กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

หน้า 1 จาก 3 1, 2, 3  Next

Go down

อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by mr.chipmunk on Mon Mar 24, 2014 11:22 am

          ใครเรียนคนเดียว อยากมีเพื่อนๆมาช่วยกันเรียนช่วยกันติว แนะนำตัวกันได้นะครับ ไม่เกี่ยงอายุ ไม่เกี่ยงวัย/เพศ   เรียนกันเยอะๆสนุกดี ไม่เบื่อ ที่สำคัญยังทำให้เราอยากมาเรียนด้วยคับ คุยกันได้ทิ้งไลน์ไว้ในนี้ได้ครับเด่วลากกันเข้ากรุ๊ปไลน์ไว้พูดคุยรู้จักกันนะครับ
เผื่อช่วยเหลือกันได้  Very Happy 

mr.chipmunk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 16/03/2014
Age : 28

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by utsanee16 on Wed Mar 26, 2014 10:55 pm

ชื่อสปายค่ะ
line spywinecooler.th นะ แอดมาเป็นเพื่อนหน่อยน้ะ

utsanee16
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/03/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by JYP2PM on Thu Mar 27, 2014 10:43 am

เอกคับ รหัส 56
Line. Koreanair654

JYP2PM
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/03/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by anna irie on Thu Mar 27, 2014 10:38 pm

ชื่อแอนค่ะ Smile 
Line : thiantitanant

anna irie
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/02/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Preeyasukka on Sat Mar 29, 2014 3:58 am

ชื่อส้ม รหัส54
preeyasukka

Preeyasukka
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/01/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by mr.chipmunk on Mon Apr 14, 2014 10:16 am

ขอบคุน แอน เอก สปาย แล้วก็ส้มนะครับ Smile 

ปล. ลงไว้ได้อีกเรื่อยๆนะครับ เด่วจะแอดไปแล้วลากเข้ากรุ๊ปนะค้าบ จะรุ่นไหนก็ทิ้งไลน์ทิ้งเฟสได้นะครับ ช่วยกันๆฮะ ผมจะแอดทีนึงแล้วลากเข้ากรุ๊ปนะค้าบ อาจจะช้าหน่อย เพราะไม่
ค่อยได้เข้ามาในเวปบอร์ดเท่าไหร่ อีกอย่างทำงานด้วยน่ะครับ ยังไงก็ขอโทดด้วยนะคร้าบ

mr.chipmunk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 16/03/2014
Age : 28

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by nuvola19 on Thu Apr 17, 2014 5:39 am

ชื่อ โม ค่ะ อายุ 18

line: nuvola_decimo อยากมีเพื่อนเรียนเหมือนกันค่ะ แอดมาคุยได้น้า ^^

nuvola19
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 19
Points : 31
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/04/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by nilnam on Thu Apr 17, 2014 12:20 pm

ชื่อน้ำ อยากมีเพื่อนเหมือนกันพึ่งสมัครไปปีนี้ line nullnam ทักเลยๆๆ

nilnam
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/04/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Tape9419 on Fri Apr 18, 2014 9:27 pm

รหัส 55 คับ กำลังจะจบแล้ว แต่ไม่มีเพื่อนสักคน ยินดีให้คำปรึกษานะ line id : sacottape14

Tape9419
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/04/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by yammykk on Sat Apr 19, 2014 8:15 am

ดีจ้า เค้าชื่อ แยมมี่ นะ เอกอิ้งจ้าาา ไม่ได้ไปเข้าเรียนเลยเพราะเรียน 2 ที่ อยากมีเพื่อนที่เข้าเรียนจะได้รู้ว่าอาจารเน้นออกข้อสอบตงไหน -..- เรารหัส 56 นะ นี่ไลน์เราจ้า yammykotchakorn ฝากลากเข้ากลุ่มมด้วยน้า _/\_

yammykk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by mr.chipmunk on Tue Apr 22, 2014 1:03 pm

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนด้วยนะคร้าบผมทยอยแอดแล้วลากเข้ากลุ่มแล้วนะ
ขาดตกใครไปบอกได้เลยครับ มาได้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคนอื่นๆเพื่อนเยอะยิ่งดีค้าบ

mr.chipmunk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 16/03/2014
Age : 28

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Janeny on Tue Apr 22, 2014 3:15 pm

สวัสดีค่ะ ชื่อเจนนะค่ะ ซิ่วมา2ปี กำลังจะสมัครมนุษอิงค์ราม นะค่ะ อยากมีเพื่อนไปเรียนด้วยกัน แบ่งปันข้อมูลกัน
แอไลน์มาคุยกันนะค่ะ เราไม่หยิ่งเป็นกันเองยิ้มง่าย ไม่ต้องกลัวแอดมาเยย ขอบคุณค่า ^_^
id : janeny777

Janeny
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/04/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Autumporn on Thu Apr 24, 2014 9:08 pm

ชื่อพลอยนะค่ะ ไม่ได้เข้าเรียนจ้าเพราะ( อีกทั้งกำลังจะไปสมัครด่วย) อยากหาเพื่อน พี่หาคำแนะนำด้วย แอดไลน์ให้ด้วยนะคะ ploy_autumporn. ค่ะ

Autumporn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/04/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by janthapong on Fri Apr 25, 2014 11:00 am

ชื่อลักษณ์คับผม 28มิถุนา 57 ไปสมัคร จะลงเรียน มนุด เอกจีน

ไลน์นะครับ thejudgeship อยากมีเพื่อนๆๆ

janthapong
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/04/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by apispalmmy on Tue Apr 29, 2014 4:56 pm

ชื่อ ปาล์มมี่ค่ะ ลงเรียนเอกจีนค่ะ LINE:apisp  ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ : )

apispalmmy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 29/04/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Opal15 on Fri May 02, 2014 3:37 pm

ชื่อ โอปอล์ค่ะ กำลังจะสมัครมนุษ อิ้ง 57 ค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ LINE : opalsche

Opal15
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/05/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by mozzumer on Sun May 04, 2014 2:44 am

ชื่อมอสครับ เอกภาษาอังกฤษ รหัส 57 ครับ LineID: mozzumer  fb.com/mosziilism ขอบคุณครับ

mozzumer
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/05/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by fesarina on Mon May 05, 2014 6:18 pm

รหัส 57 เอกภาษาอังกฤษ ชื่อ ใบเฟิร์น จ้ะ ^^
ID : fesarina

fesarina
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/05/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by ปลวกสินี ชีทำได้! on Fri May 09, 2014 5:18 pm

ชื่อ เจ ค่ะ รหัส 57 เอกอิ๊ง โทภาษาจีน รบกวนลากเข้ากลุ่มหน่อยนะคะ
line:jay_kansinee  Very Happy
avatar
ปลวกสินี ชีทำได้!
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 09/05/2014
Age : 23

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by nongsand on Wed May 28, 2014 2:53 pm

ชื่อแซน เรียนมนุษอิ้ง
line:sandemm หาเพื่อนไปเรียนค่ะ

nongsand
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 28/05/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by kongfha on Thu May 29, 2014 10:43 am

ชื่อก้อง ครับ รหัส 55 เอก ภาษาอังกฤษ line : sgt.kob

kongfha
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/04/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by narmpoii on Wed Jun 11, 2014 2:33 pm

ชื่อพลอยค่ะ รหัส57 เอกอังกฤษค่ะ แอดมานะคะ พอดีหาเพื่อนเรียนอยู่เหมือนกัน ID LINE : DZ.NARMPOII Razz  Razz
avatar
narmpoii
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2014
Age : 26

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Gameoverz69 on Sat Jun 14, 2014 11:22 am

ชื่อ เกมส์ ลงมนุษย์ เอกอิ้ง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ line : gameoverz69

Gameoverz69
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 14/06/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Bomsmith on Mon Jun 16, 2014 12:19 pm

บอม ครับ อยากเข้าเรียน หาเพื่อนอยู่ครับ 

Line id : brought

Bomsmith
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 16/06/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อยากมีเพื่อนเรียนรุ่น57 แนะนำตัวกันได้นะครับ :)

ตั้งหัวข้อ by Gypz on Tue Jun 17, 2014 12:33 pm

เค้าชื่อ กิ๊ฟ น้า กำลังจะสมัครลงเรียนอิ้งควบปี 57 ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยเน้ออ 
line: gypz_salapao แอดมาคุยกันได้น้า จะได้มีเพื่อนไปเรียนด้วยกันน^^

Gypz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/06/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 1 จาก 3 1, 2, 3  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ