กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2557 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.

Go down

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2557 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.

ตั้งหัวข้อ by prreporter on Sat Nov 01, 2014 8:38 pm

รับข้อมูลทุน และพบสถาบันการศึกษาชั้นนำ  300 แห่ง จาก 20 ประเทศ ในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2557  จัดโดยสำนักงาน ก.พ.
 
 [You must be registered and logged in to see this image.]
 [You must be registered and logged in to see this image.]

 [You must be registered and logged in to see this image.]


เริ่มแล้ว งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ  ปี 2557 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ในแนวคิด “Selfie Your Future Through Education” ณ รอยัล  พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลจำเป็นด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างรอบด้าน เช่นการเตรียมตัว การขอรับทุน หลักสูตรการศึกษา การใช้ชีวิตในต่างประเทศ 


สำหรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2558 ได้มีการจัดสรรทุนรวมทั้งสิ้น 531 ทุน ในจำนวนนี้เป็นทุนพัฒนาข้าราชการ 329 ทุน เป็นทุนสำหรับนักเรียนนักศึกษาจำนวน 202 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับมัธยม  ได้แก่ ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน  ทุนระดับปริญญา จำนวน 193 ทุน ได้แก่ ทุนสำหรับผู้เคยรับทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 3 ทุน ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 10 ทุน ทุนความร่วมมือทางวิชาการ (GUCAS) จำนวน 10 ทุน ทุนบุคคลทั่วไปตามความต้องการของส่วนราชการ 80 ทุน และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (UIS) จำนวน 90 ทุน  บรรดาข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาล สามารถสอบถามได้ที่บูธ สำนักงาน ก.พ. 

 [You must be registered and logged in to see this image.]
 [You must be registered and logged in to see this image.]
 [You must be registered and logged in to see this image.]
 [You must be registered and logged in to see this image.]

นอกจากนี้ประเทศต่างๆ จะแนะนำทุนการศึกษาต่อสำหรับผู้สนใจทั่วไป อาทิ ทุนจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลีย Macquarie University   ทุน FMI International PhD Program ซึ่งเป็นทุนศึกษาเกี่ยวกับกลไกของการเกิดโรคมะเร็ง ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่เปิดรับนักเรียนระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากนานาประเทศ


ทุน Chevening ของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทุนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ในระดับปริญญาโท ซึ่งทุนนี้มีจำนวน 1,500 ทุน ผู้สนใจสมัครได้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2557  


ทุนไอเฟล Eiffel Excellence จากกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส 


ทุน DAAD ของเยอรมนี เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ด้าน ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ เป็นต้น  หรือ ทุนด้านทันตกรรม ก็มีให้เลือกสมัครในหลายๆ มหาวิทยาลัยแถบประเทศยุโรป   


สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมงานได้วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00-18.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.] หรือ [You must be registered and logged in to see this link.]t

prreporter
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/08/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ