กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

Go down

ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

ตั้งหัวข้อ by lovelygirl_lov on Sat Dec 25, 2010 6:30 pm

ไคมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย ไม่รุไปเอาไหน ไม่เหงติดหน้าห้องรุยจ้า

lovelygirl_lov
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

ตั้งหัวข้อ by namida on Sun Dec 26, 2010 12:45 pm

ซื้อหนังสือที่ห้องถ่ายเอกสารข้างคณะมนุด แต่มะมีแนวข้อสอบอยากได้เหมือนกัน รู้แต่ว่าข้อสอบน่าจะเกียวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภาค ถ้าหามาได้จะมาโพสต์ไว้นะจ๊ะ
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

ตั้งหัวข้อ by lovelygirl_lov on Mon Dec 27, 2010 5:51 pm

หายากมากเรย T_T"

lovelygirl_lov
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

-----

ตั้งหัวข้อ by Napha on Sat Feb 12, 2011 10:50 am

hi428
1. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ จงแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งอธิบาย
2.นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าสภาพภูมิศาสตร์เป้นตัวกำหนดวัฒนธรรมและประเพณีแต่ละท้องถิ่น จงแสดงความคิดเห้นพร้อมทั้งอธิบาย
3.จงเลือกอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภาคใดก็ได้ที่นักศึกษาสนใจ 1 ภูมิภาค
4.ให้นักศึกษาเขียนรายการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมวัฒนธรรมในภูมิลำเนาของนักศึกษา
5.จงอธิบายประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมและเป็นประเพณีที่สำคัญต่อการท่องเที่ยว 1 ประเพณี
6.จงสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษานอกสถานที่ จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี และ จ.พระนครศรรีอยุธยา

Napha
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 05/02/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

ตั้งหัวข้อ by namida on Sat Feb 12, 2011 12:44 pm

ขอคุณมากมายสำหรับแนวข้อสอบHI428นะจ๊ะ
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

ตั้งหัวข้อ by viewvy on Mon Feb 14, 2011 12:50 pm

ขอบคุณมากๆ ค่ะ ว่าแต่เป็นของเทอมนี้ไหม๊ ค่ะ ??
avatar
viewvy
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม

จำนวนข้อความ : 368
Points : 394
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 23/11/2010
Age : 33

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

ตั้งหัวข้อ by namida on Tue May 03, 2011 1:49 pm

เอามาโพสลงไว้แล้วนะ ของเทอม2/53

HI428

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ เลือกตอบ 4 ข้อ (ข้อละ 25 คะแนน)

1. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จงแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งอธิบาย

2. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าสภาพภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนดวัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น จงแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งอธิบาย

3. จงเลือกอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคใดก็ได้ที่นักศึกษาสนใจ 1 ภูมิภาค

4. ให้นักศึกษาเขียนรายการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมวัฒนธรรมในภูมิลำเนาของนักศึกษา

5. จงอธิบายประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และเป็นประเพณีที่สำคัญต่อการท่อเที่ยว 1 ประเพณี

6. นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าความเชื่อในเรื่อง "ผี" มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จงแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งอธิบาย

โชคดีกันทุกคนนะจ๊ะ
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครมี แนวข้อสอบ hi428 บ้างมั๊ยคะ ><" จะสอบแว๊วว หามะได้เรย

ตั้งหัวข้อ by hidden_stop on Wed May 04, 2011 1:13 pm

เทอม s/52 เปลี่ยนจาก rep.บน จากประเพณีพระพุทธ เป็น ประเพณีเกษตรกรรม

ถึงแม้ว่าข้อสอบวิชานี้จะไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ที่ตกกันก็คือ ไม่ยอมอ่านหนังสือ เพราะข้อสอบทุกข้อถามครอบคุลมมาก ต้องอ่านให้ดีๆ จำให้แม่น และเรียบเรียงให้ถูกนะครับ

hidden_stop
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 49
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ