ไม่แน่ใจ่ว่าเหมาะกับตัวผมหรือเปล่า แต่เคยสอนพิเศษเด็กเล็กๆถึงม.ต้นอยู่พักนึงก็พอใช้ได้คับ แบบว่าสายเลือดครูอยู่ในพันธุกรรม55เพราะที่บ้านเป็นครูกันหมดเกือบทั้งตระกูลผมก็ชอบเปิดดูทีวีการศึกษาของมสธ.ที่สอนทางไกลจากอ.ที่อเมริกา ที่สอนTEFLนี่แหละคับก็สนุกดีแต่ผมคิดว่าถ้าเราเรียนเอกอังกฤษไปก่อนพอคิดจะไปเป็นครูก็น่าจะสอนได้อยู่ คุณFrenchkid นี่เรียนเยอะจังเลยคับเอาเวลาไหนมาเรียนเนี่ยแค่ผมเรียนรามที่เดียวก็ไม่มีเวลาทำอะไรแล้วคับอิอิขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากคับ

แทนปล.แล้ว TEFL ที่มศว.จำเป็นต้องมีประสบการณ์การสอนในการสมัครอย่างเดียวเลยหรือคับ
avatar
tinythai
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 118
Points : 182
น้ำใจงดงาม : 33
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Mon Sep 12, 2011 1:07 pm

TEFL มศว อาจจะระบุไว้ในคุณสมบัติครับว่าต้องมีประสบการณ์การสอนมาอย่างน้อย 1 ปี แต่นั่นก็ไม่เสมอไปครับ เพราะในรุ่นผมที่เข้าไปเรียนก็มีคนที่ไม่ครู หรือไม่มีประสบการณ์การสอนมาเลย 2 คน เวลาสัมภาษณ์ก็พยายามเชื่อมโยงถึงประสบการณ์การสอนพิเศษอะไรของเราไปก็ได้ครับ ถ้าเป็น TEFL ที่ธรรมศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ครับและจบสาขาอะไรมาเรียนก้ได้ครับ ค่าเทอม TEFL ธรรมศาสตร์ประมาณเทอมละ 23,000/เทอม ครับเพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดครับ ถ้าจะสมัครเรียนปริญญาโทของ จุฬาฯและธรรมศาสตร์ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใช้ประกอบการสมัครด้วยนะครับ ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤายื่นจะไม่รับพิจารณาการสมัครครับ โดยคะแนนที่ใช้คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้คะแนน CU-TEP (สมัครสาขาภาษาอังกฤษใช้ประมาณ 550 คะแนน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้คะแนน TU-GET (สมัครสาขาภาษาอังกฤษใช้ประมาณ 550 คะแนน)โดยการสอบ TU-GET และ CU-TEP จะมีการจัดสอบทุกเดือนครับ สมัครสอบล่วงหน้าเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วเลือกเอาคะแนนสอบที่สูงที่สุดยื่นสมัครครับ ทั้งนี้สามารถใช้คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่นแทนได้ด้วยครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by chilapron on Tue Sep 13, 2011 3:48 am

ถ้าเปนคนเรียนไม่เก่งอย่าเราก้อคงไปสอบไม่ได้เเร้วสิเนี่ย น่าเสียดายจัง

chilapron
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Tue Sep 13, 2011 9:25 am

ไม่ต้องกังวลครับ อย่างที่บอกแล้วครับว่าสาขาการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีเปิดมากมายเลยทีเดียว ต้องมีซักที่นึงที่เราสอบได้ครับ และบางคนก็สมัครสอบหลายที่เมื่อถึงเวลาจริงก็ต้องเลือกเรียนเพียงที่เดียว เมื่อสละสิทธิ์อีกที่หนึ่งไป ตัวสำรองก็จะได้รับเลือกเข้ามาเรียนด้วยครับ โอกาสมีอยู่เยอะครับ ลองนับดูสิครับว่ามีกี่ที่ที่เปิดสอน แต่ละที่รับกี่คน แต่ละปีคนสมัครกันเท่าไหร่ โอกาสมีครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยและที่สำคัญเราต้องพัฒนาภาษาเราเรื่อยๆด้วยครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by chilapron on Fri Sep 30, 2011 6:27 pm

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ และอยากทราบว่า เกรดเฉลี่ยสำหรับการเรียน ป.โท โดยเฉลี่ยที่ มหาลัยเค้ารับกัน อยู่ที่เท่ารัยค๊า แล้วในมหาลัยเอกชน มีที่ไหนน่าสนใจบ้างค๊า

chilapron
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Mon Oct 03, 2011 1:01 pm

มหาวิทยาลัยเอกชน ผมไม่ค่อยได้ศึกษามาเท่าไหร่เลยครับ แต่ที่เห็นๆก็จะมีของ ABAC ครับที่น่าสนใจ ลองคลิกที่นี่นะครับสำหรับของ ABAC [You must be registered and logged in to see this link.] โชคดีครับ
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปริญญาโทและเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ by Killer whale on Mon Oct 03, 2011 1:44 pm

เท่าที่ทราบเกรดการเรียนป.ตรีไม่มีผลกต่อการคัดเลือกการศึกษาต่อป.โทภาคพิเศษ(วันหยุดหรือตอนเย็น) ถ้าเป็นภาคปกติ ก็แล้วแต่คณะ แต่เรื่องนี้น่าจะยืดหยุ่นได้ ถ้าลองคุยกับอาจารย์ดูค่ะ

คุณ Tinythai ที่ธรรมศาสตร์ก็มีโท.การแปล แต่เรียนตอนเย็นและบางเสาร์หรืออาทิตย์ด้วย พอประชากรเยอะขึ้นการแข่งขันก็ย่อมเยอะขึ้นเป็นธรรมดา เราเห็นแนวโน้มการรับเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี ถามว่าเครียดมั้ยก็เครียด เพราะต้องขับเคี่ยวแข่งกับคนอื่นและตัวเองหนักขึ้น เราจะลงสอบปีการศึกษานี้ รู้สึกตื่นเต้นมากอยู่เหมือนกัน

เรายึดแนว คุณFrenchkid เลย สอบที่ไหนได้ก่อนก็เลือกที่นั่น ถ้ามีที่ไหนเปิดอีกก็ไล่สอบจนกว่าจะได้ แนวกัดไม่ปล่อยตื้อจนกว่าจะได้(เรื่องเรียนนะ) เพราะอายุเยอะแล้วต้องรีบเรียน ก่อนที่จะไม่มีโอกาสอีก

โทการแปลของจุฬาสมัครก่อนสอบก่อน การสอบห่างกับธรรมศาสตร์เป็นเดือนๆเหมือนกัน ขอให้ทุกคนสอบได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ
avatar
Killer whale
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 16
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

น่าสนใจมาก

ตั้งหัวข้อ by aomza038 on Wed Oct 17, 2012 11:51 am

[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

aomza038
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/10/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ