กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

Go down

ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

ตั้งหัวข้อ by jovp on Tue Nov 18, 2014 1:38 pm

สวัสดีครับ เพื่อนๆ และน้องๆ

เมื่อวานไปสอบ HIS3300 มาไม่ได้เข้าเรียน ดูข้อสอบเก่าแล้วไปสอบ ชีวิตเศร้าเลย 
มี 6 ข้อให้ทำทั้งหมด แถมที่อ่านไปไม่ตรงเลย
1.อธิบายรัฐมะละกาที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.อธิบายรัฐศรีวิชัยที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.หลังจากเรียน HIS3300 ท่านจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
4.อธิบายใครเป็นผู้เผยแพร่อารยธรรมอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5.มูลเหตุของชาติตะวันตกเข้ามาแถบนี้
6.อธิบายเกี่ยวกับการต่อสู้เรียกร้องเอกราช

ทำไม่ได้เลย แย่จัง ใครไปสอบมาเป็นอย่างไรบ้าง

jovp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 71
Points : 96
น้ำใจงดงาม : 23
Join date : 31/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

ตั้งหัวข้อ by wood265 on Wed Nov 19, 2014 4:18 pm

ตอนผมไปสอบตัวข้อสอบก็ไม่ตรงครับเเต่คล้ายในบางข้อ เเต่เราสามารถโม้+พล่ามได้นิดหน่อย

ของผมผ่านไปเเล้วเมื่อ 2/56 เเต่เป็นเกรด D ที่ผ่านมาเพราะคิดอะไรออกก้เขียนๆเเบบทุ่มเท

ไปก่อน (อันที่จริงไปนั่งส่องหน้าห้องสอบ ก็ได้เเค่นั้นเเหละ)

**ถ้าผ่านก็ยินดีด้วยครับ ไม่ผ่านยังไง ลองทิ้งPMไว้ ผมมีบทสรุปอยู่ ถ้าเอาไปอ่านก้พอจับใจความไปสอบผ่านได้ เเต่ก็คงต้องเเล้วเเต่ความพยายามครับ

wood265
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/03/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

ตั้งหัวข้อ by jovp on Thu Nov 20, 2014 9:56 am

ผม ส่งเข้าใน PM แล้วรบกวนขอบทสรุปด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลย 

ปล. สงสัยอยู่อย่างทำ 6 ข้อเลยหรือครับ ข้อละ 2 หน้า รู้สึกจะเยอะไปหรือเปล่าครับ 
ตอนลง HIS3501 มี 6 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ ยังเขียนแทบไม่ทันเลย
ไม่รู้มีเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับ

jovp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 71
Points : 96
น้ำใจงดงาม : 23
Join date : 31/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

ตั้งหัวข้อ by ศศินันท์ อ on Sat Nov 22, 2014 9:31 am

ไปสอบมาเหมือนกันค่ะ ทำหมด6 ข้อเลยค่ะ ไม่จำเป็นต้อข้อละ 2 หน้าก็ได้มั้งค่ะ เพราะนี่ก็ไม่เขียนไม่ถึงเหมือนกัน  ปล. เขียนมือหงิกเลยอ่ะ แต่ก็สู้ๆๆ

ศศินันท์ อ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/11/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

ตั้งหัวข้อ by jovp on Mon Nov 24, 2014 10:19 am

ทำได้จริง ๆ แค่ 4 ข้อเอง จำศรีวิชัย กับ มะละกาไม่ได้อะ  คุณศศินันท์ อ ได้เข้าเรียนไหม อาจารย์ได้บอกแนวหรือเปล่าครับ   แต่ในโจทย์เหมือนบังคับ ให้ข้อละ 2 หน้า

jovp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 71
Points : 96
น้ำใจงดงาม : 23
Join date : 31/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

ตั้งหัวข้อ by ศศินันท์ อ on Mon Nov 24, 2014 4:14 pm

ไม่ได้เข้าเรียนอ่ะค่ะ ใช้อ่านเองและก็สรุปเป็นโน๊ตย่อในแต่ละบทอ่ะค่ะ แต่ก็ดำน้ำไปบ้างเหมือนกัน

ศศินันท์ อ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/11/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไปสอบ HIS3300 1/57 มาเมื่อวาน

ตั้งหัวข้อ by jovp on Tue Nov 25, 2014 9:48 am

คุณศศินันท์ ครับ ยังไงขอยืมโน๊ตย่อได้ไหมถ้าไม่ผ่าน  ไม่มั่นใจเลยว่าจะผ่าน 
ไม่ทราบว่ามีวิชาประวัติศาสตร์ไหนแนะนำบ้างไหมครับ เลือกเป็นวิชาโทนะครับ

jovp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 71
Points : 96
น้ำใจงดงาม : 23
Join date : 31/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ