กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนะนำอาชีพ..นักแปล (1)

Go down

แนะนำอาชีพ..นักแปล (1)

ตั้งหัวข้อ by information on Mon Jul 11, 2011 4:07 pm

นักแปลเป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องภาษา เพราะต้องแปลข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาษาหนึ่ง ไปอีกภาษาหนึ่งให้ถูกต้อง แล้วต้องเรียนอะไรมาจึงจะประกอบอาชีพนี้ได้และวิธีการทำงานอย่างไร

วันนี้ทีมงานวิชาการดอทคอมได้ขอนัดสัมภษณ์ นักแปลอิสระท่านหนึ่ง คือ คุณปฏิมา วงษ์ไทย เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆ ได้เข้าใจในอาชีพนักแปลว่า เขามีวิธีการทำงานอย่างไร และต้องเรียนจบอะไรมา

[You must be registered and logged in to see this image.]นักแปลจำเป็นต้องเรียนจบด้านภาษามาหรือไม่
ตามความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นนะคะ ขอให้เป็นผู้สนใจศึกษาใฝ่รู้ด้านภาษาเท่านั้น สำหรับวุฒิการศึกษาทางด้านภาษาจะใช้ต่อเมื่อต้องการทำงานกับหน่วยงานของรัฐหรือทำงานประจำตามบริษัทต่างๆ รวมถึงในกรณีที่จะเสนอตัวทำงานกับผู้ว่าจ้างรายใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือร่วมงานกันมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามหากเราได้ศึกษาด้านภาษามาโดยตรง จะทำให้งานแปล ง่ายขึ้นและมีประสบการณ์มากกว่าค่ะ

[You must be registered and logged in to see this image.]


[You must be registered and logged in to see this image.]คุณปฏิมาจบการศึกษาที่ไหนคะ
ระดับปริญญาตรี จบการศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนั้นเรียนวิชาเอกหนังสือพิมพ์ค่ะ แล้วมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาศาสตร์ค่ะ การเรียนด้านหนังสือพิมพ์ ต้องเรียนรู้วิธีการเขียนให้กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งการเรียนด้านภาษาศาสตร์ซึ่งทำให้เข้าใจการใช้ภาษามากขึ้น เช่น
ในเรื่องโครงสร้างของประโยค ความหมายของคำ ช่วยในการทำงานได้มากทีเดียวค่ะ

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]ประเภทของเอกสารที่แปล
แล้วแต่นักแปลแต่ละคนค่ะ เพราะนักแปลสามารถรับแปลเอกสารได้หลายหลายประเภท ทั้งเอกสารทั่วไป รายงานของนิสิต นักศึกษา วรรณคดี เรื่องสั้น นิยาย บทความต่างๆ ทั้งในนิตยสาร เว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ เอกสารทางการเมือง เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาายจดหมายโต้ตอบ รายงานประจำปีของบริษัทและองค์กรต่างๆ บทสารคดี และบทภาพยนตร์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับนักแปลด้วยค่ะ
ว่ามีความสนใจหรือถนัดงานแปลประเภทใด และขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมา หรือการตกลงกับผู้ว่าจ้างค่ะ
[You must be registered and logged in to see this image.]ความยากในการแปล
ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักแปลแต่ละคน สำหรับคำศัพท์ที่พบบ่อยๆ จำได้แล้วจะไม่ยาก แต่คำศัพท์คำหนึ่งๆ สามารถแปลได้หลายความหมาย เราต้องแปลให้เข้ากับปริบทที่ประกอบในเนื้อเรื่องนั้นๆ และนักแปลแต่ละคน จะแปลตามสไตล์ของแต่ละคน หากให้นักแปลหลายคนแปลข้อความเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะมีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่สำนวนการแปลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของนักแปล และเครื่องมือที่นักแปลใช้ค้นหาความหมายประกอบด้วย เช่น โปรแกรมการแปลภาษาต่างๆ หรือพจนานุกรม เป็นต้น ที่นักแปลนำมาตีความด้วยค่ะ
[You must be registered and logged in to see this image.]ข้อดีของการเป็นนักแปลอิสระ
นักแปลอิสระ สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้ค่ะ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต้องขอบคุณที่ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความทันสมัยมาก โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต เราสามารถพูดคุยติดต่อกับผู้ว่าจ้างทางโทรศัพท์มือถือขณะที่เราออกไปเที่ยวหรือเดินช้อปปิ้งอยู่ และรับส่งงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งรับค่าจ้างผ่านทางธนาคาร ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและพลังงานในการเดินทาง
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการกฎเกณฑ์ในการตอกบัตรเข้าทำงาน หรือต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานประเภทที่น่าปวดหัวค่ะ สบายใจดีค่ะ นอกจากนี้เราสามารถบริหารเวลาได้ค่ะว่า ทำงานหรือพักผ่อนเมื่อไร สามารถไปดูหนัง ทานอาหารกับเพื่อนๆ หรือไปเที่ยวต่างจังหวัด
แต่ต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ
[You must be registered and logged in to see this image.]อัตราค่าจ้างแปล
ผู้แปลจะได้รับค่าแปลตามที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง รวมทั้งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักแปลเอง หากแปลได้ถูกต้องสละสลวย
เสร็จตรงเวลา งานแปลจะมีมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณงานจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะผู้ว่าจ้างก็จะส่งงานมาให้อย่างต่อเนื่อง
และยังช่วยบอกต่อไปยังผู้ว่าจ้างรายอื่นๆ อีกค่ะ
[You must be registered and logged in to see this image.]อายุการทำงานของนักแปล
อายุการทำงานของนักแปลนั้นยาวนานมาก ยิ่งประสบการณ์ในการแปลมากเท่าไร ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความเก่งกาจในการแปล จะเพิ่มมากขึ้น พร้อมๆ กับ อัตราค่าแปลที่จะได้รับสูงตามไปด้วย ดังนั้นอาชีพนักแปลจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจ
และมีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

[You must be registered and logged in to see this image.]นักแปลทำงานที่ไหนได้บ้างคะ
นักแปลสามารถประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ ได้มากมายหลากหลายค่ะ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ การทำงานในองค์กรของรัฐบาลจะมีความมั่นคงและจะได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ส่วนในภาคเอกชนจะได้รับการว่าจ้างในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าภาครัฐ ตามความสามารถและความรับผิดชอบ เช่น สำนักงานทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทอุตสาหกรรม บริษัทอุตสาหกรรมร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ บริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สถาบันทางการเงินต่างๆ
บริษัทส่งออก-นำเข้าสินค้าต่างๆ เป็นต้น

[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]ขั้นตอนการทำงาน
รับงานแปลจากผู้ว่าจ้าง แล้วแปลเอกสาร ส่วนใหญ่จะค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมค่ะ หรือ ในอินเตอร์เน็ตบ้าง หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พิมพ์งาน ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งอีเมล์กลับทางอินเตอร์เน็ต ให้ตรงเวลาที่แจ้งไว้ด้วยค่ะ
[You must be registered and logged in to see this image.]โปรแกรมภาษาหรือหนังสือที่ช่วยเหลือด้านการแปล
โดยส่วนตัวไม่ได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาใดๆ มาช่วยค่ะ ยึดพจนานุกรมเป็นหลัก แต่ทราบว่ามีโปรแกรมช่วยแปลภาษา แต่ต้องซื้อในราคาที่สูงมาก (หลักแสน) และไม่ได้ช่วยแปลโดยตรง แต่ช่วยเก็บข้อมูลที่เราเคยแปลไว้ แล้วพอเจอคำหรือความที่เหมือนกัน
โปรแกรมนี้ก็จะแปลในส่วนของคำหรือความนั้นให้เหมือนข้อมูลเก่าที่เราเก็บเอาไว้ เราก็ดูและแปลเฉพาะส่วนที่ไม่เหมือน ช่วยทุ่นเวลาในการแปล อย่างไรก็ตามเราต้องอ่านตรวจดูทั้งหมดอยู่ดี ซึ่งเหมาะสำหรับงานแปลเอกสารที่ส่วนใหญ่จะใช้ข้อความซ้ำๆ เหมือนๆ เดิม
อย่างเอกสารสัญญาทั้งหลาย สำหรับหนังสือที่ช่วยด้านการแปล คือ พจนานุกรมค่ะ สำหรับงานแปลไทย-อังกฤษ เล่มหลักที่ใช้ประจำ คือ พจนานุกรมของ Oxford Advanced Learner’s Dictionary เพราะบอกความหมายของแต่ละคำอย่างละเอียด คือ คำหนึ่ง ๆ มีหลายความหมาย และจะบอกไล่มาทุกความหมาย พร้อมทั้งมีตัวอย่างประโยค ซึ่งช่วยในการทำความเข้าใจคำศัพท์ต่างๆ ได้ดีมาก กับอีกเล่มที่ใช้บ่อยๆ คือ Oxford Collocations dictionary เล่มนี้ช่วยในการแปลไทยเป็นอังกฤษได้ดีมาก ทำให้เราสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ในแบบที่เจ้าของภาษาใช้
[You must be registered and logged in to see this image.]การแปลต้องแปลแบบสรุป จับใจความสำคัญ หรือ แปลทุกตัวอักษร
น่าจะแล้วแต่ผู้ว่าจ้างว่าต้องการแบบไหน ถ้าแปลพวกตำราให้นักศึกษา อาจจะเป็นแบบสรุปจับใจความ แต่อย่างเอกสารกฎหมาย ต้องแปลหมดทุกตัวอักษร ให้ละเอียดที่สุด เพราะมีผลทางด้านกฎหมาย
[You must be registered and logged in to see this image.]การแปลประเภทใดยากที่สุด พวกศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านยากหรือไม่คะ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะที่เราไม่คุ้นเคยจะยากที่สุด ต้องหาจากพจนานุกรมศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านนั้นๆ หรือติดต่อสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ส่วนใหญ่การแปลพวกศัพท์เทคนิค ผู้ว่าจ้างจะต้องหานักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นผู้แปล เช่น ศัพท์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวะ ก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรมาแปลให้ค่ะ
[You must be registered and logged in to see this image.]ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
นักแปลต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันกำหนดเวลาค่ะ และ.อาจมีคำศัพท์บางคำที่ไม่มีในพจนานุกรมของเรา ต้องหาทางแก้ปัญหา อาจจะต้องติดต่อสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือลองหาจาก google ซึ่งช่วยได้มากค่ะ
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]คุณสมบัติของนักแปล

สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้ ต้องเตรียมความพร้อม โดยอาจมีความรู้ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรืออย่างน้อยมีความสามารถในการแปล มีความรักในภาษา มีความรู้ความชำนาญในภาษาที่จะแปลทั้งภาษาของต้นฉบับและภาษาที่ใช้ในการแปล มีความใฝ่รู้ หมั่นค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีวิจารณญาณในการแปล ต้องแปลอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อความจากต้นฉบับ มีความตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบงานที่รับมาทำให้ดีที่สุดค่ะ
รวมทั้งมีความละเอียดรอบคอบในการแปล ยอมรับข้อติติงจากผู้ว่าจ้างด้วยค่ะ ในปัจจุบันมีการเปิดอบรมหลักสูตรนักแปลแบบมืออาชีพมากมาย ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ค่ะ

[You must be registered and logged in to see this image.]โอกาสในการมีงานทำ
ปัจจุบันอาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ยิ่งหากผู้แปลสามารถแปลได้มากกว่าสองภาษานะคะ จะมีโอกาสสูงที่จะได้รับเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ๆ เพื่อเป็นนักแปลหรือล่ามประจำองค์กรนั้นๆ เช่น ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม วงการก่อสร้างงานระดับนานาชาติและบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย องค์กรระหว่างประเทศ แปลข่าวต่างประเทศ หรือ เป็นอาชีพเสริมนอกเหนืองานประจำค่ะ
[You must be registered and logged in to see this image.]ความก้าวหน้าในอาชีพ
หากเป็นนักแปลที่ดี มีคุณภาพ โอกาสก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพนั้นมีแน่นอนค่ะ เพราะเงินเดือนที่จะได้รับสูงขึ้น จนถึงก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ หากมีประสบการณ์สูงขึ้นมากๆ มีความชำนาญพิเศษอาจทำงานกับองค์กรระดับนานาชาติ


ต้องขอขอบคุณคุณปฏิมา มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ที่ให้ความกระจ่างกับน้องๆ ถึงสายอาชีพ “นักแปล” ที่น่าสนใจมากๆ ค่ะ สำหรับน้องๆ ผู้สนใจจะประกอบอาชีพนี้ เร่งค้นคว้าหาความรู้ด้านภาษากันมากๆ นะคะ เพื่อจะได้มีประสบการณ์ในการแปลมากขึ้นค่ะ แต่ไม่ว่าน้องๆ
จะสนใจประกอบอาชีพใด ขอให้ตั้งใจเรียน เพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงานตามที่ตนเองใฝ่ฝันค่ะขอขอบคุณที่มา : คุณ panchee [You must be registered and logged in to see this link.]information
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำอาชีพ..นักแปล (1)

ตั้งหัวข้อ by 5303501943 on Sun Dec 18, 2011 8:00 pm

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม Very Happy

5303501943
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำอาชีพ..นักแปล (1)

ตั้งหัวข้อ by ameba_b on Mon Dec 19, 2011 8:40 pm

ขอบคุณค่ะที่เอามาแชร์ เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลย ^^

ameba_b
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/02/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำอาชีพ..นักแปล (1)

ตั้งหัวข้อ by สุดา สโตนแฮม on Sat Oct 20, 2012 10:07 am

ขอบคุณที่แชร์ความรู้ให้อย่างดีค่ะ

สุดา สโตนแฮม
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/09/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ