กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนะนำนักศึกษา คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ รวมในกระทู้เดียว UPDATE!!

Go down

แนะนำนักศึกษา คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ รวมในกระทู้เดียว UPDATE!!

ตั้งหัวข้อ by deblee.1992 on Sat Dec 12, 2015 12:49 pm

เนื่องจากผมเห็นว่ามีหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เรื่องเอกสาร เรื่องการขอจบ ฯลฯ
ผมจึงตั้งกระทู้นี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ เท่าที่ผมรู้ มาแนะนำเพื่อนๆครับ
ข้อมูลส่วนมากรวบรวมมาจาก 
[You must be registered and logged in to see this link.]

สำหรับคำถามที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ให้ สอบถามได้ทาง Line ครับ

Q:รามเรียนได้กี่ปี เฉลี่ยจบปีที่เท่าไหร่ เรียนจบยากไหม?
A:รามเรียนได้ 8 ปี โดยส่วนมากนักศึกษาจะจบในที่ปี 4-5 จบไม่ยากถ้าทำข้อสอบ

Q:วิชาไหนเปิด วิชาไหนไม่เปิด เรียนกี่โมง ใครสอน?
A: ดูจากตาราง มร.30 เทอมนั้นๆครับ [You must be registered and logged in to see this link.]

Q:รามมีลงทะเบียนกี่ครั้ง ลงได้ครั้งละกี่หน่วยกิต?
A:รามมีลงทะเบียนทั้งหมด 3 เทอม และ สอบซ่อม2ครั้ง ดังต่อไปนี้

เทอม 1          ลงทะเบียนได้สูงสุด 24 หน่วยกิต
เทอม 2          ลงทะเบียนได้สูงสุด 24 หน่วยกิต
เทอม S          ลงทะเบียนได้สูงสุด 12 หน่วยกิต
ซ่อม 1           ลงทะเบียนวิชาที่ได้ F ในเทอม1
ซ่อม 2 & s      ลงทะเบียนวิชาที่ได้ F ในเทอม 2 & s

ในกรณีเทอมสุดท้าย(ขอจบ) สามารถลงทะเบียนเกินได้ดังนี้
เทอม 1          ลงทะเบียนได้สูงสุด 30 หน่วยกิต
เทอม 2          ลงทะเบียนได้สูงสุด 30 หน่วยกิต
เทอม S          ลงทะเบียนได้สูงสุด 18 หน่วยกิต


Q:ช่องทางการลงทะเบียนเรียนมีกี่ช่องทาง อะไรบ้าง?
A:ช่องทางการลงทะเบียนนั้นมี 3 ช่องทางดังนี้
1.ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย
  เอกสารที่ต้องใช้ มีดังต่อไปนี้
     - สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)
     - บาร์โค๊ดกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน (ม.ร.37)
     - บัตรประจำตัวนักศึกษา
2.ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะภาค 1 , ภาค 2 และภาคฤดูร้อน)
     - [You must be registered and logged in to see this link.]
3.ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (เฉพาะภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน)
     - แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนกลางทางไปรษณีย์
     - จำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ชำระด้วยไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ดำเนินการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์)
     - ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษานำเอกสารทั้ง 3 อย่าง ในซอง ติดแสตมป์
จ่าหน้าซอง : ผู้อำนวยการสำนักบริการและทดสอบประเมินผล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ป.ณ. 1028 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241Q:ผลสอบออกเมื่อไหร่ เช็คเกรดได้ที่ไหน?
A:ผลสอบประมาณ 45-60 วันนับจากวันสอบวันสุดท้าย
   เช็คเกรด ได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.]Q:เปิดเทอมวันไหน ลงทะเบียนวันไหน สอบเมื่อไหร่?
A:ดูจากปฏิทินการศึกษาครับดังนี้

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง
[You must be registered and logged in to see this link.]

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค
[You must be registered and logged in to see this link.]

ปฏิทินการศึกษา สาขาวิทยบริการต่างประเทศ
[You must be registered and logged in to see this link.]

Q:หลงทางในรามทำอย่างไร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อมีอะไรบ้าง?

แผนที่ราม1 [You must be registered and logged in to see this link.]
แผนที่ราม2 [You must be registered and logged in to see this link.]

งานบัตรประจำตัวนักศึกษา : 02-3108605
งานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ลาออก และย้ายคณะ : 02-3108606
งานลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง : 02-3108610
งานลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ , ส่วนภูมิภาค : 02-3108616
งานรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา : 02-3108626
งานรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง, และทาง Internet : 02-3108615, 02-3108623
งานสมัครสอบส่วนภูมิภาค : 02-3108624
งานแนะแนวการศึกษา (สวป.) : 02-3108614
งานบริการ One Stop Service (KLB) : 02-3108890
งานจัดทำตารางสอบไล่รายบุคคล : 02-3108611
งานประมวลผลการศึกษา (Transcript) : 02-3108603
งานหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา , ปริญญาบัตร : 02-3108604
งานจัดหางาน , งานแนะแนวการศึกษา : 02-3108126
งานทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา : 02-3108080
งานตำราเรียน (สำนักพิมพ์) : 02-3108757-9 ต่อ 1101, 1103
งานเทปคำบรรยาย (สำนักเทคโนฯ) : 02-3108703-6
สอบถามผลสอบทางคอมพิวเตอร์ : 02-3106000
เบอร์กลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) : 02-3108000
สำนักทดสอบการอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) : 02-3108790

ติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต                     
คณะนิติศาสตร์ : 02-3108170, 02-3108174 
คณะบริหารธุรกิจ : 02-3108226-7
คณะมนุษยศาสตร์ : 02-3108263
คณะสื่อสารมวลชน : 02-3108980 
คณะศึกษาศาสตร์ : 02-3108315, 02-3108321
คณะวิทยาศาสตร์ : 02-3192199, 02-3108410-1
คณะรัฐศาสตร์ : 02-3108466-7
คณะเศรษฐศาสตร์ : 02-3108534
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 02-3108547

deblee.1992
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 10
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำนักศึกษา คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ รวมในกระทู้เดียว UPDATE!!

ตั้งหัวข้อ by deblee.1992 on Sat Dec 12, 2015 1:02 pm

Q:e-Testing คืออะไร?
A:e-Testing คือ การสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นักศึกษาสามารถเลือก วิชา วัน และ เวลา
ในการสอบได้เอง โดยการสอบนั้นไม่ได้มีทุกวิชาให้เลือกสอบ แต่จะมีเพียงบางวิชาเท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดวิชาที่เปิดสอบได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

Q:e-Testing ลงทะเบียนที่ไหน สอบที่ไหน รายละเอียดเป็นอย่างไร?

A:e-Testing ลงทะเบียน และ สอบที่ตึก SKB ชั้น 8 

รายละเอียดอื่นๆ ของการสอบ
ขั้นตอนการทำข้อสอบ http://www.etesting.ru.ac.th/Step-exam.html

วิชาที่เปิดสอบ(อาจเปลี่ยนไปในแต่ละเทอม)
ANT1013  MCS1101
ANT3053  MCS1151
APR2101  MCS2108
APR3102  MCS2390
BIO1001  MGT4004
BIO1105  MKT2101
CEC2201  MKT3202
CHI1001  MKT3204
CHI1002  MKT3205
ECO1003  MTH1003
ECO1101  MTH1101
ECO1102  PED4203
EDF1104  POL1100
ENG1001  POL2301
ENG1002  POL3301
ENG2001  PSY1001
ENG2002  PSY2006
GER1001  RAM1000
HIS1001  RUS1001
HIS1002  RUS1002
HIS1003  RUS2001
HIS1201  RUS2002
HIS3504  SCI1003
HIS4500  SOC1003
HRD3108  SOC2065
HRD4207  SOC4077
INT1004  SPN1001
KOR1001  SPN1002
KOR1002  STA1003
KOR2001  STA2003
KOR2002  STA2016
LAW1004  THA1002
LIS1001  THA1003
LIS1003

ติดต่อ สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย(SKB) ชั้น 10 ห้อง1001 
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 
Tel : 02-310-8790
Fax : 02-310-8791
Web master : [You must be registered and logged in to see this link.]
Web Site : [You must be registered and logged in to see this link.]

deblee.1992
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 10
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำนักศึกษา คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ รวมในกระทู้เดียว UPDATE!!

ตั้งหัวข้อ by deblee.1992 on Sat Dec 12, 2015 1:23 pm

Q:One Stop Service อยู่ที่ไหน มีหน้าที่อะไรบ้าง?
A:One Stop Service อยู่ที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
มีหน้าที่ในการออกเอกสารทางการศึกษา ดังนี้
1. ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ
2. สำเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร. 2) ที่ใช้ในการแจ้งจบ
3. สำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคพิเศษ และโครงการพิเศษทุกโครงการ
4. การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชานักศึกษาส่วนกลางภาคปกติ
5. ออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ
6. ตารางสอบไล่รายบุคคลเฉพาะ Pre-degree
7. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนทาง Internet, Telephone, SMS
8. ตารางสอบไล่รายบุคคล Pre-degree

ดังนั้นหายใครต้องการขอทรานสคลิป ก็มาขอได้ที่นี่เลยครับ

Q:ทำอย่างไรให้ผ่านENGพื้นฐาน
A:ว่าด้วยเรื่องของการสอบ ENG หลายคนคงเบ้ปากกับวิชานี้
เพราะสอบแล้วสอบอีก ตกแล้วตกอีกเท่าไหร่ๆก็ไม่ผ่านสักที
แต่อันที่จริงๆแล้ววิชานี้ไม่ยากอย่างที่คิด โดยมีหลักการง่ายๆ
ดังต่อไปนี้

ENG1001 ศึกษา noun verb adjective adverb และ ท่องศัพท์
ENG1002 ศึกษา tense และ ท่องศัพท์
ENG2001 ฝึกอ่าน จับเมนไอเดีย และ ท่องศัพท์
ENG2002 ฝึกอ่านให้ไว จับเมนไอเดีย แปล ตีความ และ ท่องศัพท์

อย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่อ่อนภาษษอังกฤษ ก็เป็นไปได้ยากที่จะสอบผ่านทั้งสี่วิชาได้
ภายในการสอบเพียงครั้งเดียว ผมจึงขอแนะนำให้ลงเพียงเทอมละตัว ลงเรื่อยๆ ลงทุกเทอม
จนกว่าจะสอบผ่าน อย่าเก็บมาลงเทอมสุดท้ายรวดเดียว

Q:วิชาโท 24 หน่วยกิต เลือกเรียนอะไรดี?
A:สำหรับวิชาโทนั้นมีสอบแบบให้เลือกคือ โทในคณะ และโทนอกคณะ โดยต้องทำการศึกษาวิชาที่เปิดสอน
   รวมทั้งวิชาโทบังคับ วิชาโทเลือกของสาขาที่เราเลือกเรียนเป็นวิชาโท 

วิธีการเลือกวิชาโท ฉบับผมเอง
- เลือกวิชาจากสาขาที่ชอบ
- เลือกวิชาที่มีหน่วยกิต 3 (ไม่มีเรียนฟรี หรือวิชาที่มีหน่วยกิตแค่2)
- เลือกวิชาที่เปิดสอน และ สอบหลายเทอม โดยเวลาไม่ชนกับวิชาเอกมากนัก

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้วิชาโทที่สามารถเรียนง่าย คู้กับวิชาเอกของท่านได้แล้ว


แก้ไขล่าสุดโดย deblee.1992 เมื่อ Tue Dec 15, 2015 11:20 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง

deblee.1992
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 10
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำนักศึกษา คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ รวมในกระทู้เดียว UPDATE!!

ตั้งหัวข้อ by deblee.1992 on Sat Dec 12, 2015 2:09 pm

ขั้นตอนการฝึกงานบัญชี ราม ตั้งแต่ต้น จนจบ
1.เตรียมตัวดังนี้
 - ตรวจสอบว่าเราสอบผ่านวิชา รหัส1และ2 ให้ครบทุกวิชาที่กำหนดไว้
 - ขอใบเช็คเกรด ที่One Stop Service
 - ไปซื้อ มร.801(หนังสือฝึกงาน) ตึกบริหารชั้น2
 - กรอกรหัสวิชา และ เกรดที่ได้ลงหนังสืงฝึกงาน
 - สมัครฝึกงาน กับบริษัทที่มีผู้ตรวจสอบบัญชี
 - สำบัตรนักศึกษา สำเนาในเสร็จลงทะเบียน 
2.นำเอกสาร ยื่นกับฝ่ายทะเบียนให้เรียบร้อย(ยื่นเกรด) 
   จากนั้นทางฝ่ายทะเบียนจะนัดวันรับเอกสารคืน (ราวๆ1อาทิตย์)
3.ไปฝึกงาน กับบริษัทที่สมัครไว้
4.หลังจากฝึกงาน2อาทิตย์เป็นต้นไป ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี 
   เซ็น ใบคำร้องขอจดทะเบียนฝึกหัดงานทางการบัญชี
5.นำเอกสาร ยื่นกับฝ่ายทะเบียนให้เรียบร้อยอีกครั้ง
6.ไปฝึกงานให้ครบ500ชั่วโมง
7.ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี เซ็นใบรับรองรายงานการฝึกงาน ใบประเมิน
    และ ขอถ่ายสำเนาบัตรประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบบัญชี
8.นำเอกสาร ไปยื่นที่ห้องแนะแนวเป็นครั้งสุดท้าย
9.รอผลการฝึกงาน หากผ่านให้ลงทะเบียนฝึกงานในเทอมถัดไป


ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา
1.เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ก่อน
    -เช็คเกรดว่าผลสอบออกเป็นทางการ จากนั้นไปขอใบเช็คเกรด ที่One Stop Service
    -สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ภาคสุดท้ายที่เข้าสอบ
    -สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
    -ปริ้น เอกสารขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
    -รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
2.เตรียมเอกสารการแจ้งจบมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนของคณะ
3.รอรับไปรษณียบัตร ประมาณ 35 วัน เพื่อแจ้งครั้งที่,ลำดับที่ ที่สภาอนุมัติ
4.หลังจากได้รับไปรษณียบัตรแล้ว ไปติดต่อที่สวป. ชั้น 1 ช่อง 3–4 (ตามข้อ 3-4 ในใบที่ฉีกส่วนท้ายคำร้องแจ้งจบที่ให้ไป)
5.รอฟังประกาศรายชื่อ และ สถานที่นัดเข้าซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และรับจริง จากทางประกาศต่างๆ

deblee.1992
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 10
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำนักศึกษา คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ รวมในกระทู้เดียว UPDATE!!

ตั้งหัวข้อ by GigSSWM on Wed Dec 23, 2015 12:10 pm

ขอสอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียนปี2หน่อยค่ะ คือยังไม่รู้ว่าจะลงวิชาอะไรช่วยแนะนำหน่อยนะคะ 
เรียนเอกอิ้งอ่ะค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าควรลงวิชาอิ้งทั้งหมดเลยหรือว่ายังไง รบกวนแนะนำหน่อยนะคะ

GigSSWM
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/12/2015

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำนักศึกษา คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ รวมในกระทู้เดียว UPDATE!!

ตั้งหัวข้อ by deblee.1992 on Wed Dec 23, 2015 1:13 pm

GigSSWM พิมพ์ว่า:ขอสอบถามเรื่องลงทะเบียนเรียนปี2หน่อยค่ะ คือยังไม่รู้ว่าจะลงวิชาอะไรช่วยแนะนำหน่อยนะคะ 
เรียนเอกอิ้งอ่ะค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าควรลงวิชาอิ้งทั้งหมดเลยหรือว่ายังไง รบกวนแนะนำหน่อยนะคะ


การลงทะเบียน ลงอย่างไรให้วันสอบไม่ชนกัน
เนื่อจากวิชาเอกมักสอบชนกัน ผมจึงแนะนำให้เลือกเฉลี่ยลงมากกว่า
โดยผมวางแผนการลงทะเบียนดังนี้ คือ

เทอม1&2 
เลือกวิชาที่วันสอบไม่ชนกัน ส่วนเวลาเรียนชนกันได้ 
เพราะรามมีสื่อ การเรียนการสอนอยู่หลายช่องทาง 
ทำให้ติดตามการเรียนได้ง่าย โดยให้เลือกลงวิชาดังนี้

วิชาเอก 4 วิชา = 12 หน่วยกิต
วิชาโท 2 วิชา  = 6 หน่วยกิต
วิชาเสรี หรือ พื้นฐาน 2 วิชา = 6 หน่วยกิต
รวมแล้ว 8 วิชา 24หน่วยกิตพอดี

เทอม s 
ปกติจะเอาวิชาที่สอบไม่ผ่านใน เทอม1 มาลงทะเบียน 
หากวิชานั้นๆไม่เปิด หรือสอบผ่านหมด ก็จะลงทะเบียนดังนี้

วิชาเอก 2 วิชา  = 6 หน่วยกิต
วิชาโท เสรี หรือ พื้นฐาน 2 วิชา  = 6 หน่วยกิต
รวมแล้ว 8 วิชา 12 หน่วยกิตพอดี

เฉลี่ยวิชาแบบนี้ไป ทำให้ไม่เหลือวิชาเศษๆ 
และ ไม่มีปัญหาเรื่องเทอมสุดท้ายที่ต้องขอจบ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ

deblee.1992
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 10
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ