กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» แจกชีท และสรุปหน้าราม ของคณะสื่อสารมวลชนค่ะ
by peachyz Sun Nov 19, 2017 12:54 pm

» หนังสือเสียง 10131 สังคมมนุษย์ มสธ.
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง PY332 PY235 PY331 PY234 PY225 PY103
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง HI368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน
by worapolh Thu May 11, 2017 3:30 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY225 ปรัชญาจีน
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:42 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY234
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:41 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY103
by worapolh Thu Apr 06, 2017 6:37 pm

» หนังสือเสียงรามฟรีครับ HI330
by worapolh Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

» มีหนังสือและชี๊ทขายครับตามที่อาจารย์สอนและแถมมีจดคำถามข้อสอบหรือคำตอบข้อสอบด้วยครับ
by tonpongsuwat Tue Jan 24, 2017 2:48 pm

» เราสามารถลงวิชาโท ของคณะอื่นได้ไหมครับ
by dentatus Sun Nov 06, 2016 1:13 pm

» แนวข้อสอบ ENS3401
by tonaorza97 Mon Oct 31, 2016 7:05 pm

» แนวข้อสอบ ENS3401
by tonaorza97 Mon Oct 31, 2016 7:04 pm

» สอบถามการเรียนวิชาเอกภาษาจีนที่ราม
by kendo89 Sun Oct 30, 2016 8:04 pm

» ขายหนังสือคณะประวัติศาสตร์
by tonpongsuwat Fri Sep 23, 2016 9:54 pm

» ขายหนงสือคณะปรัชญา
by tonpongsuwat Fri Sep 23, 2016 9:54 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

หน้า 3 จาก 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 2:55 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2547
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 413 พุทธปรัชญามหายาน
สอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 เวลา 9.30-12.00

___________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำ ข้อสอบกระบวนวิชานี้ เป็นอัตนัยล้วน จำนวน 5 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ

1. ข้อความบทนำตอนหนึ่งของผู้เรียบเรียบ PY 413 ว่า "ความจริงอันเป็นโลกุตระหรือปรมัตถสัจจะ ถ้าเราจะเข้าไปถึงเมื่อใด เมื่อนั้นแหละ จะได้ดื่มมธุรสอันแท้จริงของธรรม" ข้อความที่กล่าวนี้ ผู้เรียบเรียงหมายถึงเรื่องอะไร จงแสดงทัศนะให้ชัดเจน

2. ตามที่เข้าใจกัน พุทธศาสนามหายานจะสอนเน้นเรื่องโพธิสัตวยานหรือพุทธยานมิใช่หรือ ถ้าผู้มีวาสนา-บารมีน้อย อยากจะข้ามให้พ้นโอฆสงสาร ควรจะบำเพ็ญยานอะไร มีหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติอย่างไร จงอธิบาย

3. พระโพธิสัตว์คือใคร ท่านเข้าใจคำว่า "อนิตยโพธิสัตว์" และ "นิตยโพธิสัตว์" เพียงใด และตำแหน่งของพระโพธิสัตว์เป็นตำแหน่งผูกขาดหรือว่าชาวพุทธทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ จงอธิบาย

4. อยากทราบว่า "อนัตตาของเถรวาท" และ "สุญญตาของมหายาน" เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร และการที่มหายานมีพระนิรมาณกายนั้น เพราะต้องการจะสอนพุทธศาสนิกชนในเรื่อง "ไตรลักษณ์" ท่านเข้าใจเป้าหมายนี้เพียงใด อธิบาย

5. จงวิเคราะห์ปัญหาต่อไปนี้
....(ก) ทำไมพระพุทธองค์จึงเปรียบปริพพาชกว่า "เหมือนพวกตาบอดคลำช้าง"
....(ข) ทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ทรงตอบปัญหาของพระมาลุงกยะ
....(ค) พระพุทธองค์ตรัสเรื่อง "ที่สุดโลก" แก่โรหิตัสสเทวบุตรว่าอย่างไร

5. จงอธิบายสั้นๆ ซึ่งข้อความต่อไปนี้
....1. โลกุตรธรรม
....2. ธรรมสุญตา
....3. นิโรธคามินีปฏิปทา
....4. สุขาวดีพุทธเกษตรฃ
....5. ฆราวาสมุนี
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆเลยครับ สำหรับแนวข้อสอบ

ตั้งหัวข้อ by rutvb on Sat May 28, 2011 7:47 pm

เพราะผมตามหามานานแล้วครับเข้าไปที่คณะก็ไม่รู้จะไปติดต่อที่ใครว่าจะขอแนวขอสอบได้จากที่ไหน ขอบคุณท่านผู้ที่เอาแนวข้อสอบปีก่อนๆมาเผยแพร่จากใจจริงครับ เนื่องจากผมเรียนอยู่ที่บ้านไม่ได้พบอาจารย์เลยแม้แต่ครั้งเดียว จึงไม่รู้จะทำข้อสอบไปในแนวไหนปีแรกก็ตกซะเยอะเลยในพวกข้อเขียน แต่พอมาเจอแนวข้อสอบอันนี้พอจะมีกำลังใจหึดสู้ขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ Sad Sad Sad

rutvb
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 28/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:09 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2547
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 413 พุทธปรัชญามหายาน
สอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 เวลา 9.30-12.00

___________________________________________________________________________________

คำแนะนำ ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ นักศึกษาทีทำรายงานส่งให้เลือกทำ 4 ข้อ ส่วนนักศึกษาที่มิได้ทำรายงานส่ง ให้ทำทั้ง 5 ข้อ (ข้อละ 20 คะแนน)

สมุดสีเขียว

ข้อ 1. จงอธิบายคำหรือข้อความต่อไปนี้
.........ก. อัปปมัญญา 4
.........ข. นิกายพาหยปรัตยักษะหรือไวภาษิกะ
.........ค. อาลยวิญญาณ
.........ง. วิภาษวิธี

ข้อ 2. จงอธิบายขยายความคำสอนต่อไปนี้ พร้อมทั้งอธิบายด้วยว่า คำสอนดังกล่าวสอนเรื่องอะไร ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา
.........ก. เราหยั่งลงสู่ทุกข์แล้ว มีทุกข์ดักอยู่เบื้องหน้า ทำไฉนหนอ ความสิ้นทุกข์ทั้งปวงจะปรากฏแก่เราได้
.........ข. คนอ่อนแออดทนต่ออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจได้ แต่คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอดทนต่ออารมณ์อันน่าพอใจได้

ข้อ 3. จงกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายานพร้อมคำอธิบาย

ข้อ4. จงกล่าวถึงมหาปณิธาน 4 มาโดยละเอียดพร้อมอธิบายเทียบเคียงกับหลักอริยสัจ 4 แยกแยะแต่ละข้อให้ชัดเจน

ข้อ5. จงกล่าวถึง "โพธิสัตวมรรค" มาให้ครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ พร้อมคำอธิบาย
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:18 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาคซ่อมครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2546
ข้อสอบวิชา PY 424 ; ปรัชญาไทย
สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2546
เวลา 14.00-16.30

______________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำ: ข้อสอบกระบวนวิชานี้ เป็นอัตนัยล้วน จำนวน 5 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ

1. ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2547 สังคมไทยได้ผ่านพบกับวันสำคัญของชาติไทยมา 3 วันด้วยกันคือ วันที่ 31 ก.ค. 47 "วันอาสาฬหบูชา" วันที่ 1 ส.ค. 47 "วันเข้าพรรษา" และ วันที่ 12 ส.ค. 47 "วันแม่แห่งชาติ" เราในฐานะลูกหลานไทยคนหนึ่ง สมควรปฏิบัติต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของตนอย่างไร จงอธิบาย

2. หลักความเชื่อแบบไทยโบราณสอนกันมาว่า "ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง จะสิ้นเปลืองก็เป็นมงคล" หมายความว่าอย่างไร จงวิเคราะห์มาดู

3. จงอธิบายถึงหลักการเลี้ยงเด็กที่เป็นแนวคิดแบบสัจนิยม (Realism) แบบปฏิฐานนิยม (Postivism) และแบบอัตถิภาวนิยม (Existentialism) มาดู

4. ปรัชญาแห่งความรักที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ตามข่าวหนังสือพิมพ์ "นร.สาวเดินลงทะเล (ลึก) หวังฆ่าตัวตาย น้อยใจแฟนขอเลิก" หนุ่มราชภัฏดิ่งเจ้าพระยาฆ่าตัวตายสาวไม่รัก" 2 กรณีหลังนี้ถ้าเป็นตัวท่านๆจะแก้ปัญหาอย่างไร จงวิเคราะห์มาดู

5. จงอธิบายความตามพุทธภาษิต 2 ข้อ ข้างล่างนี้ (ให้ชัดเจน)
....1. จิตเต สงกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏิกงขา
........เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ย่อมไปสู่ทุคติ (ภพภูมิที่เลว)
....2. จิตเต อสงกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา
........เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง (ผ่องใส) ย่อมไปสู่สุคติ (ภพภูมิที่ดี)
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:27 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
ข้อสอบวิชา PY 424 ; ปรัชญาไทย
สอบวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐

............................................................................................................................................................

ข้อแนะนำ: ข้อสอบกระบวนวิชานี้เป็นอัตนัยล้วน จำนวน ๕ ข้อ ให้เลือกทำ ๔ ข้อ

๑. การสักยันต์ที่เกิดขึ้นถี่ในช่วงเดือนกันยายน ๔๖ ท่านมองว่าเป็นภูมิปัญญาไทยหรือการงมงาย โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาเห่อสักยันต์ ยอมทนต่อการเจ็บปวด เพื่ออะไร จึงเกิดมีปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นในวัยรุ่นไทย จงวิจารณ์

๒. เอกลักษณ์ไทยคืออะไร ต่างจากวัฒนธรรมไทยหรือไม่ อย่างไร การที่ ภราดร ศรีชาพันธ์ นักเทนนิสมือวางอันดับที่ ๑๑ ของโลก ชาวไทยได้ก่อให้เกิดเสน่ห์ต่อแฟนชาวไทยและต่างประเทศนั้น ท่านมองว่าเป็นเพราะ "ภราดร ศรีชาพันธ์" แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยหรือวัฒนธรรมไทย จงวิเคราะห์มาดู

๓. ทั้งๆที่เป็นดินแดนกาสาวพัสตร์ (Land of yellow-robe) แต่การละเมิดหลักศีล ๕ ของคนไทยก็มีอยู่ทุกวัน เช่น .....
....ละเมิดข้อ ๑; แฟนสาวคลั่งรัว ฆ่าพันโทดับ......
....ละเมิดข้อ ๒; โจรสะพานลอยเหิม ปล้น ๒ รายซ้อน......
....ละเมิดข้อ ๓; สลดแม่จูง ๓ ด.ญ.เร่ค้ากาม......
..................; ด.ญ.คนหนึ่งถูกพ่อ-ลุง และญาติข่มขืนรวม ๑๔ คน
....ละเมิดข้อ ๔; ประชาชนแห่กราบไหว้เปลือกหอยที่มีรูปเจ้าแม่กวนอิม
....ละเมิดข้อ ๕; บัณฑิตจุฬาฯ โฮ รับศพพ่อ แม่ น้อง เหยื่อนศ.เขาขับ (ให้ท่านวิเคราะห์ดูว่าเป็นเพราะสาเหตุใด)

๔. พุทธวาจา "ปิยโต ชายเต โสโก" ความเศร้าโศกเกิดจากความรัก" แต่ทำไมมนุษย์ในสังคมกลับมองย้อนและคัดค้านว่า "ความสุขต่างหากเกิดจากความรัก" จงอธิบาย

๕. จงอธิบายปรัชญาตามพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๕
เห็นกันอยู่เมื่อเช้า สายตาย
สายอยู่สุขสบาย บ่ายม้วย
บ่ายยังรื่นเริงกาย เย็นดับ ชีพนอ
เย็นอยู่หยอกลูกด้วย ค่ำม้วย ดับสูญ
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:46 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2546
การสอบกระบวนวิชา PY 424 ปรัชญาไทย
สอบวันที่ 4 มีนาคม 2547 เวลา 14.00-16.30 น.

______________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำ ข้อสอบกระบวนวิชานี้เป็นอัตนัยล้วนจำนวน 5 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ

1. ที่ว่าสังคมไทยโบราณมีความเชื่อเป็นแบบจิตนิยม (Idealism) และแบบวิญญาณนิยม (Animism) เป็นความเชื่ออย่างไร ในทัศนะของท่านเห็นว่าควรอนุรักษ์หรือควรแก้ไขอย่างไร จงวิเคราะห์มาดู

2. สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ได้ผ่านกระแสวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น เมื่อ 22 ม.ค. 47 ก็ได้รับกระแสวัฒนธรรมจีน (ตรุษจีน) 14 ก.พ. 47 ก็ได้รับกระแสวัฒนธรรมแห่งความรักที่เรียกว่า "วันวาเลนไทน์" และวันที่ 5 มี.ค. 47 ก็เป็นวัน"มาฆบูชา" ในฐานะที่เป็นคนไทย และส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเป็นบุคคลร่วมสมัย วิเคราะห์มาดู

3. ความรักตามแนวของพุทธศาสนาแบ่งไว้ 3 ระดับ คือ สิเนหะ เปมะ และ เมตตา เป็นอย่างไร ดารา นางแบบนางหนึ่งได้ไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยในโครงการ "14 กุมภา รักกันทั้งที ชวนคู่ซี้มาให้โลหิต" เป็นลักษณะความรักแบบใด

4. เมื่อต้นเดือนธันวาคม 25476 ชาวไทยและชาวกัมพูชาต่างขนหัวลุกเมื่อพ่อค้าแม่ค้าตลาดโรงเกลือเจอผี แม่ค้าเขมรโทร.เข้าเบอร์โทร *-****-**** ด้วยเสียงโหยหวน "ช่วยหนูด้วย หนูอยู่นรกขุม 18 กำลังถูกยมฑูตทำร้าย ช่วยอุทิศส่วนกุศลให้หนูด้วย" ท่านมีทัศนะในเรื่องนี้อย่างไร จงวิเคราะห์มาดู

5. จงอธิบายความหมายของโคลงโลกนิติข้างล่างนี้
มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยว พันคอ
ทรัพย์ผูกบาทาคลอ หน่วงไว้
ภรรยา (สามี) เยี่ยงบ่วงปอ รึงรัด มือนา
สามบ่วงใครตัดได้ จึงพ้นสงสาร
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:56 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา 2547
ข้อสอบวิชา PY 424 ; ปรัชญาไทย
สอบวันที่ 14ตุลาคม 2547 เวลา 14.00-16.30

______________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำ; ข้อสอบกระบวนวิชานี้ เป็นอัตนัยล้วน จำนวน 5 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ

1. เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของชนชาติไทยแล้ว คนไทยเป็นพวกจิตนิยม, สสารนิยม หรือ ทวินิยม การที่คนไทยบางคนมีนิสัยประเภท "เสียเงินเสียทองไม่ว่า -- แต่เสียหน้าข้าไม่ยอม" เขายึดถือปรัชญาแบบใด จงวิเคราะห์มาดู

2. การที่หน่วยราชการ -- เอกชน -- สมาคมต่างๆ อัดฉีดรางวัลเป็นเงิน -- ทอง -- รถ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ฯลฯ แก่นักกีฬาผู้ได้เหรียญทอง -- เหรียญเงิน -- เหรียญทองแดง โอลิมปิคเกมส์ ซึ่งเดินสายรับรางวัลร่วมครึ่งเดือน แต่กลับเมินนักกีฬาผู้พลาดเหรียญนั้น ตามทัศนะของท่านเห็นว่าถูกต้อง -- ยุติธรรมแค่ไหน เพียงใด จงวิเคราะห์มาดู

3. การที่หญิงลูก 5 เข้าไปหยิบของจากห้างโลตัส รวม 77 รายการ เป็นเงิน 4,217 บาท บอกกับเจ้าหน้าที่ของห้างว่า ยากจน ลูกมาก ไม่มีเงินซื้อนม -- อาหารให้ลูกกิน ขอความเมตตานั้น มองว่าเป็นการกระทำที่น่าเห็นใจตามคำอ้างของหญิงลูก 5 คนนี้หรือไม่ เพียงใด จงวิเคราะห์มาดู

4. จงอธิบายถึงการทำหน้าที่ของจิตที่เกี่ยวกับเรื่องความรักของพุทธศาสนา เพลโต และ ฟรอยด์ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และบ่อเกิดแห่งความรักในทางพุทธศาสนา กล่าวไว้อย่างไร จงอธิบายให้ชัดเจน

5. การที่ชาวสระบุรีครอบครัวหนึ่งทำพิธีบวชผี (สัมภเวสี) โดยผู้ตายเป็นชายวัย 32 ปี ตายเพราะดื่มยาฆ่าแมลง ก่อนตายเคยบ่นว่าอยากจะบวชให้แม่ ดังนั้นญาติๆจึงได้เตรียมเครื่องอัฐบริขารครบครันแห่ภาพถ่ายของผู้ตายรอบโบสถ์ครบ 3 รอบและพระอุปัชฌาย์ได้ออกมารับเครื่องบวชนาคเป็นอันเสร็จพิธี ท่านมองว่าเป็นการบรรพชา -- อุปสมบทที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแค่ไหน เพียงใด จงวิเคราะห์มาดู
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:57 am

PY 424 (ปรัชญาไทย)

**************************************************************************************

คำแนะนำ ข้อสอบมี 2 ตอน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่ละตอนโดยเคร่งครัด

**************************************************************************************

ตอนที่หนึ่ง มี 1 ข้อ ทุกคนทำข้อสอบข้อนี้

1. "ในช่วงตรุษสงกรานต์แต่ละปี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นปริมาณที่น่าตกใจ มียอดผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นับเป็นการสูญเสียที่มิอาจประเมินเป็นราคาได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้" ให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้
1.1 อะไรคือสาเหตุที่สำคัญที่สุดในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว ยกตัวอย่างปัจจุบันประกอบคำอธิบาย
1.2 หากท่านเป็นผู้นำสูงสุดในการแก้ปัญหาดังกล่าว ท่านมีวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร
1.3 ความรู้เชิง "ปรัชญาและศาสนา" มีส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวมากน้อยเพียงใด อธิบาย

ตอนที่สอง มี 5 ข้อ เลือกทำเพียง 3 ข้อ

2. ทำไมต้องเริ่มที่ลายสือไท
"การศึกษาปรัชญาไทย จำเป็นต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ให้เห็นถึงความจำเป็นของการคิดประดิษฐ์อักษรไทย หรือที่เรียกกันว่า "ลายสือไท" ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้คิดค้นขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปรัชญาไทยเสียก่อนเป็นเบื้องต้น.."
2.1 เพราะเหตุใดพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงทรงคิดประดิษฐ์อักษรลายสือไทขึ้น อธิบาย
2.2 ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย

3. "หากมองแนวความคิดที่ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกก็ดี ไตรภูมิพระร่วงก็ดี สุภาษิตพระร่วงก็ดี จะทำให้เราเข้าใจหลักปรัชญาของผู้คนยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี" ให้ท่านอธิบายประเด็นต่อไปนี้ พร้อมแสดงข้อความที่ปรากฏอยู่ในชิ้นงานดังกล่าวสนับสนุนคำอธิบาย
3.1 การดำเนินชีวตส่วนบุคคล.........................................3.2 ปรัชญาการเมือง
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจ...................................................3.4 ปรัชญาสังคม

4. อธิบายให้เห็นพัฒนาการของแนวความคิด "ชาติ" "พระมหากษัตริย์" ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบันให้ชัดเจน

5. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้มั่นตรัสเตือนรัฐบาลและประชาชนของพระองค์ท่านให้ยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง แล้วรัฐบาลและประชาชนจะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ด้วยศักยภาพของตนเอง โดยมิต้องหวังพึ่งพิงอาศัยผู้ใด.." ให้ท่านอธิบายประเด็นต่อไปนี้
5.1 มูลเหตุและสภาพปัญหาที่ต้องให้ยึดถือหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร อธิบาย
5.2 หลักการสำคัญของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรบ้าง อธิบาย
5.3 หากท่านเป็นผู้นำสูงสุด จะนำหลักการดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง

6. "เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย โปรดยืนตรงเคารพธงชาติ..." เรามักได้ยินกันจนเป็นที่คุ้นหูของทุกเช้าและเย็น ให้ท่านตอบคำถาม
6.1 ให้เขียนเนื้อร้องของเพลงชาติไทย
6.2 ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่ปรากฏในบทเพลงชาติไทย อธิบาย

%%%%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 4:51 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:57 am

PY 424 (ปรัชญาไทย)

**************************************************************************************

ข้อสอบมี 5 ข้อ สำหรับผู้ส่งรายงานเลือกทำ 3 ข้อ ผู้ไม่ได้ส่งรายงานเลือกทำ 4 ข้อ

**************************************************************************************

1. อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามให้ "สมเหตุสมผล"

"..ที่ผ่านมาคนไทยครองชีวิตครองตัวอยู่อย่างพอดี อยู่อย่างถ่อมเนื้อถ่อมตน ยึดเส้นทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับเรามาโดยตลอด บ้านเมืองก็มีความสันติสุข ความร่มเย็น ความสงบพอสมควร ฯลฯ แต่นับจากวันที่เราจะก้าวไปสู่ยุคปรับเปลี่ยน จากที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราก็เปลี่ยนไปสร้างความร่ำรวยด้วยเงินทองเป็นที่ตั้ง คือการสร้างการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯทุกฉบับ โดยคิดว่าเราต้องสร้างความร่ำรวย ความมั่งคั่ง ให้ได้แล้ว ทุกอย่างจะดีตามมาเอง เป็นผลทำให้สมาชิกในสังคมต้องดิ้นรนเพื่อความร่ำรวยเฉพาะตน ขาดความเมตตาเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่างคนก็ต่างอยู่ ฯลฯ จะเห็นได้ชัดเจนในหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญๆของประเทศ.."

1.1 อะไรคือสาเหตุที่สำคัญที่สุดของการณ์ดังกล่าว ยกตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันประกอบคำอธิบาย
1.2 ชี้ให้เห็นข้อดีข้อด้อยของการพัฒนาที่มี "เศรษฐกิจ" เป็นเป้าหมายหลัก
1.3 ชี้ให้เห็นข้อดีข้อด้อยของการพัฒนาที่มี "สังคม" เป็นเป้าหมายหลัก
1.4 หากท่านเป็นผู้นำสูงสุด มีหลักการและเป้าหมายการพัฒนาฯอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดดุลยภาพมากที่สุด นำเหตุการณ์ปัจจุบันประกอบคำอธิบาย

2. ทำไมต้องเริ่มที่ลายสือไท

"การศึกษาปรัชญาไทย จำเป็นต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ให้เห็นถึงความจำเป็นของการคิดประดิษฐ์อักษรไทย หรือที่เรียกกันว่า "ลายสือไท" ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้คิคค้นขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปรัชญาไทยเสียก่อนเป็นเบื้องต้น.."

2.1 เพราะเหตุใดพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงทรงคิดประดิษฐ์อักษรลายสือไทขึ้น อธิบาย
2.2 ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย

3. "หากมองแนวความคิดที่ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกก็ดี ไตรภูมิพระร่วงก็ดี สุภาษิตพระร่วงก็ดี จะทำให้เราเข้าใจหลักปรัชญาของผู้คนยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี" ให้ท่านอธิบายประเด็นต่อไปนี้ พร้อมแสดงข้อความที่ปรากฏอยู่ในชิ้นงานดังกล่าวสนับสนุนคำอธิบาย
3.1 การดำเนินชีวตส่วนบุคคล.........................................3.2 ปรัชญาการเมือง
3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจ...................................................3.4 ปรัชญาสังคม

4.1 คำกล่าวว่า "ถ้าไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องพระเจ้า เราไม่สามารถเข้าถึงความเป็นฝรั่ง ในขณะเดียวกันหากไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องบาปบุญคุณโทษในไตรภูมิพระร่วง ก็ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นไทยได้เช่นกัน" ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

4.2 ตามแนวคิดในไตรภูมิพระร่วง อะไรคือมาตรฐานในการวัด "ความเป็นมนุษย์" อธิบาย

5. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้มั่นตรัสเตือนรัฐบาลและประชาชนของพระองค์ท่านให้ยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง แล้วรัฐบาลและประชาชนจะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ด้วยศักยภาพของตนเอง โดยมิต้องหวังพึ่งพิงอาศัยผู้ใด.." ให้ท่านอธิบายประเด็นต่อไปนี้
5.1 มูลเหตุและสภาพปัญหาที่ต้องให้ยึดถือหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร อธิบาย
5.2 หลักการสำคัญของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรบ้าง อธิบาย
5.3 หากท่านเป็นผู้นำสูงสุด จะนำหลักการดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง

%%%%%%%%%%%%%%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 5:07 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:58 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๔๖
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 425 ศาสนาเปรียบเทียบ
สอบวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.

_____________________________________________________________________________________

คำแนะนำ : ให้นักศึกษาทุกข้อ ข้อละ ๒๕ คะแนน

๑. จงอธิบายความแตกต่างของคำว่า "ศาสนา" และ "Religion"

๒. การศึกษาศาสนาเปรียบเทียบมีหลักการอย่างไรและมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

๓. "บุญ-บาป" คืออะไร จงอธิบายและยกตัวอย่างเปรียบเทียบ (๒ ศาสนา หรือ นิกาย หรือ ลัทธิ)

๔. "ความดีสูงสุด" คืออะไร จงอธิบายและยกตัวอย่างเปรียบเทียบ (๒ ศาสนา หรือ นิกาย หรือ ลัทธิ)


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 5:10 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:58 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2544
ข้อสอบวิชา PY 434 ชื่อวิชา อภิปรัชญา
สอบวันที่ 5 มีนาคม 2545 เวลา 14.00-16.30 น.
__________________________

เลือกตอบ 4 ข้อ

1. "เรียนวิชาอภิปรัชญาแล้วไม่เห็นมีประโยชน์อะไร เพราะไม่มีคำตอบที่แน่นอนชัดเจน นักศึกษาเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ เพราะอะไร

2. เลือกตอบหัวข้อต่อไปนี้ 1 ข้อ
....2.1 ธาเลส, อะแนกซิมานเดอร์, อะแนกซิมาเนส คิดต่างกันอย่างไรต่อปัญหาเรื่องปฐมธาตุ
....2.2 สิ่งที่ค้ำจุนและทำให้โลกวัตถุมีความหมายคืออะไรในทัศนะของเพลโต
....2.3 ปฐมกร มีความสำคัญอย่างไรในทัศนะของอริสโตเติล

3. เลือกตอบหัวข้อต่อไปนี้ 1 ข้อ
....3.1 จักรวาลในระบบจักรกลเป็นอย่างไรในทัศนะของฮอบส์
....3.2 เอกภาพแห่งโมนาดเป็นอย่างไรในทัศนะของไลบ์นิซ

4. เลือกตอบหัวข้อต่อไปนี้ 1 ข้อ
....4.1 ปทารถะ ในปรัชญาของไวเศษิกะคืออะไร
....4.2 ปรมาณู ในปรัชญาของไวเศษิกะคืออะไร

5. พระพุทธเจ้าเห็นว่าการรู้คำตอบทางอภิปรัชญามีประโยชน์หรือไม่ เพราะอะไร และพระพุทธเจ้าสอนหลักความจริงอะไร (ตอบ 1 อย่าง)

______________________________


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 5:24 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 11:59 am

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2545
วิชา PY 434 อภิปรัชญา
สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เวลา 0930-1200 น.
_____________________________________________________________________________________

ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำเพียง 3 ข้อ

1. ปทารถะ ในปรัชญาไวเศษิกะ กล่าวถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร

2.monad ของ Leibniz และ modes ของ Spinoza มีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ ในแง่ใด

3. อริสโตเติลพูดถึงสาเหตุ (causation) ของสิ่งทั้งปวงไว้อย่างไรบ้าง

4. Berkley กล่าวถึงทฤษฎีการรับรู้อย่างไรบ้าง เราสามารถรับรู้ทุกอย่างหรือไม่

5. คำถาม 10 ข้อทางอภิปรัชญาใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถูกถามแต่ไม่ทรงตอบ

-----------------------------------


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 6:05 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 30, 2011 12:00 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาคซ่อม 2 ปีการศึกษา 2545
ข้อสอบวิชา PY 434 ชื่อวิชา อภิปรัชญา
สอบวันที่ 25 ส.ค. 2546 เวลา 14.00-16.30 น.
__________________________

ให้ทำทุกข้อ

1. อภิปรัชญามีความหมายอย่างไร และเป็นวิชาที่ศึกษาถึงเรื่องอะไรบ้าง

2. จงกล่าวถึงทัศนะทางอภิปรัชญาของนักปรัชญาต่อไปนี้มาพอเข้าใจ (เลือกตอบ 2 คน)
....2.1 โลกแห่งแบบในทัศนะของเพลโต
....2.2 ทัศนะเรื่องจักรกลนิยมของฮอบส์
....2.3 ทัศนะเรื่องโมนาดของไลบ์นิซ

3. จงกล่าวถึงทัศนะเรื่องปรมาณูของปรัชญาไวเศษิกะมาโดยละเอียด

4. พระพุทธเจ้ามีท่าทีต่อการแสวงหาความจริงทางอภิปรัชญาอย่างไร

______________________________


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 6:05 pm, ทั้งหมด 4 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue May 31, 2011 5:19 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2548
ข้อสอบวิชา PY 434 ชื่อวิชา อภิปรัชญา
สอบวันที่ 31 มกราคม 2549 เวลา 9.30-12.00 น.
__________________________

เลือกตอบ 4 ข้อ

1. จงกล่าวถึงทัศนะทางอภิปรัชญาของนักปรัชญากรีกที่นักศึกษาสนใจมาโดยละเอียด (1 คน)

2. ก. โธมัส ฮอบส์ หมายความว่าอย่างไรที่กล่าวว่า "โลก คือ เครื่องจักรชิ้นใหญ่" และนักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่

....ข. ไลบ์นิซ หมายความว่าอย่างไรที่กล่าวว่า "ความจริงสูงสุดมีสภาพเป็นจิต คือ โมนาด" และนักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่

3. ทัศนะเรื่อง อะตอม หรือ ปรมาณู ของ เดโมคริตัส และ ลัทธิไวเศษิกะ มีส่วนเหมือนกันและแตกต่างกันในเรื่องใดบ้าง จงอธิบาย

4. พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้คนเราแสวงหาความเป็นจริงสูงสุดเกี่ยวกับโลกและมนุษย์หรือไม่ เพราะเหตุใด

5. "ข้อความทางอภิปรัชญาทั้งหมดไร้ความหมาย" นักศึกษาเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่ เพราะอะไร จงอภิปราย

______________________________


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 6:06 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue May 31, 2011 5:34 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชา PY 434 ชื่อวิชา อภิปรัชญา
สอบวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 9.30-12.00 น.
__________________________

คำสั่ง ให้ทำทุกข้อ

1. จงเปรียบเทียบแนวความเชื่อในเรื่องเนื้อแท้ของโลกในทัศนะของลัทธิจิตนิยมและลัทธิสสารนิยมมาพอเข้าใจ และยกตัวอย่างทัศนะของนักปรัชญาในลัทธิดังกล่าวด้วย

2. จงเปรียบเทียบแนวความเชื่อในเรื่องการดำเนินไปของโลกใน แบบจักรกลนิยมของโธมัส ฮอบส์ และ แบบวัตถุประสงค์ของไลบ์นิซ มาพอเข้าใจ

3. นักปรัชญากลุ่มปฏิฐานนิยมทางตรรกะมีความเห็นว่า key-words ทางอภิปรัชญา เช่น ภวันต์ สิ่งสัมบูรณ์ พระเจ้า วิญญาณ ความดี ล้วนแต่ไร้ความหมายทั้งสิ้นเพราะไม่อาจพิสูจน์ได้ นักศึกษาเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่ เพราะอะไร

4. พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้คนเราแสวงหาความแท้จริงทางอภิปรัชญาหรือไม่ เพราะเหตุใด

______________________________


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 6:07 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue May 31, 2011 5:42 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบวิชา PY 434 ชื่อวิชา อภิปรัชญา
สอบวันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 13.30-16.00 น.
__________________________

เลือกตอบ 4 ข้อ

1. โธมัส ฮอบส์ มีทัศนะเกี่ยวกับโลกหรือจักรวาลอย่างไร และนักศึกษาเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ เพราะอะไร

2. เพลโตมีทัศนะเกี่ยวกับโลกอย่างไร และนักศึกษาเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ เพราะอะไร

3. มาร์กซ์มีทัศนะเกี่ยวกับโลกอย่างไร และนักศึกษาเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ เพราะอะไร

4. พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้คนเราแสวงหาความจริงของโลกหรือไม่ เพราะเหตุใด

5. ทฤษฎีอะตอมของลัทธิไวเศษิกะเป็นสสารนิยมอย่างแท้จริงเหมือนกับทัศนะของเดโมคลิตุสหรือไม่ เพราะเหตุใด

______________________________


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 6:07 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue May 31, 2011 5:45 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบ x ปีการศึกษา 25xx
ข้อสอบวิชา PY 446 ศาสนากับสังคม
สอบวันที่ x x.x. xx เวลา XX.XX-xx.xx น.
______________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำ ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัตนัยล้วน มี 1 หน้า 6 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำเพียง 3 ข้อ (ต้องตอบได้ดีทั้ง 3 ข้อ จึงจะสอบผ่าน)

1. ก. จงอธิบายและวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับ ผีสาง เทวดา ไสยศาสตร์ สิ่งลึกลับ ของชาวไทย
....ข. จงวิจารณ์ว่าพฤติกรรมความเชื่อดังกล่าว (ข้อ ก.) นั้น มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร

2. ก. จงอธิบายสรุปความเชื่อของศาสนาฮินดูเกี่ยวกับพระเจ้า วรรณะ พิธีกรรม
....ข. จงวิเคราะห์ วิจารณ์ ว่าพฤติกรรมความเชื่อดังกล่าว (ข้อ ก.) นั้น มีผลกระทบต่อสังคมฮินดูอย่างไร

3. ก. จงวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ชาวพุทธในสังคมไทยเสื่อมศรัทธาในสถาบันสงฆ์ (ทั้งสาเหตุจากภายในและภายนอก)
....ข. จงวิเคราะห์ถึงผลกระทบดังกล่าว (ข้อ ก.) ที่มีต่อพุทธศาสนาและสังคมไทย

4. ก. จงวิเคราะห์ถึงการเกิดศาสนายิวและสภาพสังคมของชาวยิวขณะที่เกิดศาสนายิว
....ข. จงวิจารณ์อิทธิพลของศาสนายิวที่มีต่อชาวยิวในด้านต่างๆ

5. ก. จงวิจารณ์การเกิดศาสนาคริสต์และสภาพสังคมขณะที่เกิดศาสนาคริสต์
....ข. จงวิจารณ์วิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

6. ก. จงวิเคราะห์การเกิดศาสนาอิสลามและสภาพสังคมขณะที่เกิดศาสนาอิสลาม
....ข. จงวิจารณ์อิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีต่อการปฏิรูปสังคม การเมือง การปกครอง

______________________________


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 6:09 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue May 31, 2011 5:53 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อสอบวิชา PY 449 ปรัชญาหลังนวยุค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
สอบวันที่ 26 ต.ค. 2549 เวลา 13.30-16.00 น.
__________________________

คำสั่ง ให้ตอบข้อ 1 (40 คะแนน) และเลือกตอบข้ออื่นๆ อีก 3 ข้อ (60 คะแนน)

1. กระบวนทรรศน์ 5 คืออะไร รู้แล้วมีประโยชน์อะไรบ้าง (40 คะแนน)

2. นักหลังนวยุคอภิปรายเรื่องสงครามกับสันติภาพอย่างไร (20 คะแนน)

3. การอบรมมโนธรรมหมายความว่าต้องพัฒนาส่วนใดบ้าง (20 คะแนน)

4. นักหลังนวยุคคัดค้านนักนวยุคในประเด็นใดบ้าง เลือกอภิปรายมาสัก 3 ประเด็น (20 คะแนน)

5. ระบบเครือข่ายของความรู้มีบทบาทอย่างไรบ้างในชีวิตของแต่ละคน (20 คะแนน)

6. พลัง 4 ประการของมนุษย์ช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร (20 คะแนน)

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Tue May 31, 2011 6:09 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Tue May 31, 2011 6:01 pm

...
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by ร้านสมปรารถนา on Wed Aug 24, 2011 8:59 am

ข้อสอบเก่าพวกนี้ของปีไหนหรอครับพี่

ไม่มี PY 103 เลยอ่ะ แงๆๆๆๆ
avatar
ร้านสมปรารถนา
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 24/08/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Thu Aug 25, 2011 12:14 pm

ปรัชญาเบื้องต้นเป็นข้อสอบปรนัยครับ
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by replayjk on Sat Oct 08, 2011 4:54 pm

ขอ PY210 หลักพุทธศาสนา จะสอบวัน M 17 Oct 2011 B หน่อยครับ
มันเป็นอัตนัยน่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
avatar
replayjk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 23/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by industries88 on Mon Feb 20, 2012 7:40 pm

อยากได้ข้อสอบ PY210 ด้วยครับ จะสอบเดือน มีนา 55 นี้แล้วครับ
avatar
industries88
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 43
Points : 62
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 20/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

dora

ตั้งหัวข้อ by doramon on Tue Feb 21, 2012 3:24 pm

[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

doramon
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by เชอรี่ on Sun Feb 26, 2012 11:00 am

ข้อสอบ PY ยากมาก.....

เชอรี่
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 17
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 3 จาก 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ