กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

Go down

ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by aommy55 on Sun Sep 04, 2011 1:47 pm

เพื่อนๆ พี่ๆคนไหน มีข้อมูล ช่วยบอกด้วยนะคะ ใกล้สอบแล้ว ข้อสอบเป็นข้อเขียนด้วย เครียดมากเลยค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะ 0851504554 ขอบคุณมากเลยค่ะ

aommy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by Maturity on Tue Sep 06, 2011 11:45 pm

พี่ลงวิชา FR 201 ภาค s/53 นะคะ ไม่เคยเข้าห้องเรียนเลย แต่พี่ไปสอบมาค่ะพี่ไม่ทราบว่า อาจารย์ในภาค 1/54 เป็นท่านเดียวกันหรือไม่ พี่จะบอกในสิ่งที่พี่จำได้

จากข้อสอบนะคะ1. ข้อสอบมีทั้ง ปรนัย และอัตนัย2. อาจารย์จะมีบทอ่านเพื่อความเข้าใจ พี่จำได้ว่า เป็นบทสนทนาของหญิงสาว 2 คน

แล้วเราก็เลือกคำตอบปรนัยค่ะ3. ด้านไวยากรณ์ อาจารย์ให้ผันกริยาทั้งรูปปกติ และไม่ปกติ ทุกกาล (temps) ออก

เป็นตาราง แล้วน้องก็ผันไปตามประธานให้ครบค่ะ4. ด้านคำศัพท์ อาจารย์มีรูปภาพ 2 รูป กำกับหมายเลขตามจุดต่าง ๆ ให้น้องเขียนเอง5. หนังสือนอกเวลา อะลาดิน เป็นข้อสอบปรนัยค่ะขอโทษด้วยนะคะ พี่จำได้แค่นี้ค่ะ ขอย้ำว่า พี่สอบวิชานี้ในภาค S/53 ปลายเดือนพฤษภาคมขอให้น้องทบทวนวิชานี้ แล้วสอบผ่านนะคะ (ใช้ปากกาตอบค่ะ ไม่ต้องใช้ดินสอฝนเลย)
avatar
Maturity
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 59
Points : 94
น้ำใจงดงาม : 13
Join date : 10/01/2011
Age : 45

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by Frenchkid on Thu Sep 08, 2011 3:41 pm

ขอให้โชคดีเช่นกันนะครับ พี่สอบผ่านวิชานี้มานานแล้ว ขอจบเทอมนี้แล้วครับ 1/54
avatar
Frenchkid
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 103
Points : 172
น้ำใจงดงาม : 29
Join date : 08/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by aommy55 on Thu Sep 22, 2011 8:05 pm

ขอบคุณมากค่ะ

aommy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by aommy55 on Fri Sep 23, 2011 6:54 pm

อยากรบกวนอีกอย่างว่า จะอ่านอะไรดีคะ ตอนนี้หนูมีชีทของ อ.อลิศราอย่างเดียว หนังสือก้ไม่มี ทำไงดีคะ

aommy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by Maturity on Fri Sep 23, 2011 7:10 pm

น้องไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนะคะ ยืมทั้งหนังสือเรียน FR201 แล้วก็หนังสือ

นอกเวลาเล่มบาง ๆเอกสารของ อ. อลิศรา เป็นคำอธิบายแบบฝึกหัดในหนังสือค่ะ น้องอ่านประกอบ

ไปด้วยให้เข้าใจค่ะ
avatar
Maturity
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 59
Points : 94
น้ำใจงดงาม : 13
Join date : 10/01/2011
Age : 45

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by aommy55 on Tue Sep 27, 2011 10:09 am

ขอบคุณมากเลยค่ะ

aommy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by kanokphorn on Wed Feb 08, 2012 10:27 am

พอดีลงวิชา FR201 กับ FR202 เทอม2/54 ไป แต่ไม่ได้เข้าเรียนเลยคะ

อยากทราบแนวข้อสอบแบบพอสังเขป ทั้งปรนัยและอัตนัยคะ

แล้วสองวิชานี้มีหนังสืออ่านนอกเวลาด้วยรึป่าวคะ

kanokphorn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by Maturity on Tue Feb 14, 2012 3:41 am

พี่ขอแนะนำให้น้องเข้าเรียนคาบสุดท้ายค่ะ เพราะอาจารย์จะให้รายละเอียด
เรื่องข้อสอบ และมีการสับเปลี่ยนอาจารย์ไปตามภาคการศึกษาด้วยค่ะ พี่
จึงไม่สามารถให้คำตอบแบบละเอียดกับน้องได้ค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ

พี่สอบผ่านทั้ง FR201, FR 202 ในภาคฤดูร้อน/53 ค่ะ แต่จำได้ว่า มีหนังสือ
อ่านนอกเวลาออกสอบทั้ง 2 เล่มด้วยค่ะ หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ หรือจะยืมที่
หอสมุดกลาง ม. ราม ฯ ก็ได้ค่ะ

น้องต้องจำการผันกริยาตามประธาน เพศ กาลอดีต ปัจจุบัน รวมทั้งคำศัพท์
ต่าง ๆ ด้วยค่ะ

โชคดีนะคะ
avatar
Maturity
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 59
Points : 94
น้ำใจงดงาม : 13
Join date : 10/01/2011
Age : 45

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by kanokphorn on Thu Feb 23, 2012 2:46 am

คำศัพท์ของ FR201 ที่พี่ Maturity ไปสอบมาอาจารย์เอาจากหนังสือเรียนภาคคำศัพท์ใช่มั้ยค่ะ

kanokphorn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by Maturity on Thu Feb 23, 2012 11:40 pm

ใช่ค่ะ อยู่ในหนังสือเรียนเลยค่ะ เช่น ร่างกาย เป็นต้น แต่พี่สอบภาคฤดูร้อน /53
นะคะ

นอกจากน้องจะมีหนังสือเรียนแล้ว สมควรซื้อเอกสารประกอบคำสอน+เฉลย ดร.
อลิศรา ที่ห้องถ่ายเอกสาร ตึก 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ ติดกับโรงอาหารของ
คณะมนุษย์เลยค่ะ

ถ้าให้แน่ใจมาก ๆ ว่า อาจารย์จะออกส่วนไหนบ้าง ต้องถามคนที่เข้าเรียนในภาคการ
ศึกษานี้โดยตรงค่ะ แต่พี่แน่ใจว่า มีทั้งปรนัย และอัตนัย

โชคดีค่ะน้อง
avatar
Maturity
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 59
Points : 94
น้ำใจงดงาม : 13
Join date : 10/01/2011
Age : 45

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by เชอรี่ on Sun Feb 26, 2012 11:01 pm

หนูเรียนม.ปลายสายฝรั่งเศส

แต่ไม่กล้าลง -*-

ไม่รู้ว่ามันจะแนวเดียวกันรึเปล่า TOT

เชอรี่
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 17
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by maxliner on Thu Jul 19, 2012 9:04 pm

ขอบคุณกระทู้นี้นะครับ ผมได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเยอะเลย Smile

maxliner
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 29/11/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by saowanee11 on Wed Mar 05, 2014 1:54 am

ใครติวให้บ้างชมละร้อย 0851139363วิชาfr101 102 201 202

saowanee11
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 10
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/03/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ช่วยด้วยค่ะ เครียดมาก อยากได้แนวข้อสอบ FR 201

ตั้งหัวข้อ by Miw on Wed Aug 13, 2014 10:06 pm

ต้องการติดต่อพี่ Maturity อ่ะค่ะ รบกวนทิ้งอีเมลล์ หรือเฟสให้หน่อยน่ะค่ะพี่ ขอบคุณค่ะ

Miw
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 31/07/2014
Age : 23

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ