กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

สอบถามแนวข้อสอบวิชา HI 315

Go down

สอบถามแนวข้อสอบวิชา HI 315

ตั้งหัวข้อ by Thanawat on Sun Jul 24, 2011 8:32 pm

ผมขอแนวข้อสอบวิชา HI 315 หน่อยครับ จะขอดูเป็นแนวทาง ขอบคุณล่วนหน้าครับผม

Thanawat
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบถามแนวข้อสอบวิชา HI 315

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun Jul 24, 2011 10:45 pm

ลองตามไปดูที่กระทู้นี้ครับ
[You must be registered and logged in to see this link.]

คุณnamida ได้นำมาแบ่งปันไว้

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบถามแนวข้อสอบวิชา HI 315

ตั้งหัวข้อ by aiaoizii on Fri Aug 26, 2011 3:49 pm

ขอบคุณค่ะ
avatar
aiaoizii
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/08/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบถามแนวข้อสอบวิชา HI 315

ตั้งหัวข้อ by Fai_Chayaporn on Fri Aug 26, 2011 5:59 pm

ภาคล่าสุด...HI315 วิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น


ข้อสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

คำสั่ง ให้เลือกตอบ 4 ข้อ (ข้อละ 25 คะแนน) :
ผู้ที่ส่งรายงานแล้วให้เลือกตอบ
3 ข้อ

1.เพื่อค้นหาข้อสงสัยในปรากฏการณ์ที่เกิดรอบตัว
จากโบราณกาลมา มนุษย์นำวิธีการใดมาใช้ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

2.ในรายงานผลการวิจัยทางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญกี่ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมแจงรายละเอียดในแต่ละส่วนมาให้เห็นจริง

3."งานทางประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล" ให้ยกงานทางประวัติศาสตร์ยุคที่นักศึกษาเห็นว่ามีเหตุผลและไม่มีเหตุผล พร้อมแสดงผลงานทางประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ยุคนั้นๆมายุคละ 1 คน

4.ประวัติศาสตร์บอกเล่าคืออะไร ทำไมในอดีตจึงไม่เป็นที่นิยม แต่มานิยมในสมัยปัจจุบัน อธิบายพร้อมยกผลงานที่แพร่หลายกันในปัจจุบันมา 3 เรื่อง

5."เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์ ครอบคลุมเรื่องราวส่วนใหญ่ของมนุษย์" ถ้านักศึกษาจะต้องทำการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 1 เรื่อง นักศึกษาจะเลือกประวัติศาสตร์ของมนุษย์สาขาใด ทำไมจึงเลือกสาขานั้น และเมื่อจะต้องกำหนดหัวข้อเรื่องของการวิจัย นักศึกษาจะได้หัวข้อเรื่องมาจากที่ใดบ้าง

6.ให้ตอบทั้ง 2 ข้อ

ก.รูปแบบของการวิจัยมีกี่แบบ การวิจัยทางประวัติศาสตร์ใช้รูปแบบใดมากที่สุด
ข.หลักฐานหรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์คืออะไร มีกี่ประเภท และประเภทใดที่นักประวัติศาสตร์ควรนำมาใช้มากที่สุด และทำไม.

Very Happy Very Happy Smile Surprised Laughing

Fai_Chayaporn
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 56
Points : 98
น้ำใจงดงาม : 20
Join date : 27/03/2011
Age : 30

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบถามแนวข้อสอบวิชา HI 315

ตั้งหัวข้อ by aiaoizii on Sat Aug 27, 2011 9:41 am

ขอบคุณมากๆค่ะ เป็นแนวทางได้ดีมากเลย Very Happy
avatar
aiaoizii
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/08/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบถามแนวข้อสอบวิชา HI 315

ตั้งหัวข้อ by rattanachan.j on Wed Sep 21, 2011 1:33 am

ข้อสอบซ่อม2 53 กับ ซัมเมอร์ 53
๑ การวิจัยทางประวัติศาสตร์ต่างจากวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์หรือไม่ และเรื่องใดบ้าง

๒ ประวัติศาสตร์บอกเล่่าคืออะไร ทำไมอดีตถึงไม่นิยมเขียน

๓ สมมุติฐานในการวิจัยทางประวัติศาสตร์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

๔ รายงานการวิจัยหนึ่งๆ ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่บทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป ให้อธิบายถึงใจความสำคัญทำไมต้องมีบทนำ และบทนำประกอบด้วยอะไรบ้าง

๕ กระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่นิยมกันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้แนวคิดมาจากนักประวัติศาสตร์ตะวันตกนับจากเฮโรโดตัสเป็นต้นมา ให้นักศึกษายกแนวคิด เหล่านั้นมาสามท่าน และชี้ให้เห็นว่าท่านนั้นๆเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยดังกล่าวเรื่องอะไรบ้าง Very Happy

rattanachan.j
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ