กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รายงานข่าว MC221

หน้า 1 จาก 3 1, 2, 3  Next

Go down

รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Thu Jun 30, 2011 2:28 pm

ใครที่ไม่ผ่านเล่มนี้แล้วอยากได้แนวในการตอบบ้างค่ะ

จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ค่ะ

ถ้ามีคนเข้าเรียนบ้างแล้วจะดีมาก เพราะอาจารย์จะออกไม่เหมือนกันทุกเทอมแน่นอน

ส่งอิเมล์นัดเวลาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

เน้น.......อยากให้มีความตั้งใจที่จะผ่านจริงๆ แต่ถ้าใครเก่งแล้วไม่ต้องมาค่ะ

สถานที่จะติวให้ที่คณะมนุษย์นะค่ะ.......รับจำนวนจำกัด

เพราะข้าพเจ้าต้องทำการบ้านส่งอาจารย์ค่ะ ทุกสัปดาห์ค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Thu Jun 30, 2011 2:29 pm

เฉพาะคนสอบซ่อมนะค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

อยากสอบผ่านค่ะ

ตั้งหัวข้อ by แอนนี่50 on Thu Jun 30, 2011 8:40 pm

อยากผ่านคะมากๆๆ หาเพื่อนเรียนคะ สอบซ่อมซัมเมอร์นรี้คะ ยังพอมีที่ว่างไหมคะ^^ Smile
avatar
แอนนี่50
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by วินิจฉัย on Thu Jun 30, 2011 10:40 pm

เข้ามา+ให้คุณคิงคองนะครับ ส่วนผมยังไม่ได้ลงเลยครับ เห็นเขาบอกว่า 221 นี่โหดมั่กๆ เลยผมก็เลยยังเสียวๆอยู่ ไม่รู้ว่าจะลงเทอมไหนดี 555+
avatar
วินิจฉัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 41
Points : 47
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/06/2011

http://bigvictory.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Admin on Fri Jul 01, 2011 2:41 am

Kingkong พิมพ์ว่า:ใครที่ไม่ผ่านเล่มนี้แล้วอยากได้แนวในการตอบบ้างค่ะ

จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ค่ะ

ถ้ามีคนเข้าเรียนบ้างแล้วจะดีมาก เพราะอาจารย์จะออกไม่เหมือนกันทุกเทอมแน่นอน

ส่งอิเมล์นัดเวลาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

เน้น.......อยากให้มีความตั้งใจที่จะผ่านจริงๆ แต่ถ้าใครเก่งแล้วไม่ต้องมาค่ะ

สถานที่จะติวให้ที่คณะมนุษย์นะค่ะ.......รับจำนวนจำกัด

เพราะข้าพเจ้าต้องทำการบ้านส่งอาจารย์ค่ะ ทุกสัปดาห์ค่ะ

เยี่ยมมากเลยครับ แวะมา+1ให้ตอนดึกๆ ^^
ใครจะลงซ่อมลองติดต่อดูนะครับ.....เป็นข้อเสนอที่ดีมากทีเดียว I love you

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Fri Jul 01, 2011 9:10 am

@ คุณแอนนี่ 50 รบกวนทิ้งเบอร์ให้คิงคองที่อีเมล์ได้ไหมค่ะ จะได้นัดเวลากันไว้จะได้เตรียมตัวเขียนให้คล่องไว้นะค่ะ

@คุณวินิจฉัย เรียนเทอมไหนก็ได้ค่ะ แต่ ต้องเข้าเรียนแล้วทำการบ้านส่งอาจารย์สม่ำเสมอ เพราะสิ่งที่อาจารย์ให้นั้นจะเพิ่มความเข้าใจ + อิงหลักวิชา
ในความเห็นส่วนตัว อ่านชีทโอกาสผ่านไม่มาก 0.05 %


@Admin_กิ๊กก๊อก ขอบคุณนะค่ะ จุ๊บๆ ^ ^
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by MongioMC on Fri Jul 01, 2011 7:56 pm

+ ให้เลยผมผ่านMC221ตอน
2/53 มีไข้ก่อนสอบ วันก่อนสอบแทบไม่ได้อ่าน
นึกว่าไม่รอดซะแล้วที่ออกข้อสอบมี

ข่าวกีฬา
ถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับข่าวกีฬา ชอบมาก ยกตัวอย่าง สิ่งที่รู้ เช่น ทีมฟุตบอล
ฉายา การเขียนตอบเอามาจากความชอบนี่แหละ ยกตัวอย่างจากที่รู้
บางข้อให้ยกตัวอย่างอะไรได้ ผมยกตัวอย่างมาตอบคำถามข่าวอุบัติเหตุที่โทลล์เวย์
ผมก็อบคำสอนมาจาก
Mc220 เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลของเยาวชนต่อสื่อมวลชน


ข่าวพระมรณภาพ
จำไม่ได้แหละว่าเขียนอะไรไปข่าวไฟไหม้ พูดตามตรงผมก็เขียนมั่วๆไป


ข่าวการเมือง ก็เอามาออกด้วย


ดูแล้วจะเป็นข่าวดังในช่วงนั้น


อื่นๆ เช่น ความหมายของข่าว
ประเภทของข่าว ลักษณะเด่นของข่าวบางประเภทพยายามเขียนตอบให้ครบทุกข้อ
รู้อะไรใส่ไปให้หมดคุณKingkong อยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะครับ
กิจกรรมดีๆอย่างนี้พร้อมสนับสนุน ผมจะให้กระดาษ
A4 ครับถ้าต้องการ
ถ้าผมมีความรู้อย่างแท้จริง
ก็อยากมาช่วยติวให้ เป็นหน่วยสนับสนุนให้ครับ
avatar
MongioMC
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 234
Points : 364
น้ำใจงดงาม : 86
Join date : 27/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Sat Jul 02, 2011 11:02 am

MongioMC พิมพ์ว่า:+ ให้เลยผมผ่านMC221ตอน
2/53 มีไข้ก่อนสอบ วันก่อนสอบแทบไม่ได้อ่าน
นึกว่าไม่รอดซะแล้วที่ออกข้อสอบมี

ข่าวกีฬา
ถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับข่าวกีฬา ชอบมาก ยกตัวอย่าง สิ่งที่รู้ เช่น ทีมฟุตบอล
ฉายา การเขียนตอบเอามาจากความชอบนี่แหละ ยกตัวอย่างจากที่รู้
บางข้อให้ยกตัวอย่างอะไรได้ ผมยกตัวอย่างมาตอบคำถามข่าวอุบัติเหตุที่โทลล์เวย์
ผมก็อบคำสอนมาจาก
Mc220 เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลของเยาวชนต่อสื่อมวลชน


ข่าวพระมรณภาพ
จำไม่ได้แหละว่าเขียนอะไรไปข่าวไฟไหม้ พูดตามตรงผมก็เขียนมั่วๆไป


ข่าวการเมือง ก็เอามาออกด้วย


ดูแล้วจะเป็นข่าวดังในช่วงนั้น


อื่นๆ เช่น ความหมายของข่าว
ประเภทของข่าว ลักษณะเด่นของข่าวบางประเภทพยายามเขียนตอบให้ครบทุกข้อ
รู้อะไรใส่ไปให้หมดคุณKingkong อยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะครับ
กิจกรรมดีๆอย่างนี้พร้อมสนับสนุน ผมจะให้กระดาษ
A4 ครับถ้าต้องการ
ถ้าผมมีความรู้อย่างแท้จริง
ก็อยากมาช่วยติวให้ เป็นหน่วยสนับสนุนให้ครับ

ขอบคุณมากๆค่ะ ซึ้งใจมากๆ
ตอนซัมเมอร์ ออกตรงกันข้ามกับที่คุณ MongioMC
หมดเลย ของคุณอาจารย์เน้นข่าวแพรวา
ของคิงคองออกแนวข่าวชายแดน
ตอนนี้แต่ยังไม่มีคนส่งอิเมล์มาให้ติวนะค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by แอนนี่50 on Sat Jul 02, 2011 2:45 pm

คุณคิงคองคะ แบบว่า ส่งเมล์ไปแล้วนะ ไม่ทราบว่าได้รับหรือป่าว [You must be registered and logged in to see this link.],,,
avatar
แอนนี่50
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by วินิจฉัย on Sun Jul 03, 2011 3:48 am

ซึ้งน้ำใจคนรามคำแหง เข้ามา+ให้คุณคิงคองกับคุณมองกิโอ้ครับ
avatar
วินิจฉัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 41
Points : 47
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/06/2011

http://bigvictory.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Mon Jul 04, 2011 8:14 am

แอนนี่50 พิมพ์ว่า:คุณคิงคองคะ แบบว่า ส่งเมล์ไปแล้วนะ ไม่ทราบว่าได้รับหรือป่าว [email=anny-wongsing@hotmail.com,,,
[You must be registered and logged in to see this link.],,,[/quote[/email]]


ยังไม่ได้รับเลยค่ะ

[You must be registered and logged in to see this link.] นะค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Mon Jul 04, 2011 9:26 am

วินิจฉัย พิมพ์ว่า:ซึ้งน้ำใจคนรามคำแหง เข้ามา+ให้คุณคิงคองกับคุณมองกิโอ้ครับ

ขอบคุณมากค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Mon Jul 04, 2011 12:02 pm

@anny50

คิงคองลองส่ง test e-mail ไป ส่งไม่ผ่านนะค่ะ แป่ววว

จะทำยังไงดีน้อเนี่ย -0-
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by k2go on Wed Jul 06, 2011 4:15 pm

ส่งเมล์ถึงคุณ [You must be registered and logged in to see this link.] แล้วคะ
ขอแนวการเขียนคำตอบ
ขอบคุณคะ
จาก กิ่ง
[You must be registered and logged in to see this link.]

k2go
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by manud53 on Sat Jul 09, 2011 3:54 pm

ผมอยากได้แนวและคำแนะนำในการสอบmc221 mail [You must be registered and logged in to see this link.]

manud53
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/04/2011
Age : 55

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Wed Jul 13, 2011 6:08 pm

ไม่ได้รับ e-mail จากใครเลยค่ะ

สุดแสนจะงงที่ไม่ได้รับ แปลกใจมาก

รบกวนโทรมาหาเลยได้ไหมค่ะ 085-354-1138

ใกล้สอบแล้วด้วย .... เฮ้อ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by k2go on Thu Jul 21, 2011 11:41 am

ถ้าเมล์ที่ส่งไปไม่ได้รับ ดูจาก inbox ไม่มีให้ไปคลิ๊กดูที่ junk
ลองดูคะ

k2go
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Mon Jul 25, 2011 5:19 pm

k2go พิมพ์ว่า:ถ้าเมล์ที่ส่งไปไม่ได้รับ ดูจาก inbox ไม่มีให้ไปคลิ๊กดูที่ junk
ลองดูคะ

ไม่มีนะค่ะ เพราะใช้ Gmail ไม่รู้มัน Block หรือเปล่าค่ะ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Admin on Tue Jul 26, 2011 2:55 pm

Kingkong พิมพ์ว่า:
MongioMC พิมพ์ว่า:+ ให้เลยตอน
2/53 มีไข้ก่อนสอบ วันก่อนสอบแทบไม่ได้อ่าน
นึกว่าไม่รอดซะแล้ว


ข่าวกีฬา
ถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับข่าวกีฬา ชอบมาก ยกตัวอย่าง สิ่งที่รู้ เช่น ทีมฟุตบอล
ฉายา การเขียนตอบเอามาจากความชอบนี่แหละ ยกตัวอย่างจากที่รู้
บางข้อให้ยกตัวอย่างอะไรได้ ผมยกตัวอย่างมาตอบคำถาม


เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลของเยาวชนต่อสื่อมวลชน


ข่าวไฟไหม้ ข่าวการเมือง ก็เอามาออกด้วย


อื่นๆ เช่น ความหมายของข่าว
ประเภทของข่าว ลักษณะเด่นของข่าวบางประเภท


คุณKingkong ครับถ้าต้องการ
ถ้าผมมีความรู้อย่างแท้จริง
ก็อยากมาช่วยติวให้ เป็นหน่วยสนับสนุนให้ครับ

ขอบคุณมากๆค่ะ ซึ้งใจมากๆ
ตอนซัมเมอร์ ออกตรงกันข้ามกับที่คุณ MongioMC
หมดเลย ของคุณอาจารย์เน้นข่าวแพรวา
ของคิงคองออกแนวข่าวชายแดน
ตอนนี้แต่ยังไม่มีคนส่งอิเมล์มาให้ติวนะค่ะ


ซึ้งน้ำใจทั้งสองท่านมากๆครับ....ถึงแม้ความตั้งใจดีในครั้งนี้จะยังไม่ได้ถูกปฎิบัติจริง......
แต่แค่มีเพื่อนที่มีความคิดในทำนองนี้ ผมในฐานะผู้ดูแลบอร์ดก็รู้สึกดีมากๆแล้วครับ....


:: แหะๆ...ขออินเนอร์ ต่อไปอีกซักนิด ll ที่ผมสร้างบอร์ดขึ้นมา....ก็อยากเห็นแค่นี้แหละครับ
แค่น้ำใจเล็กๆน้อยๆ ช่วยเหลือกันในสิ่งที่พอจะช่วยได้...มีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันในภาพใหญ่...แค่นี้แหละครับ

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Fri Jul 29, 2011 8:55 am

Admin พิมพ์ว่า:
Kingkong พิมพ์ว่า:
MongioMC พิมพ์ว่า:+ ให้เลยตอน
2/53 มีไข้ก่อนสอบ วันก่อนสอบแทบไม่ได้อ่าน
นึกว่าไม่รอดซะแล้ว


ข่าวกีฬา
ถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับข่าวกีฬา ชอบมาก ยกตัวอย่าง สิ่งที่รู้ เช่น ทีมฟุตบอล
ฉายา การเขียนตอบเอามาจากความชอบนี่แหละ ยกตัวอย่างจากที่รู้
บางข้อให้ยกตัวอย่างอะไรได้ ผมยกตัวอย่างมาตอบคำถาม


เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลของเยาวชนต่อสื่อมวลชน


ข่าวไฟไหม้ ข่าวการเมือง ก็เอามาออกด้วย


อื่นๆ เช่น ความหมายของข่าว
ประเภทของข่าว ลักษณะเด่นของข่าวบางประเภท


คุณKingkong ครับถ้าต้องการ
ถ้าผมมีความรู้อย่างแท้จริง
ก็อยากมาช่วยติวให้ เป็นหน่วยสนับสนุนให้ครับ

ขอบคุณมากๆค่ะ ซึ้งใจมากๆ
ตอนซัมเมอร์ ออกตรงกันข้ามกับที่คุณ MongioMC
หมดเลย ของคุณอาจารย์เน้นข่าวแพรวา
ของคิงคองออกแนวข่าวชายแดน
ตอนนี้แต่ยังไม่มีคนส่งอิเมล์มาให้ติวนะค่ะ


ซึ้งน้ำใจทั้งสองท่านมากๆครับ....ถึงแม้ความตั้งใจดีในครั้งนี้จะยังไม่ได้ถูกปฎิบัติจริง......
แต่แค่มีเพื่อนที่มีความคิดในทำนองนี้ ผมในฐานะผู้ดูแลบอร์ดก็รู้สึกดีมากๆแล้วครับ....


:: แหะๆ...ขออินเนอร์ ต่อไปอีกซักนิด ll ที่ผมสร้างบอร์ดขึ้นมา....ก็อยากเห็นแค่นี้แหละครับ
แค่น้ำใจเล็กๆน้อยๆ ช่วยเหลือกันในสิ่งที่พอจะช่วยได้...มีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันในภาพใหญ่...แค่นี้แหละครับตอนนี้มีคนมาแล้ว 2 คนค่ะ

ดีใจมากมาย....ปลื่ม
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by banaple on Mon Aug 01, 2011 1:43 pm

ลงเรียนวิชานี้ภาค1/54 ไมีเคยไปเรียนเลย
กะว่าจะเริ่มเรียนเดิือนสิงหาคมนี้ค่ะไม่สายเกินไปใช่มั๊ยค่ะ
แล้วเรื่องงานที่ทำส่่งอาจารย์จะมีผลกับเกรดหรือเปล่าค่ะ
แบบเป็นคะแนนเก็บอะไรอย่างงี้ค่ะ

ปล.ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ขออนุญาติรบกวนโทรหาได้มั๊ยค่ะ

banaple
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by Kingkong on Mon Aug 01, 2011 7:19 pm

banaple พิมพ์ว่า:ลงเรียนวิชานี้ภาค1/54 ไมีเคยไปเรียนเลย
กะว่าจะเริ่มเรียนเดิือนสิงหาคมนี้ค่ะไม่สายเกินไปใช่มั๊ยค่ะ
แล้วเรื่องงานที่ทำส่่งอาจารย์จะมีผลกับเกรดหรือเปล่าค่ะ
แบบเป็นคะแนนเก็บอะไรอย่างงี้ค่ะ

ปล.ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ขออนุญาติรบกวนโทรหาได้มั๊ยค่ะ

คิงคองแนะนำให้เข้าเรียนนะค่ะเพราะแต่ละเทอมอาจารย์จะสอนไม่เหมือนกันเลย (อันนี้ขอบอก)

การบ้านที่อาจารย์ให้จะเป็นส่วนช่วยในการทำข้อสอบค่ะไม่มีผลต่อคะแนนแต่มีผลทางจิตใจคือ
"ฉันเรียนนะต้องทำข้อสอบได้" อยากแนะนำก็คือทำส่งอาจารย์ทุกครั้ง
เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขแบบไหน อย่างไร (เก็บเอกสารอาจารย์ทุกใบแล้วจดให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้)
ท่านอาจารย์เคยบอกว่า การบ้านที่เราทำนั้นมันไม่ผิดหรอก แต่มันอาจจะขาดไปนิด
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดแล้วอาจารย์จะดุ อาจารย์พยายามช่วยให้เราไปจากอาจารย์ไวๆๆ คริๆ
ไม่แนะนำให้ไปติวนะค่ะ ลองเข้าเรียนดูแล้วจะรู้ว่าอาจารย์ใจดีค่ะ

สู้ๆๆ
avatar
Kingkong
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 206
Points : 310
น้ำใจงดงาม : 42
Join date : 28/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by dhoko on Mon Aug 01, 2011 7:57 pm

ขอด้วยดิ

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
dhoko
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 58
Points : 82
น้ำใจงดงาม : -3
Join date : 20/02/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by banaple on Tue Aug 02, 2011 7:16 am

Kingkong พิมพ์ว่า:
banaple พิมพ์ว่า:ลงเรียนวิชานี้ภาค1/54 ไมีเคยไปเรียนเลย
กะว่าจะเริ่มเรียนเดิือนสิงหาคมนี้ค่ะไม่สายเกินไปใช่มั๊ยค่ะ
แล้วเรื่องงานที่ทำส่่งอาจารย์จะมีผลกับเกรดหรือเปล่าค่ะ
แบบเป็นคะแนนเก็บอะไรอย่างงี้ค่ะ

ปล.ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ขออนุญาติรบกวนโทรหาได้มั๊ยค่ะ

คิงคองแนะนำให้เข้าเรียนนะค่ะเพราะแต่ละเทอมอาจารย์จะสอนไม่เหมือนกันเลย (อันนี้ขอบอก)

การบ้านที่อาจารย์ให้จะเป็นส่วนช่วยในการทำข้อสอบค่ะไม่มีผลต่อคะแนนแต่มีผลทางจิตใจคือ
"ฉันเรียนนะต้องทำข้อสอบได้" อยากแนะนำก็คือทำส่งอาจารย์ทุกครั้ง
เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขแบบไหน อย่างไร (เก็บเอกสารอาจารย์ทุกใบแล้วจดให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้)
ท่านอาจารย์เคยบอกว่า การบ้านที่เราทำนั้นมันไม่ผิดหรอก แต่มันอาจจะขาดไปนิด
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดแล้วอาจารย์จะดุ อาจารย์พยายามช่วยให้เราไปจากอาจารย์ไวๆๆ คริๆ
ไม่แนะนำให้ไปติวนะค่ะ ลองเข้าเรียนดูแล้วจะรู้ว่าอาจารย์ใจดีค่ะ

สู้ๆๆ


งั้นคงไปเรียนค่ะเพราะลองนับดูแล้วเหลืออีกไม่กี่ครั้งก็จะสอบไล่แล้ว ขอบคุณนะคะ Very Happy
ปล. รบกวนส่งแนวข้อสอบให้หน่อยได้มั๊ยค่ะั [You must be registered and logged in to see this link.] Wink

banaple
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/07/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายงานข่าว MC221

ตั้งหัวข้อ by jenetjaja on Tue Aug 02, 2011 10:25 am

พี่ค่ะ ขอแนวข้อสอบวิชา mc221 ด้วยค่ะ หนูลงมาปีกว่าๆแล้วไม่ผ่านเลย ไม่มีโอกาสไปเข้าเรียนค่ะ
เพราะบ้านอยู่ต่างจังหวัด ถึงเวลาก็ขึ้นไปสอบอย่างเดียวค่ะ พี่คะ ช่วยบอกแนวข้อสอบหนูหน่อย
หนูเหลือวิชาสุดท้าย อยากจบแล้วค่ะ ยังไง พี่ก็ช่วยส่งเมล์ มาบอกแนวข้อสอบหนูหน่อยนะคะ
จะเป็นพระคุณมากๆเลยค่ะ
No No

e-mail:
[You must be registered and logged in to see this link.]

avatar
jenetjaja
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/08/2011
Age : 30

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 1 จาก 3 1, 2, 3  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ