กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รายงานข่าว MC221

หน้า 3 จาก 3 Previous  1, 2, 3

Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by cornerztone on Tue Dec 13, 2011 6:46 pm


เทอม2/54นี้มีถ่ายทอดแล้วนะคับ

เหมาะที่จะลงทะเบียนมากๆ

ดูในนี้นะคับ [You must be registered and logged in to see this link.]

ได้ยินว่าเอกสารประกอบการเรียนก็เปลี่ยนใหม่ และแน่นอนข้อสอบก็เปลี่ยนคับ
avatar
cornerztone
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 19
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 22/09/2011

https://www.facebook.com/cornerztone

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by rungnaphaa on Mon Feb 06, 2012 1:03 pm

cheers
TUME พิมพ์ว่า:MC 221 นี้ลงสอบ5-6ครั้งไม่ผ่านซะทีเคยไปนั้งเรียนอยู่1เทอมก็ไม่รอดตกเหมือนเดิมน้ำตาแทบจะไหล ติดอยู๋ตัวเดี๋ยวเลยเครียด+ท้อมากไม่รู้จะทำไงแล้วไม่เข้าใจคำถามที่อาจารย์ว่าต้องตอบแบไหนพอจะมีแนวคำตอบไหมครับ ที่เจอบ่อยก็
1.ความหมายของข่าวพร้อมยกตัวอย่าง
2.คุณค่าเชิงข่าว
3.ถ้านักศึกษาเป็นบรรณธิการข่าวจะให้ความสำคัญกับข่าวประเภทใดมากกว่ากันเพราะเหตุใดอธิบายโดยใช้หลักการเกี่ยวกับนโยบายด้านข่าว
4.รูปแบบการเขียนข่าวที่นิยมใช้มากที่สุด

cheers นี่แหละค่า ตอนพี่สอบ เป็นคำถามแบบน้องเขียนมานี่เลยค่ะ และพี่สอบเพียงครั้งเดียวผ่านเลยค่ะ ยังดีใจไม่หาย ที่วิชาปราบเซียน mc221 พี่สอบครั้งเดียวผ่าน พี่คิดว่าน้องต้องใส่ความคิดของเราลงไป อย่าไปลอกตามชีส หรือที่ อ.ท่านเคยสอนมานะคะ เราต้องเป็นตัวของตัวเอง เหมิอนกับว่าอ.ท่านต้องการให้เรามีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ทำแบบพี่บอกรับรองผ่านชัวร์queen

rungnaphaa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 12
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Mon Feb 06, 2012 8:35 pm

การที่เราเตรียมตัวมาดี อ่านหนังสือเยอะขึ้น

ความกลัวที่จะไม่ผ่านจะทำให้เรามีความพยายามที่จะเอาให้ผ่าน

เอาชนะตัวเองจนบรรลุเป้าหมาย

ไม่มีพรสวรรค์ใดที่ไม่ได้มาจากพรแสวงค่ะ

ขอแสดงความยินดีที่สอบผ่านนะค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by emanamo on Tue Feb 14, 2012 4:34 pm

ขอขอบคุณ พี่นิค([You must be registered and logged in to see this link.]) อย่างมากมาย ที่ช่วยติวให้ผมจนผ่าน

ผมเคยไปสอบมาโดยไม่ติวด้วยการเข้าเรียนครั้งเดียว และผมก้ไม่ผ่าน

แต่พอมีพี่นิคมาช่วยชี้ทาง ว่าเราควรเตรียมตัวแบบไหน ทำอะไรยังไง ผมก็รู้สึกว่าทำข้อสอบมั่นใจมากขึ้น แล้วมันก็บรรลุผล ผลสอบออกวันนี้ผมผ่านแล้ว ขอบคุณเว็ปนี้ ขอบคุณพี่นิค และผมอยากให้กำลังใจเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่าน ไม่ว่าจะพี่หรือน้อง ผมอยากบอกว่าทุกสิ่งที่เราพยายาม หากพยายามจริงๆ แม้ผลที่ออกมามันจะไม่เป็นดังหวัง แต่อย่าได้ท้อถอย จงสู้ต่อไปสักวันมันต้องสัมฤทธิ์ผลแน่นอนครับ (เหมือนกับ สมจิตร นักชกเหรียญทองโอลิมปิค ลองหาประวัติเค้าดูแล้วจะรู้ว่า เค้าเจ็บช้ำมามากแค่ไหนกว่าจะประสบความสำเร็จ)

ปล.สุดท้ายนี้อยากจะพูดกับเพื่อนๆว่า สิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่ได้หมายความว่าไม่มี สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เป็น(วันนี้ได้แต่X อนาคตข้างหน้าอาจได้Gก็ได้)

emanamo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Wed Feb 15, 2012 8:44 am

เอสก็พยายามด้วยตัวเอสเองด้วย

ขอบคุณที่ตั้งใจมาตลอดก่อนสอบ

ดีใจด้วยนะคุณน้อง + +
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by toot on Sat Jun 16, 2012 9:20 pm

ไม่รู้เค้า ยังติวกันอยู่รึปล่าว ดูว่าจะมีแนวทางบ้างไหมแงๆ
อยากไปติวคะ อยากเรียนอยากผ่านที่สุดในโลก
แงๆๆ
avatar
toot
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 144
Points : 195
น้ำใจงดงาม : -1
Join date : 11/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by ปภาวิน on Sat Jun 23, 2012 4:14 am

เป็นนักศึกษาในส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) อยากเข้าไปร่วมฟังด้วยได้หรือเปล่าครับ ลงวิชานี้ไปเมื่อ 2/2554 แต่ไม่ผ่าน
avatar
ปภาวิน
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/06/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by conundekram on Sat Jun 23, 2012 11:04 am

ขอให้ทุกคนสอบผ่านไปด้วยดีครับ เด็กรามถ้าจบได้ถือว่าเ้ก่งทุกคนครับ เพราะกว่าจะจบ ยากเกิ้นนนน

conundekram
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 57
Points : 108
น้ำใจงดงาม : 11
Join date : 17/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by sunida300132 on Thu Jun 28, 2012 12:43 am

ใครไปราม 1 บ้างคะอยากทราบผลสอบ mc 221 ค่ะ ไม่มีเวลาไปดูผลสอบค่ะ และเครียดมากกกกับวิชานี้อยากผ่านค่ะ s/54 5403026551 ช่วยดูด้วยนะคะ
avatar
sunida300132
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : -2
Join date : 19/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Fri Jun 29, 2012 1:03 pm

ปภาวิน พิมพ์ว่า:เป็นนักศึกษาในส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) อยากเข้าไปร่วมฟังด้วยได้หรือเปล่าครับ ลงวิชานี้ไปเมื่อ 2/2554 แต่ไม่ผ่าน

เข้ามาฟังที่ส่วนกลางก็ดีนะค่ะ อาจารย์มีแบบฝึกหัดให้ทำในห้อง

แบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำเป็นตัวเพิ่มความเข้าใจเรา สามารถช่วยในการสอบได้

สามารถทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วมากขึ้น สู้ๆๆ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by emanamo on Fri Jun 29, 2012 2:46 pm

Kingkong พิมพ์ว่า:
ปภาวิน พิมพ์ว่า:เป็นนักศึกษาในส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) อยากเข้าไปร่วมฟังด้วยได้หรือเปล่าครับ ลงวิชานี้ไปเมื่อ 2/2554 แต่ไม่ผ่าน

เข้ามาฟังที่ส่วนกลางก็ดีนะค่ะ อาจารย์มีแบบฝึกหัดให้ทำในห้อง

แบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำเป็นตัวเพิ่มความเข้าใจเรา สามารถช่วยในการสอบได้

สามารถทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วมากขึ้น สู้ๆๆตอนนี้วิชานี้แค่เข้าเรียนก็น่าจะผ่านแล้วนะครับ ใช่ไหมพี่นิค

emanamo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by conundekram on Fri Jun 29, 2012 3:03 pm

ฝึกอ่านมากๆ เข้าเรียนมาก ดูวิด๊โอมากๆ อย่าท่องจำอย่างเดียว ให้เข้าใจและใช้ได้จริง ด้วย

conundekram
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 57
Points : 108
น้ำใจงดงาม : 11
Join date : 17/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by misspnd on Wed Jul 18, 2012 10:41 am

ไม่มีเวลาเข้าเรียนค่ะ ลงซ่อมไว้เทอมนี้ขอจบแล้วค่ะ
อายุมากแล้วลงมาหลายรอบแล้ว อยากขอคำแนะนำและขอแนวการเขียนคำตอบ
ขอบคุณค่ะ
misspnd ( [You must be registered and logged in to see this link.] )

misspnd
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/07/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Fri Jul 20, 2012 7:48 pm

emanamo พิมพ์ว่า:
Kingkong พิมพ์ว่า:
ปภาวิน พิมพ์ว่า:เป็นนักศึกษาในส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) อยากเข้าไปร่วมฟังด้วยได้หรือเปล่าครับ ลงวิชานี้ไปเมื่อ 2/2554 แต่ไม่ผ่าน

เข้ามาฟังที่ส่วนกลางก็ดีนะค่ะ อาจารย์มีแบบฝึกหัดให้ทำในห้อง

แบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำเป็นตัวเพิ่มความเข้าใจเรา สามารถช่วยในการสอบได้

สามารถทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วมากขึ้น สู้ๆๆตอนนี้วิชานี้แค่เข้าเรียนก็น่าจะผ่านแล้วนะครับ ใช่ไหมพี่นิค

คุณน้องเอสค่ะ เรียนจบแล้วนี่ค่ะ

เดะโบกเลย !!! 555 + +
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by rabbitka on Wed Aug 08, 2012 7:01 pm

อยากติวด้วยคนค่ะ
[You must be registered and logged in to see this link.]

rabbitka
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by santosbeckham on Thu Aug 09, 2012 11:11 pm

จะสอบพรุ่งนี้ละ ตืวยังไงนิ *0*

santosbeckham
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 09/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Sun Aug 26, 2012 12:04 pm

TUME พิมพ์ว่า:MC 221 นี้ลงสอบ5-6ครั้งไม่ผ่านซะทีเคยไปนั้งเรียนอยู่1เทอมก็ไม่รอดตกเหมือนเดิมน้ำตาแทบจะไหล ติดอยู๋ตัวเดี๋ยวเลยเครียด+ท้อมากไม่รู้จะทำไงแล้วไม่เข้าใจคำถามที่อาจารย์ว่าต้องตอบแบไหนพอจะมีแนวคำตอบไหมครับ ที่เจอบ่อยก็
1.ความหมายของข่าวพร้อมยกตัวอย่าง
2.คุณค่าเชิงข่าว
3.ถ้านักศึกษาเป็นบรรณธิการข่าวจะให้ความสำคัญกับข่าวประเภทใดมากกว่ากันเพราะเหตุใดอธิบายโดยใช้หลักการเกี่ยวกับนโยบายด้านข่าว
4.รูปแบบการเขียนข่าวที่นิยมใช้มากที่สุด


มีหลายข้อความ หลายกระทู้ที่สามารถช่วยเหลือได้ในส่วนของการเขียนคำตอบ

จากที่คุณเขียนมาสิ่งที่คุณต้องแก้สิ่งแรกคือ การตีโจทย์ให้แตก ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคุณอยู่ในตอนนี้จากที่ดูข้างต้น

ถ้าตีโจทย์แตกแล้ว คุณจะรู้ว่าคุณจะวางรูปแบบการเขียนอย่างไร ฉะนั้น คุณต้องฝึกเขียน ทุ่มเทกับมันในระดับที่คุณอยากให้มันออกมา

การเข้าเรียน อาจารย์มีแบบฝึกหัดให้คุณทำ นั้นคือ อาจารย์ช่วยให้คุณออกแบบการเขียนคำตอบ

โจทย์อาจารย์อาจจะงงเป็นไก่ตาแตก ทำให้เราหลงทาง

แต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าอาจารย์ต้องการอะไรจากเราบ้าง

ซึ่งไม่ยากเลย ถ้าคุณทุ่มเทกับมันมากพอ

สู้ๆค่ะ เป้นกำลังใจให้

avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by sumalee on Wed Feb 06, 2013 10:17 pm

สอบแล้วค่ะ ของส่วนภูมิภาค อาจารย์ให้คนที่อยากได้คะแนนเสริมต้องทำงานเพิ่มแล้วส่งเมล์ให้อาจารย์ทีหลังแต่ปัญหาก็คือโจทที่อาจารย์ให้อยู่ในสื่อการสอนแล้วหนังสือที่เราอ่านเป็นชีท อยากจะถามว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีสื่อการสอนวิชานี้รบกวนหน่อยนะค่ะหรือส่งเมล์มาด้านล่างก็ได้นะค่ะ
[You must be registered and logged in to see this link.]

sumalee
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by donpringles on Wed Mar 06, 2013 5:10 am

พี่คิงคองยังอยู่ไมครับ ผมสอบเทอมนี้ เทอมนี้พี่คิงคอง ยังมีติวอยู่ไหม!? Sad
พึ่งลงครั้งแรกเสียวสันหลังว๊าบๆ

donpringles
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 06/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by nanthaporn on Tue Jul 16, 2013 5:04 pm

ดิฉันขอแนวการเขียนคำตอบด้วยนะค่ะ อยู่ตวจ.หาเอกสารยากค่ะ ขอบคุณค่ะ [You must be registered and logged in to see this link.]

nanthaporn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 09/09/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Patcha.Lk on Thu Jul 18, 2013 11:44 pm

ยังทันมั้ยคะ ??  ได้ซ่อม 1/56 ด้วยอ่าค่ะ เครียดมากเพราะทำงานแล้วไม่ได้เข้าเรียนเลย ไม่รู้จะหาแนวจากไหนด้วยอ่าค่ะ T^T
avatar
Patcha.Lk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 25
Points : 45
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by madmi on Fri Jul 19, 2013 6:04 pm

เราจะสอบซ่อม s/55 ขอแนวด้วยน่ะค่ะ [You must be registered and logged in to see this link.]

madmi
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by madmi on Fri Jul 19, 2013 6:11 pm

เทอม s/56. อาจารย์ออกเปะมาก เอาข่าวจากที่สอนมาออกเราเข้าเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำ ข้อสอบทำได้ทุกข้อแต่เรากลับตก เรากะเพื่อนเสียใจและเครียดมากเทอมซ่อมนี่ไม่รู้จะอ่านตรงไหนดี

madmi
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by vichiansan on Sun Jul 21, 2013 4:58 am

ใครที่ยังไม่ผ่าน เเนะนำให้ไปติวกับพี่เสกนะครับตัวนี้ ของเค้าดีจริง รอบเดียวผ่าน... Laughing Laughing Laughing

vichiansan
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/04/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Patcha.Lk on Wed Jul 24, 2013 4:22 pm

ฝากด้วยคนนะคะ [You must be registered and logged in to see this link.] ขอบคุณค่า
avatar
Patcha.Lk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 25
Points : 45
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 3 จาก 3 Previous  1, 2, 3

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ